تبلیغات شما اینجا
بستن تبلیغات [X]
مرکز دانلود امام زمان (عج) - صفحه 5

برای دریافت اینجا کلیک کنید

ارتباط سنجي کيفيت زندگي کاري( QWL) با سلامت سازمانيمطالعه موردي: اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارتباط سنجي کيفيت زندگي کاري( QWL) با سلامت سازمانيمطالعه موردي: اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارتباط سنجي کيفيت زندگي کاري( QWL) با سلامت سازمانيمطالعه موردي: اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارتباط سنجي کيفيت زندگي کاري( QWL) با سلامت سازمانيمطالعه موردي: اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان با word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با سلامت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استانگلستان می باشد. پژوهش از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی، از نوع همبستگی می باشد که درسال 4031 30 صورت گرفته است. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می باشد. -برای سنجش کیفیت زندگی کاری از پرسشنامه 12 سوالی والتون و برای سنجش سلامت سازمانی از پرسشنامه 11 سوالی هوی وفیلدمن استفاده شده است. تعداد اعضای جامعه آماری کارکنان 113 نفر بود که حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان 413 نفر،استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین کیفیت زندگی کارکنان و سلامت سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنینیافته های حاصل از فرضیه های فرعی نشان داد بین تمام مولفه های کیفیت زندگی کاری به جزء توسعه قابلیت های فردی باسلامت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 12 فروردين 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سيستم مدل سازي اطلاعاتي ساختمان ها (BMI) وتعيين بسترهاي لازم جهت بکارگيري آن درمديريت هزينه و زمان پروژه هاي عمراني(مطالعه موردي: پروژه هاي انبوه سازي درتهران) با word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سيستم مدل سازي اطلاعاتي ساختمان ها (BMI) وتعيين بسترهاي لازم جهت بکارگيري آن درمديريت هزينه و زمان پروژه هاي عمراني(مطالعه موردي: پروژه هاي انبوه سازي درتهران) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي سيستم مدل سازي اطلاعاتي ساختمان ها (BMI) وتعيين بسترهاي لازم جهت بکارگيري آن درمديريت هزينه و زمان پروژه هاي عمراني(مطالعه موردي: پروژه هاي انبوه سازي درتهران) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن سيستم مدل سازي اطلاعاتي ساختمان ها (BMI) وتعيين بسترهاي لازم جهت بکارگيري آن درمديريت هزينه و زمان پروژه هاي عمراني(مطالعه موردي: پروژه هاي انبوه سازي درتهران) با word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

امروزه بسیاری ازپروژه ها باتاخیرات فراوان زمان، افزایش هزینه وهدررفت منابع همراه است . باسهولت درفرایندساخت وساز انبوه وهمچنین استقبال سرمایه گذاران به سرمایه گذاری درساختمان سازی وباتوجه به افزایش بی رویه زمان و همچنین اتلاف درمنابع مالی وانسانی هزینه بسیار زیادرفع مغاییرت ومشکلات اجرایی که ازلحاظ هزینه و چه از لحاظ زمانی گرایش به پیاده سازی سیستم ها ی نوین بیش ازقبل شده است. ونیازبه استفاده ازابزارهای روزدنیا بیش از بیش به آن احساس میشود درچندسال اخیرمتخصصین ،کارشناسان ، شرکت های انبوده سازسعی دراستفاده ازسیستم های مذکورراداشته اند تانه تنها بتوانند به زمان و هزینه منطقی داشته باشند بلکه بتوانند پروژه رایک بارقبل ازساخت مدل مجازی آن رابااحتساب همه جزئیات وملاحظات اجرایی بسازندتاریسک های هزینه ایی وزمان آن کاهش یابدبا تولید محصولی باظرافت ودقت بیشتر موجب تحویل پذیری محصول باارزش افزوده بیشترشوند. ودوباره کرای و تغییرات حین پروژه به شکل چشم گیری کاهش یابد وگاهی به علت تشخیصی سیستم پیش گیری شوند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 12 فروردين 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مطالعه برهمکنش بتالاکتوگلبولين شير و رسوراترول در حضور ميدان الکترومغناطيس توسط طيف سنجي دو رنگ نمايي دوراني با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه برهمکنش بتالاکتوگلبولين شير و رسوراترول در حضور ميدان الکترومغناطيس توسط طيف سنجي دو رنگ نمايي دوراني با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعه برهمکنش بتالاکتوگلبولين شير و رسوراترول در حضور ميدان الکترومغناطيس توسط طيف سنجي دو رنگ نمايي دوراني با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه برهمکنش بتالاکتوگلبولين شير و رسوراترول در حضور ميدان الکترومغناطيس توسط طيف سنجي دو رنگ نمايي دوراني با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: 6
چکیده:
این تحقیق به منظور مطالعه برهمکنش پروتئین بتالاکتوگلبولین شیر با رسوراترول در حضور میدان الکترومغناطیس 2/4 گیگا هرتز توسط طیف سنجی دورنگ نمایی دورانی انجام شده است. تا اثرات جانبی میدان الکترومغناطیس را در ساختار دوم پروتئین مورد بررسی قرار دهیم. از آنجائیکه بتالاکتوگلبولین حامل مناسبی برای ترکیبات مغذی و آنتی اکسیدانتها می باشد، لذا تغییر ساختار این پروتئین در ظرفیت حمل این ترکیبات تاثیر گذار خواهد بود . طیف سنجی دورنگ نمایی دورانی در مطالعه ساختار دوم پروتئین مورد استفاده قرار می گیرد، تغییرات ساختاری در حد چند میلی ثانیه نیز در این روش قابل اندازه گیری می باشد. نتایج دورنگ نمایی دورانی نشان می دهد که میدان الکترومغناطیس مذکور سبب کاهش پای داری و افزایش بی نظمی در ساختار پروتئین بتالاکتوگلبولین شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 12 فروردين 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله ارائه مدلي کارا براي کارت هوشمند درماني در ايران با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه مدلي کارا براي کارت هوشمند درماني در ايران با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارائه مدلي کارا براي کارت هوشمند درماني در ايران با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارائه مدلي کارا براي کارت هوشمند درماني در ايران با word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: 10

چکیده:

کارت هوشمند کارتی پلاستیکی در اندازه کارت اعتباری است که در آن یک یا چند تراشه به صورت مجتمع قرار گرفته است با توجه به توانایی سیستم کارت هوشمند در احراز هویت فرد، اطمینان از محرمانگی داده های ذخیره شده در کارت و امنیت و رمزگذاری داده ها در زمان ارسال در سیستم سلامت و درمان از آن استفاده می شود. در این مقاله برای ارائه مدلی کارا و جدید برای سیستم بیمه درمان در ایران از بررسی و مقایسه سیستم کارت هوشمند درمانی در کشورهای آلمان و تایوان که در استفاده از کارت هوشمند درمانی جزو کشورهای پیشگام و موفق بودند استفاده می شود. این مقاله شامل چهاربخش می باشد بخش اول بیان وضعیت فعلی بیمه درمانی درایران و دلایل استفاده از سیستم کارت هوشمند درمانی می باشد بخش دوم بیان خلاصه تاریخچه استفاده از کارت هوشمند برای خدمات درمانی در کشورهای مختلف و همچنین تاریخچه و مدل کارت هوشمند درمانی در کشورهای آلمان و تایوان و مقایسه دو سیستم و بیان برتری های مدل برتر می باشد بخش سوم، بیان مدل جدیدی براساس دو مدل آلمان و تایوان می باشد بخش آخر نتیجه گیری و خلاصه مطالب گفته شده در مقاله می باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : جمعه 27 اسفند 1395

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بتن خودمتراکم کاربرد، مزايا، محدوديت هاي آيين نامه اي و آزمايشات بتن تازه با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بتن خودمتراکم کاربرد، مزايا، محدوديت هاي آيين نامه اي و آزمايشات بتن تازه با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بتن خودمتراکم کاربرد، مزايا، محدوديت هاي آيين نامه اي و آزمايشات بتن تازه با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بتن خودمتراکم کاربرد، مزايا، محدوديت هاي آيين نامه اي و آزمايشات بتن تازه با word :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در دنیای امروز بتن یکی از پرمصرف ترین مصالح ساختمانی می باشد که با توجه به خصوصیات آن، نظیر دوام، کیفیت و اشتغال زایی روز به روز مصرف آن بیشتر می شود. امروزه استفاده از بتن های ویژه و توانمند گسترشچشمگیری در صنعت ساخت و ساز داشته است و در این بین، نقش بتن خود متراکم قابل توجه است. بتن خود تراکم نوآوری جدید در شاخه بتن های با عملکرد بالا می باشد که بدون نیاز به هیچ لرزاننده داخلی و خارجیدرداخل قالب جاری شده و فقط با استفاده از نیروی جاذبه قالب را پر نموده و آرماتورهای موجود در آن را می پوشاند. علاوه بر این به دلیل تراکم نسبتاً کامل، مشخصات مکانیکی و سطح نهایی این نوع بتن ها در مقایسه با بتن های سنتی، بهبود می یابد. امروزه استفاده از بتن خود متراکم با داشتن ویژگیهایی مانند دوام و پایایی در سازه های بتن آرمه به طور قابل ملاحظهای افزایش یافته است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : جمعه 27 اسفند 1395

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مطالعه اثر شدت هاي مختلف چرا بر شاخص هاي غنا و تنوع پوشش گياهي)مطالعه موردي: مراتع تفتان سيستان و بلوچستان با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه اثر شدت هاي مختلف چرا بر شاخص هاي غنا و تنوع پوشش گياهي)مطالعه موردي: مراتع تفتان سيستان و بلوچستان با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعه اثر شدت هاي مختلف چرا بر شاخص هاي غنا و تنوع پوشش گياهي)مطالعه موردي: مراتع تفتان سيستان و بلوچستان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه اثر شدت هاي مختلف چرا بر شاخص هاي غنا و تنوع پوشش گياهي)مطالعه موردي: مراتع تفتان سيستان و بلوچستان با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
تعداد صفحات: 7
چکیده:
از آنج اکه حفاظت همه جانبه از اکوسیستم های مرتعی مستلزم مدیریت بر مبنای حفظ و نگهداری تنوع گونه ای موجود در آن هاست، این امر جز با شناخت واندازه گیری تنوع گونه ای محقق نمی شود. در این راستا آگاهی از فشارهای محیطی مخرب بر اکوسیستم که باعث تخریب زیستگاه ها و بیوم ها و در نتیجهکاهش تنوع گونه ها می گردد، ضروری است. یکی از فشارهای مخرب فیزیکی بر عرصه مرتع که باعث کاهش تنوع و از بین رفتن عناصر گیاهی حساسمی گردد، چرای مفرط دام می باشد. این تحقیق به منظور بررسی اثر شدت های مختلف چرا بر تنوع پوشش گیاهی در مراتع تفتان صورت پذیرفت. بدین منظور 3 سایت نمونه برداری شامل چرای سنگین، چرای سبک در حد ظرفیت و قرق 8 ساله انتخاب شد. در هر سایت بااستفاده از روش آماری تعداد نمونه تعیین و با استقرار 5 ترانسکت در مجموع 22 پلات 8متر مربعی به صورت سیستماتیک تصادفی مستقر گردید. در هر قاب فهرست گونه های موجود و تعداد – افراد هر گونه یادداشت شد. سپس شاخص های غنای مارگالف و منهینیک و تنوع شانون وینر، هیل 1 و هیل 2 محاسبه و مقایسه آماری در محیط نرم افزار SPSS11 صورت گرفت . تجزیه واریانس یک طرفه معنی دار بودن تفاوت غنا و تنوع گونه ای را در سطح 1% در شدت های مختلف چرا نشان داد.آزمون توکی نشان داد غنای گونه ای بین قرق و چرای سبک در سطح 1%، قرق و چرای سنگین در سطح 7%، چرای سبک و سنگین در سطح 1% دارای تفاوتمعنی دار است. در شاخص های شانون وینر و هیل 1 اختلاف بین همه وضعیت ها در سطح 1% معنی دار بود. شاخص هیل 2 نیز نشانگر اختلاف معنی دار در سطح 1% میان چرای سنگین و قرق و همچنین بین چرای سبک و قرق بود. بالاترین غنای گونه ای و تنوع در شرایط چرای سبک حاصل گردیده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : جمعه 27 اسفند 1395

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله Iron/ polyacrylic acid grafted on ?درcarraginan superabsorbent nanocomposite for water conservation in agricultural soils با word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Iron/ polyacrylic acid grafted on ?درcarraginan superabsorbent nanocomposite for water conservation in agricultural soils با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Iron/ polyacrylic acid grafted on ?درcarraginan superabsorbent nanocomposite for water conservation in agricultural soils با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Iron/ polyacrylic acid grafted on ?درcarraginan superabsorbent nanocomposite for water conservation in agricultural soils با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی نانو فناوری و شیمی سبز
تعداد صفحات: 4
چکیده:

Iron/ poly acrylic acid grafted on kappa-carraginan superabsorbent nanocomposite were used as a water retaining aid for irrigation were assessed. Cayenne pepper seeds were planted in pots that contained soil amended with the iron/ poly acrylic acid grafted on -carraginan superabsorbent nanocomposite (as well as soils control with no amendment). For the first two weeks the plants were given a healthy amount of water, then watering was reduced to observe how the plants responded to drought. The plants with no amendment to the soil stopped growing after the first two weeks and showed signs of dehydration. All the plants in the amended soil continued to grow after the first two weeks and they looked much healthier. Performance evaluation of the response to the four iron/ poly acrylic acid grafted on -carraginan superabsorbent nanocomposite types suggests that cayenne pepper based iron/ poly acrylic acid grafted on -carraginan superabsorbent nanocomposite performed the best with 26% yield.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : جمعه 27 اسفند 1395

برای دریافت اینجا کلیک کنید

کاربرد حلقه هاي يادگيري در تحليل اثربخشي قانون تعيين تکليف چاه هاي فاقد پروانه با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کاربرد حلقه هاي يادگيري در تحليل اثربخشي قانون تعيين تکليف چاه هاي فاقد پروانه با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کاربرد حلقه هاي يادگيري در تحليل اثربخشي قانون تعيين تکليف چاه هاي فاقد پروانه با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کاربرد حلقه هاي يادگيري در تحليل اثربخشي قانون تعيين تکليف چاه هاي فاقد پروانه با word :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس ملي مديريت منابع آب ايران

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در دهه های اخیر، تغییرات طبیعی اکوسیستم (مانند تغییراقلیم) و عوامل اجتماعی (مانند طرز تلقی و نگرش تصمیم گیران حوزه ی مدیریت منابع آب) چالش های بزرگی را پیشروی مدیریت پایدار و یکپارچه منابع آب قرار داده اند. ازطرفی، در طی این مدت سیستم اکولوژیکی–اجتماعی با تغییرات مداوم مواجه بوده است. لذا بررسی رفتار سیستم اکولوژیکی–اجتماعی درقبال سیاست هایی که بمنظور مواجهه با این تغییرات اتخاذ شده اند، تصویر روشنتری در رابطه با چالش های بوجود آمده ترسیم می کند. دراین راه تحلیل فرآیندهای یادگیری یک ابزار مفید و شناخته شده معرفی شده است. دراین مقاله حلقه های یادگیری وکاربردشان در تحلیل فرآیندهای یادگیری سیستم اکولوژیکی–اجتماعی درقبال قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه ارائه و مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحلیل انجام شده نشان داد که حلقه ی غالب در بین مسئولان کشور از نوع حلقه اول (تنها تغییر در اقدامات) بوده و همچنین حلقه ی غالب یادگیری در بین کشاورزان نیز از نوع حلقه ی دوم (تغییر در چارچوب ذهنی افراد) می باشد. دراین تحلیل هیچگونه نشانه ای از حلقه ی سوم یادگیری (تغییر در هنجارها و ساختارهای نهادی) در بین بازیگران وجود نداشته است. دلیل عدم موفقیت این قانون را از منظر حلقه های یادگیری میتوان در عدم مشارکت همه گرو داران در فرآیند قانون گذاری و همین طور عدم یادگیری از گذشته دانست.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : جمعه 27 اسفند 1395

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مطالعه ازمايشگاهي انتقال حرارت جوشش جرياني اتانول در فضاي حلقوي با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالعه ازمايشگاهي انتقال حرارت جوشش جرياني اتانول در فضاي حلقوي با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مطالعه ازمايشگاهي انتقال حرارت جوشش جرياني اتانول در فضاي حلقوي با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مطالعه ازمايشگاهي انتقال حرارت جوشش جرياني اتانول در فضاي حلقوي با word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي تحقيقات نوين در شيمي و مهندسي شيمي

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این مقاله به مطالعه ازمایشگاهی ضریب انتقال حرارت جوشش جریانی اتانول در فضای حلقوی حالت عمودی پرداخته و تاثیر عوامل مختلفی همچون شارحرارتی، دبی و دمای مختلف سیال بر ضریب انتقال حرارت و حباب زایی در محدوده 350PrL<2.64> و 2,19 ReL > 1300 <مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان میدهد در طول تمام مراحل ازمایش ، مکانیسم انتقال حرارت از دو زیر مکانیسم انتقال حرارت اجباری و انتقالحرارت جوششی- هسته زایی تشکیل شده که در هر دو مکانیسم ، مطابق انتظار، ضریب انتقال حرارت به شدت تابعی از شار حرارتی می باشد و ضرایب انتقال حرارت در ناحیه جوششی به دلیل تشکیل حباب روی سطح و تلاطم های محلی ناشی از فرایند حباب زایی بیشتر از جوشش اجباری می باشند. همچنین افزایش دبی که همزمان با افزایش عدد بدون بعد رینولدز صورت می پذیرد، موجب افزایش ضریب انتقال حرارت میگردد. هرچند که این اثر افزایشی در مقابل تاثیر شار حرارتی بر افزایش ضریب انتقال حرارت بسیار کمتر می باشد. همچنین نتایج به دست امده با دقیق ترین مدل های موجودDittus-Boelter و Gnielinskiمقایسه شده است. نکته قابل توجه وجالب این است که مدل های موجود انطباق قابل توجهی با داده های ازمایشگاهی دارند . هرچند که دیتوس – بولتر انحراف کمتری از داده های ازمایشگاهی را گزارش می نماید


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : جمعه 27 اسفند 1395

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله کاربرد ايزوترم هاي چند پارامتري جديد در تخمين ميزان جذب کا تيون کروم از محلول آبي به روش غيرخطي با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد ايزوترم هاي چند پارامتري جديد در تخمين ميزان جذب کا تيون کروم از محلول آبي به روش غيرخطي با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کاربرد ايزوترم هاي چند پارامتري جديد در تخمين ميزان جذب کا تيون کروم از محلول آبي به روش غيرخطي با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاربرد ايزوترم هاي چند پارامتري جديد در تخمين ميزان جذب کا تيون کروم از محلول آبي به روش غيرخطي با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
تعداد صفحات: 10
چکیده:
در این تحقیق رزین مبادله گر کاتیونی صنعتی پرولایت C100 با سورفکتانت هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برماید (HDTMABr) اصلاح و آزمایش به روش ناپیوسته (Batch) انجام شد. غلظت های اولیه و نهایی آلاینده بوسیله تکنیک اسپکتروفوتومتری در ناحیه مرئی تعیین و مشاهده شد، طی فرایند جذب سطحی، غلظت یون کروم به طرز قابل توجهی در اثر اصلاح کاهش پیدا می کند. برای این مورد ایزوترمهای جذب سطحی از قبیل سیپس، تاس، ک وبله کوریگان، خوان، فریتز شلاندر 4 پارامتری، بررسی و توابع خطا برای هر یک از این ایزوترمها محاسبه گردید در نهایت طی تطابق نتایج تجربی داده های تجربی با معادلات تئوری برای رزین اصلاح شده ایزوترم فریتز شلاندر 4 پالامتری دارای درصد خطای کمتری نسبت به سایر ایزوترم ها می باشد و بهترین ایزوترم مشخص گردید.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : جمعه 27 اسفند 1395
جهت اطلاع از کد های قالب و ویــــرایش قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.

نام :
وب :
پیام :
4+2=:
 
(بارگزاري مجدد)