تبلیغات شما اینجا
بستن تبلیغات [X]
مرکز دانلود امام زمان (عج) - صفحه 9

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسي تاثير اقدامات مديريت زنجيره تامين بر مزيت رقابتي شرکت انتقال گاز اهواز با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تاثير اقدامات مديريت زنجيره تامين بر مزيت رقابتي شرکت انتقال گاز اهواز با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تاثير اقدامات مديريت زنجيره تامين بر مزيت رقابتي شرکت انتقال گاز اهواز با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تاثير اقدامات مديريت زنجيره تامين بر مزيت رقابتي شرکت انتقال گاز اهواز با word :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي پژوهش هاي مهندسي صنايع

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

در دنیای رقابتی امروز و با توجه به انتظارات پیچیده مشتریان سازمان ها خود را با مشتریانی رو به رو می بینند که خواستار افزایش درتنوع محصول، هزینه پایین، کیفیت بهتر و دسترسی سریع تر به آن محصول هستند. مهم ترین مشخصه اقدامات مدیریت زنجیره تامینکه آن را در یک نگاه ازدیگر اقدامات مدیریتی متمایز می سازد، مزیت رقابتی در شرکت مربوطه ی حاکم بر آن است،با بررسی تاثیرمزیت رقابتی در شرکت انتقال گاز اهوازمیتوان بخشی از تاثیرات اقدامات مدیریت زنجیره تامین را آشکار ساخت.همواره در اکثرسازمان های جهان مدیران و رهبران سازمانی در پی ارتقا و بهبود عملکرد سازمان های خویش می باشند. سازمان ها برای موفقیت خودروی به مدیریت زنجیره ای تامین می آورند زیرا این رویکرد در فعالیت هایی متمرکز است که در یک زنجیره ارزش وجوددارد.مزیت رقابتی به شکل مستقیم از مدیریت زنجیره تامین تاثیر میگیرد. پژوهشگران دیگر در مطالعات گذشته مربوط به عملکردزنجیره تامین کمتر عملکرد زنجیره تامین به صورت مستقل مورد بررسی قرار داده اند و عموما در مطالعه حاضر صرفا عملکرد سازمانیمدنظر نبوده و با مطالعه عملکرد زنجیره تامین، ساختار پژوهش هدفمندتر به بررسی مسائل موجود در حوزه مدیریت زنجیره تامین میپردازد.این نوشتار برای نخستین بار تلاش دارد جایگاه اقدامات مدیریت زنجیره تامین را در مزیت رقابتی شرکت انتقال گاز اهواز موردبررسی قرار دهد.نوع تحقیق در پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیق کاربردی است و همچنین برای جمع آوری داده هاینظری و تعیین متغیرهای پژوهش از منابع کتابخانه ای استفاده شده و برای سنجش متغیرها از طریق پرسشنامه محقق ساخته به افرادآزمودنی مراجعه خواهد شد مطالعه حاضر بر اساس ماهیت و روش از نوع توصیفی پیمایشی است. با توجه به اهمیت نقش فعالیت هایزنجیره تامین در افزایش عملکرد سازمانی در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر اقدامات مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی شرکتانتقال گاز اهواز پرداخته می شود. نتایج این تحقیق با استفاده از دیدگاه مبتنی بر منابع بیانگر آن است که سطوح بالاتر معمولSCM می تواند منجر به کسب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد شود و همچنین مزیت رقابتی می تواند تأثیر مثبت و مستقیم بر عملکرد داشته باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : جمعه 27 اسفند 1395

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي تکواژهاي تصريفي و اشتقاقي در کتاب گشايش و رهايش ناصر خسرو قبادياني با word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تکواژهاي تصريفي و اشتقاقي در کتاب گشايش و رهايش ناصر خسرو قبادياني با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تکواژهاي تصريفي و اشتقاقي در کتاب گشايش و رهايش ناصر خسرو قبادياني با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تکواژهاي تصريفي و اشتقاقي در کتاب گشايش و رهايش ناصر خسرو قبادياني با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
تعداد صفحات: 21
چکیده:
وندها در بیشتر زبان های هندو اروپایی نقش مهمی را در زایایی، خلاقیت و واژه سازی یا تصریف واژه ها ایفا کرده ومی کنند. این وند که از یک یا چند واج تشکیل شده و فاقد معنی وکاربرد مستقل است به دیگر واژه ها اضافه می شود تا یا بر بار معنایی آن ها بیفزاید یا مقوله ی دستوری آن ها را تغییر دهد ویاموجب صرف آن ها گردد. به منظور شناخت تکواژهای تصریفی و اشتقاقی زبان فارسی وسابقه و جایگاه آن ها در ساختمان کلمه و نیز نقشی که این تکواژها در تصریف واژها و ساخت واژه های جدید ایفا می نماید هدف این پژوهش بررسی تکواژهای تصریفی واشتقاقی زبان فارسی و کارکرد آن ها در کتاب گشایش و رهایش اثر ناصر خسرو قبادیانی، به منظور پاسخ بدین سوالات می بادش تکواژهای تصریفی کدامند و به کدام طبقه ی دستوری می پیوندند؟ نسبت پیشوندها و پسوندها چگونه بوده است؟ روش تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد. با توجه به بررسی های به عمل آمده توسط نگارنده مشخص گردید تا کنون هیچ گونه پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : جمعه 27 اسفند 1395

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله Chaotic PSO with Pitch Adjustment for Classification با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Chaotic PSO with Pitch Adjustment for Classification با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Chaotic PSO with Pitch Adjustment for Classification با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Chaotic PSO with Pitch Adjustment for Classification با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
تعداد صفحات: 8
چکیده:

In recent years, swarm intelligence algorithms have been successfully applied to solve clustering and classification problems. A chaotic PSO with pitch adjustment based classifier (PCPS-classifier) is proposed in this paper. This classifier is described for finding the decision hyperplanes to classify patterns of different classes in the feature space using PSO. The particle swarm optimization (PSO) is a popular swarm algorithm, which has exhibited good performance on many optimization problems, but PSO suffers from the problem of early convergence into a local minima. To overcome the premature convergence and enhance the optimization performance, pitch adjustment operator from Harmony Search (HS) algorithm was introduced in this paper. The presence of pitch adjustment operator sharpens the convergence and tunes to the best solution. Three pattern recognition problems with different feature vector dimensions were used to demonstrate the effectiveness of the proposed classifier. They are the Iris data classification, Breast Cancer data classification and the Wine data classification. The experimental results show that the performance of the PCPS-classifier is comparable to or better than the k-nearest neighbor (k-NN) as a conventional classifier and Particle Swarm based classifiers (PS-classifier) and Genetic algorithm based classifiers (GA-classifier) as a new classifier


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : پنجشنبه 26 اسفند 1395

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله نقش دانش بومي در توسعه پايدار کشاورزي با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش دانش بومي در توسعه پايدار کشاورزي با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقش دانش بومي در توسعه پايدار کشاورزي با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش دانش بومي در توسعه پايدار کشاورزي با word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 8

چکیده:

دانش بومی به عنوان بخشی از سرمایه و گنجینه ملی هر قوم، نقش بنیادین و بسزایی در دستیابی به شیوه های مناسب و سازگار با طبیعت، از راه بررسی و تلفیق علمی این نوع دانش کهن با روشها و علوم نوین دارد . در این مقاله سعی شده است اهمیت و ویژگیهای دانش بومی و رسمی بیان شود و راه حلی برای توسعه پایدار کشاورزی ارائه گردد . همچنین به این موضوع اشاره شده است که دو حوزه دانش سنتی و صنعتی هیچگونه تقابل و تضادی با هم ندارند و در فرایند دستیابی به توسعه پایدار مکمل یکدیگرند. دانش بومی هر ملت چه از جنبه علمی و چه از لحاظ اجتماعی برای خود آن ملـت و بـرای مـردم در سراسـر جهـان اهمیـت بسیاری دارد . افزایش سریع جمعیت و کاربرد نسنجیده تکنولوژی تغییرات ز یادی را موجب شده است . گنجینه دانش مدرن و صنعتی بشر فاقد اصول و روش هایی است که استفاده بهینه از منابع طبیعی را میسر کند . بنابر ایـ ن دانـش بـومی بـا د یدگاه کلنگر برای دانش کشاورزی بوم شناختی موثر تشخیص داده شده است . تأکیـد دانـش بـومی بـر د یـ دگاه سیـ ستمی اسـت و پروژه های روستا یی را به ساکن شدن در روستاها سـوق داده اسـت . دانـش بـومی یـا محلـی بـرای بـوم شـناختی کـشاورزی ضروری است . معنا و مفهوم دانش بومی در زبان فارسی را می توان مجموعه اطلاعات مردم، دانش توده مردم و دانش توده فرهنگ مردم بیان کرد . در کتاب انتقال تکنولوژی به بحث در خصوص دانـش سـنتی پرداختـه اسـت و اشـاره مـی کنـد کـه دانش سنتی در مورد کشاورزی دانشی است که کشاورزان از تجربه خود آموخته و از نسلی به نسل دیگـر منتقـل مـی کننـ د . دانش سنتی بسیار آهسته جمع میشود، اما آنچه که باقی میماند در طول زمان بارها آزمایش شده است . چنین دانشی شـامل مشاهدات زیرکانه و دقیق در مورد گیاهان، حیوانات، آب و هوا، خاک، آفات نباتی و نظامهای طبقهبنـدی شـده اسـت کـه کاملا با اوضاع و احوال محلی مطابقت دارد و چونکشاورزان و خانوادههای آنان نسلها بـا آن زنـدگی کـرده انـد، دقیـق و قابل پیش بینی است و از نظر حجم بسیار وسیع تر و گسترده تر از دانشی است که در ایستگاههای تحقیقـاتی بـه وجـود آمـده است . هدف از این مقاله یررسی نقش دانش بومی در مورد کشاورزی بوم شناسی است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : پنجشنبه 26 اسفند 1395

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله Adsorption of some alkaline and alkaline earth on carbon nanotube با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Adsorption of some alkaline and alkaline earth on carbon nanotube با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Adsorption of some alkaline and alkaline earth on carbon nanotube با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Adsorption of some alkaline and alkaline earth on carbon nanotube با word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: 16

چکیده:

In this paper, to be measurement adsorption of some alkaline metals and alkaline earth metals on carbon nanotube (CNT). Result this research has importance for biologists, druggists and any one when investigate on alkaline metals and alkaline earth metals on CNT. In this research has used alkaline nitrate and alkaline earth nitrate. This function is most important for Physicians to treat cancer or osseo emptiness and by that we can loose water hardly and filtration. In this research beginning to from some alkaline nitrate and alkaline earth nitrate, then the compounds to mix with CNT.then after 5 minute measurement amount compounds to adsorbed on CNT by Atomic adsorpption spectrometer method. Alkaline metals have more adsorption in compared alkaline earth metals on CNT.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : پنجشنبه 26 اسفند 1395

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي تطبيقي مقررات ورشکستگي در قانون تجارت فعلي ولايحه جديدتجارت ايران در پرتو32 تحولات قانون تجارت فرانسه با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تطبيقي مقررات ورشکستگي در قانون تجارت فعلي ولايحه جديدتجارت ايران در پرتو32 تحولات قانون تجارت فرانسه با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تطبيقي مقررات ورشکستگي در قانون تجارت فعلي ولايحه جديدتجارت ايران در پرتو32 تحولات قانون تجارت فرانسه با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تطبيقي مقررات ورشکستگي در قانون تجارت فعلي ولايحه جديدتجارت ايران در پرتو32 تحولات قانون تجارت فرانسه با word :

چکیده

معاملات تجاری بر اساس اصول حیاتی و مفید اعتبار و سرعت استوار گردیده اند. از این رو قانونگذاران تمام توان خود را برای تقویت هر چه بیشتر این اصول بکار گرفته اند.یکی از راهکارهای مهم و اقدامات انجام گرفته در این زمینه وضع مقررات مربوط به ورشکستگی است،که حجم زیادی از قانون تجارت و لایحه به این مقررات اختصاص یافته است.این مقررات در قانون تجارت عمدتا در راستای اجرای اصل تساوی بستانکاران وضع شده اما در لایحه جدید علاوه بر مد نظر قرار دادن این اصل رعایت منافع و غبطه اعتبار تاجر نیز لحاظ شده است

قانون تجارت مصوب 1313 تنها یک ایین برای ورشکستگی در نظر گرفته و قرارداد ارفاقی را منوط به صدور حکم ورشکستگی دانسته است.این در حالیست که در مقررات تازه تقنین شده لایحه هر چند در خصوص آیین های متعددی که در حقوق کشورهای پیشرفته و بویژه کشور فرانسه برسمیت شناخته شده مقرره ای به چشم نمی خورد واتفاق چندان مطلوبی واقع نشده ولی پیش بینی قرار داد ارفاقی پیشگیرانه،تمایز بین رای اعلام توقف و رای صدور حکم ورشکستگی و چندین مقرره دیگر گامهای رو به جلو تلقی و قواعدمطلوبی را به ارمغان آورده است

واژگان کلیدی: ورشکستگی، تاجر، قرارداد ارفاقی، تاریخ توقف، حکم ورشکستگی،ادارهامور متوقف

مقدمه

در روزگاران نه چندان دور – قرن نوزدهم – که در فرانسه ظاهرا ورشکستگی از موارد حجر محسوب میشد ونویسندگان(بالزاك،انوره دو:(1343/509 به طعنه اظهار میداشتند: (( ;. بازرگانی که ورشکستگی خود را اعلام می کند باید تنها در این فکر باشد که واحه دور افتادهای پیدا کند و در آن چون کودکی ،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

45 مجموعه مقالات همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت سال 91

که هست، بی آنکه دست به کاری بزند ، زندگی کند، زیرا قانون او را محجور و فاقد اهلیت برای هر گونه معامله شرعی و عرفی می شمارد. ;. حالت مرگ قانونی ، که بازرگان ورشکسته در آن حالت، چون کرم ابریشمی در پیله خود زندانی می شود.))

قانون تجارت ایران نیز که برگرفته از قانون تجارت 1807 میلادی فرانسه می باشد همین کج اندیشی را در خصوص تاجر به عاریت گرفته و تصفیه اموال و تقسیم آن بین طلبکاران که تنها آیین فراروی تاجر ورشکسته است موید ای مطلب می باشد . لایحه جدید علیرغم ایراداتی که در این زمینه دارد محاسن و نوآوریهای مطلوبی در این زمینه به ارمغان آورده است

فصل اول : سیر تحولات ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران و تحولات جدید قانون تجارت فرانسه

گفتار اول : تحولات جدید ورشکستگی در حقوق فرانسه

ور شکستگی از عهد قدیم ، نهاد شناخته شده ای است و دوران ویژه ای از حیات تجاری تاجر به شـمار می رود که احکام آن علاوه بر آنکه شرایط ویـژه ای بـرای تـاجر ایجـاد مـی کنـد، در وضـعیت اقتـصادی اشخاص دیگر و در نتیجه جامعه اقتصادی تاثیر گذار است . از این رو بیشتر کـشور هـا بخـش عمـده ای از قوانین خود را به مساله ورشکستگی اختـصاص داده انـد. در کـشور فرانـسه مقـنن در قـانون سـال 1807 دو هـدف اساسـی را تعقیـب مـی کـرد George:279/1990)،(Ripert تـامین پرداخـت مطالبـات دیـان و تنبیـه بدهکار ورشکسته .پس از انقلاب فرانسه در قانون بازرگانی سال 1807 رسیدگی بـه امـور ورشکـستگی در صلاحیت دادگاههای تجاری قرار میگیرد تا مقررات سختگیرانه قانونی به نحو احسن به حیطه اجرا درآید. قانون سال 1837 اولین تجدید نظر در قانون ورشکستگی فرانسه می باشد که زیاده رویهای قانونی 1807 را از میان میبرد در سال 1856 نیز قرار داد ارفاقی با انتقال کل اموال پیش بینـی شـده و بـه قـانون سـال 1838 میپیوندد. George:257/1990)،(Ripert در قـانون سـال 1889 طبـق ترتیبـات جدیـد دو آیـین علحـده در مقابل شخص ورشکسته قرار داشت: تصفیه قضائی((liquidation judiciaire ورشکـستگی((faillite، کـه در صورت سوء نیت تاجر آیین ورشکستگی اجرا می گردید، اما اگر تاجر در شرایط نا مساعد اقتصادی بـا داشتن حسن نیت در ورطه مشکلات مالی افتاده بـود، از تـصفیه قـضایی اسـتفاده مـی نمـود. در سـال 1955 اصلاحیه ای وضع شد تا از چشم پوشی زیاده از حد مقنن 1889 نسبت به بـدهکاران بکاهـد .بـه دلیـل آثـار سوء اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از میان رفتن واحدهای اقتصادی مقنن بر لزوم نجات واحدهای سـودآور

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید تجارت 55

و قابل ادامه حیات اقتصادی تاکید میگذارد . قانون مورخ 25 زانویه 1985 دارای دو آیین نامـه اسـت ایـن قانون به جای مصالحه قضایی ، تصفیه اموال و تعلیـق موقـت تعقیبـات کـه آیینهـای سـه گانـه قـوانین 1967 میباشد تنها یک آیین گشایش قضایی((redressement judiciaire را قرار داده اسـت . ایـن آیـین ممکـن است، به سه راه حل بیانجامد : ادامه فعالیت واحد اقتصادی با مدیریت سابق ، واگذار کلی یـا جزئـی واحـد مربوطه به شخص ثالثو یا تصفیه قضایی اموال واحد اقتصادی

ملاحظه می شود که در سال 1889، قانون گذار در کنار آیین ورشکستگی ، آیین تـصفیه قـضایی را در نظر گرفت که به موجب آن دادگاه می توانست یکی از دو راه حل را بر گزیند.

اگر حکم به ورشکستگی می کرد ، دیگر قرار داد ارفاقی میسر نبود. اما در صورتی که در قالـب تـصفیه قضایی قرار داد ارفاقی فسخ می شد ، این آیین به ورشکستگی تبدیل می گشت . در قانون 1967 ، محکمه مخیر در انتخاب میان مصالحه قضایی و یا تصفیه اموال بود. در صورتی که مصالحه ثمر بخـش نمـی افتـاد ، رای به تصفیه اموال صادر می گردید. اما در قانون 1985 تنها یک آیـین بـه عنـوان گـشایش قـضایی بـرای نجات واحد اقصادی پیش بینی شده که در صـورت عـدم امکـان گـشایش در امـور، تـصفیه امـوال الزامـی خواهد بود، ملاحظه می شود که مقنن 1985 در جهت عکس مقنن 1807 عمل نموده است.

گفتار دوم : سیر تحولات ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

اندیشمندان بزرگ فقهی حجر مفلس را، نه یک حجر عام بلکه حجر خاصی میدانستند که چهار اثر عمده داشت:
-1 ممنوعیت از تصرف در اموال خود
-2 اختصاص عین به مالک آن -3 فروش اموال محجور و تقسیم بین طلبکاران -4 حبس و توقیف

قبل از اینکه مدیون در اموال خود محجور گردد همانند دیگر اشـخاص اهلیـت و اختیـار کامـل در بهـره براری و استیفا از اموال خود را دارد و رادع و مانعی در پیش روی او وجود ندارد اما پس از تحقـق شـرایط وجودی افلاس و صدور حکم حجر از تصرف در اموال خود و سـایر اعمـالی کـه در حقـوق مـالی اوسـت ممنوع می گردد واین ممنوعیت تصرف ویزه حقوق مالی مفلس می باشد .این امر مورد تایید فقهای متـاخر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

65 مجموعه مقالات همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت سال 91

نیز قرار گرفته است. (علامه حلـی، قواعـدالاحکام: _1413/ 172شـیخ نجفـی، جـواهرالکلام: _1367/283 موسوی خمینی، تحریرالوسیله: .(1368/32

اما آنچه در قواعد موضوعه ایران قابل مشاهده است اینکه با وجود این همه تغییـر و تحـولات در حقـوق فرانسه بعنوان حقوق منبع و منشا حقوق کشورمان، در حقوق ایران جمعا 163 مـاده از قـانون تجـارت سـال 1311 و نظام نامه ای به شماره 7068 مورخ 1311 در هفت ماده به ورشکستگی اختصاص داده شـده اسـت که عمدتا از قانون سال 1807 فرانسه اقتباس شده است در سال 1318 قانون و آیین نامه اداری تـصفیه امـور ورشکستگی به ترتیب در 60 و 67 ماده از قانون 1889 سویس راجع به تعقیب دیون و ورشکستگی ترجمـه گردید که این همه نشان از روند کند تغییرات قانونی در خـصوص امـر ورشکـستگی در مقایـسه بـا حقـوق منشا خود – فرانسه – و آهنگ سریع و به سرعت رو به رشد روابط تجاری و بازرگانی می باشد که سزاوار توجه بیشتر مقنن به این رشته و به ویژه به این حوزه خاص – حوزه ورشکستگی – می باشد.

نهایتا پس از سالین متمادی در سال 1381 ایده اصلاح قانون تجارت به صورت محدود در دولت مطـرح شد. بر همین اساس مطابق مصوبه دولت، مقرر شد قانون تجارت با وارد سـاختن نهادهـا و امـوری از جملـه ادغام و تجزیه شرکتهای تجارت و زیر نظر وزارت اقتصاد اصلاح شود. لکن بعدا و با تذکر کارشناسـان، هیات وزیران قانع شد که حوزه بازبینی را به کل قانون تجارت تعمـیم دهـد. در نتیجـه ایـن تغییـر رویکـرد، مـصوبه شـماره /17875ت 26761 / هــ مـورخ 1381/4/19 هیـات وزیـران ضـمن اصـلاح مـصوبه پیـشین، ماموریت بازنگری و تدوین پیشنویس لایحـه اصـلاح قـانون تجـارت بـه وزارت بازرگـانی، بـا همکـاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کـار و امـور اجتمـاعی واگذارشـد بـر همین اساس مقرر شد چهار طرح پژوهشی به شرح زیر تعریف شود :

کلیات شامل تجار و تکالیف آنها، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترك و ضمانت اسناد تجارتی بعدا یک طرح پژوهشی درباره اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد حقوق شرکتها بازسازی ورشکستگی

پیشنویس نهایی با 1028 ماده و 150 تبصره به هیات وزیران ارسـال شـد و هیـات دولـت نیـز در جلـسه 1384/3/1 پیشنویس را به عنوان لایحه دولت تصویب و به مجلس ارسـال کـرد .امـا در پـیشنـویس تهیـه شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس نهتنها ساختار لایحه دولت دچار دستکاری بنیادی شد بلکه بـسیاری از

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید تجارت 57

نهادهای تعریفشده تغییر یا کم و زیاد شد. (نوشتاری از دکتر محمدرضا پاسبان – دانشیار دانـشگاه علامـه طباطبایی )


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : پنجشنبه 26 اسفند 1395

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تاثير خروج نيروهاي امريکايي از عراق بر صلح و ثبات منطقه با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثير خروج نيروهاي امريکايي از عراق بر صلح و ثبات منطقه با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثير خروج نيروهاي امريکايي از عراق بر صلح و ثبات منطقه با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثير خروج نيروهاي امريکايي از عراق بر صلح و ثبات منطقه با word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: 10

چکیده:

حمله بدو ن مجوز بین المللی و یکجانبه گرایانه آمریکا و انگلیس به خاک عراق در 19 مارس 2003 اگرچه به سقوط یک رژیم دیکتاتور با سابقه خیانت جنگی و تجاوز به همسایگانش انجامید و لیکن اثاری اجتماعی،سیاسی ، فرهنگی بر جامعه عراق و بر منطقه خاورمیانه و شابد بر جهان باقی گذاشت که تبعات آن تا چند دهه قابل احتساب خواهد بود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : پنجشنبه 26 اسفند 1395

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله عملکرد پردازش گر سئ ييچينگ بهبود يافته در محيط هاي همگن و نا همگن راداري با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عملکرد پردازش گر سئ ييچينگ بهبود يافته در محيط هاي همگن و نا همگن راداري با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله عملکرد پردازش گر سئ ييچينگ بهبود يافته در محيط هاي همگن و نا همگن راداري با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله عملکرد پردازش گر سئ ييچينگ بهبود يافته در محيط هاي همگن و نا همگن راداري با word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

در این مقاله بر مبنای الگوریم سوئیچینگ، نوع بهبود یافته آن که در ثابت نگه داری نرخ آژیر غلط به وسژه در محیط های راداری ناهمگن همانند وجود لبه کلاتر، عملکرد مطلوبی دارد، معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است. در مقاله، با در نظر گرفتن تغیرات هدف به صورت مدل Swerling I فرم بسته ای برای احتمالات آژیر غلط و آشکارسازی پردازش مذکور، در هر دو محیط همگن و ناهمگن به دست آمده است. تحلیل های ریاضی و همچنین نتایج شبیه سازی نشان می دهد که این پردازشگر در محیز راداری همگن در مقایسه با روشهای معمول متوسط گیر، تلفات کمی دارد و در محیط ناهمگن، همانند وجود لبه کلاتر و هدف های تداخلی، با گزینش مناسب پارامترهای مربوطه، بیشترین هدف توسط آن قابل آشکارسازی است. طراحی و پیاده سازی آسان این پردازشگر در مقایسه با پردازشگرهای مرتبط کننده آماری، از دیگر مزایای آن است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : پنجشنبه 26 اسفند 1395

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله Implementation of Risk Management in SARP (Shazand Arak Refinery Expansion and Upgrading Project) (Case Study) با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Implementation of Risk Management in SARP (Shazand Arak Refinery Expansion and Upgrading Project) (Case Study) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Implementation of Risk Management in SARP (Shazand Arak Refinery Expansion and Upgrading Project) (Case Study) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Implementation of Risk Management in SARP (Shazand Arak Refinery Expansion and Upgrading Project) (Case Study) با word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: 11

چکیده:

This risk management plan applies to the Shazand Arak Refinery Expansion and Upgrading Project. It covers overall project risk management vision and methods involving detailed design and engineering service, procurement services, supply of materials, pre-commissioning and assistance in commissioning.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : پنجشنبه 26 اسفند 1395

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله روشي جديد در تعيين ظرفيت معادل نيروگا ههاي بادي بر مبناي شاخ صهاي قابليت اطمينان با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله روشي جديد در تعيين ظرفيت معادل نيروگا ههاي بادي بر مبناي شاخ صهاي قابليت اطمينان با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله روشي جديد در تعيين ظرفيت معادل نيروگا ههاي بادي بر مبناي شاخ صهاي قابليت اطمينان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله روشي جديد در تعيين ظرفيت معادل نيروگا ههاي بادي بر مبناي شاخ صهاي قابليت اطمينان با word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 10

چکیده:

در این مقاله پس از بررسی مشخص ه تولی د نیروگا ه های بادی و معرفی شبکه تست مورد استفاده، شاخصه ای مهم قابلیت اطمینان تولید شاملLOLE وLOEE معرفی ومحاسبه شده اند. سپس روش جدیدی جهت محاسبه این شاخص ها در شبکه های شامل نیروگاه بادی بر اساس برش های عرضی از اطلاعات روزانه سرعت باد ارایه شد ه است . به منظور انجام محاسبات، اطلاعات آماری سرعت باد ش هراردبیل که طی 25 سال اخیر در سازمان هواشناسی گردآوری شده مورد استفاده قرار گرفته اند. در گام بعد ی مفهومی با عنوان ظرفیت معادل نیروگاه های بادی و شاخص مربوط به ان یعنی ECGC معرفی شده و بر اساس مقادیر به دست آمده شاخص های قابلیت اطمینان در مراحل گوناگون، مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج حاصله بیانگر تأث یر چشمگیراستفاده از روش پیشنهادی در افزایش دقت محاسبات ی است .این نتایج می تواند تأثیر مهم ی در تغیی ر رویکرد در برنامه ریزی های مربوط به توسعه تولی د و به ره بردار ی از شبکه های شامل نیروگاه های بادی داشته باشد. علاوه بر این با توجه به تعیین دقیق تر ظرفیت معادل نیروگاه بادی توسط روش پیشنهادی، این روش می تواند در امکان سنج ی نصب این نیروگاه ها در نقاط مختلف شبک ه و مباحث اقتصادی مربوطه کاربرد داشته باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : پنجشنبه 26 اسفند 1395
جهت اطلاع از کد های قالب و ویــــرایش قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.

نام :
وب :
پیام :
4+2=:
 
(بارگزاري مجدد)