تبلیغات شما اینجا
بستن تبلیغات [X]
مرکز دانلود امام زمان (عج)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحقيق توزيع نرمال با word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق توزيع نرمال با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق توزيع نرمال با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقيق توزيع نرمال با word :

بخشی از فهرست تحقيق توزيع نرمال با word

فهرست مطالب
عنوان صفحه
توزیع نرمال 1
نمادگذاری 3
استفاده از جدول نرمال (جدول 4 پیوست) 5
خواص دیگر توزیع نرمال 11
تقریب نرمال توزیع دو جمله ای 13

توزیع نرمال
توزیع نرمال، که ممکن است بعضی از خوانندگان، نمودار آن را به عنوان منحنی زنگدیس بشناسند، گاهی با نامهای پیرلاپلاس و کارس گاوس، که در تاریخ پیدایش آن نقش چشمگیر داشته اند، همراه است. گاوس توزیع نرمال را با روش ریاضی به عنوان توزیع احتمال خطای اندازه گیریها به دست آورد و آن را «قانون نرمال خطاها» نامید.بعداً منجمین، فیزیکدانها، و کمی بعد از آن، کسانی که در بسیاری از رشته ها داده‌ها را گردآوری می کردند، دریافتند که بافت نگارهای این داده ها دارای این خصوصیت مشترک هستند که ارتفاع مستطیلها ابتدا بتدریج به یک مقدار بیشینه صعود می کنند و سپس به طور متقارن کاهش می یابند. هرچه منحنی نرمال تنها منحی نیست که چنین شکلی دارد ولی معلوم شده است که در موارد بسیار زیادی، تقریب قابل قبولی به دست می دهد. زمانی در جریان مراحل اولیه تکامل آمار، چنین احساس می‌شد که داده های مربوط به هر پدیده واقعی باید مطاق با منحنی نرمال زنگدیس باشند و در غیر این صورت می باید نسبت به فرایند جمع آوری داده ها مشکوک بود. از اینجاست که این توزیع به نام توزیع نرمال معروف شده است. لکن بررسی دقیق داده ها در اغلب موارد، نارسایی توزیع نرمال را آشکار ساخته است. لکن بررسی دقیق و در حقیقت، عمومیت توزیع نرمال افسانه ای بیش نیست، و مثالهای توزیع های غیر‌نرمال در هر یک از قلمروهای تحقیقات، فراوان اند. با وجود این، توزیع نرمال نقشی اساسی در آمار بازی می کند، و روشهای استنباطی که از آن به دست می آیند، دارای قلمرو کاربرد وسیعی هستند و ستون فقرات روشهای جاری تجزیه و تحلیل آماری را تشکیل می دهند.
هرچند در اینجا صحبت از اهمیت توزیع نرمال است، ولی بحث ما در واقع به رده وسیعی از توزیعها که دارای چگالی زنگدیس اند، مربوط می شود. هر توزیع نرمال به وسیله مقدار میانگین آن، ، و انحراف معیار آن، ، به طور کامل مشخص می شود؛ این مقادیر در فرمول تابع چگالی احتمال ظاهر می شوند.
توزیع نرمال دارای چگالی زنگدیس زیر است:

که در آن، میانگین و انحراف معیار است.
احتمال فاصله ای که به اندازه
یک انحراف معیار در هر طرف میانگین امتداد دارد برابر است با

دو انحراف معیار در هر طرف میانگین امتداد دارد برابر است با


در فرمول تابع چگالی احتمال، مساحت دایره ای است به شعاع واحد، که به طور تقریبی 1416ر3 است و e تقریباً 7183ر2. است فرمول خاص منحنی نرمال برای ما مهم نیست، اما توجه به بعضی از جزئیات آن لازم است. منحنی در اطراف میانگینش که نوک زنگ را مشخص می کند. متقارن است. فاصله ای به اندازه یک انحراف معیار در هر طرف دارای احتمال 683ر0، فاصله از تا دارای احتمال 954ر0، و فاصله از تا دارای احتمال 997ر0 هستند.
منحنی هرگز و به ازای هیچ مقدار x به صفر نمی رسد، ولی به خاطر اینکه مساحت سطوح انتهایی خارج از فاصله خیلی کوچک اند، معمولاً نمایش هندسی را در دو سر این فاصله پایان می دهیم.

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

کارآموزي آموزي کارخانه مهر باف يزد با word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزي آموزي کارخانه مهر باف يزد با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآموزي آموزي کارخانه مهر باف يزد با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآموزي آموزي کارخانه مهر باف يزد با word :

بخشی از فهرست کارآموزي آموزي کارخانه مهر باف يزد با word

- مشخصات کارخانه 1
2- مقدمه 6
3- چله پیچی 12
4- چله کشی بخشی 24
5- آهار 28
6- آماده ساختن مخلوط آهار 29
7- نخ کشی 33
8- مقایسه ماشین های بافندگی با ماکوو بی ماکو 40
9- ویژگی های ماشین های بی ماکو 44
10- ماشین بافندگی اسمیت 49
11- اجزاء وساختمان ماشین های بافندگی 52
12- روش کار ماشین اسمیت 56
13- تشکیل حاشیه کناره پارچه 59
14- کناره گیر (تمپل) 62
15- مکانیزم تشکیل دهنده دهنه 63
16- مکانیزم نخ پود 65
17- تعمیر ونگهداری 68
18- تهویه سالن 69
19- پیشنهادات 70

. تاریخچه کلی کارخانه
شرکت مهر باف یزد درسال 1368 به مساحت 20000 متر مربع در بخش خصوصی افتتاح ودر سال 1371 موردبهره برداری قرارگرفت ودر 30 کیلومتری مرکز استان و درشهرک صنعتی شهیدچمران مهریز قرارگرفته است.

2. مشخصات کلی وموقعیت کارخانه
کارخانه دارای دو سالن بافندگی می باشد که به صورت سه شیفت کار می کنند .همچنین دارای 2 سالن انبار ویک قسمت برای کنترل کیفیت و یک قسمت برای تأسیسات ویک قسمت برای تهیه هوای مطبوع وقسمتی برای سرویس دستگاه ها درنظر گرفته شده است.
از 20000 متر مساحت آن 8000 متر آن سالن و 1000 متر آن ساختمان اداری وبقیه آن محوطه حیاط ودرختکاری می باشد ودارای چاه آب ودو استخر می باشد.

2. تأسیسات کارخانه
دارای دوسالن که در یکی از آنها دیگ بخار ودستگاه آهار که دیگ بخار آن حدود 10 تن ظرفیت دارد ودستگاه آهار آن نیز از نوع (وولما ) می باشد سه نوع چله کشی داریم که نوع اول آن چله کشی مستقیم جهت دستگاه های آهار (تکستیما ) وچه کشی کشی بخشی به نام (هاکوبا ) مدل 91.

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحقيق تعريف مبادي با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق تعريف مبادي با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق تعريف مبادي با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقيق تعريف مبادي با word :

مبادی در لغت جمع«مبدء»اسم زمان، مکان و مصدر میمی از«بدء»به معنی آغازیدن و پیش داشتن است و شاید مراد از مبدء، «ما یبدء»یا «ما یجب ان یبدء»یعنی آنچه که به آن آغاز می‌گردد و پیش داشته می‌شود، یا ان چه بدان آغازیده شود و به عنوان پیش درآمد، از آن سخن رود، باشد.

در اصطلاح عبارت است از پاره‌ای دانستنی‌ها که آگاهی بر موضوع، اجزاء و جزئیات آن و نیز استدلال بر مسائل دانش، به آن وابسته است.

این آگاهی از مسائل و مباحث علم به شمار نمی‌رود.چه، این که اساسا از مسائل دیگر علوم بوده که به جهت نیاز، در آغاز دانش و از دیدگاهی دیگرگون مورد بررسی قرار می‌گیرند تا برای رساندن به هدفی ویژه کارساز گردند.

گفتنی است پاره‌ای از دانشیان معاصر مبادی را علمی مستقل به شمار آورده و برای آن تعریف و موضوع و فایده قرار داده و گویند:«علم مبادی عبارت است از دانستن یک سلسله تصورات یا تصدیقاتی که دانستن آن برای درک مسائل علم دیگری ضروری است، و از مسائل اصلی آن دانش به شمار نمی‌رود تا در خود آن علم مستقیما از آنها بحث شود بلکه برای دانستن آنها باید به علم یا علوم دیگری رجوع کرد ولی چون مراجعه به علوم دیگر کار دشواری است و احیانا بعضی از آنها در علم دیگر نیامده است اغلب دانشمندان برای آسان کردن کار و نزدیک نمودن راه طردا للباب به ذکر آنها در خود علم مبادرت می‌ورزیده‌اند».

«موضوع علم مبادی خود اصلاح علم است‌ زیرا مسائل مورد بحث در آن محمولات برای موضوعاتی هستند که همه آن موضوعات، اصطلاحات علم شمرده می‌شوند».

«درباره فایده علم مبادی همین قدر کافی است که بگوییم بدون دانستن مبادی علم موفقیتی و پیشرفتی در علم به دست نخواهد آمد».

بنابراین، از آن چه گفته شد، روشن می‌گردد که مقصود از مبادی دسته‌ای از دانستنی‌هاست که در دریافت و درک بهینه دانش سودمند می‌باشند، نه دانشهایی که نسبت به دانشی دیگر تقدم رتبه‌ای دراند؛اگر چه از آن دانش‌ها به مبادی یاد می‌کنند.همچون علمای منطق که آن را مبادی فلسفه دانسته و گویند:یک فیلسوف بدون دانستن منطق از فلسفه طرفی نمی‌بندد و از لغزش ایمن نخواهد ماند.

*انواع مبادی

برای علم اصول مبادی گونه‌گونی شمار گردیده که به آنها اشاره می‌شود:

1-مبادی عمومی، مبادی خصوصی

مبادی عمومی اصطلاحاتی هستند که در همه ابواب علم به کار می‌آیند و برای همه مباحث آن دانش سودمندند؛ولی مبادی خصوصی اصطلاحاتی است که در مواردی خاص از علم مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

2-مبادی تصوری، مبادی تصدیقی

مبادی تصوری عبارت است از هر آن چه که موجب شناخت موضوعات و محمولات گزاره‌های علمی گردد و به دیگر سخن، این دسته از مبادی به حدود قضایای مسائل علم بر می‌گردند. *

مبادی تصدیقی عبارت است از ادله‌ای که موجب روی آوردن و پذیرش ثبوت محمولات قضایا برای موضوعات می‌گردند.

3-مبادی لغوی

مبادی لغوی عبارت است از مسائل لغوی و ادبی که درک موضوعات و محمولات و یا نسبتهای پاره‌ای از مسائل علم اصول بر آن توقف دارد.

این مسائل از مسائل اصلی علم اصول نیست و تنها به علّت بیان شده در بالا، در علم اصول مورد بررسی قرار می‌گیردند.

4-مبادی حکمی

مبادی حکمی یا احکامیه عبارت است از: مسائلی که در آن احوال احکام از آن جهت که احکام هستند مورد بررسی قرار می‌گیرد.همانند مجعول بودن یا انتزاعی بودن احکام وضعی، شروط عقل احکام و از جمله مقدمه واجب، بحث ضد، اجتماع امر و نهی و...

اگر چه پاره‌ای از دانشیان اصولی، مبادی بودن این مسائل را پذیرفته‌اند،  ولی گروهی دیگر بر این باورند که تنها هنگامی می‌توان مبادی بودن این مسائل را پذیرفت که نتوان این مسائل را از مسائل علم اصول به شمار آورد.چه، در غیر این صورت بدون شک این مسائل، از مسائل اصلی علم اصول می‌باشند نه از مبادی ان.

5-مبادی منطقی

مبادی منطقی عبارت است از مسائل منطقی که (*)مانند اینکه خبر واحد اجماع منقول در علم اصول چیست؟ حجیت چیست؟و امثال اینها.

(*)مانند ادله‌ای که در علم اصول حجیت را برای خبر واحد ثابت می‌کند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

پژوهش مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم دبیرخانه صنایع معادن با word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف پژوهش مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم دبیرخانه صنایع معادن با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پژوهش مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم دبیرخانه صنایع معادن با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پژوهش مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم دبیرخانه صنایع معادن با word :

پژوهش مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم دبیرخانه صنایع معادن

محتوای فایل :

1- سناریو

2- کلیه dfd دیاگرام ها

3- کلیه نمودارهای ER و ERD دیاگرام

4-کلیه نمودارهای جریان داده یا UML دیاگرام ها مانند کلاس دیاگرام، نمودار حالت، یوزکیس و ...

5- فایل mdl رشنال رز

بسیار کامل با قیمت بسیار ناچیز


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

?پروژه آموزش فلش 5 (Flash 5) با word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ?پروژه آموزش فلش 5 (Flash 5) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ?پروژه آموزش فلش 5 (Flash 5) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ?پروژه آموزش فلش 5 (Flash 5) با word :

بخشی از فهرست ?پروژه آموزش فلش 5 (Flash 5) با word

فصل اول : آشنائی با برنامه Flash
فصل دوم : ابزارهای رنگ
فصل سوم : ترسیم و نقاشی
فصل چهارم : اصول وپایه ها
فصل پنجم : Shape Tweening
فصل ششم : Motion Tweening
فصل هفتم : Library & Symbol
فصل هشتم : Text در Flash‌
فصل نهم : Bitmap ها در Flash
فصل دهم : کلید ها
فصل یازدهم : Movie Clip
فصل دوازدهم : برنامه نویسی در Flash
فصل سیزدهم : صدا در Flash
فصل چهاردهم : ارتباط با دیگر برنامه ها

آشنائی با flash
برنامهFlash محصول شرکت ماکرو مدیا چندین فن آوری قدرتمند و پیشرفته را ارائه کرده است که با استفاده از آنها میتوان مولتی مدیا کاملی را در وب ارائه کرد .Flash ، قدرتمند ، جذاب و آسان است .
اگرکمی خلاق باشید ، میتوانید چیزهای جالبی بیافرینید ودیگران را شاد وخوشحال از کاری که کرده اید ، نمائید این احساس ، ارضاء کننده است و فراموش نخواهید کرد.
دراین فصل مابه شما کمک میکنیم تا مفاهیم مقدماتی که Flash بر اساس آن کار میکند را درک کنیم بدون اینکه خیلی وارد جزئیات شویم . در نهایت به شما نشان خواهیم داد که چگونه اولین فیلم جذاب Flash را آغاز کنید و این شانسی خواهد بود برای آنکه بیشتر با این نرم افزار آشنا شوید ، اگر بخواهید .
اولین چیزی که در باز کردن ابتدائی Flash به چشم میخورد صفحه ایست که دارای قسمتهایی به شرح زیر میباشد :

Tool Box / Time Line / Stage / Panneles / Layers

در قسمت کناری سمت چپ نوار ابزار را مشاهده میکنیم که کاربرد فراوانی در فلش دارد . در کنار آن صفحه سفید رنگی را مشاهده می کنید که Stage‌ یا محیط کاری نام دارد و اعمال اصلی وانیمیشن و در مجموع ثمره اصلی کار پروژه ما در آنجا اعمال میشود.
قسمت بعدی مربوط به مدیریت داده ها است این قسمت شما را قادر می سازد بر روی مناطق خاصی از انیمیشن بدون تاثیر گذاری بر روی دیگر مناطق کار کنید بدین طریق شما از ویرایش نمودن یا حذف اتفاقی یک شی در امان بمانید.
هر فایل در Flash دارای یک نوار Time Line و یک لایه مخصوص به خود است این نوار (Time Line) مربوط به زمان بندی فیلمها می باشد و در نهایت در کنار این پنجره ها Pannel ها را مشاهده می کنیم که ابزار کاری ما در طراحی صفحات وب است . در حقیقت Pannel ها پنجره های متحرکی هستند که با داشتن Tab های فراوان دارای پیچیدگی های خاصی اند.

Pannel
پنجره ها یا به عبارتی Pannelها ابزاری اند که به ما کمک فراوانی در زمینه کا ر با متن ها و تصاویر و یا …می کنند یک Pannelپنجره متحرک است که Flashبرای تنظیمات اشیاء در اختیار ما قرار می دهد.
همچنین می توان یک Tab ازیک pannelرابه Tab‍‍‍‍‍‍دیگر از Pannelدیگر اضافه کنیم این کار با عمل Drag کردن یک Tab به یک Pannel صورت می پذیرد برای Save نمودن این تغییرات گزینه منوی Window گزینه Save Pannel Layout را انتخاب میکنیم .

Gride & Guide & Ruler

برا ی دستیابی به این ابزار ها در فلش می بایست بدین ترتیب عمل کنیم :
1-با انتخاب این گزینه View / Rulersمی توانیم به ابزاری بنام خط کش دست یابیم این ابزار برای نمایش دادن یا مخفی کردن خط کش افقی یا عمودی است.
2-با انتخاب این گزینه View / guide می توانیم با ابزاری بنام خطوط راهنما کار کنیم این خطوط با Drag کردن Mouseبر روی خط کش و سپس رها کردن آن بر روی Stage ایجاد کرد با کمک این خطوط می توانیم اشیاء را در Stage آسان تر انتقال دهیم .
3-با انتخاب این گزینه View / Gride می توانیم شبکه ای از خطوط را بر روی S tage مشاهده نماییم.
لازم به تذکر است گزینه Gride شامل 3 زیر منو است که با کمک اولین منو (Show Gride) می توان خطوط شبکه ای را بر روی Stageنمایش داد ، دومین منو (Snap To Gride) راه مناسبی برای حرکتهای منظم افقی و عمودی است و در نهایت سومین منو (( Edit Grid است که برای ایجاد تنظیماتی در مورد خطوط شبکه ای به کار می رود.
فصل دوم : ابزارهای رنگ

کار با پنل Mixer
این Pannel باانتخاب Window / Pannel / Mixer آشکار می شود وظیفه اصلی این Pannelبه همراه Swatches Pannel ایجاد رنگ درFlash است.
Mixer Pannel دارای سه Mode رنگی RGB / HSB / HEX است بازه تغیر رنگ در Mode RGB بین 0 تا 255 است در صورتی که همین بازه در Mode HSB بین 0 تا 360 قابل انتخاب است.گزینه دیگری که در این Pannel به چشم می خورد انتخاب Alpha است که میزان شفافیت اجسام را تغیر می دهد.

نکته: قابل ذکر است فایلهایی با پسوند .Act را که برنامه های Fire Works & Photoshop از آنها استفاده میکنند را می توان وارد رنگهای انتخابی M i xer Pannel نمود.

ایجاد و ویرایش Gradient
برای رنگ اشیاء بصورت شیب دار از این پیش فرض استفاده میکنیم در این قسمت برای فهم بهتر موضوع به حل یک مثال گام به گام میپردازیم :
1. ابتدا یک دایره ایجاد کرده وآن را با کمک A rrow Tool علامت دار کنید.
2. گزینه Window / Pannel / Fill را انتخاب کنید حال در این پنجره یک منوی drop down خواهید دیدکه مقدار پیش فرض آن Solid است .
3. به دلیل دایره بودن شیئ ما از منوی D op down گزینه Radial Gradient را انتخاب مینمائیم حال به وضوح مشاهده میکنید که شیئ ما از مرکز به سمت محیط خود کم رنگ تر شده لست.
• برای تغیر G radient اشیائ میتوان برروی دکمه های لغزشی منوی مربوط کلیک کرد .
• برای تغیر عمق رنگ ها میتوان فاصله دکمه ها را تغییر داد .
واردکردن PALET
Mixer Pannel قابلیت اضافه کردن وImport کردن رنگ را در داخل Flash را داراست.شما می توانید Palet های مختلف رنگی که فایلهایی با پسوند .Gif & .Clr & .Act هستند را وارد Flash 5 نمائید.
حال برای Import نمودن رنگ در داخل Flash پنل ) Swatchesپنجره ای است با 216 رنگ وچندین Gradient از پیش تعریف شده)را به داخل محوطه کاری ( S tage ) میکشیم حال بر روی فلش کوچک سمت راست پنل Swatches کلیک می کنیم ودستور Replace Color را انتخاب می کنیم در پنجره باز شده می بایست یکی از سه نوع ورود P alet های رنگی را انتخاب نمودحال میتوانیم P alet رنگی Import خودراببینیم .

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

کارآفرینی نوشابه بدون گاز با word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآفرینی نوشابه بدون گاز با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآفرینی نوشابه بدون گاز با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآفرینی نوشابه بدون گاز با word :

کارآفرینی نوشابه بدون گاز

مقدمه

- نوع محصول:

نوع محصول كارخانه عبارتست از انواع نوشابه بدون گاز به صورت آبمیوه جات به غلظت 14-10 درجه بریكس كه از كنسانتره به غلظت 70-60 درجه بریكس بازسازی شده و در بطری های نوشابه به ظرفیت 285 سی سی و با درب طشتكی بسته بندی خواهد شد.

بطری مذبور دارای ارتفاع 240 میلیمتر و قطر 57 میلیمتر است و بر روی آن بر چسب مربوطه به ابعاد 80*200 میلیمتر چشبانده خواهد شد.

آبمیوه تولیدی با استفاده از كنسانتره پرتقال، سیب و انگور و به صورت آب این میوه جات تهیه می گردد و در مورد آب پرتقال بر اساس نوع كنسانتره مصرفی تهیه آن تا بریكس 7 نیز معمول است.

- ظرفیت تولیدی و مدت زمان كار كارخانه:

ظرفیت تولید سالانه كارخانه در حدود 2000 تن آبمیوه و معادل 2000000 لیتر است كه با توجه به ظرفیت بطری ها و با در نظر گرفتن ضایعات و غیره كلاً در حدود 7 میلیون بطری 285 سی سی آب میوه خواهد شد كه شامل موارد زیر است:

نام محصول

تعداد بطری

ظرفیت(سی سی)

ظرفیت(لیتر)

آب پرتقال

3.000.000

285

857.000

آب سیب

2.500.000

285

713.000

آب انگور

1.500.000

285

430.000

مدت زمان كار كارخانه با توجه به تعطیات و غیره عملاً 250 روز كاری و در یك شیفت كار 8 ساعته در نظر گرفته می شود.

به این ترتیب ظرفیت تولید روزانه كارخانه 28000 بطری كه معادل 4000 بطری در ساعت و بالاخره 68 بطری در دقیقه می باشد.

کارآفرینی نوشابه بدون گاز با word
فهرست

عنوان صفحه

مقدمه............................................................................................................... 2

آشنایی جزیی در مورد كار كارخانه........................................................... 5

نمودار مراحل مختلف تولید نوشابه غیر گازدار با استفاده از انواع...................... 10

محاسبه اجزاء و میزان دارایی های ثابت.................................................................. 12

مساحت زمین و برآورد قیمت آن...............................................................12

مساحت و هزینه های ساختمانی...................................................................... 13

هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید.......................................................... 14

سرمایه ثابت مورد نیاز كارخانه......................................................................... 16

هزینه های تولید سرمایه در گردش........................................................................... 18

محاسبه كل سرمایه گذاری................................................................................. 20

نحوه سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی......................................................... 20

سودآوری و چگونگی برگشت سرمایه............................................................. 21دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله آزمون ، چرايي و چگونگي آن با word دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آزمون ، چرايي و چگونگي آن با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آزمون ، چرايي و چگونگي آن با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آزمون ، چرايي و چگونگي آن با word :

بخشی از فهرست مقاله آزمون ، چرايي و چگونگي آن با word

آزمون ، چرایی و چگونگی آن :
تعاریف ....................................................................................... 4
دسته بندی آزمون ها با توجه به چگونگی تهیه ی آنها .............................. 4
دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به موضوع ارزشیابی............... 5
دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به زمان و هدف استفاده ............ 8
مراحل ارزشیابی آموزشی ............................................................... 10
تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی .................................................... 11
تعیین هدفهای آموزشی ................................................................... 11
سنجش یا اندازه گیری عملکرد یادگیرندگان .......................................... 13
وسایل کتبی اندازه گیری پیشرفت تحصیلی ......................................... 16
آزمون های چند گزینه ای .............................................................. 20
شرایط اجرای آزمون های کتبی ...................................................... 23
تعریف و انواع روایی .................................................................. 28

پیوست ها :
گزارش ها ............................................................................... 31
برنامه ها ................................................................................... 38

اندازه گیری عبارت است از فرایندی دقیق و نظام دار که تعیین می کند یک شخص یا یک شیء چه مقدار از یک ویژگی برخوردار است .
فرایند اندازه گیری نیاز به وسیله ای دارد که به آن وسیله ی اندازه گیری می گویند . وسایل اندازه گیری به دو دسته ی مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود . ویژگی های فیزیکی و رفتارهای آشکار ، مثل طول و وزن اشیاء یا قد و وزن افراد ، به طور مستقیم و ویژگی ها و صفات روانی مانند هوش ، خلاقیت ، انگیزیش ، نگرش یادگیری و مانند این ها به طور غیر مستقیم اندازه گیری می شود . معمولترین وسیله ی اندازه گیری غیر مستقیم ، آزمون است .
اما سنجش ، از آزمون و اندازه گیری مفهوم گسترده تری دارد . بنا به گفته نیتکو ، « سنجش یک اصطلاح کلی است و به صورت فرایندی تعریف می شود که برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری درباره ی دانش آموزان ، برنامه های درسی و سیاستهای آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد . سالویا و یسل دایک می گویند سنجش تنها به جمع آوری داده ها یا اطلاعات خلاصه نمی شود بلکه به جمع آوری داده ها همراه با قصد یا منظور گفته می شود .
داوری ارزشی بر روی اطلاعات جمع آوری شده، ارزشیابی نام دارد . ارزشیابی به یک فرایند نظامدار برای جمع آوری ، تحلیل و تفسیر اطلاعات گفته می شود ، به این منظور که تعیین می شود آیا هدف های مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند وبه چه میزانی .

دسته بندی آزمونها با توجه به چگونگی تهیه ی آنها
آزمونها به دو دسته عمده ی « آزمونهای استاندارد شده » و « آزمونهای معلم ساخته » تقسیم می شوند . آزمونهای استاندارد شده ، آزمونهایی هستند که با استفاده از نمونه های بزرگ آزمون شوندگان و غالباً به وسیله ی موسسه ها یا بنگاه های آزمون سازی دولتی یا خصوصی و یا مراکز آموزشی و علمی برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی با مقاصد ارزشیابی از دوره های تحصیلی ، تهیه و توزیع می شوند . در این نوع آزمون ها ، ملاک نسبی اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد .
آزمونها، ملاک نسبی اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد .
آزمونهای معلم ساخته آزمونهایی هستند که معلمان برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان خود تهیه می کنند و در طول دوره ی آموزش و یا در پایان دوره به اجرا در می آورند . در این آزمونها ، ملاک مطلق اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد .
آزمونهای استاندارد شده و معلم ساخته ی پیشرفت تحصیلی را می توان برای تصمیم گیریهای زیر مورد استفاده قرار داد :
1- تصمیمات آموزشی مربوط به کم و کیف جریان آموزش را باید بر مبنای آزمونهای معلم ساخته گرفت .
2- تصمیمات مربوط به ارتقای دانش آموزان را نیز ، باید بر مبنای آزمونهای معلم ساخته ، که در بر گیرنده ی موضوعات مشخص درسی و هدفهای دقیق آموزشی است ، گرفت .
3- تصمیمات تشخیصی مربوط به مشکلات یادگیرندگان و تصمیمات مربوط به رفع نواقص یادگیری و آموزش را می توان بر مبنای هر دو نوع آزمون اتخاذ کرد .
4- تصمیمات مربوط به جایابی یا پایه گزینی افراد به اندازه گیری وسیع تری نیازمند است ؛ بنابراین بهتر است در این مورد از آزمونهای استاندارد شده استفاده کرد .
5- تصمیمات مربوط به راهنمایی و مشاوره ی دانش آموزان معمولاً به مقایسه های هنجاری نیازمند است ؛ بنابراین بهتر است برای این منظور، از آزمونهای استاندارد شده استفاده کرد .
6- از آن جایی که تصمیمات مربوط به انتخاب بر مبنای مقایسه ی افراد و گروه ها گرفته می شود ؛ بنابراین در این مورد نیز بهتر است از آزمونهای استاندارد شده استفاده شود .

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله آموزش و پرورش آلمان با word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آموزش و پرورش آلمان با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آموزش و پرورش آلمان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آموزش و پرورش آلمان با word :

آموزش و پرورش آلمان

وضعیت معلم ها در آلمان
پنجم اکتبر “روز جهانی معلم” است. امسال “بهبود شرایط کاری آموزگاران در سراسر دنیا” در کانون توجه مؤسسه‌ی “روز جهانی معلم” بود. به این مناسبت با یک معلم و یک دانشجوی رشته‌ی ادبیات که بزودی معلم خواهد شد به گفت‌وگو نشستیم.

آلمانی‌ها روز معلم را جشن نمی‌گیرند. تنها در آلمان شرقی (DDR) این روز را جشن می‌گرفتند. این اما نشانه‌ی بی‌اهمیت بودن این شغل نیست. درآمد خوب معلمان و جایگاه والای اجتماعی آنان گویای ارزشی است که جامعه و دولت آلمان برای متولیان تعلیم و تربیت خویش قائل هستند.
معلم یک “مدرسه حرفه‌ای” (Berufschule)

مدرسه یا آموزشگاه حرفه‌ای OSZ که در منطقه‌ کرویتس‌برگ (Kreuzberg) برلین واقع شده است، یکی از بزرگترین مدرسه‌های حرفه‌ای اروپاست.
مدرسه‌های حرفه‌ای در آلمان تقریباً مشابه دبیرستان‌های فنی حرفه‌ای در ایران هستند. دوره‌‌ی مدرسه‌ی حرفه‌ای در آلمان معمولاً سه سال است. دانش‌آموز دو روز در هفته را به یادگیری تئوری‌های رشته‌ی مربوطه می‌گذراند و سه تا چهار روز هم به آموزش عملی اختصاص دارد.
در مدرسه OSZ بیش از 10 رشته‌ی مختلف از جمله داروخانه‌داری، کتابفروشی و فروشندگی تدریس می‌شود و دانش‌آموزان باید علاوه بر مفاد تخصصی هر رشته، درسهای عمومی‌ای مانند سیاست، ورزش و زبان آلمانی را نیز بیاموزند

رولف ملداو (Rolf Mehldau) یکی از 270 معلم این مدرسه‌ است. او 63 سال دارد و کار تدریس را از 28 سال پیش آغاز کرده است.
ملداو در مدرسه‌ی OSZ اصول اولیه‌ی کتابفروشی، اقتصاد، سیاست و علوم اجتماعی تدریس می‌کند.
امکانات آموزشی برای معلمها

در برخی از ایالت‌ها برنامه‌های آموزشی مناسبی برای معلم‌ها تدارک دیده می‌شود که شرکت در این دوره‌ها اغلب اختیاری است اما دوره‌های اجباری هم وجود دارند.
رولف ملداو در این‌باره می‌گوید: «مدرسه ی ما طی سال گذشته 2 روز را به سمینارهای تعلیم و تربیت معلمان اختصاص داد و در این دو روز هیچ کلاسی دایر نشد. شرکت در این سمینارها برای همه اجباری بود. یکی از موضوعات مطرح در این گردهمایی‌ها روش‌های جدید آموزشی بود و موضوع دیگر جلوگیری از خشونت. متأسفانه موضوع دوم مدتی است اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده، چرا که خشونت در میان دانش‌آموزان مرتب رو به افزایش است و ما به عنوان دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت وظیفه داریم از آن جلوگیری کنیم.»

وی با اشاره به جلسات سالانه اتحادیه ناشران و کتابفروشان می گوید: «در این جلسات تخصصی که به مدت یک هفته برگزار می‌شود، از کلیه معلمان این رشته دعوت می‌شود تا درباره‌ی تغییرات جدید بازار کتاب به بحث و گفت‌وگو بنشینند. »
هفته ای 20 ساعت کار در منزل

معلم‌های آلمان در منزل تنها ورقه‌های امتحانی دانش‌آموزان را تصحیح نمی‌کنند. به ویژه معلم مدرسه‌ی حرفه‌ای باید در رشته‌ی مربوطه اطلاعات به روز داشته باشد. به عنوان مثال رولف ملداو مجله‌های تخصصی رشته‌ی کتابداری را به طور مرتب دنبال می‌کند و از یافته‌های جدید رشته‌ی خود آگاهی می‌یابد و از آنها هنگام تدریس استفاده می کند. وی می گوید:
«من هفته ای 26 ساعت در مدرسه کار می‌کنم ولی هفته‌ای 10 تا 20 ساعت هم باید در منزل کار کنم تا بتوانم مفاد درسی را برای دانش آموزانم به روز کنم. البته کار در منزل اجباری نیست.»
وضعیت معیشتی معلم
معلمها در آلمان تنگنای معیشتی ندارند. آنها مجبور نیستند برای گذران زندگی، شغل دوم داشته باشند. رولف ملداو از درآمد خود راضی است:
«من می‌توانم یک خانواده 4 نفره را به‌راحتی اداره کنم و سالی 3 هفته هم با خانواده‌ام به مسافرت بروم.»

ملداو به تدریس عشق می ورزد و به دانش‌آموزانش علاقه دارد چون بیشتر آنها بزرگسالند و به گفته‌ی او با علاقه و انگیزه‌ی بیشتری سر کلاس او حاضر می‌شوند. ملداو در عین حال انتقادهایی هم به سیستم آموزشی و نحوه‌ی اداره‌ی مدارس در آلمان وارد می‌داند، از جمله شلوغی بیش از حد کلاسها و ساعات طولانی تدریس. او خاطرنشان می‌کند:
«کلاسها خیلی شلوغند. من شانس آوردم، اما بیشتر همکارانم کلاس های 30 نفره و حتی شلوغ‌تر دارند.ساعات تدریس هم طولانی است. 26 ساعت تدریس اجباری در هفته خیلی زیاد است؛ به خصوص که معلم باید در منزل هم خود را برای حضور در کلاس آماده و ورقه‌های امتحانی را هم تصحیح کند.»

معلم های “سالخورده”
متوسط سن معلمان در آلمان بالاست. رولف ملداو با گلایه در این باره می‌گوید: «ما معلم‌ها در آلمان خیلی پیریم. میانگین سنی معلمها در آلمان 50 سال است. این میانگین خیلی بالاست، زیرا در سالهای اخیر وزارت آموزش و پرورش در بسیاری از ایالتها، معلمهای جوان استخدام نکرده است. و علت آن هم این است که تعداد خیلی کمی از دانشجویان جوان، سراغ معلمی رفته‌اند.»

معلمی یعنی امنیت شغلی
توماس، دانشجوی رشته‌ی زبان و ادبیات انگلیسی و آلمانی در دانشگاه آزاد برلین است و به زودی کار خود را به عنوان دبیر دبیرستان آغاز خواهد کرد. او معتقد است که تعداد دانشجویانی که امروز شغل معلمی را انتخاب می‌کنند دوباره رو به افزایش است و در مورد علت آن توضیح می‌دهد:

«من فکر می‌کنم که شغل معلمی الان در آلمان از امتیاز ویژه‌ای برخوردار است. علت آن هم امنیت شغلی است، چرا که وقتی کسی به عنوان معلم مشغول به کار شد، دیگر شغلش را از دست نمی‌دهد. نکته‌ی دیگر این است که معلمی که پدر هم است، می‌تواند همزمان با فرزندانش تعطیلات داشته باشد که این خود نکته‌ی مثبت دیگری است. و دیگر اینکه مثلاً در حوزه‌ی علوم انسانی، شغل معلمی زمینه‌ی کاری خود را ذاتاً دارد. به عبارت دیگر فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم انسانی این امکان را دارند که در بسیاری از زمینه‌ها کار کنند ولی خب می‌توانند معلم هم بشوند.»

آلمان به معلم بیشتری نیاز دارد
توماس از کیفیت آموزش دوره‌ی تربیت معلم در دانشگاهها راضی نیست. او همچنین معتقد است که کشور آلمان باید در کل دانشجویان بیشتری تربیت کند، به خصوص در رشته‌ی معلمی. وی درباره تئوری بودن درسهای رشته‌ی معلمی می‌گوید:
«به عنوان مثال منی که می‌خواهم معلم زبان آلمانی و انگلیسی بشوم، همان درسهایی را در دانشگاه می‌آموزم که دانشجویان معمولی یاد می‌گیرند. مدرسان دانشگاه کتابهایی را تدریس می‌کنند که اصلاْ ربطی به معلمی ندارد و به عبارت دیگر طرح یک سری سؤالات خاص است که اساساْ برای معلمان بی‌اهمیت است. یعنی عملاً تأکید روی یادگیری علمی و فکر کردن علمی است. این آن چیزی است که ما یاد می‌گیریم، البته این هم در شغل ما لازم است ولی خیلی کم، نه اینقدر. ما آن 97 درصد دیگر را لازم داریم، ولی آن را یاد نمی‌گیریم.
روز معلم باید جدی گرفته شود

رولف ملداو هم پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت آموزشی موجود در مدارس آلمان دارد: «در وهله اول باید معلمان بیشتری استخدام شوند. همچنین ساعات کاری معلمان کاهش پیدا کند. کیفیت آموزش دوره معلمی در دانشگاهها نیز می‌بایست بهبود یابد، زیرا این دوره آموزش در آلمان خیلی تئوریک است. البته قرار است در سالهای آینده اصلاحاتی صورت گیرد ولی به نظر من باید زودتر از اینها به این فکر می‌افتادند.من فکر می‌کنم دیگر زمان آن فرا رسیده که کمی جدی‌تر راجع به نقش و وظایف معلمان در جامعه‌ی ما بحث و گفت‌و‌گو شود. در آلمان در سالهای اخیر تلاش زیادی در این زمینه انجام نشده اما نظام آموزش در آلمان دچار اشکال جدی است. باید در این زمینه خیلی کار شود. روز بین‌المللی معلم باید جدی گرفته شود.»
برلین- وزیر آموزش و پرورش آلمان خواستار جداكردن كلاس‌های دختران و پسران در مدارس این كشور شد.

آنته شابان در گفت وگو با روزنامه هامبورگر ایند بلات افزود: شرایط جسمی و روحی دختران و پسران برای یادگیری متفاوت است و به همین دلیل باید دربرخی از دروس نوع آموزش‌ها به آنان متفاوت باشد.

وی با اشاره به تجارب برخی از معلمان در این‌باره گفت : این تفاوت در توانایی‌ها و یادگیری بین پسران و دختران در سنین و رشته‌هایی مانند علوم طبیعی و زبان كاملا مشهود است.
وزیر آموزش و پرورش آلمان با اشاره به قوانین متفاوت ایالت‌های این كشور درباره مدارس و آموزش گفت: قوانین برخی از ایالت‌ها امكان انجام این مهم را فراهم می‌سازد.
وی خواستار طراحی برنامه‌های آموزشی در مدارس براساس توانایی‌های متفاوت دختران و پسران شد.
در آلمان حدود 9میلیون و 200هزار دانش اموز وجود دارد كه از سال 1960با وضع قانونی در كلاسها و مدارس مختلط تحصیل می‌كنند.
در دهه 80برخی از مدارس كاتولیك‌ها در آلمان دارای كلاسهای جداگانه پسران و دختران بود.
طرح « 36 قانون» آلمانیها درس بگیریم ؛ وقتی والدین هم آموزش می بینند

گروه ترجمه- زهرا صابری : آدولف تیم مدیر سابق مدرسه اروپایی منطقه «تیمندورف» آلمان با ارایه طرحی مشتمل بر 36 قانون، موفقیت تحصیلی کودکان را تضمین کرده است.
وی پس از بازنشسته کردن زود هنگام خویش، عزم خود را جزم کرده که والدین کودکان را به عنوان مربیان یاد گیری آنها تحت تعلیم قرار دهد.
تیم می گوید: کودکان ما خیلی بیشتر از اینها می توانند. والدین آنها غافلگیر خواهند شد وقتی از قدرتی که در کودکانشان وجود دارد، آگاه شوند.
طرحی که آدولف تیم برای آموزش والدین ارایه داده هم اکنون در بسیاری از مدارس ابتدایی آلمان به مرحله اجرا درآمده است.
علاوه بر آن، او یک کتاب آموزش تکمیلی والدین نیزنوشته است که عنوان آن «قوانین موفقیت در مدرسه» است.

تیم می گوید هر کس این کتاب را بخواند و طبق آن عمل کند، موفقیت کودک خود را در مدرسه تضمین کرده است.
این کتاب مشتمل بر 36 قانون است که برای نمونه نشان می دهد چگونه باید کودکان را به شیوه صحیح تحسین کرد یا چگونه باید ازشیوه های یادگیری کشف شده توسط خود کودکان حمایت کرد و یا اینکه چگونه اعمال برخی قوانین و محدودیتها در چار چوب یک خانواده نقش مهمی در موفقیت تحصیلی کودکان دارد.
بنابر تحقیقات انجام شده، نقش والدین درموفقیت تحصیلی کودکانشان بیش از 50 درصد است و تأثیر والدین در تکامل یادگیری کودکان بیش از تأثیر درسها ومعلمان آنهاست.
«کلاوس هورل مان» محقق امور جوانان و نیز پروفسور سیاستهای آموزشی یکی از دانشگاههای آزاد برلین معتقد است که باید از والدین کودکان تعهد محکم تری در قبال فرزندانشان گرفته شود.
هورل مان می گوید :تحقیقات ما در زمینه علل شیوع خشونت و پرخاشگری در میان کودکان و نوجوانان به این نتیجه رسید که شیوه های تربیتی والدین نظیر رفتارهای متناقض، ستیزه جویانه و نیز بی توجهی والدین به کودک یکی از دلایل اصلی خشونت در کودکان و نوجوانان است.
براین اساس، ما آموزش والدین و تعلیم آنها را گسترده ترازقبل در صدر برنامه های خویش قرار داده و تلاش کرده ایم که برای مادران و پدرانی هم که با کودکستان ها، مدارس ابتدایی و دیگر مؤسسه های تعلیم و تربیت در ارتباط نزدیک هستند، پیشنهادهای عمومی ارایه دهیم.
تیم و هورل مان هم اکنون قصد دارند کار تعلیم والدین را در سراسرآلمان و در همه مدارس ابتدایی به مرحله اجرا درآورند.
تیم می گوید: پیچ سیاستهای آموزشی تا کنون به درستی چرخانده نشده است وما فکر می کنیم که تعلیم والدین موفقیت بچه ها را در مدرسه به طور عمده بهبود می بخشد.
او معتقد است: بدون در نظر گرفتن والدین، کشور آلمان نمی تواند موقعیت خود را به عنوان جامعه ای دانش محور حفظ کند.
استراتژی تعلیم والدین از پنج سال پیش تاکنون در مدرسه نیکولاس آگوست برلین به مرحله اجرا درآمده است و در حال حاضر کودکانی در این مدرسه پذیرفته می شوند که هم پدران و هم مادران آنها یک دوره آموزشی 25 ساعته را گذرانده باشند.
«ولفگانگ شومان» معاون این مدرسه می گوید: طرز فکر دانش آموزان از زمان اجرای این طرح مثبت ترشده و اراده یادگیری آنها رشد کرده است، ضمن آنکه درصد دانش آموزانی هم که به مقاطع تحصیلی بالاتر راه یافته اند از پنج درصد به 10 درصد افزایش یافته است.
تیم و هورل مان در حال حاضر در سراسر آلمان در جستجوی مربیان، روانشناسان و یا دیگر افراد با صلاحیت و البته خوش ذوقی هستند که بخواهند به عنوان مربی والدین در مدارس دوره ببینند.
در بهار آینده نخستین دوره آموزشی در شهرهای پست دام و اشتوتگارت آغاز می شود. تیم هم اکنون با اداره های آموزش و پرورش شهرهای بایرن، بادن و ورتنبرگ و براندنبورگ صحبت کرده است .
علاقه به همکاری از سوی دو طرف در سطح بالایی است و مدارس خصوصی نیز نام معلمان و مدیران مدرسه شان را به عنوان مربی ثبت کرده اند. بسیاری از والدین نیز از اجرای طرح آموزش والدین استقبال کرده اند. مادر یکی از دانش آموزان مقطع ابتدایی می گوید: ما در زندگی همه چیز یاد می گیریم، به غیر از اینکه چگونه باید از کودکانمان در مدرسه حمایت کنیم.
برخی از والدین نیز در برابر این طرح موضع تردیدآمیزی از خود نشان داده اند. یکی دیگر از مادران می گوید، باید دوباره و به طور روشن برای ما توضیح داده شود که منظور از این طرح چیست؟
هورل مان می گوید: بزرگترین چالش ما در حال حاضر عملی کردن این طرح در مورد خانواده هایی است که به لحاظ اجتماعی مورد تبعیض واقع شده اند، به ویژه که تجربه نشان داده است که این خانواده ها از اجرای این طرح – تعلیم والدین- بیشتر از بقیه سود می برند. از سوی دیگر برای خود معلمان نیز مطلوب تر است که به دانش آموزان کنجکاو و مشتاق یادگیری درس بدهند.البته آدولف تیم از زمانی که مدیر مدرسه بوده است به خوبی می داند که ایجاد تغییرات در امور روزمره مدارس با چه دشواری هایی همراه است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله چگونگي به وجود آمدن جشن مهرگان با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله چگونگي به وجود آمدن جشن مهرگان با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله چگونگي به وجود آمدن جشن مهرگان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله چگونگي به وجود آمدن جشن مهرگان با word :

در فرهنگ اصیل ایران باستان پنچ جشن با اهمیت وجود دارد كه عبارتند از: نوروز، مهرگان، تیرگان، یلدا و سده. در تقویم ایران باستان كه كوروش كبیر ایجاد كرده بود، هر روز از ماه دارای نامی است و روز شانزدهم هر ماه روز مهر نام دارد. در هر ماه مردم روزی را كه نامش با نام ماه یكی می شد ، جشن می گرفتندو آن روز را گرامی می داشتند. روز مهر از ماه مهر ، روز جشن مهرگان نام دارد.

مهر در معنی لغوی، مهر، محبت و پیوستن معنا دارد و مهرگان نزد برخی اقوام كهن ایرانی از نوروز نیز مهمتر بود و دلایل این اهمیت، منسوب بودن مهرگان به الهه مهر (میترا) بود، كه فرشته مهر و دوستی و عهد و پیمان و مظهر نور و روشنایی بود. و آنچنان تقدسی نزد آریایی ها داشت كه كیش پرستش مهر بوجود آمد و از ایران به بابِل و سپس به اروپا رفت و آیین میترایسم شكل گرفت كه منجر به شكل گیری برخی از طرق عرفانی شد. و در نهایت یكی از سرچشمه های مهم مسیحیت گردید.

به عید میترا عید “بغ” نیز می گفتند. چرا كه بغ به معنای خداوند است و بعد ها به میترا تبدیل شده است. جالب است بدانید كه پایتخت كشور عراق كه بغداد نام دارد، یك اسم كاملا پارسی است به معنای خداداد! مهر در اندیشه های كهن واسطه میان فروغ ازلی و فروغ پدید آمده (آفریدگار و آفریدگان) بود و چون مظهر نور بود، به مفهوم خورشید نیز به كار می رفت. مهر حامی صلح و صفا و ضامن عهد و پیمان و همچنین نگهبان كشتزارها و كاشتها و پاسدار مردم و بخشنده آرامش به سرزمین ایران بود. در دوران تسلط آیین زرتشت با اهمیت یافتن مقام اهورامزدا و عمومیت یافتن آیین یكتا پرستی از مقام مهر به تدریج كاسته شد و از آن پس مهر تنها به عنوان فرشته ای بلند پایه ستایش می شد و به ایزد مهر مشهور شد. و مقام او بر بالای كوه تلبرز تصور می شد كه بر گردونه 4 اسبه خویش از كوه خاور به باختر می شتافت. و جهان را سرشار از نور و روشنایی و بركت می ساخت. مهرگان روز بزرگداشت ایزد مهر بود و این جشن ملی در سراسر ایران با شكوه و جلال خاصی برگزار می شد.

روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان مهر بفزا ای نگارِ مهر چهرِ مهربان

گذشته از عقاید مذهبی قدرتمندی كه در پس اینگونه جشن ها نهفته است، یك پیشینه تاریخی و پس زمینه فرهنگی نیز پشتوانه آن است.
ایرانیان در طول تاریخ خود راه درازی را پیموده اند، هم در این راه شكل گرفته اند و هم به این راه شكل داده اند. این شكل و شمایل نه چندان مایه فخر و مباهات است و نه چندان مایه سر شكستگی و خواری. هر چه هست تاریخ ملتی است كه ساختار روانی و اجتماعی ویژه خود را دارد. تاریخ ملت ما با آیین مناسكی عجین شده است كه به زندگی انسان ایرانی در طی قرون متمادی معنا بخشیده اند و اصولا از كاركردهای اسطوره ها هویت بخشی و معنا دادن به زندگی است. زبان اسطوره زبان راز و رمز است. ذهن انسان را از ظاهر به باطن معطوف می كند و از گذشته به حال و از حال به آینده توجه می دهد. گویی بیانگر آمال، آرزوها و آرمان های یك قوم است.

اسطوره ها غایت آرزوهای اقوام را تعریف می كنند و به زندگی جهت می بخشند. یاد آوری این جشن ها می تواند تا حدودی معرفت به خود را سبب شود، به خصوص برای ملتی كه ریشه در ژرفا دارد. در همه اعیاد و مناسك ایران باستان اندیشه و تفكری جاری و ساری است كه به این جشن ها رنگ و بوی معنوی عجیبی می بخشد. آیین ها و مناسبت ها همه نمادی از حركت هایی در تاریخ قوم ایرانی است. كه در ادبیات این قوم نیز تجلی یافته است. مثلا تیرگان سالروز حركت تاریخی آرش كمانگیر است بر علیه ظلم و جور حاكم. حركت او یك حركت چند بعدی به معنای كامل است كه در قالب اسطوره و شعر هم به آن پرداخته شده است. در مورد فلسفه جشن مهرگان هم نظریه های بسیاری موجود است كه در ذیل به برخی از آنها اشاره می كنم:

1) روز مهر روزی است كه خداوند زمین را بگستراند و روح را در كالبد اجساد دمید.
2) در این روز فرشتگان به كمك كاوه آهنگر رفتند تا بتواند بر ضحاك ستمگر غلبه كند و او را شكست دهد و در همین روز بود كه فریدون بر تخت پادشاهی نشست.
3) در این روز فریدون ضحاك را در بابِل گرفت و به كوه دماوند فرستاد تا او را در بند كنند و به سبب اتفاق جشن گرفتند، آن را عید نام نهادند و از آن پس حكام بر رعایای خود مهر می ورزیدند و محبت می كردند.
4) پادشاهی به نام مهر در زمانهای دور می زیسته كه بسیار ظالم بود. در اواسط مهر ماه به جهنم واصل می گردد و به همین دلیل نام این روز مهرگان به معنای مردن پادشاه است.
5) اردشیر بابكان در این روز تاجگذاری كرده است. تاج او به شكل چهره آفتاب است وازآن روز به بعد پادشاهان در این روز تاجگذاری می كردند.
آنچه بیش از هر چیز رخ می نماید، نقطه مشتركی است كه در تمام جشن های ایرانی می توان سراغ گرفت. اگر شب دراز است به ایان می رسد (یلدا) ، زمستان دراز و تازیانه های سرما خواهد رفت (نوروز)، ظلم و بیداد ضحاك ها و افراسیاب ها نابود خواهد گشت (تیرگان و مهرگان) و سر انجام آنچه می ماند، روشنایی، زیبایی، ایثار، محبت، و نام نیك است. در واقع جشن های ایرانی بیانگر آرزوهای ملت ایران برای آزادی از ظلم و بیداد است. و پاسداشت ارزشهای متعالی انسانی و روشنگر نور امید در دلهای ستمدیدگان.مهرگان مانند نوروز مراسمی با شكوه داشت. یكی از این مراسم، استفاده از روغن “بان” است كه بر بدن می مالیدند برای تیمن و تبرك و هفت میوه شكر، ترنج، سیب بهی، انار، عناب، انگور سفید و كنار تهیه می كردند. چرا كه اگر هر كسی در این روز از هفت میوه مذكور بخورد و روغن بان بر بدن بمالد و گلاب بپاشد در آن سال از آفات و بلاها مصون می ماند. در این روز زرتشتیان لباس نو به رنگ های زرد و سرخ و نارنجی پاییزی می پوشیدند و سفره الوان می گستردند و بر آن كتاب اوستا، آیینه، سرمه دان، سبویی شراب، شیشه گلاب و مخصوصا انار و همچنین گل نیلوفر می چیدند. آتش های بزرگ برپا می كردند و به رقص و پایكوبی می پرداختند و اسپند در آتش می ریختند. مراسم دید . بازدید در این روز برگزار می شد و كوچكتر ها به دیدن بزرگترها می رفتند. به كودكی كه در ماه مهر به دنیا می آمد نامی می نهادند كه با مهر تركیب شده باشد، مانند مهریار، مهرشید، مهرنوش، مهرپاد، مهرداد، مهربان و ;

نام بابلی ماه مهر “تشری”، به معنای خدای آفتاب است و ماه زرتشتی آن “ماه مهر” بوده و در ماه های ارمنی هم به این ماه “مهكان” می گفتند. ایرانیان در ماه مهر جشن بزرگی می گرفتند كه 6 روز طول می كشید. شاید این 6 روز با آنچه كه در كتاب مقدس به عنوان دوره های آفرینش آمده است ارتباط داشته باشد. روز 16 مهر مهرگان كوچك و روز 21 مهر مهرگان بزرگ نام داشت. عده ای از ایرانیان معتقد بودند كه در روز مهرگان مشیا و مشیانه (آدم و حوا) تولد یافته اند. جشن مهرگان در همه آسیای صغیر هم معمول بوده و از آنجا به اروپا رفته است. به طوری كه جشن مهرگان در روم باستان نیز وجود داشته و به عنوان روز ولادت خورشید مغلوب ناشدنی نام گرفته است. روز پایانی جشن كه بیست و پنجم اكتبر است را روز ولادت مسیح قرار دادند. مهرگان جشنی است كه در آن سپیدی بر سیاهی، خورشید بر تاریكی و جهل پیروز می شود. جشن مهرگان جشن بازیابی آزادی و رهایی از ستم ظالمان و جشن پیروزی نیكی بر بدی است.

مهرگان: عید جوانان و آینده سازان
روز های ماه در ایران باستان نام های خاص داشتند و ازجمله روز شانزدهم هر ماه «مهر» بود. بنابراین «روز مهر» در ماه مهر (شانزدهم)، مهمترین روز آیین های مهرگان بود. آیین های مهر (جشن های مهرگان) پس از نوروز، مهمترین عید ملی ایرانیان بوده است. نوروز با بهار و شكوفه و نوید بركت آغاز می شد و مهرگان به خاطر پایان رسیدن كار جمع آوری محصول و آغاز شش ماهه شب های طولانی تر و سرما. «مهرگان» ویژه آیین های سپاسگزاری به درگاه خداوند [اهورامزدا] كه این همه نعمت را به انسان ارزانی داشته و نیز استفاده از این فرصت برای تحكیم دوستی ها، محبت ها و عواطف انسانی بوده است. به نظر بسیاری از مورخان، «مهرگان» آیین الزام ایرانیان به دوستی كردن و مهر ورزیدن به یكدیگر هم به شمار می آید. در گذشته، در روزهای مهرگان (4 تا 6 روز) مردم مهمانی های بزرگ برپا می كردند و پذیرایی با میوه تازه در مهرگان و میوه خشك (آجیل و خشكبار) در نوروز؛ رسم تغییرناپذیر ایرانیان از عهد باستان بوده است. مراسم نوروز در عین حال فرصتی برای بزرگداشت سالخوردگان از سوی جوان ترها و ادای احترام به آنان به پاس خدماتشان بوده و ایام مهرگان بالعكس. در مهرگان، این جوان ترها و نوجوانان هستند كه مورد تشویق و محبت بزرگترها قرار می گیرند تا جانشینان بهتری برای آنان شوند. مهربان بودن و مهر ورزیدن خصلت ویژه ایرانیان خوانده شده است

. بدان اندازه كه واژه «مهربانی» از قدیم الایام در ایران به كار می رفته در بین هیچ نژاد و تمدنی مشابه آن دیده نمی شود. در ایران باستان برای پاسداری از محبت، عطوفت و مهربانی، عنوان و لقب درست شده بود و به همان گونه كه عنوان «مرزبان» به كار می رفت، لقب «مهربان» هم مطرح بود. این عنوان و لقب به دلیل دلنشین بودن بعداً به صورت اسم خاص برای مردان درآمد، اما زنان هم توانستند نام «مهربانو»، «مهری» و «میترا» بر خود نهند. ایرانیان بعداً خصلت مهربان بودن را با میترائیسم در هم آمیختند تا بتوانند این خوی نیكو را در قالب یك عقیده و فرضیه به نقاط دیگر جهان صادر كنند و تا حدی هم موفق شدند. ایرانیان قدیم تابدانحد به منش مهربان بودن حساسیت داشتند كه افراد ظالم را «نامهربان» خطاب می كردند.

به نوشته مورخان و سیاحان غرب، در میان ایرانیان، كرمانی ها و نقاط مجاور (یزدی ها) در مهربانی كردن و مهربان بودن افراط می كرده اند. از زمان داریوش اول بود كه مدارس، پس از آیین های مهرگان آغاز به كار می كرد. این رسم از طریق یونانیان به سراسر جهان منتقل شده است. (اگرچه در بعضی كشورها به ملاحظات اقلیمی مدارس چند روز جلوتر باز می شوند). هدف اصلی مدارس در ایران عهد هخامنشی عمدتاً تدریس اخلاقیات (پرهیز از دروغگویی و خلف وعده، كردار، گفتار و پندار نیك داشتن؛ دوری از حسد و بخل و ظلم و چشمداشت به مال غیر و;، میهن دوستی، احترام به نیاكان و سالخوردگان، تندرستی، سواری و تیراندازی و سرانجام انتخاب مستعدترین كودكان برای خدمت در ارتش بود. به نوشته مورخان رومی (به نقل از یونانیان)، آموزگاران ایرانی عهد باستان در دبستان ها به كودكان می آموختند كه اقتدار و عظمت وطن و آسایش و پیشرفت آنان بستگی به آن دارد كه اتحاد خود را حفظ كنند و ارتشی شكست ناپذیر داشته باشند. طبق همین نوشته ها، ایرانیان [باستان] به مشورت با پیران و موی سپیدان خود برای انجام كارهای مهم و آ‎غاز هر كاری بسیار باور داشتند و این كار عادت آنان شده بود و یكی از دلایل پیشرفتشان هم كه بر جهان حكومت و برتری داشتند، همین باور بود. در طول تاریخ ایران باستان، ماه مهر، زمان آغاز كارهای مهم متعددی بوده است. یكی از این «‎آغازها تاجگذاری داریوش اول» بود. با این كه قلع و قمع «گئوماتا» كه از جولای (1 تیر ماه) آ‎غاز شده بود و اواخر شهریور پایان یافت و بزرگان ایران داریوش را به جانشینی كامب(كامبوزیا-كمبوجیه-كامبیز) انتخاب كرده بودند، وی منتظر فرارسیدن ایام مهرگان شد تا كار خود را از چنین عید بزرگ و نیكویی رسماً آغاز كند.

كامبیز در بازگشت از مصر در میان راه درگذشته بود. داریوش هخامنشی پسر ویشتاسب از بزرگان پارس، روز دوم اكتبر (دهم مهر ماه و نخستین روز از جشن های مهرگان) در سال 522 پیش از میلاد (درست 2524 سال پیش) تاجگذاری كرد و شاه ایران شد. در دوران حكومت 36 ساله وی، قلمرو ایران شامل سرزمین های وسیعی، از شرق دره سند (Indus) تا سواحل لیبی در آفریقا، و از تراكیه (Thrace) در اروپا تا كوه های پامیر در آسیا (شامل همه خاورمیانه امروز، آسیای میانه، قسمتی از آسیای جنوبی، قفقاز و همه مصر و قسمتی از سودان) می شد.

داریوش این سرزمین ها را به استان های متعدد (ساتراپی) تقسیم كرده بود كه مستقیماً زیر نظر حكومت مركزی و برپایه قوانین واحد اداره می شدند و به آن قسمت كه سه طایفه ایرانی (مادها از شهر ری به سمت غرب و شمال غربی ازجمله كردها و آذری ها، پارس ها از محور «ری» به جنوب و از شرق تا آن سوی هندوكش و پارت ها در شمال شرقی) در آن سكونت داشته، دارای نیاكان و فرهنگ مشترك بوده و آیین های «نوروز» را گرامی داشته و یكسان برگزار كرده اند «ایران زمین» گفته اند «مصر» ساتراپی ششم ایران بود. كوروش بنیان گذار امپراتوری ایران بوده، ولی ناسیونالیسم ایرانی با داریوش اول به دنیا آمده است. كوروش، جهانی فكر می كرد و یك جامعه مشترك المنافع متساوی الحقوق به مركزیت ایران زمین به وجود آورده بود و در امور «ملل متحده»ای كه به وجود آورده بود دخالت نمی كرد، ولی داریوش، تنها به اهورامزدا، ایران و ایرانی می اندیشید و همه كتبیه هایش را كه به سه زبان نوشته شده و باقی مانده اند با ستایش اهورامزدا (خدا) كه زمین و آسمان و بشر و شادی ها را آفریده است آغاز كرده و شاهی خود بر این سرزمین پهناور كه مردان خوب و اسبان خوب(مقصود ارتش خوب) دارد از عنایات او دانسته و در یكی از كتیبه هایش از اهورامزدا خواسته است كه ایران زمین را از گزند آفت «دروغ» و بلای «خشكسالی» در امان دارد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

شناخت انواع قوس ها و تاق ها با word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناخت انواع قوس ها و تاق ها با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شناخت انواع قوس ها و تاق ها با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناخت انواع قوس ها و تاق ها با word :

مقاله شناخت انواع قوسها و تاقها


قوس که در زبان فارسی کهن چَفد خوانده میشود، در تعریف هندسیخط یا شکل منحنی است و در اصطلاح معماریبه باریکه تاقی که روی سر در یک درگاه قرار میگیرداطلاق میشود. تاق به طور کلیبه مفهوم پوشش بین دو دیوار است و شکلی که تاق از نظر ترکیب تابع آن میشودهمان چفد است.لذا با تعریفی دیگر میتوان تاق را ادامه چفد دانست.به طور کلی پوشش بر دو نوع است:-تخت.-منحنی(سَغ).
-پوشش تخت
پوشش تخت از لحاظ شکلیک سطح صاف است و ازآنجایی که در این گونه پوشش برآیند نیروهای واردبر تاق کاملاْ عمودی استاستایی تاق در مقابل آن مستلزم استفاده استفاده از تیرهای حمال مقاوم است.قبل از به کارگرفتن آهن در معماریمعمولاْ از تیر حمال چوبی استفاده میشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله پيشرفت روزافزون تکنولوژي و اطلاعات باعث تغييرات بسياري در عرصه با word دارای 116 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پيشرفت روزافزون تکنولوژي و اطلاعات باعث تغييرات بسياري در عرصه با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پيشرفت روزافزون تکنولوژي و اطلاعات باعث تغييرات بسياري در عرصه با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پيشرفت روزافزون تکنولوژي و اطلاعات باعث تغييرات بسياري در عرصه با word :

پیشرفت روزافزون تکنولوژی و اطلاعات باعث تغییرات بسیاری در عرصه حیات بشر شده است و این پیشرفت شتابنده تمامی جوانب زندگی انسانی را تحت الشعاع خود قرارداده است. آموزش هم یک امر جدائی ناپذیر از زندگی انسان است. پس این امر هم با دیگر عوامل تحت تاثیر این پیشرفتها و تحول ها قرارگرفته است. روزگار ما عصر تغییر و دگرگونی است! از خصوصیات این تغییرات شتابندگی، فراگیری و تاثیرگذاری است. بعبارت دیگر تکنولوژی جدید بر تمام عرصه های زندگی بشر نافذ و تاثیرگذار است (درانی، 1384 ).

ما می دانیم عصری که در آن قرارداریم، عصری ثابت و بی تحرک نیست. هرچند که انسان در طول حیات خود همیشه در حال تغییر و تحول بوده است اما تحولات آن دوران را هیچگاه نمی توان با تحولات سریع و شتابان این دوران مقایسه کرد ( همان منبع ).
می توان گفت حال که ارتباطات بر تمامی جوانب زندگی انسان تاثیر گذاشته است پس آموزش هم بی تاثیر نخواهدبود. می توان به جرات گفت در این عصر یکی از مهمترین نهاد اجتماعی که دستخوش تغییرات وسیع شده است. همین نهاد آموزش و یادگیری در سطح عمومی و عالی بوده است ( فقیهی ، 1383 ).

فصل دوم
تفاوت هایی بین دانش آموزان قرن 21 با قرن 20-19

گزارش کمیسیون (یادگیری : گنج درون) در برهه ای از تاریخ انتشار یافت که به نظر می آید جهان بین اهداف کوتاه مدت بلند مدت توسعه بشری و بین مادیات و معنویات در افسارگسیختگی بسر می برد. پیام این گزارش بطور کلی این است که فرد با نشانه گرفتن اهداف بلندمدت می تواند بهترین تلاش را در جهت نیل به نظرات کوتاه مدت انجام دهد. مفهوم یادگیری مادام العمر ما را توانا می سازد تا آموزش را در تمام ابعادش هم بعنوان ابزاری برای پیشرفت فردی و اجتماعی و هم بعنوان پایانی در خود مشاهده نماییم.

 

شناخت جهان و شناخت دیگران
یکی از اهداف اساسی تعلیم و تربیت کمک به تبدیل وابستگی متقابل به اتحادی است که آزادانه بتوان در آن وارد شد. برای رسیدن به این هدف باید مردم را قادر ساخت یکدیگر و دیگران را از طریق شناخت کلی جهان بشناسند.

اولین گام در جهت فهمیدن پیچیدگی های رو به رشد رویدادهای جهان و مبارزه علیه وضعیت نامعلوم آن، کسب معلومات، عینیت بخشیدن به حقایق و تعدیل نگرشی منتقدانه به جریان اطلاعات است. اینجاست که تعلیم و تربیت به عنوان عاملی جایگزین ناپذیر در پیشرفت قوه تشخیص بشر مطرح می شود و قدرت فهم واقعی رویدادها را ورای تصویر تحریف شده و کوتاهی که رسانه ها ارائه می دهند، تقویت می کند. تعلیم و تربیت آرمانی باید همه را یاری دهد تا شهروند دنیای متلاطم و در حال تغییری شوند که در مقابل چشمانشان تولد می یابد.

به طور یقین برای شناخت دنیا راهی جز شناخت روابط میان انسان ها و شرایط محیطی آنها دیده نمی شود. پرداختن به این مهم نیازی به افزودن درس جدیدی به برنامه تحصیلی که به اندازه کافی هم شلوغ شده است، ندارد. اما با بهره گیری از علوم طبیعی و اجتماعی در دروس موجود باید دیدگاه جامعی از روابطی که مردان و زنان را به محیط زندگیشان پیوند می دهد، پیش رو قراردهیم. این نوع آموزش را بعنوان بخشی از آموزش های مادام العمر نیز می توان به همه مردم آموخت.

 

همبستگی جمعی یا تأکید بر هویت
اتحاد و همبستگی جهانی به معنای نادیده گرفتن تمایل درون نگرانه شخص برای تاکید بر هویت خویش به منظور شناخت دیگران براساس احترام به تنوع فرهنگی است. در اینجاست که مسئولیت تعلیم و تربیت هم مهم و اساسی است و هم مشکل آفرین چرا که هویت را به دو طریق می توان تفسیر کرد: اثبات تفاوت شخص با دیگران و کشف دوباره ریشه های فرهنگی وی و تقویت همبستگی جمعی که ممکن است برای هرکس تجربه ای مثبت باشد. اما اگر سوء تفاهم پیش آید، ارتباط و گفتگو با فرهنگهای دیگر مشکل و یا تقریبا غیرممکن خواهدبود.

بنابراین تعلیم و تربیت باید در پی آگاه کردن افراد از ریشه ها و اصالت خویش باشد بطوری که به آنها نقطه مرجعی را نشان دهد که در مقام مقایسه با آن اشخاص قادر به شناخت موقعیت خود در جهان باشند و در عین حال باید به آنان بیاموزد که به فرهنگهای مختلف نیز احترام بگذارند. در این مورد باید به برخی از درسها اهمیت فراوانی داد. مثلا درس تاریخ اغلب حس هویت ملی را با نمایان تر کردن تفاوتها و ستودن برتری ها، تقویت می کند زیرا تدریس تاریخ کم و بیش بر مبنای نظریه ای غیرعلمی بنیان نهاده شده است. و این حقیقت ساده ما را بر آن می دارد که به ورای تجربه های بلاواسطه خودمان نظر افکنیم و تفاوتهای مردم را بشناسیم و بپذیریم که مردمان دیگر نیز تاریخی غنی و آموزنده دارند. پس شناخت فرهنگهای دیگر نه تنها ما را از یگانگی فرهنگ خویش بلکه از میراث مشترک همه انسانها نیز آگاه می سازد.

بنابراین شناخت دیگران، شناخت بهتر خویشتن را ممکن می سازد به عبارت دیگر شناخت و هویت موضوعی پیچیده است زیرا افراد در مقایسه با مردم دیگر (هم به صورت جمعی و هم فردی) و با مقایسه با گروههای مختلفی که به آنها تعلق دارند، براساس الگویی که مدام تغییر می کند، سنجیده می شوند. درک این مهم که انسان علاوه بر گروههای نسبتا محدودی چون خانواده، جامعه محلی و جامعه ملی به جوامع بالاتری نیز تعلق دارد، خبر از جستجو برای یافتن ارزشهای مشترکی می دهد که بنیان «اتحاد فکری و معنوی نوع بشر» را که در بیانیه یونسکو اعلام شده است، تشکیل دهد.

بنابراین تعلیم و تربیت مسئولیت ویژه ای در بنیان نهادن دنیایی که در آن حمایت متقابل کشورها بیشتر باشد، به عهده دارد و کمیسیون براین عقیده است که سیاستهای آموزشی باید قویا نشان دهنده این مسئولیت باشند. تعلیم و تربیت باید به ایجاد نوع دوستی تازه ای که اجزای اخلاقی لازم را در خود داشته باشد ، کمک کند و با آگاهی از فرهنگها و ارزشهای معنوی تمدنهای مختلف و احترام به آنها به عنوان وزنه تعادل در مقابل پدیده جهانی شدن، به آن اهمیت بدهد. در غیراینصورت جهانی شدن فقط به زمینه های اقتصادی یا تکنولوژی محدود خواهدشد. مفهوم ارزشها و سرنوشت مشترک مبنایی است که همه برنامه هایی که در زمینه همکاریهای بین المللی طراحی می شود، باید بر آن مبنا بنا شوند ( رئوف و دیگران ، 1376 ).

 

تفكر منطقی:
اندیشیدن یا تفكر منطقی با دیگر انواع تفكر، از این جهت كه به وسیله هدفی (حل مسأله ) كنترل و هدایت می شود، تفاوت دارد. (هولفیش و اسمیت، ترجمه شریعتمداری، 1371)

تفكر منطقی، تفكری است كه بتواند بر اساس فرضیات یا داده های عینی نتایج، تجزیه و تحلیل ها و جمع بندی های صحیح و منطقی بنماید. ابزار وعوامل تشكیل دهنده این نوع تفكر بر اساس تحقیقات انجام شده عبارتند از:

توانایی های یادآوری، مقایسه، گروه بندی، استقرا، استنتاج، تركیب، تجزیه و تحلیل، تفسیر و تعبیر، پیش بینی و ارزشیابی.
برای دستیابی به تفكر منطقی لازم است كه توانایی های شكل دهنده آن رشد یابند. این توانایی ها تنها در روند عملی و ملموس توسط خود فرد در به كارگیری مكرر آنان بر پایه تجربیات عینی شكل می گیرند و تكامل می یابند و سرانجام تفكر را برخوردار از بعدی منطقی در رویارویی با پدیده های مختلف می نمایند.

فرد دارای تفكر منطقی، خصوصیاتی را از خود نشان می دهد كه در سه بعد به هم مرتبط گروه بندی می شوند عبارتند از: جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری. چنین فردی دارای ذهنیت فلسفی است. كسانی كه دارای تفكر منطقی هستند، 12 شاخص زیر را كسب كرده اند:
جامعیت:

1- نگریستن به مواد خاص در ارتباط با زمینه ای وسیع
2- ارتباط دادن مسائل آنی با اهداف دراز مدت
3- بكار ب ردن قوه تعمیم
4- شكیبایی در تفكرات عمیق نظری
تعمق:

5- زیر سؤال بردن آنچه مسلم یا بدیهی تلقی می شود.
6- كشف و تدوین بنیادها
7- كاربرد حساسیت برای اموری كه دارای معانی ضمنی و رابطه ای می باشد.
8- مبتنی كردن انتظارات بر جریان فرضیه استنتاجی- قیاسی
انعطاف پذیری:

9- رها شدن از جمود روان شناختی
10- ارزشیابی افكار و نظریات جدا از منبع آنها
11- دیدن مسایل با جهات متعدد
12- شكیبایی در قضاوت موقت و مشروط (بهرنگی، 1369)

عقل، تفكر و خلاقیت
یكی از استعدادهای بالقوه بشر، استعداد عقلی یا قوّه تعقل است كه موجب امتیاز انسان از سایر حیوانات می گردد. عقل دریای بیكرانی است كه دارای انتها و ساحلی نمی باشد و این اقیانوس بی پایان در هر فردی از افراد بشر وجود دارد ولی خود به خود به كوشش و فعالیت وا نمی گردد.

كشف مجهولات، ابداعات، اختراعات، خلاقیت و پیدایش قوانین علمی و اجتماعی همه از وجود همین نیروی الهی سرچشمه می گیرد كه در انسانها به ودیعه گذاشته شده است. عقل وسیله ای است برای سنجش امور و قضایا و یا عمل مقایسه بین دو امری كه هر دو مفید و مناسب باشند، عقل می تواند سرمنشاء كمال انسانی قرار گیرد. عقل روشنگر راه و جهت سنجش هدف انسان می باشد. عقل فطری بدون علم كه همان عقل اكتسابی است فعال نمی گردد و قدرت تجزیه و تحلیل و درك و استباط و استنتاج را نمی یابد. علم و آگاهی هم بدون عقل هیچگونه ارزشی ندارد. اما عقل چگونه باید این حقایق را دریابد؟ عقل در

بكارگیری حواس چنانچه راه صحیح را در پیش گیرد، در نتیجه آن حواس قادر به درك جهان خارج خواهد شد و معلومات لازم را در ذهن به وجود خواهد آورد و علوم مكتسبه می تواد روشنایی سنجش راه عقل و بالطبع عقل مستعد برای دریافت حقایق گردد. اگر حس كنجكاوی فرد در مسیر صحیح تربیتی قرار گیرد، متربی، فردی متفكر، پژوهشگر و خلاق پرورش یافته و در مرحله بعدی زندگی، فردی قائم به خود، منطقی، آزاداندیش و بالاخره نقاد كلام تربیت خواهد شد. (شالچیان، 1376)

3- خلاقیت : مشخصه موج سوم
حسینی ( 1383 ) در مقاله جهانی شدن و نظامهای نوین آموزش می نویسد:
تافلر (1980) در کتاب موج سوم از سه موج که تمدن تا به حال شاهد بوده است یاد می کند. موج اول مربوط به دوران کشاورزی است و در این دوران به سبب وابسته بودن انسان ها به زمین بشریت از تفکری محدود برخوردار بوده است. موج دوم با شکل گیری انقلاب صنعتی به وجود آمده است و شرایط باعث ارتباط مناطق دور با یکدیگر شده است که نوعی ذهنیت موج دومی یا تخصص گرا را به همراه داشته است اما در موج سوم بشریت خود را با جهش غیرقابل تصور و با عمیق ترین خیزش اجتماعی و خلاقانه ترین نوسازی مواجه دیده است؛ از مهم ترین مشخصه های موج سوم خلاقیت است. خلاقیت به عنوان یک نتیجه

طبیعی تمدن موج سوم و عامل اصلی حرکت به سمت این تمدن است. از ویژگی های دیگر موج سوم تولید نامتمرکز، انرژی احیاپذیر، بریدن از شهر، کار در خانه و ; است. تافلر معتقد است؛ تقلید از تمدن صنعتی که در حال سکرات است کار عبثی است. بنابراین کشورهای موج اول می توانند بدون طی توسعه صنعتی یا موج دوم به موج سوم برسند، به شرط آن که با اتکا به خلاقیت مردمشان موفق به ترکیب فناوری های پیشرفته با مختصات تمدن موج اولی خود شوند تا به پیشرفت و توسعه اقتصادی و فرهنگی نائل گردند و زاغه نشین های دهکده جهانی نباشند. بنابراین از نظر تافلر خلاقیت شرط بقا و حیات این جوامع است. (تافلر، 1980، ترجمه خوارزمی، 1378)

جورج لند و بت جارمن (1379) نیز سیر تمدن را شامل سه دوران می دانند. دوران اول تمدن زمانی است که بشر غارنشین و صحرانشین مقهور طبیعت بوده است و خود را جزئی از طبیعت قلمداد می کرد و جهان بینی حاکم تحت تاثیر ارواح نامحدود قرارداشته است. دوران دوم تمدن، اقتصاد، از شکار حیوانات به اقتصاد با ثبات کشاورزی تغییر یافت ولی جهان بینی روح گرایی دوران اول مدتها ادامه یافت تا آن که با تاخیری چندهزار سلسله جهان بینی منطقی جایگزین شد. اکنون زندگی بشر از اوایل قرن بیستم بر پایه کشفیات دوران سومی و فناوری حاصل از آن قراردارد. اما جهان بینی و شیوه نگرش به جهان با دیدگاه دوران دوم (منطقی) ارزیابی و تجزیه و تحلیل می شود. و این باعث شده است سازمان های صنعتی، بازرگانی و آموزشی به جای کاربرد اصول دوران سوم با قوانین

دوران دوم برخورد کنند و هرچه بیشتر تلاش می کنند نتایج معکوس به دست می آورند و مشکلات تازه ای به وجود می آید. که تنها چاره کار بهره گیری از جهان بینی خلاق دوران سومی است. لذا جامعه ای که بتواند از خلاقیت درصد بیشتری از اعضای خود بهره جوید، فاصله اش با کشورهای دیگر قابل قیاس با فاصله فعلی که هم اکنون بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است، نخواهدبود.

با توجه به آنچه گفته شد، کلید هر سعادت و پیشرفت و حتی امکان حیات و ادامه بقا جوامع در حال توسعه در فرایند جهانی شدن تنها در خلاقیت، رشد و توسعه این توانایی است که سهم زیادی از آن بر دوش آموزش و پرورش است.

وی در ادامه می گوید: بازنگری در نظام آموزش و پرورش و تحولی همه جانبه در اجزا، عناصر و عوامل موثر در آن امر اجتناب ناپذیر و ضروری برای مصون ماندن یا به حداقل رساندن تخریب های جهانی شدن آموزش و پرورش و حرکت به سمت آموزش و پرورش جهانی است. جورج لند و بت جارمن (1379) معتقدند: جهان دائما به نحوی خلاق در حال تغییر است. بهره مند شدن از این تغییرات مستلزم نوع جدیدی از یادگیری است; چالش عظیمی که امروز جوامع با آن روبرو هستند روش های تازه ای برای یادگیری را طلب می کند; رهاکردن راههای کهنه، مدل های یادگیری حفظی، اتاق درسی کلاسیک، جداسازی معلم و یادگیرنده و فرایند رقابت و به جای آن ساختن محیطی که در آن افراد در فرایندهای تفکر خلاق درگیر شده و مدام و هوشمندانه مبادرت به دوباره آغازکردن می نمایند، راه حلی برای یادگیری موثر است.

جورج لند معتقد است: بحران آموزش دهه های اخیر، ساختن مدارس بیشتر، تدوین مجموعه مواد درسی جدید و بهبود آزمون ها را برانگیخته است. تاکید بر انجام کارهای بیشتر از همان نوع قبلی بوده است. معلمان بیشتر، کلاس های کوچکتر، سخت گیری بیشتر. این استراتژی ها به دانش آموزان کمک خواهدکرد که دانش موجود و مهارتهای تفکر منطقی خطی را کسب کنند. چنین استراتژی های یادگیری فقط در فرهنگهایی که در آنها مسائل آینده را می توان پیش بینی کرد، راه حل ها را از فرمول های از پیش تدوین شده به دست آورد. قابل قبول و بدیهی است در محیط امروز که تمام دانشی که از بدو تاریخ تاکنون انباشته شده، هرچهارسال یکبار دو برابر می شود و روزانه انواع جدیدی از کار پدیدار می شود، مناسبتی ندارد. دانستن پاسخ های صحیح باید با یادگیری چگونگی یادگرفتن و چگونگی خلق راه حلهای جدید جایگزین شود (لندوجارمن، ترجمه قاسم زاده، 149:1378)

تافلر معتقد است آموختن را باید از نو تعریف کنیم و هدف آموزش و پرورش باید تقویت دانایی عملی افراد برای پیش بینی وقایع و سازگاری با تحولات از طریق تخیل و به دست آوردن اطلاعات و یا قدرت روانی باشد.

برای این که دانش آموز در محیطی که به سرعت در حال تغییر و تحول است عملکرد خوبی داشته باشد باید فرصت یابد تا کاری بیش از جمع آوری و انبارکردن اطلاعات انجام دهد. باید به او فرصتی برای تغییر و تحول داده شود. در غیراین صورت تلاش هایش بی شک با شکست مواجه خواهدشد و این منوط به اصلاحات اساسی در ارتباط با تئوری آموزش و عمل است (تافلر، ترجمه پاکزاد و بهنامی، 24:1377).

نظام های آموزشی اگر بخواهند با تحولات بنیادی جامعه امروز خود را هماهنگ سازند نیازمند الگوهای نوین و خلاق آموزشی هستند تا دانش آموزان را برای مقابله با بحران های زندگی و بهره گیری از فرصتها و توانایی ها و خلاقیت های خویش آماده سازند. لذا بازنگری در ساختار، محتوا، شیوه های آموزشی و تغییر آن به سمت آموزش و پرورشی مبتنی بر روان شناسی آینده از اولویت های اصلی جامعه ماست.
چنان که تافلر می گوید: در زمانه پرآشوب و سرشار از تغییر و تحول تنها با مسلح شدن به روان شناسی آینده است که آموزش و پرورش می تواند با بازبینی مقوله یادگیری، خونی تازه در رگ هایش جاری کند. (تافلر، ترجمه پاکزاد و بهنامی 31:1377).

چه باید كرد كه آموزش و پرورش، خلاقیت كودكان و نوجوانان را محدود نسازد بلكه بر عكس موجب رشد و گسترش آن را فراهم سازد؟ این سوال از این جهت مهم است كه هدف آموزش و پرورش ایجاد تغییرات مطلوب دررفتار می¬باشد و گاهی تغییرات كه به نظر مربیان و اجتماع مطلوب می¬باشد مغایر با خلاقیت یادگیرنده است، تا جائی كه كوشش در راه ایجاد آن «تغییرات مطلوب » جلوی تظاهرات خلاقه یادگیرنده را سد می¬كند (خان زاده، 1358) .

خلاقیت انسان در رسیدن او به موفقیت كنونی نقش مهمی داشته است. محققین معتقدند همه انسانها در كودكی از استعداد خلاق بر خوردارند فقدان محیط مناسب و بی توجهی و عدم تقویت این توانایی مانع ظهور آن می¬گردد. برای هر جامعه ای وجود افراد خلاق ضروری است. زیرا جوامع در دوره انتقال و تغییر نیاز مبرمی به را ه حلهای خلاق برای مسایل حال و آینده خود دارند (حسینی ، 1385 ) .

تفکر خلاق
تفکر خلاق مانند تفکر انتقادی به شکل¬های مختلفی تعریف شده است. هلپرن (1984) معتقد است که «خلاقیت می¬تواند به عنوان توانایی¬هایی برای تشکیل ترکیب جدیدی از اندیشه، جهت برآوردن نیاز تصور شود» (ص 324). بارون (1969) در مورد شمول تصور تفکر انتقادی و تفکر منطقی، معتقد است که «فرآیند خلاق متضمن یک مناظره پی¬در پی بین هماهنگی و فوران احساسات بین همگرایی و واگرایی و بین تز و آنتی¬تز است.
«پرکینز» (1984) یک ویژگی مهم از تفکر خلاق را مشخص کرده است:
تفکر خلاق، تفکری است که طوری طرح شده که تمایل به منجر شدن به نتایج خلاق دارد. این تعریف به ما یادآوری می¬کند ملاک خلاقیت، بازده است. در واقع وقتی فردی را خلاق می¬نامیم که همواره نتایج خلاق به دست آورد؛ یعنی از طریق ملاک¬های قلمرو سؤال به نتایج بدیع و به عبارتی درست، دست یابد.
پرکینز به طور ضمنی اشاره می¬کند که برای یاددهی خلاقیت ملاک نهایی باید بازده شاگردان باشد. ولی تفکر متفاوت شاگردان مختلف ممکن است باعث شود که آنها ثمره کمی به بار آورند؛ مگر اینکه به نوعی بینش با عمل برگردانده شود. این عمل ممکن است درونی باشد (مانند تصمیم¬گیری یا تنظیم یک فرضیه) یا بیرونی باشد (مانند نقاشی یک تصویر، بازی با کلمات یا یک تمثیل و پیشنهاد یک راه حل جدید برای اجرای آزمایش). اما تفکر خلاق باید حاصلی هم داشته باشد.

جنبه¬های تفکر خلاق
1 – خلاقیت در تلفیق با میل و آمادگی زیاد رخ می دهد: یک استدلال غلط عمومی درباره خلاقیت این است که، لازمه آن کار سخت و دوراندیشی نیست. هرمان و رین گلد(1984) معتقدند که شرط قبلی معمول برای خلاقیت، کلنجار رفتن دقیق، شدید و طلانی با یک مسأله است. آنها نقل قول می کنند که «استراوس» یکی از موسیقیدانان چنین می گوید:

»من می توانم با تجربه خود به شما بگویم کهمیل پرشور و هدف ثابت همراه با عزم راسخ، ما را به نتایج می رساند. اندیشه مصمم و متمرکز شده نیرویی شگرف است. من متقاعد شده-ام که این یک قانون است که در مورد هر تلاشی صدق می کند.:
بدین ترتیب، رادسپ (1983) در مورد فرد خلاق می نویسد:
«این تصور رایج که فرد خلاق عمدتاً بر فکر بکر تکینه می کند، تصوری کاملاً نادرست است. لازمه به دست آوردن خلاقیت یک کار عمیق، خود انضباطی و فداکاری مداوم، سخت و طاقت فرسا است.: (ص 178)

«پرکینز: (1985) به آسانی مطرح می کند که : «افراد خلاق بدون استثنا سخت کوش هستند، آنها باید فعالیتی را به کار گیرند. که از نظر افراد دیگر ممکن است نامعقول تصور شود».

2 – خلاقیت مستلزم فعالیت در کنار قابلیت شخص است به جای مرکز آن: این نظریه برای فرآیند خلاقیت بسیار مهم است (پرکینز، 1981، 1984) . گذشته از زمان و تلاش، افراد خلاق همواره شقوق دیگر را پس می زنند. زیرا می کوشند فشاری که دانش و توانایی های آنها را محدود می کند، از میان بردارند.
متفکران خلاق فقط به این که «چه چیز به دست خواهد آمد» قانع نیستند؛ بلکه آنها برای یافتن چیزهایی که کمی بهتر کار خواهد کرد، مؤثر خواهد بود و وقت کمتری را خواهد گرفت ، یک انگیزش همیشه حاضر دارند.

3 – لازمه خلاقیت بیشتر موضوع ارزش یابی درونی است تا بیرونی: توانایی افراد خلاق برای مخاطره کردن در اعتماد آنها به معیارهایی ارزش¬یابی خودشان نهفته است (پرکینز، 1984 – 1985) . افراد خلاق به طور درونی به خود می نگرند و به صورت برونی به همتایان خود تا در مورد درستی و اعتبار کار آنها قضاوت نمایند. رادسپ (1983) تأکید می کند که شخص خلاق، تحمل می کند و اغلب به صورت آگاهانه کار در انزوا را در خود پرورش می دهد. ایجاد منطقه¬ای حائل که به وجود می آورد فرد را از بعضی از هنجارها و اعمال استاندارد جدا می کند. تعجب آور نیست که بیشتر اخلاق افراد خلاق در ابتدا مورد پذیرش وقبول افراد معاصر خود نبوده¬اند.

مسأله¬ای که وابستگی نزدیک با موضوع ارزش یابی دارد، انگیزش است. پرکینز (1985) تأکید می کند که خلاقیت انگیزش درونی را بیش از انگیزش بیرونی در بر می گیرد. انگیزش درونی به طرق گوناگونی آشکار می شود: اذعان به ایثار، ساعات طولانی، توجه به صنایع، درگیری با اندیشه ها و به عبارت درست، مقاومت در برابر آشفتگی خاطر که از پاداش های درونی ناشی می شود. مانند درآمد بیشتر در مقابل خلاقیت کمتر در نوع کار. در واقع مدارک و شواهد قابل توجه نشان می دهد که انگیزش بیرونی قوی، انگیزش درونی را تخریب می کند (امابیل، 1983).

4 – خلاقیت شامل تنظیم دوباره اندیشه¬ها است: این جنبه از خلاقیت عموماً بیشتر مورد تأکید است؛ اگر چه نظریه پردازان مختلف آن را به طرق گوناگون شرح می دهند. مفهوم قابلیت انعطاف پذیری همان طور که پرکینز (1984) و رادسپ(1983) توضیح داده¬اند، زیر این مقوله قرار می گیرد. تفکر واگرا که گیلفورد (1965) به شرح آن پرداختند و تفکر جانبی که به وسیله بونو (1970) توصیف شده نیز در در این گروه جای دارند.

به منظور فهمیدن این که چگونه یک اندیشه دوباره تنظیم می شود، باید ابتدا در نظر بگیریم که چطور یک اندیشه تنظیم می شود. نظریه پردازان پردازش اطلاعات (مانند رامل هرت و ارترنی / 1977) تأکید می کنند که تفسیر ما از جهان از طریق ساختارهایی است که طرح واره نامیده می شود، یعنی ساختارهای دانشی که اطلاعات مربوط به آن به صورت خوشه جمع گردد. مردم برای فهمیدن و تفسیر جهان از طرح واره ها استفاده می کنند. اسمیت (1982) . به طور کلی از طرح واره ها به عنوان نظریه هایی درباره چگونه بودن جهان صحبت می کند: «تئوری¬های دنیا در سرمان» او می نویسد که طرح واره¬ها اساس همه ادراک و فهم ما از دنیا، ریشه همه یادگیری ها، منبع همه امیدها و بیم ها و انگیزه ها و انتظارات ماست.

این ساختار عملاً به منظور توصیف هر نوع عملکرد شناختی از درک دیداری (لیندسی و نورمن، 1977) تا فهم زبانی به کار برده می شود. (رامل هرت، 1980) این «تئوری¬های دنیای انسان» برای یادگیری و فهم ما از دنیا امری اساسی هستند؛ ولی تناقض عجیبی در این طرح واره ها وجود دارد. همان قدر که آنها اساس درک و فهم بشر هستند، اما برای تفسیرهایی که در خارج از گستره آنها قرار می گیرد، اغفال کننده¬اند.

خلاقیت شامل توانایی فراتر رفتن از طرح واره¬ها ( طرح کنش و واکنش) عادی است که برای نزدیک شدن به مساله به کار می رود: بنابر خصلت فرد خلاق، توانایی نگریستن یک مسأله از یک چارچوب از مرجع یا طرح واره (طرح کنش و واکنش) و سپس آگاهانه تغییر چارچوبی دیگر از مرجع دادن یک دیدگاه کاملاً جدید را داراست. این فرآیند ادامه می یابد تا شخص مسأله را از دیدگاههای مختلف نگاه کند.

تنظیم دوباره اغلب شامل استفاده از الگوها، استعاره¬ها یا تشبیهات است. وقتی روشهای تجزیه و تحلیل مستقیم، به استنتاجی در به وجود آوردن یک راه حل خلاق شکست خورد، فرد خلاق می تواند با ساختارهای متفاوت ایجاد رابطه کند، زیرا این ساختارها، پرورده (ماهرانه) و مبسوط هستند و ممکن است نتیجه آنها راه حلهای محکم و جدید باشد. (رانکین، 1964).

بلاک (1962) و سیمپلز (1967) نمونه هایی از خلاقیت را هم در علوم و هم در هنر فراهم کرده¬اند. دانشمندانی که روی تئوری الکتریسته کار می کردند، وقتی شباهت بین ساختار برق و مایع را دیدند، به پیشرفت مهمی نایل شدند. تصورات و صور خیال خلاق شعر، اغلب استفاده از استعاره و تمثیل تنظیم دوباره، بدین معنی است که لازمه تفکر خلاق وسعت نظر و ژرف اندیشی است. و لازمه آموزش به منظور رشد تفکر خلاق، استفاده از فعالیت هایی است که شاگردان را تشویق می کند تا همانندی ها را در وقایع و موجوداتی که معمولاً به هم مربوط نیستند، ببینند.

5 – گاهی دورشدن از مشغله و درگیری شدید که به جریان فکرها، مجال بروز می دهد می تواند باعث تسهیل خلاقیت شود. بعضی از نظریه پردازان به راههای گوناگونی اشاره کرده-اند. که افراد خلاق راه را بر حواس پرتی می بندند و به بینش ها مجال رسیدن به صف مقدم آگاهی را می دهند.

«استین» (1974) می گوید که: زولا در طول روز سایه بان ها را به خاطر اجتناب از نور می کشید، «پروست» دوست داشت تا در اتاقی که در دیوارهایش با چوب پنبه پوشیده بود کار کند. «بن جانسون» زمانی که چای م ینوشید و از بوی پوست پرتقال لذت می برد، بهتر می نوشت. «شیلر» سیبهای گندیده را دم دست داشت. هم میلتون و هم دکارت دوست داشتند، دراز بکشند. دستور عمل نهفته در همه این تلاشها، ایجاد جدی بود که تفکر ناخودآگاه بتواند ظاهر شود.
«هرمن و رین گلد» (1984) موقعیت های مهم علمی را که در طول مدتی از «تفکر ناخودآگاه» روی داده است، مطرح می کنند.
«مندلیو»، مشاهده جدول تناوبی را در رویا گزارش کرده است: «جایی که همه عناصر جایی که لازم بود قرار گرفتند». هنگامی که بیدار شدم فوراً آن را روی تکه کاغذی نوشتم و فقط در یک جا به نظر رسید که نیاز به اصلاح دارد.

رویای روزانه کیکول در مورد ساختار مولکولی «درخشنده ترین قسمت از پیش گویی، در تاریخ علم نامیده شده است.»
افراد خلاق پس از آمادگی و تعمق قابل توجه، و کوشش بسیار برای درک بصیرت ها، از طریق روشهای انتقادی و عقلانی خود را در یک نقطه برای مسائلی از انشا و اختراع «رها می سازند» و امکان جریان آزاد بدون کنترل آگاهانه را به اندیشه خود می دهند.
توضیحات برای این پدیده ها گوناگون است. «هرمن ورین گلد» (1984) تأکید می کنند که فرآیندی های ذهن ناخودآگاه بیشتر از تحلیل عقلانی غیرممکن است، بنابراین ذهن ناخودآگاه به صورتی جامع تر و گوناگون تر از پردازش ذهن آگاه، درگیر می شود. پس باید فعالانه تلاش کنیم تا فنونی را (مانند تأمل، تعمق) برای دست یابی ناخودآگاه پرورش دهیم، زیرا منبعی غنی از اطلاعات خارج از دسترس است.

دیگران در تقابل با این ادعا که، ذهن می تواند در سطح ناخودآگااه روی مسائل کار کند، بحث و استدلال می کنند. برای مثال، «پرکینز» (در برنت، 1986) به استدلال سفسطه آمیز از «ناخودآگاه گسترده» اشاره می کند:
فرض کنید شما در حال تلاش برای حل یک مساله ریاضی هستید. ممکن است تصور کنید که می توانید پاسخ را به طور ناخودآگاه پس از آن که علتها روی آن کار شده، به دست می آورید، بیشتر از این که روی آن به طور خودآگاهانه کار کنید. منظور من از تفکر ناخودآگاه گسترده همین است. و آن همین است که من می توانم ادعا کنم که اتفاق نمی افتد. وقتی به نظر می رسد، به وقوع پیوسته حلقه هایی از اندیشه آگاه، کوتاه که به طور کاملاًٌ سریع رخ می دهند، آشکار شدن ناگهانی راه حل را توجیه می نمایند.

تعبیرات «پرکینز» با بحث استرمبرگ و دیویدسون (1986) در مورد بینش سازگار است. برای آنها بینش یک فرایند قابل پیش گویی. قابل توضیحی است که رمزگذاری به طور برگزیده، ترکیب و مقایسه اطلاعات را در بر می گیرد. از این جهت فهم، فرآیند ما را قادر به پروردن بینش خواهد کرد.
صرف نظر از این که آیا ذهن ناخودآگاه واقعاً اطلاعاتی را پردازش می کند یا ذهن خودآگاه آن را چنان سریع انجام می دهد که ما متوجه نمی شویم، بسیاری از افراد خلاق دریافته¬اند که وقتی آنها کار بر روی مساله¬ای را برای مدتی متوقف می کنند، گاهی، دیدگاههای جدید ومفیدی را به دست می آورند. به عنوان مثال، توصیف برتراند راسل را از چگونگی استفاده-اش از «تفکر ناخودآگاه» در نظر بگیرید.

«من دریافته¬ام که اگر باید درباره موضوع نسبتاً مشکل بنویسم، بهترین طرح تفکر درباره آن، تعمق است. بیش ترین تعمق که من می توانم برای چند ساعت یا چند روز در پایان آن زمان، ترتیبی دهم که کار به صورت منحنی ادامه یابد. پس از چند ماه به موضوع بر می گردم و به طور خودآگاه متوجه می شوم که کار انجام شده است. قبل از آن که این تکنیک را کشف کنم که من ماههای پی در پی در نگرانی به سر می بردم که چرا بیش تر فنی ندارم. من خیلی زود راه حل این نگرانی را به دست نیاوردم و ماههای پیاپی به هدر رفتند، در حالی که می توانستم آنها را به مشغله دیگری اختصاص دهم (راسل، 1971، ص 154).

این که آیا پردازش راسل از اطلاعات واقعاً «زیرزمینی» اتفاق افتاده است یا خیر، احتمالاً بر حسب توسعه تکنیک هایی برای استفاده در کلاس بی ارتباط است. خلاقیت گاهی دست برداشتن از یک کار را می طلبد؛ به خصوص وقتی که کار و تکلیف، عیب خاصی داشته و مهارنشدنی باشد. در طول این وقفه در عمل، (خودآگاه یا ناخودآگاه) غالباً بینش¬هایی را به وجود می آورد که به تکمیل کار کمک می کند ( مارزینو و دیگران ، بی تا ، به نقل از احقر، 1380 ).

شریعتمداری ( 1380 ) می نویسد :
1 – خلاقیت در ارتباط با میل و آمادگی شدید ظاهر می گردد. اشتراوس معتقد است که: من می توانم از تجربه خود برای شما بگویم، که یک میل شدید و هدف ثابت همراه با تصمیم قاطع، منجر به نتیجه می شود. فکر مشخص و متمرکز، نیروی عظیمی است. من متقاعد شده¬ام، که این یک قانون است و در هر تلاشی دیده می شود.
رادسپ ( 1983 ) معتقد است که : این تصور رایج که فرد خلاق به طور عمده به الهام و آرزوی بدون تلاش و خود به خودی وابسته است، یک تصور نادرست است ; خلاقیت مستلزم نظم شخصی، یک کار عمیق سخت، طی طریق صعب العبور و فداکاری مداوم است.

2 – خلاقیت مستلزم فعالیت در حاشیه است، نه در مرکز استعدادها و ظرفیت خود: این امر در فرآیند خلاقیت امری اساسی است. (پرکینز، 1983). زمان و کوشش کنار گذاشته می شود، افراد خلاق در تعقیب کوشش های خود به استقبال خطر می روند و همواره شقوق دیگر را مرتباً رد می کنند، زیرا آنها می خواهند محدودیت های دانش و استعدادهای خود را از میان بردارند. متفکران خلاق، فقط به اینکه چه چیزی به دست خواهد آمد بسنده نمی کنند. آنها در صدد پیداکردن چیزی هستند که کمی بهتر کار کند یا مؤثرتر و کارآمدتر باشد و کمتر وقت صرف کند.

3 – خلاقیت مستلزم ارزیابی درونی است، نه بیرونی: فرد خلاق به ارزیابی کار خود می پردازد و منتظر اظهار نظر دیگران نیست. گاهی نظر مبتکران مورد استقبال معاصران آنها قرار نمی گیرد. همراه با ارزیابی درونی، انگیزه قوی فرد، خلاق است. فرد خلاق تحت تأثیر انگیزه درونی قرار می گیرد نه انگیزه بیرونی.
4 – خلاقیت مستلزم بازسازی یا تدوین مجدد اندیشه هاست: انعطاف پذیری (پرکینز، رادسپ، 1983)، تفکر واگرا (گیلفورد، 1965) و اموری از این قبیل بر همین نکته تأکید دارند. تدوین اندیشه در مرحله اول مهم است، اما بازسازی آن نیز، در رشد اندیشه تأثیر دارد. به طور کلی، سازمان دهی اندیشه ها و اطلاعات جمع آوری شده، اهمیت ویژه¬ای دارد. چندبار سازمان دهی کردن و در عین حال خود را در طرح سازمان ذهنی خود محدود نساختن، نقش اساسی در خلاقیت دارد.
5 – خلاقیت را گاهی می توان با رها ساختن اندیشه و فراموش کردن آن باور کرد: سیر آزاد اندیشه گاهی، توأم با باروری است. گاهی مفاهیم تازه از صحنه تاریک ذهن به صحنه روش ذهن رو می آورند.( شریعتمداری، 1380)

عوامل مؤثر در خلاقیت
اسبورن در کتاب پرورش استعداد همگانی ابداع و خلاقیت به عوامل مختلفی مانند سن، جنسیت، تحصیلات و کوشش در خلاقیت اشاره کرده و تأثیر آنها را به قرار زیر توضیح می¬دهد:

1- عامل سن در خلاقیت. وی نمونه¬های متفاوتی را مثال آورده و بالاخره به این نتیجه رسیده که عامل سن در خلاقیت تأثیر ندارد و می¬نویسد: «حتی اگر استعداد ذاتی ما رشد نیابد قدرت خلاقیت¬مان می¬تواند سال به سال با سعی و کوشش که در آن زمینه به کار می-بریم به رشد خود ادامه دهد» او از قول سارست قوام می¬نویسد قدرت تصور با تمرین رشد می¬یابد، بر خلاف اعتقاد عمومی در افراد مسن¬تر نیرومندتر از جوانان است.
2- عامل جنسیت در خلاقیت. تحقیقات علمی درباره مسئله خلاقیت نسبی زنان و مردان به نتایج قطعی نرسیده است. دکتر یال تورنس یک مطالعه تحقیقاتی تحت عنوان «تشخیص نقش جنسیت در تفکر خلاق» انجام داد که تفاوت مهمی بین امتیازهای خلاقیت کلی و هیچ¬کدام از امتیازهای جنسیت برای مرد یا زن نشان داده نشد.

3- عامل تحصیلات در خلاقیت. تحقیقات علمی نشان داده است که هوش خارق¬العاده معادل با داشتن استعداد خلاقیت نیست. بر اساس آزمایشهای علمی در مورد استعداد خلاقیت تفاوت کمی بین افراد همسن دانشگاه دیده و غیر دانشگاهی وجود دارد. در حقیقت تحصیلات عاملی اساسی نمی¬باشد.
4- عامل کوشش در خلاقیت. در زمینه مؤثر بودن خلاقیت نه وسعت دانش و نه نیروی استعداد ما تأثیری به اندازه اثر نیروی محرک ما ندارد. در خلاقیت¬ها نیروی محرک است که چنان نامساوی است نه درجه استعداد ذاتی (اسبورن، مترجم قاسم¬زاده، 1368) .

 

شرطهای خلاقیت و کار خلاق
یکی از شرط¬های روشن و یا نسبتاً روشن خلاقیت آنست که چیزی را که یاد¬گیرنده ارائه می¬دهد یا معلم می¬نمایاند باید ثمر کار خود وی باشد. این شرط مبین این نیست که کار تکراری و طوطی¬وار را هم باید خلاقیت نامید. بلکه کاری متعلق به فرد است که برآمده از اندیشه خودش باشد. از این رو دانش¬آموزی که فقط از قواعد «معلم گفته» بهره می¬گیرد و تمرین می¬کند کار خلاق انجام نمی¬دهد، یا نمی¬توانیم معلمی را که صرفاً به طور صریح مایه-کار خود را تعلیم معلمان پیشین قرار می¬دهد خلاق بنامیم.

شرط دیگر خلاقیت را می¬توان «اصالت کار» در نظر آورد. اصالت کار به معنی گشودن راه-های جدید برای حل مسائل یا بررسی رخدادها یا یادگیری
واقعیت¬ها، مفاهیم، اصول و ; است. اگر یاد¬گیرنده و معلم هر کدام به کاری که انجام می-دهند –تدریس و یادگیری- از زاویه¬ای نگاه کنند که تسهیل¬کننده باشد، کاری انجام داده¬اند که اصیل است. یعنی به نحوی می¬توان آن کار را از مجموع کارهایی که از این راه صورت می-گیرد تمییز داد و برجسته دانست.
از شرط¬های دیگر خلاقیت و اثر خلاقانه، هدفداری آنست. بنا به گفته داستایوسکی، اینکه بگوییم انسان موجودی خلاق است، بدین معنی است که بگوییم تقدیر انسان تلاش آگاهانه در حصول به یک هدف و اشتغال در مهندسی-یعنی ساختن مداوم راه¬های نوین- است. منظور از این گفته آنست که هر فرد خلاق، اثری را که می¬آفریند باید برای هدفی خاص باشد (آقازاده، 1384) .

بیست اصل توسعه و پرورش خلاقیت دانش¬آموزان
1- تفکر خلاق را با ارزش بدانید.
2- دانش¬آموزان را نسبت به محرک¬های محیطی حساستر کنیم.
3- دستکاری اشیا و عقاید را تشویق کنیم.
4- چگونگی آزمایش منظم عقاید را یاد بدهید.
5- تحمل عقاید تازه را افزایش دهید.

6- از تحمیل یک الگوی خاص اجتناب کنید.
7- در کلاس جوی خلاق ایجاد کنید.
8- به کودک یاد بدهید تفکر خلاق خود را ارزشمند بداند.

9- مهارتهایی به منظور اجتناب از بدآموزی همسالان آموزش دهید.
10- اطلاعات لازم راجع به فرایند خلاقیت را ارائه دهید.
11- احساس ضعف در برابر شاهکارها را دور کنیم.

12- یادگیری خودانگیز را تشویق و ارزشیابی کنید.
13- خاری در پا ایجاد کنید. نورشاپ: کسی متفکر خلاق نمی¬شود مگر آنکه به طور مداوم خاری در پا داشته باشد.
14- برای تفکر خلاق ضرورت¬هایی ایجاد کنید.
15- موفقیتهایی برای فعالیت و فرصتهایی برای آرامش ایجاد کنید.
16- برای رسیدن به عقاید، منابع قابل دسترسی فراهم کنید.
17- عادت رسیدن به کاربرد کامل عقاید را تشویق کنید.

18- انتقاد سازنده را گسترش دهید و فقط انتقاد کردن را آموزش ندهید.
19- کسب شناخت در رشته¬های گوناگون را تقویت کنید.
20- معلمانی با روح حادثه¬جویی باشید (آقازاده، 1384) .

خلاقیت و نوآوری در آموزش و پرورش
برتری نژاد انسان به سایر حیوانات را در چندین صفت از قبیل اختلاف انگیزه و تمایلات، نیروی مشاهده، یادگیری، نگاه¬داری و یادآوری دانسته¬اند. اما مهمترین امتیاز انسان دارا بودن یک نوع فعالیت ذهنی است که به وسیله آن می¬تواند محیط خود را تغییر دهد و آن را برای ادامه زندگی خود مناسب سازد. او از این استعداد به شکل¬های گوناگون بهره می¬گیرد. این استعداد تفکر عام نام دارد که پیروزی انسان بر طبیعت نتیجه وجود این استعداد در اوست.
ملتی پیشرفته است و توانایی پیشرفت دارد که افراد به تفکر و استدلال درست عادت کرده باشند. ایجاد این عادت بسیار ضروری و پسندیده نیز به عهده خانواده و مدرسه است. مدرسه باید نمونه کوچکی از جامعه¬ای باشد که در آن

دانش¬آموزان با مسائل مختلف زندگی آشنا می¬شوند و از طریق راهنمایی و اندیشیدن بیاموزند که چگونه با مشکلات فردی خود رو¬به¬رو شوند.
ویژگیهای دانش¬آموز در امر تغییرات
یکی از ویژگیهای اساسی انسان یادگیری است. یادگیری در نحوه مواجهه انسان با تغییرات محیطی مؤثر است. انسانها با تغییر در فکر و رفتار خود قادر می¬شوند تا در خود و محیط خود دگرگونی تغییرات و تحولات مناسبی را به وجود آورند.
تغییر در تفکر و رفتار دانش¬آموز به دو روش تفکر عقلانی و تفکر خلاق امکان¬پذیر است..

تفکر خلاق و حل مسئله به شیوه خلاقانه و ارائه ایده¬های خلاق از مهمترین ویژگیهای دانش¬آموز و مایه تمایز آنها با سایر موجودات است. توانایی افزایش و خلق ایده¬ها و راه حل¬ها و تصورات و خیال¬ها از مهمترین توانایی¬ها و شایستگی¬های دانش¬آموز می¬باشد و هم چنین شدت تغییرات و تحولات محیطی و انسانی و اجتماعی و علمی باعث گردیده تا نیاز به هوشمندی و افزایش قدرت خلاقیت و نوآوری تشدید گردد. لذا بایستی به ایجاد شرایط مناسب برای

دانش¬آموز پرداخت و به وسیله مکانیزم¬های مناسب، ساختارهای منعطف، قوانین منطقی، و روش¬های کارآمد، بر موانع و مشکلات موجود که بر سر راه خلاقیت و نوآوری دانش-آموزان می¬باشد غلبه کرده و بر تعداد دانش¬آموزانی که دارای روحیه خلاق و خلاقیت هستند افزود.
از طرفی افزایش سطح بهره¬وری، منوط به افزایش سطح خلاقیت و نوآوری در دانش¬آموز می¬باشد.
به عبارت دیگر می¬توان گفت که حیات و ادامه کار آموزش و پرورش در ایجاد خلاقیت و نوآوری وتغییر می¬باشد. اصولاً انسانها به دلیل وجود تفکر و استدلال قادر به ایجاد تغییر و تحول در مفاهیم جدید می¬باشند. پس می¬توان توانایی فکری انسان را به مراحل مختلفی تقسیم کرد و از آن جمله می¬توان به جذب، ضبط (که به عنوان روش مرحله علمی به کار برده می¬شود) و استدلال (که کسی از مراحل تحقیق است) و خلاقیت (که همان قدرت تجسم و پیش¬بینی و ایجاد ایده¬ها می¬باشد) اشاده نمود.

 

معمولاً خلاقیت را به عنوان شکلی از حل مشکل تعریف می¬کنند که از خصوصیات آن ارائه راه حل بدیع و مفید برای مشکلات است.(خادمیان، 1385)
تغییر و نوآوری در سازمان آموزش وپرورش

در شرایط کنونی، وزارت آموزش و پرورش با توجه به گستردگی و نقش زیربنایی¬اش در جامعه، مسئولیت اصلی ایجاد خلاقیت و نوآوری در دانش¬آموزان جامعه را به عهده دارد. البته انجام این مهم در گرو اعمال تغییر و تحول اساسی در رسالت و ساختار سازمانی آموزش و پرورش می¬باشد.

به گفته بسیاری از بزرگان کشورهای اروپایی، در ابتدا باید سازمانی که تحول و پویایی را در وجود نسلهای آینده تزریق می¬نماید، متحول شود تا جامعه آمادگی لازم را برای تحول به دست آورد. این تغییر می¬تواند نقطه عطفی در تحولات نوین یک کشور باشد. پس ابتدا باید بستر مناسب را برای تبلور خلاقیت و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزش و پرورش ایجاد کرد تا بتوان خلاقیت و نوآوری را در جامعه بر اساس عوامل مذکور شکوفا و هدایت نمود. انواع روشهای اصلاح و بهبود در سازمان آموزش و پرورش برای بروز خلاقیت و نوآوری را می¬توان در سه بند زیر خلاصه کرد. الف، دور کردن سازمان و مدیریت آموزش و پرورش از مدیریت متمرکز (دستوری)

ب. روش تحقیق و توسعه با توسل به محققان برجسته علم و فراهم آوردن امکانات پژوهشی لازم
ج. روش سیستم پیشنهادها (خادمیان، 1385)

نوآوری¬های مدرسه
اساس فعالیتهای آموزشی مدارس بر پایه آماده¬سازی دانش¬آموزان و تقویت خود¬آموزی آنان گذاشته شده است و هدف آموزشی برای زندگی بر فراز همه هدف¬ها قرار دارد. بر اساس این هدف می¬توان به تغییرات بنیادین اندیشید که متضمن یادگرفتن برای زندگی بهتر باشد. از برجسته¬ترین حیطه¬های قابل تغییر می¬توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- تغییر در شیوه کار معلم
2- سهیم کردن معلمان و کارکنان در مدیریت گردانندگی مدرسه
3- افزایش نیروهای موجه معلم یار (نیروهای پیرا معلمی)
4- گسترش کار افزارهای آموزشی
5- ایجاد عادت به مطالعه در دانش¬آموزان

بی¬تردید معلمان و پدران و مادران در یک هدف اساسی با هم شریک هستند: آموزش دادن بچه¬ها و ایجاد فضایی خلاق و نو¬آور در آنها. حال هیچ مهم نیست این آموزش و یاد دادن در چه نسبتی باشد یا چه نوع سرپرستی یا در سایه توجهات چه محیطی انجام پذیرد. خانواده با اعتماد فرزندان¬شان را به مدرسه می¬فرستند مدرسه می¬تواند با برقراری ارتباط¬های خانه و مدرسه به اعتماد آنها احترام بگذارد ( خادمیان ، 1385 ).

حالت خلاقیت و بدیعه¬پردازی
جریانات خاص بدیعه¬پردازی از مجموعه فرضهایی درباره روانشناسی خلاقیت به وجود می-آیند.
فرض نخست. ما به وسیله بیرون کشاندن جریان خلاقیت به سطح آگاهی و به وسیله کمکهای آشکار به خلاقیت، می¬توانیم به طور مستقیم توان خلاقه افراد و گروه¬ها را افزایش دهیم.

فرض دوم آنست که «بعد عاطفی از بعد عقلی، نامعقول از معقول مهمتر است» (گوردون، 1961). خلاقیت توسعه انگاره¬ های جدید عقلی است. این حضور عمل غیر معقول، فضایی را برای بسط تفکر باز می¬گشاید که منجر به حالتی عقلی که ظهور نظریات جدید را ممکن می¬سازد می¬شود. به هر حال معقول همواره اساس تصمیمات است، حالت نامعقول بهترین محیط عقلی برای کشف و توسعه نظریات است، ولی مرحله¬ای برای اتخاذ تصمیم نیست. گوردون نیروی عقل را کم ارزشتر نمی¬کند. او فرض می¬نماید که در اتخاذ تصمیم از منطق استفاده
می¬شود و برای تشکیل نظریات در زمینه¬های بسیاری شایستگی فنی لازم است. لیکن اعتقاد دارد که خلاقیت با تعلیم و تربیت جریانی است عاطفی، چیزی است که عناصری نامعقول و احساسی می¬خواهد تا جریانات عقلی را افزایش دهد. اغلب مشکل¬گشاییها معقول و عقلی می¬باشند، لیکن با افزایش غیرمعقول، احتمال ایجاد افکار نو افزایش می¬یابد.

سومین فرض آنست که «عناصر نامعقول و عاطفی باید به ترتیبی که احتمال موفقیت یک موقعیت مشکل¬گشایی را افزایش دهد درک شوند» (گوردون، 1961). به بیانی دیگر تحلیل جریانات نامعقول و عاطفی معین می¬تواند به فرد و گروه کمک کند تا به وسیله استفاده سازنده از نامعقول، خلاقیت خود را افزایش دهند. جنبه¬های نامعقول را می¬توان فهمید و آگاهانه کنترل کرد.
گوردون پایه بدیعه¬پردازی را بر چهار مطلب که نظریات عادی درباره اخلاقیات را به نقد می¬کشد می¬نهد.
اول. خلاقیت در فعالیتهای روزمره دارای اهمیت است.
دوم. جریان خلاقیت به هیچ¬وجه اسرارآمیز نیست.

سوم. اختراع خلاق در همه رشته¬ها چون هنرها، علوم و مهندسی مشابهند و به وسیله همان شاخص جریانهای عقلی مشخص می¬شوند.
فرض چهارم گوردون اینست که ابداع فرد و گروه (تفکر خلاق) به یکدیگر شباهت بسیار دارد (جویس، ویل، کالهون، بی¬تا، ترجمه 1380) .

خلاقیت و نوآوری دو حرکت هم¬زمان
افراد عقاید متفاوتی درباره موضوع خلاقیت و نوآوری دارند. بسیاری معتقدند که خلاقیت، نقطه آغازی برای یک حرکت منحصر به فرد است. اما عده¬ای معتقدند که خلاقیت فعلی است که شما پس از نوآوری انجام می¬دهید. گروهی نیز بر این باورند که خلاقیت و نوآوری هر دو یک مقوله هستند و تنها یاری کلمات، عامل ایجاد تفاوت میان آنهاست. و درنهایت گروهی عقیده دارند که بین خلاقیت و نوآوری تفاوتهای اساسی وجود دارد.

اگر در فرهنگ لغات و ستبر واژه نوآوری را بیابیم در مقابل آن ریشه کلمه مورد نظر یعنی in novate را خواهیم یافت که احیاء و بازسازی نیز معنی شده است، اما تا کنون معانی دیگری چون معرفی سازه¬ای جدید و ایجاد تغییر نیز برای آن در نظر گرفته شده است. در حقیقت کلیدی¬ترین معنی برای واژه نوآوری، افزودن و فعلیت یافتن یا موجود شدن و موجودیت یافتن است. از طرف دیگر می¬توان نوآوری را محصول یا فرایندی برخاسته از یک عقیده دانست که پس از تکمیل به

نتیجه نهایی و مطلوب رسیده است. در واقع با ایجاد تغییراتی در عقیده و تفکری خام، نتیجه نهایی یا محصول نهایی به دست می¬آید که همان نوآوری است.
خلاقیت دلیل یا عاملی برای موجودیت یافتن هویتی خاص و منحصر به فرد است. در حقیقت خلاقیت اولین حرکت یا فرایند برای خلق سازه است بدون این حرکت، سازه یا هویتی خاص ایجاد نخواهد شد. به عبارت دیگر خلاقیت فرایندی است که باعث ایجاد و ساخته شدن موجودات خاص و منحصر به فرد می¬شود و نوآوری حرکتی است برای متحول کردن و ایجاد تغییر و انجام اصلاحات ضروری در آن سازمانها و در نهایت تکمیل آنها.

با بررسی موضوعهای خلاقیت و نوآوری درمی¬یابیم که میان این دو، از نظر فرایند کار و حرکت، خطرات میزان ریسک، نقطه شروع و ادامه کار، شرایط دستیابی به هر یک از این حرکتها و مقدمات این دستیابی و نیز از نظر محصول نهایی تفاوتهای بسیاری وجود دارد.

اما در این جا این پرسش مطرح می¬شود: چرا در اقتصاد کشورهای پیشرفته یا مسئله نوآوری راحت¬تر از مسئله خلاقیت برخورد می¬کنند؟ شاید پاسخ این باشد که نوآوری همواره راهی امن¬تر و مطمئن¬تر از خلاقیت است و باعث ترقی و پیشرفت می¬شود. در واقع تصور کردن و سپس طراحی و ساخت آن تصور و عقیده برای نخستین بار، نتیجه فرایندی به نام خلاقیت است و ایجاد تفاوت در اندازه¬ها و شکل و رنگ آن نوآوری است و ایجاد تفاوت در اندازه-ها و شکل و رنگ آن نوآوری نام دارد. به این ترتیب نوآوری همواره بر پایه ایده¬ای منحصر-به فرد و خلاقانه شکل می¬گیرد. می¬توان به طور حتم بر این عقیده باور داشت که خلاقیت نیازمند اجرا و پیاده کردن قالبهای ذهنی متفاوت است. در این دیدگاه، فرایند خلاقیت کاملاً متفاوت از نوآوری است (نوری، 1386) .

خلاقیت همواره با ریسک همراه و مستلزم نقص¬های احتمالی است و باید از جنبه اقتصادی توجیه¬پذیر باشد تا بتوان روی آن سرمایه¬گذاری کرد. از نگاهی دیگر خلاقیت را در صورت بروز نمی¬توان متوقف کرد و سازمانها برای دستیابی به هدف نهایی، مجبور هستند برای مدتی طولانی بدون در نظر گرفتن سود، روی آن سرمایه¬گذاری کرد.

نوآوری به همان میزان که ریسک کمتری دارد، از احتمال موفقیت و پیشرفت بالاتری نیز برخوردار است و در هر مقطعی از حرکت می¬توان، بر اساس مقتضیات، آن را متوقف کرد. از آنجا که در نوآوری میزان ریسک پایین است، دستیابی به نتایج غیر¬منتظره نیز احتمال کمتری دارد. نوآوری نسبت به خلاقیت به منابع اطلاعاتی و مالی کمتری وابسته است.
خلاقیت فرایندی به مراتب پیچیده¬تر و غیر تصادفی¬تر از نوآوری است. به عبارت دیگر، نوآوری، به مثابه تغییر در یک محصول، بسیار آسانتر از ساخت محصول است. در حقیقت شروع از نقطه هیچ یا منو خلاقیت است.

خلاقیت یک فرایند است. به همین دلیل می¬توان آن را به دیگران نیز آموخت. این موضوع یکی از دلایل برگزاری نشست¬ها، کارگاه¬های آموزشی و گنجاندن واحدهای درسی عملی در مدارس و دانشگاهها و ; است.
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده درباره خلاقیت و نوآوری، لزوم شناسایی تفاوت میان آنهاست.
شناسایی تفاوتهای خلاقیت و نوآوری، راهی برای ارتقای سطح کیفی و کمی هر دو فعالیت است. علاوه بر این شناخت بیشتر، عمل مهمی برای دستیابی به پیشرفت و موفقیت محسوب می¬شود (نوری، 1386) .
تاریخ مطالعات مربوط به خلاقیت

سال 1950 را می توان نقطه عطفی در مطالعات مربوط به خلاقیت به حساب آورد. زیرا تا قبل از این تاریخ، اولاً خلاقیت را هم چون موهبتی كه در عده قلیلی از افراد اجتماع وجود دارد، در نظر می گرفتند، ثانیاً این مبحث مهم روان شناسی، تحت عناوین پراكنده و نامنظم از قبیل اختراع، حل مشكل، نبوغ، كودكان تیزهوش و گاهی تخیل به طور جسته و گریخته مورد بررسی قرار می گرفت.
در سال 1950، «كیلفورد» در كنگره روان شناسان آمریكا، اظهار داشت:
«خلاقیت را نباید موهبتی استثنایی كه فقط در بعضی افراد وجود دارد، دانست، بلكه باید متوجه بود كه خلاقیت كمابیش در همه افراد و در سنین متفاوت به نوعی موجود است.»

در آوریل 1951، گزارشی در باره تحلیل عوامل تفكر خلاق كه توسط گیلفورد نوشته شده بود، از طرف آزمایشگاه روان شناسی « دانشگاه كالیفرنیای جنوبی» منتشر شد. تا قبل از این تاریخ، هیچگونه تحلیلی از عوامل تفكر خلاق به عمل نیامده بود. اگر چه در متون منتشر شده روان شناسی، فرضیه های متعددی راجع به تفكر خلاق دیده می شد، ولی هیچ یك از آنها از نظر تجربی، آزمایش نشده بود.
گزارش گیلفورد اولین قدمی بود كه در آن، آزمونهایی تهیه و اجرا شده بود و نتایج به دست آمده، از طریق تحلیل عوامل، بررسی و تجزیه و تحلیل شده بود. در فاصله سالهای 1951 تا 1956، گیلفورد آزمایشهای متعدد دیگری انجام داد و نتایج آنها در چارچوبی منظم و كلی، در كتابی تحت عنوان «ماهیت فكر آدمی» منتشر كرد.

تورنس (1959)، «گنزل » و «جكسون » (1962)، «بارون » (1963) و «تیلور » (1963) نیز هر كدام تحقیقات گسترده ای در زمینه خلاقیت انجام دادند.
بدین ترتیب بود كه سالهای ترقی خلاقیت آغاز شد و هم اكنون نیز موضوع خلاقیت، محور تحقیقات بی شماری است، زیرا برای همگان روشن است كه پیشرفت فرد و جامعه بدون خلاقیت غیرممكن است.
مفهوم خلاقیت

لغات و اصطلاحات فراوانی همچون خلاقیت، تخیل، اكتشافات، اختراع ;. در زبان روزمره به كار برده می شود. در مورد تخیل باید بگوییم كه از زمان كانت به این طرف بین تخیل آزاد و تخیل آفریننده تفاوت قائل می شوند و دیرزمانی است كه تخیل آفریننده در مبحث استعدادها مورد بررسی قرار می گیرد.
برنووسكی بین اكتشافات، اختراع و خلاقیّت تفاوت قائل می شود. مثلاً كریستف كلمب قاره امریكا را كشف كرد، گراهام بل تلفن را اختراع كرده است و شكسپیر اتللو را خلق نموده است. به نظر بونوسكی كلمه «كشف» بای پی بردن به واقعیت، «اختراع» برای وضع نظریه علمی و «خلق» برای ایجاد شاهكارهای ادبی و هنری به كار برده می شود.

در واقع، اگر لغت خلاقیت مورد نظر قرار گیرد، همانطور كه یك روانشناس آمریكایی خاطرنشان ساخته است خواهیم دید كه در هیچ لغتنامه و فرهنگی كه تاریخ تدوین آن بیش از چهل سال باشد هیچگونه تشریح دقیقی در باره این لغت به چشم نمی خورد. علت این امر هم این است كه توضیحات ارائه شده رضایت بخش نبوده است، با رعایت حزم و احتیاط و با یادآوری گفته بولتر در مورد تعریف و خصوصیات آن، از لغت خلاقیت تعاریفی به دست می آید كه می توان در این جا برشمرد. بوتلر در مورد تعریف می گوید:

«تعریف به منزله محصور كردن حوزه مبهمی از عقاید با دیوار از لغات است».
در تعریف خلاقیت، استین پیشنهاد زیر را ارائه می دهد:
«خلاقیت فرآیندی است كه نتیجه آن یك اثر شخصی است و توسط گروهی اجتماعی در یك برهه زمانی به عنوان چیزی مفید و ارضاكننده پذیرفته می شود».
در لغت نامه روانشناسی پیرون چنین آمده است:

«خلاقیت عبارت است از كنش اختراعی تخیل آفریننده كه در آثار گتزل و جاكسن چیزی متفاوت از هوش معمولی می باشد». (خان زاده، 1358)
در فرهنگ روانشناسی سیلامی راجع به خلاقیت چنین آمده است:

«خلاقیت همان تمایل و ذوق به ایجادگری است كه در همه افراد و در همه سنین به طور بالقوه وجود دارد و با محیط اجتماعی- فرهنگی پیوستگی مستقیم و نزدیكی دارد. شرایطی مناسب لازم است تا این تمایل طبیعی به خودشكوفائی به تحقق پیوندد. ترس از انحراف و سعی در همنوائی با اجتماع، خلاقیت را به بند می كشد.كودك خردسال كه از امور و وقایع در شگفت می شود و می كوشد كه تازگیهای جهان را دریابد و ضمناً هنوز تحت تأثیر تعلیم و تربیت متعارف قرار نگرفته است به نحو ویژه ای خلاق می باشد».

موچی یلی خلاقیت را چنین تعریف می كند: «بارآوری در آنچه كه مربوط به عقاید، اختراع، تفكر و تخیل می باشد». این همان دیدگاه فن كنكاش مغزی است كه پارنس و اسبرن آن را تنظیم كرده و به كار می برند.
از نظر تورنس (1965) تفكر خلاق عبارتست از فرآیند حسن كردن مشكلات، مسائل، اختلاف نظرها در باره اطلاعات، خطا كردن در عناصر و عوامل اشیاء و مواردی از این قبیل، حدس زدن و تشكیل فرضیات در باره این كمبودها، ارزیابی و آزمایش این حدس ها و فرض ها، احتمالاً اصلاح آزمایش مجدد آنها و نهایتاً مرتبط ساختن نتایج»

بعضی از روانشناسان معمولاً خلاقیت را به عنوان مشكلی از حل مشكل تعریف می كنند كه از خصوصیات آن، ارائه را ه حلهای بدیع، نو، جدید و مفید برای مشكلات هنری، علمی یا عملی است. (سیف، 1371)

سیف (1374) در اثر خود «روانشناسی پرورشی» در تعریف Creativity واژه آفرینندگی را بكار برده و می نویسد: به قول ویتیگ و ویلیامز (1984) آفرینندگی مستلزم حل كردن مسائل است، اما افراد آفریننده پیش از آنكه مسائل را حل كنند، آنها را می آفرینند یا بر پیچیدگی آنها می افزایند. ویژگی مهم دیگر آفرینندگی كه آن را از حل مسئله متمایز می سازد تازگی نتایج تفكر آفریننده است . مورگان و همكاران (1984) در این باره گفته اند: در مقایسه با حل مسئله به طور متداول، راه حلهای آفریننده راه حلهایی تازه هستند كه دیگران قبلاً به آن دست نیافته اند. محصول تفكر آفریننده ممكن است راههای تازه تدوین دنیای پیرامون ما باشد تأكید تفكر آفریننده بر كلمه تازه است.

گیلفورد (1950، 1959، 1962) در بیان نظریه ساخت ذهنی خود گفته است كه ویژگی مهم تفكر آفریننده و اگر این آن است. او به طور كلی شیوه تفكر آدمیان را به دو دسته واگرا و همگرا تفسیم كرده است. در نظریه گیلفورد هم تفكر واگرا و هم تفكر همگرا در ساخت ذهنی نقش اساسی دارند، اما تفاوت آنها در این است كه در تفكر همگرا، نتیجه تفكر از قبل معلوم است، همیشه یك جواب درست یا غلط وجود دارد، اما در تفكر واگرا جواب قطعی وجود ندارد و تعداد زیادی جواب موجود است كه از نظر منطق هر یك از آنها ممكن است درست باشد. گیلفورد در نظریه خود تفكر واگرا را به سه ویژگی انعطاف پذیری یا نرمش ، اصالت و سیالی مشخص كرده و برای اندازه گیری هر یك از آ نها آزمونی ساخته است. (سیف، 1374)

روشهای پرورش خلاقیت
خلاقیت نسخه ای سحرآمیز و شفابخشی است كه می تواند بر تمامی نمی شودها و نمی توانم های موجود خطّ بطلان بكشد. در روند تحولات عظیم بشری و عصر پر تكاپوی فنّاوری و بمباران های اطلاعاتی و تحلیل رفتن منابع طبیعی و تهاجم ارتباطی كه هر لحظه اختراع و اكتشافی دگرگونی های ژرفی در نحوه ی زندگی و روابط و نگرش ها از خود بر جای می گذارد، نیاز به «شعله های بینش درونی و خلاقیّت» امری گریزناپذیر است.

از طرفی ما موظّفیم «فرزند خصال خویش» تربیت نماییم، فرزندی كه ركود، یكنواختی و بایدهای دست و پاگیر متعارف را به پویشی ناب مبدّل سازد و با تفكر چرایی و خلّاق، قالب های كلیشه ای اندیشیدن «مطیع و تسلیم صرف اطلاعات و مقرّرات» بودن را در نوردد و طرحی نو دراندازد.
لازمه ی این تحوّل، نظام آموزشی متحول است كه برای رسیدن به آن نیاز به یك خیزش و عزم جمعی مبتنی بر سخت كوشی متعهدانه، مداومت و خلّاقیت است.

لذا برای رسیدن به جامعه ای خلّاق، مبتكر و نوآور نیاز داریم تا روش های پرورش خلّاقیت را در فرزندان و دانش آموزانمان بشناسیم. در این مقاله 5 الگوی پرورش خلّاقیت را تقدیم خوانندگان عزیز می كنیم.
الگوی اول، بارش مغزی

برای آموزش و پرورش خلّاقیت روش های متعدّدی وجود دارد كه یكی از آن ها روش رگبار مغزی یا تحریك مغزی یا بارش مغزی است. این روش توسط «آلكس اسبورن» (Alex Sborn) مطرح شده است. اجرای یك فنّ گردهمایی كه از طریق آن گروهی می كوشند راه حلّ جدیدی را برای مسأله ی به خصوصی با انباشتن تمام ایدهها بیابند، بیانگر این روش پرورش خلّاقیت است. قوانین حاكم بر جلسه های تحریك مغزی عبارتند از:
الف. انتقاد ممنوع است

در موقع ابراز عقیده و بیان ایده از جانب هر فراگیر باید از قضاوت و انتقاد خودداری كرد تا مانعی در جهت ارائه ی اندیشه های نو و خلّاق نباشد و افراد بدون نگرانی از تمسخر یا تحقیر بتوانند ایده های عجیب و غریب خویش را بیان كنند.
ب. كیفیت بیش تر بهتر است
هر چه افراد ایده ها و راه حل های بیشتری طرح كنند، دامنه ی انتخاب وسیع تر می شود. یعنی كمّیت بیشتر و كیفیت بهتر را در پی خواهد داشت.
ج. تركیب و اصلاح ایده ها مهم است

از تركیب افكار و ایده های جدید، ایده های جدیدتری به وجود می آید بنابراین این روش برای مسایلی كه اساساً به ایده هایی بستگی دارند مناسب است و در مسایلی كه نیاز به قضاوت و حتی دلسوزی كردن دارند مناسب نیست.

به طور خلاصه می توان گفت كه به اعتقاد الكس اسبورن تحریك مغزی می تواند به صورت گروهی و فردی صورت گیرد.
برای بهره گیری از یورش فكری یا بارش مغزی در كلاس درس باید نكته های زیر را در نظر داشت.
1- اگر جمعیت كلاس زیاد باشد بهتر است فراگیران را گروه بندی نموده و برای هر گروه جلسه های مجزّا تشكیل داد.
2- معلم نقش سرپرست را در هر جلسه برعهده دارد، لذا باید از راهبردهای حل خلّاق مسایل آگاه باشد و قبل از جلسه، فراگیران را با روش كار و اهداف آماده كند.

3- معمولاً مسأله توسط معلم طرح می شود تا همگی قبل از انجام فعالیّت اصلی روی آن فكر كنند. ایده هایشان را یادداشت كنند و در هنگام عمل، بهتر فعالیّت نمایند.
4- معلم باید قبل از جلسه روی مسایل فكر كرده، راه حل های آن ها را بیابد و در صورت ركود در تفكر دانش آموزان آن ها را مجدّداً راهنمایی نموده، یعنی به آن ها سرنخ داده تا پیشنهادهای خود را ارائه دهند.
5- یك نفر از فراگیران باید به عنوان منشأ جهت نوشتن ایده های دیگران انتخاب شود.
6- فراگیران باید با بلندكردن دست، ایده های خود را مطرح كنند.
7- زمان جلسه بهتر است، نصف یا دو سوم ساعت كلاس باشد. در پایان جلسه به فراگیران توصیه می شود تا فعالیّت بعدی و زمان تشكیل آن، اگر ایده ی جدیدی به فكرشان رسید یادداشت نمایند تا در جلسه ی بعد اباز كنند.
8- جلسه ی بعدی به عنوان جلسه ی ارزیابی ایده ها به حساب می آید تا بهترین ایده ها، انتخاب و به اطلاع شاگردان برسد. مسلماً برای این كار معیارهایی لازم است.

9- كوشش شود همه ی ایده های شاگردان هر چند ظاهراً جالب نیستند و كم ارزش جلوه می كنند، مورد توجه قرار گیرند، زیرا با تركیب آن ها می توان ایده ی بهتری را انتخاب كرد.
الگوی دوم، فهرست خصوصیات
روش تجریه و تحلیل موروفولوژی یا فهرست خصوصیات فنّی است كه بر اساس آن پدیده ی مورد نظر از نظر وسعت و ساختار كلّی وابعاد موجود در آن مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد تا مسلماً ابتدا سطوح و ابعاد مختلف موجود در پدیده ی مورد نظر تعیین گردد.

مثلاً وقتی می خواهیم برای ارزیابی یك كالا راه های جدید و بدیعی بیابیم، ابتدا ابعاد مختلف كالا را مدوّن می كنیم. (ابعاد گوناگون، شكل ظاهری و اندازه، رنگ، حجم، وزن و ;.) ابعاد مختلف كاربرد وظایف، خواص و فواید آن، چگونگی وضعیت مشتریان و بالاخره ابعاد مختلف بازار كالا. و سپس كوشش می شود ابعاد بیش تری برای موضوع، مشخص و ثبت گردد. آن گاه در مورد هر بعد به تفكر می پردازند وارتباط آن را با ابعاد دیگر پیدا نموده تا از این طریق روش های جدیدتری را برای تحقّق هدف تأیید شده ابداع كنند. برای آن كه ابعاد مختلف یك موضوع و اجزای تشكیل دهنده ی آن را با یكدیگر بهتر مقایسه كنیم می توانیم ابعاد اصلی آن پدیده یا مسأله را و تمام اجزای آن را بر روی دایره های متحدالمركزی بنویسیم و با چرخاندن د ایره های مختلف ابعاد و اجزای هر پدیده را با هم مقایسه كرده و ارتباط آن ها را حدس بزنیم.

الگوی سوم، فهرست سؤالات
در این روش فهرستی از سؤال های مختلف تهیه می شود تا موجب برانگیختگی قدرت تفكّر و تصوّر فراگیر گردد. سؤال های به گونه ای تنظیم می شوند كه ایده برانگیز باشند. این روش به صورت فردی وگروهی قابل اجرا است. سؤال ها در این روش عبارتند از:
الف. كاربرد های دیگر

سؤال: آیا می توان از این وسایل استفاده ی دیگری نمود؟ از چه راه های دیگری می توان این وسایل را مورد استفاده قرار داد؟
شرح: می توان از دانش آموزان خواست تا از وسایل دور ریختنی وسایل جدید مختلفی بسازند.

ب. اقتباس
سؤال: از چه روش دیگری می توان برای این كار اقتباس كرد؟ چه ایده ی دیگری می توان از این كار برداشت كرد؟
شرح: جست و جوی مشابهات منجر به یافتن ایده های باارزشی می گردد. هم چنان كه بسیاری از اختراعات، اكتشافات و حتی شاهكارهای ادبی ا ز جایی اقتباس شده اند.
ج. تغییر و تعدیل
سؤال: با چه تغییری می توان این وسیله را مناسب تر ساخت؟ چگونه می توان در ویژگی های این وسیله تغییر به وجود آورد؟
شرح: تغییر می تواند در اندازه، شكل، رنگ، بو، حركت، حتی معنی و مفهوم صورت گیرد. بعضی اوقات نیز تغییرات كمّی، كیفیت را بالا می برد.
د. جانشین سازی
سؤال: چه كسی را می توان به جای این فرد به كار گرفت؟ به جای این اجزا چه اجزای دیگری را می توان به كار برد؟
شرح: بسیاری از ایده های خلّاق به سبب این سؤال كه چه چیزی را می توان جایگزین نمود، ایجاد گردیده اند. با تغییر و جایگزینی فردی به جای فرد دیگر، مادّه ای به جای مادّه ی دیگر، جایی به جای دیگر و حتّی فرآیندی به جای فرآیند دیگر می توان به نتایج ارزشمندی رسید، در واقع جایگزینی تكمیل كننده ی اقتباس است.

هـ. بزرگ سازی
سؤال: چه چیزی را می توان به آن افزود؟
آیا باید قوی تر باشد؟
شرح: بزرگ نمایی و بزرگ سازی می تواند در اندازه، تكرار بیش تر، استحكام بالاتر، ارزش فزون تر، افزایش اجزا و غیره;. باشد باید از این شیوه نیز در مسایل رفتاری استفاده كرد.
و. كوچك سازی
سؤال: چه چیزی را می توان حذف كرد؟
چگونه می توان آن را كوتاه تر كرد؟
شرح: در شرح این مطلب می توانیم بگوییم در كوچك سازی با حذف چیزهای غیرلازم و ساده نمودن آن راه های خلّاق برای تولید محصولات با بهره وری بیش تر می توان ایجاد نمود.
ز. تغییر ترتیب
سؤال: چه چیزی می تواند در این ترتیب تغییر ایجاد كند؟
اجزا نسبت به هم چگونه قرار گیرند، بهتر است؟
شرح: در بسیاری از مواقع لزومی به رعایت تسلسل و توالی معمولی یا رایج دركارها نیست. یعنی می توان با به هم زدن نظم مسایل و اشیا آن ها را بهبود بخشید.
ح. وارونه سازی
سؤال: برعكس آن چیست؟
چرا به جای سیاه، سفید نباشد؟
شرح: معكوس نمودن (وارونه سازی) در هر زمینه ای كاربرد دارد. مثلاً با معكوس كردن نقش ها می توانیم انتظارات افراد را دریابیم.
ج. تركیب
سؤال: چه افكاری را می توان با هم تركیب كرد؟
چه محصولاتی را می توان با هم تركیب كرد تا محصول جدیدی به وجود آید؟
شرح: بسیاری از ابداعات علمی با تركیب تازه ای از چیزهای موجود ایجاد شده اند. هم چنین بسیاری از عقاید، تركیبی از عقاید و نظرات مطلوب دیگران هستند.
الگوی چهارم، روش ارتباط اجباری
این روش، نوعی رابطه ی اجباری یا تحمیل شده بین دو چیز یا دو فكر است. دو چیز یا دو فكری كه اصلاً ربطی به هم ندارند. با مربوط ساختن این دو فكر یا این دو شیء، مفهوم یا شی تازه ای به وجود می آید كه زمینه ای برای ایجاد تفكر خلّاق می گردد. این روش مبتنی بر این اندیشه است كه هر فكر، تركیب جدیدی از امور جاری است. آسان ترین راه استفاده از این روش استفاده از جدول است.
ا شیاء و تصوّرات و افكار در سمت راست جدول نوشته می شود و اشیاء و تصوّرات دیگر در بالای جدول نقطه ی تلاقی هر كدام تركیب مفهوم تازه ای است كه بسیاری از اوقات ایده بخش است.

الگوی پنجم، سینك تیكس یا بدیعه پردازی
سینك تیكس، تركیبی از دو لغت لاتین به معنی اتصال و همراهی عناصر به ظاهر بی ربط با همدیگر است. این شیوه زمانی كه راه حل های قدیمی برای انجام كاری مناسب نباشند مطرح می گردد. در این شیوه به افراد فرصت داده می شود ابتكارهای خود را در انتخاب راه های جدید برای اشیا و حتّی ابراز خویشتن به كار گیرند. این روش به وسیله ی فعالیّت استعاری و یا تمثیلی شكل می گیرد.

بدین ترتیب كه از شباهت امور مانند مقایسه ی یك چیز با چیز دیگر یا فكر دیگر مطالب ناآشنا را به همدیگر ارتباط داده و فكر تازه ای از بین افكار آشنا به وجود می آید.
مانند:
قوت= غذا، خوراكی
یاقوت= سنگ گران بها
كه این دو را به ترتیب به هم ربط می دهیم.
یاقوت لب لعل تو مرجان را قوت یاقوت نه هم نام لب لعل تو یاقوت
بنابراین این روش ساختی را ایجاد می كند كه اشخاص بتوانند به وسیله ی آن خود را برای ایجاد تخیّل و بصیرت دركارهای روزمره رشد دهند و جهت رسیدن به خلّاقیّت آماده سازند.

موانع خلاقیت و نوآوری
عمده موانعی که برای بروز خلاقیتها در انسان مطرح هستند عبارتند از :
1- موانع تاریخی :
این دسته از عوامل شامل مفاهیمی از مثالهای تاریخی از گفته افلاطون که تاریخ تکرار می شود یا مشاجره ای که بشر از قرنها پیش از نظر مذهبی با آن مواجه بوده که همه چیز را به تقدیر نسبت می داده و نقش اختیار را به کلی نفی می نموده است. اینها فقط چند نمونه از وقایع تاریخی هستند که تسلط خارجی بر رفتار انسان نمایان است. پیشرفتهای تکنولوژی در گذشته نزدیک و نیز در زمان حال در مردم عادی این تصور را بوجود آورده است که آنها کنترل چندانی بر زندگی خود ندارند و یا اگر هم دارند این تأثیر بسیار ناچیز است.

2- موانع بیولوژیک :
در این که آنها در میزان هوش نقش اساسی به عهده دارند جای شک نیست، اما در مورد هوش خلاق توسل به عوامل ارثی و ژنتیک بعنوان تنها عامل، اغلب یک بهانه است تا یک واقعیت عینی.

3- موانع فیزیولوژیکی :
این موانع ممکن است بر اثر ضرباتی که از بیماریها و تصادفات مختلف بر مغز وارد می شود به وجود می آیند یا ممکن است فردی دارای نقص بدنی باشد که بطریقی جلو خلاقیت او را سد کند. علیرغم این گفتار جان میلتون شاعر مشهور انگلیسی کور و بتهوون کر بود.

4- موانع اجتماعی :
تاریخ نشان داده است که هرگاه افراد قدرت خود را در زندگی از دست می دهند جامعه ای که آنها در آن قرار دارند. برای پذیرش رهبری خودکامه مساعد می گردد. در چنین حالتی رهبر خود را طرفدار نرمهای گروه نشان می دهد و این نیاز را در خود احساس می کند تا از آن محافظت کند. جاذبه هایی از قبیل برای تشکیل گروه و حقی که گروه برای حفظ خود قائل است در موارد زیاد حضور خود را نشان داده است که نمونه های بارز آن را می توان در کشورهایی نظیر آلمان نازی، چین کمونیست و تعداد زیادی از کشورهای آفریقایی مشاهده نمود.

محیط اجتماعی در پرورش استعدادهای خلاق و منحصر به فرد افراد خود عامل مهمی به حساب می آید. ابزار خلاقیتها و ابداعات ایجاب می کند که افراد ریسک کنند. بنابراین اگر گروهی که به آن وابسته هستیم نسبت به این خلاقیتها واکنش منفی از خود نشان دهد، این کار ممکن است باعث شود که ما خود را از آنچه واقعاً هستیم کمتر احساس کنیم. متأسفانه در چنین مرحله ای است که فرد برای آن که خود را به عنوان عضوی مورد پذیرش به گروه بقبولاند ممکن است عقب نشینی کرده و از کار خلاقی که قصد دارد انجام دهد، دست بکشد و بدیهی است عواقب چنین وضعی برای معلمان و آنهایی که قصد دارند رفتارهای خلاق را پرورش دهند می توانند خیلی وخیم باشد.

5- موانع روانی : .
مهمترین و شایعترین موانع در راه پرورش تفکر خلاق، موانع روانی است که اهمیت آن به مراتب بیش از موانع تاریخی، بیولوژیکی، فیزیولوژیکی و اجتماعی است.
آندسته از موانعی که تاکنون درباره آن صحبت شد تا اندازه بسیار زیادی همه عوامل خارجی هستند زیرا اکثراً از بیرون بر فرد تحمیل می شوند. تعداد زیادی از آنها برای کسانی که دنبال بهانه ای جهت عدم خلاقیت خود می گردند دلایل خوبی به شمار می روند. این که برخی از مردم خود را با این دلیل قانع می سازند که نیروهای خارجی هرگز نگذاشته اند تا خلاقیت خود را نشان دهند، در واقع به بهانه ای متوسل می شوند که بخودی خود یک مانع روانی به حساب می آید.

6- موانع کلان ساختاری :
شیوه ساختاری روابط بنیادین علمی و صنعتی در کشورهای پیشرفته و جهان سوم بشدت مغایرت دارد و روابط متقابل نهادهای بنیادین در کشورهای پیشرفته سیال و دوسویه است در صورتی که این روابط در کشورهای جهان سوم منقطع و گسسته است و این بدان معنی است که حوزه نهادی بدون توجه به شرایط و موقعیت نهاد بنیادی دیگر ادامه فعالیت داده و از امکانات و پتانسیل هم دیگر قادر به استفاده نیستند. (حاج فتحعلی ها ، به نقل از آقایی فیشانی)

نویسنده دیگری ده مورد را بعنوان سد نوآوری ذکر می کند که موفقیت افراد و سازمانها و مخصوصاً مدیران در آن است که این موارد را شناسایی کرده و نسبت به حل و رفع آن بکوشند تا درجه موفقیت آنها افزایش یابد موارد عبارتند از :
1 نسبت به هر نظر یا عقیده تازه بدبین باشید (تنها بدین علت که آن تازه است و بدین علت که از سطوح پایین سازمان به طرف بالا می آید).
2 همیشه اصرار کنید که اعضای سازمان پیش از این که نزد شما بیایند باید از چندین سطوح سازمانی بگذرند و نظر موافق آنها را جلب نمایند(از آنها امضا بگیرند).

3 از دوایر یا افراد بخواهید که نسبت به پیشنهادات و نظرات جدید سایر اعضا انتقاد کنند ( این باعث می شود که شما وقت زیادی صرف تصمیم گیری نکنید و تنها در آن میان نظراتی که بتوانند از انتقادات زیادی بگذرند و به شما ارائه شوند مورد توجه قرار داده و در آن باره تصمیم بگیرند).
4 خودتان آزادانه زبان به انتقاد بگشایید. هیچ گاه از هیچ نظر تازه ای ستایش نکنید (همین امر باعث می شود که افراد با احتیاط قدم بردارند. پیوسته این مطلب را یادآور شوید که شما در هر لحظه می توانید آنها را اخراج کنید).

5 وجود مسائل را دلیلی بر شکست فرد بدانید و پیوسته افراد را تضعیف کنید تا آنها هر نوع مشکل یا مسأله ای که در سازمان دارند از نظر شما پنهان بدارند.
6 همه چیزی را به دقت کنترل کنید، از افراد نخواهید که همه چیز را بشمارند و پیوسته این کنترل و شمارش را تکرار نمایید.
7 در رابطه با تجدید سازمان یا اجرای سیاستهای مربوط به تغییر سازمانی در پنهان و خفا تصمیم بگیرد و سپس به صورت غیرمنتظره اعلان نمایید (همین امر باعث می شود که افراد احتیاط بیشتری بکنند و جرأتشان کم شود).

8 قبل از این که به صورتی دقیق ندانید، چرا افراد اطلاعاتی را درخواست کرده اند و اگر خواسته آنها از نظر شما قابل توجیه نیست، هیچ اطلاعاتی را به آنها ندهید و باید اطمینان حاصل کنید که چنین اطلاعاتی به صورت آزاد و مجانی در اختیار افراد قرار نمی گیرد (اجازه ندهید که داده ها و اطلاعات به دست افراد ناباب بیفتد).

9 با شعار «تفویض اختیار و مشارکت دادن افراد به امورات»، برخی از اختیارات مربوط به کاهش دادن نیروها، منتظر خدمت کردن افراد یا اجرای دستورات تهدیدآمیز را به افراد زیر دست واگذار کنید و از آنها بخواهید این دستورات را سریع انجام دهند.
10 و بعد از همه این حرفها هیچگاه فراموش نکنید که شما در رأس سازمان قرار دارید و همیشه از همه جزئیات آگاهی کامل و به امور رجاء واثق دارید! (دوریس جی . شل کراس ـ 1993 به نقل از آقایی فیشانی)

 

تحقیقات خارج از کشور ایران
در 1950 گلیفورد به هنگام سخنرانی در مجمع روانشناسی آمریکا تحقیقات معدودی را که تا آن زمان در مورد خلاقیت به عمل امده بود ارائه داد . طبق گفته گلیفورد تا آن زمان از 121000 مقاله که در ظرف 23 سال در نشریه « چکیده های روانشناختی » منتشر شده بود کمتر از 2000 مقاله مستقیما به خلاقیت اختصاص داشته است .از این مطالب چنین استنباط

می شود که قبل از 1950 روانشناسان امریکایی نسبت به این موضوع خیلی علاقه مند نبوده اند . در بین روانشناسان آن دوره باید از ولش و فیسی چلی –ولش که پژوهش هائی در مورد بازسازی عقاید انجام داده اند نام برد .

گلیفورد در آوریل 1951 ، گزارشی درباره تحلیل عوامل خلاق توسط آزمایشگاه روانشناسی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی منتشر کرد . قبل از این تاریخ ، تحقیقات اندکی درباره خلاقیت فکری اجرا شده بود و اصولا هیچگونه تحلیل عواملی از آن به عمل نیامده بود اما حتی در آن زمان هم نشریات و آثار روانشناسی و تعلیم و تربیت حاوی تعداد نسبتا زیادی فرضیه در زمینه خلاقیت بود که از نظر تجربی هنوز بررسی نشده بود .
گتزل و جاکسون با به کار بردن دسته ای از آزمونهای سنتی هوش و مجموعه ای از آزمون های خلاقیت دو گروه آزمایش تشکیل دادند :
– افراد خلاق یعنی کسانی که در آزمون های خلاقیت جزو 20 % اول قرار می گیرند .
– افراد با هوش یعنی کسانی که در آزمون های هوش جزو 20 % اول قرار می گیرند .

معدل بهره هوشی برای مجموع گروه نمونه مورد آزمایش که تعداد آنها 499 نفر است 132 می باشد .معدل بهره هوشی افراد با هوش 127 و معدل بهره هوشی افراد خلاق 105 می باشد . بنابر این معدل بهره هوشی افراد گروه خلاق از معدل کلی گروه مورد آزمایش کمتر است و IQ 23 با معدل گروه با هوش اختلاف دارد . ضمنا باید متوجه بود که هوش مجموعه گروه نمونه مورد آزمایش در سطح بالائی قرار دارد .

پیشرفت تحصیلی به کمک آزمون هائی اندازه گیری می شود که نتیجه دو ماده درسی را تعیین می کند یکی پیشرفت کلامی و دیگری پیشرفت عددی.
آزمایش نشان داد که پیشرفت تحصیلی برای هر دو گروه مساوی است . حاصل آنکه تفکر واگرا امکان می دهد نتایجی برابر با نتایج تفکر همگرا به دست آید . همچنین آزمایش نشان می دهد که بهره هوشی برای پیشگوئی پیشرفت تحصیلی کافی نیست زیرا در گروه افراد خلاق ، آزمودنی هائی که دارای بهره هوشی نسبتا پائینی بودند به اندازه کسانی که دارای بهره هوشی بیشتری بودند موفقیت تحصیلی کسب کردند .
– تارنس باشش تحقیقی که در مدارس ابتدائی انجام گرفت این

آزمایش ها را با گروه نمونه بزرگتری از سر گرفت . معدل بهره هوشی افراد گروه خلاق بین 97 تا 126 بود . تارنس نشان داد که در چهار تحقیق از شش تحقیق مزبور بین افراد باهوش و افراد خلاق تفاوت معنی داری در پیشرفت تحصیلی وجو ندارد .
– یاماموتو با تحقیق بر روی شاگردان مدارس متوسطه نتایج مشابهی به دست آورد ، به این ترتیب که علیرغم IQ20 اختلاف بین معدل بهره هوشی افراد با هوش و افراد خلاق ، هر دو گروه در پیشرفت تحصیلی نتایج مشابهی به دست آوردند یا ماموتو پس از این آزمایش به همبستگی مثبت بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دست یافت .

– کروپلی در گروه نمونه ای که از 320 شاگرد کانادائی تشکیل شده بود چهار گروه به شرح زیر انتخاب کرد :
– گروه AA که دارای خلاقیت و بهره هوشی برجسته ای بودند .
– گروه BB که در خلاقیت بر جسته ولی بهره هوشی آنها در سطح پائینی قرار داشت .
– گروه BA که خلاقیت پایین ولی بهره هوشی آنها زیاد بود ;.

– گروه BB که خلاقیت و هوش انها هر دو در سطحی پائین قرار داشت .
کروپلی پس از این گروه بندی فرضیه زیر را مطرح کرد :
اگر خلاقیت عاملی مهم در پیشرفت تحصیلی باشد باید نتایج زیر بدست آید :
گروه AA برتر از گروه BA و گروه AB برتر از گروه BB باشد .
پس از آزمایش ، نتایج زیر که معدل نمرات پیشرفت تحصیلی گروه های مزبور می باشد فرضیه فوق را تائید نمود :

AA : 6/69 BA : 5/63
AB : 5/75 BB : 9/51
نتیجه بدست آمده این است که بین خلاقیت با تفکر واگرا از یک طرف و پیشرفت تحصیلی از طرف دیگر مطمئناً همبستگی مثبت وجود دارد .
– مدینک در چهار چوب نظریه تداعیون راجع به خلاقیت سه روش برای رسیدن به راه حل خلاق پیشنهاد می کند که عبارتند از: اتفاق و تصادف، تشابه و تجانس، وساطت، ولی با توجه به تفاوتهای فردی پیش بینی های چندی پیشنهاد می کند مانند سلسله مراتب تداعیها، شماره تداعی ها ، انتخاب جذاب اصیل و مدنیک بعد از این توضیحات یک آزمون خلاقیت (R.A.T ) تهیه کرده و آنرا روی دانشجویان بخش تحقیقات و روانشناسی اجرا کرد و نتیجه گرفت که بین نتایج حاصل از آزمون و اظهار نظر استادان درباره خلاقیت دانشجویان مذکور ، ضریب همبستگی وجود دارد .

– کروپلی در انتقاد به مدنیک در تحقیقی که با نمونه ای از دانشجویان کانادائی انجام داد نشان داده است که آزمون R.A.T فقط با استعداد های کلامی قرار دادی آزمودنی ها دارای همبستگی چشمگیر می باشد وی از تحقیق مذکور نتیجه گیری کرده است که نظریه تداعیون درباره خلاقیت نامناسب یا اقلاً ناقص است .

– از طرف دیگر بعداً « تافت و رسیته نتایج تحقیقی را درباره آزمون R.A.T و ارتباط آن با تفکر همگرا و واگرا منتشر کرده اند. محققان نامبرده چنین نتیجه گیری می کنند که آزمون R.A.T معیاری است برای اندازه گیری تفکر همگرانه برای سنجش تفکر واگرا.
کروپلی بر مبنای نتایج آزمونهای خلاقیت ، دو گروه آزمایش تشکیل داد:

010/0 اول خلاق ترین ازمودنی ها و 010/0 آخر که در واقع کمترین درجه خلاقیت را دارند . تحلیل نتایج به دست آمده از آزمونی که اندازه گیری وسعت گروه بندی آزمودنی ها را امکان پذیر می سازد این نکته را به وضوح نشان می دهد که خلاق ترین افراد همان کسانی هستند که در آزمون گروه بندی هم بالاترین نمره را به دست می آورند . بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که یکی از شرایط فکر واگرا وسعت گروه بندی اطلاعات ویا به عبارتی توانائی سازماندهی اطلاعات و داده های دنیای خارج در گروه های متعدد و وسیع می باشد .

بارون در تحقیقاتش راجع به شخصیت ، علاقه خاصی به توصیف افراد خلاق دارد .
محقق مذکور بر مبنای یک آزمون خلاقیت، دو گروه تشکیل داد : یک گروه مرکب از 25 نفر خلاق ترین افراد و گروه دیگر باز هم مرکب از 25 نفر که از نظر خلاقیت در پایین ترین سطح قرار داشتند . تجزیه و تحلیل خصوصیات ازمودنی ها که به وسیله اعضای موسسه شخصیت انجام گرفت این امکان را فراهم کرد که بارون دو گروه فوق را چنین توصیف کند : میزان اگاهی افراد خلاق از مسائل و امور زیاد است، اینان نسبت به مسائل بنیانی ذیعقلانه می باشند و بالا خره مبتکر ، باهمت ، پر انرژی و جسور هستند .در حالی که افراد گروه دیگر ، مردمانی همنوا بی حس و لاقید و دارای افکاری مبهم و تیره هستند ، انان دارای عقایدی قشری و قرار دادی می باشند و از نظر شخصیتی و فکری، نصیب و قسمت آنها پیش پا افتادگی است .

– تورنس در تحقیقی با گروه نمونه ای از شاگردان 6،7،8 ساله نشان داد شاگردانی که به ابراز عقاید با روش های خاص خودشان عادت کردند، در آزمون های خلاقیت نسبت به گروه گواه نمرات بهتری به دست می اورند . وی نتیجه گیری می کند که : می توان دسته ای از اصول را به کودکان یاد داد که به انها اجازه می دهد تعداد بسیار زیادی عقیده و آن هم عقایدی خیلی بهتر نسبت به موقعی که هیچگونه تربیتی در این مورد ندیده باشند از خود ابراز دارند .

– گتزل و جاکسون نگرش معلم نسبت به شاگردان خلاق را به طور تجربی مورد مطالعه قرار داده اند .آنان از معلمان شاگردان عضو گروه نمونه خواستند که هر یک از آنها را در ردیفی که از پنج مرتبه تشکیل شده است بر حسب ملاک زیر جای دهند . « این شاگرد کسی است که بودن او در کلاس مایه خشنودی فوق العاده من خواهد شد .« نتایج نشان داد که معلمان، شاگردان دارای هوشبهر زیاد را نسبت به متوسط گروه بیشتر دوست داشتند بر عکس خلاق ترین شاگردان فقط به اندازه متوسط گروه مورد علاقه معلمان واقع شده بودند . لازم است بدانیم که تحقیق گتزل قبلا نشان داده است که نتایج تحصیلی دو گروه یعنی گروه دارای هوشبهر عالی و گروه دارای خلاقیت عالی مساوی بوده است . در نتیجه قضاوت معلمان نه مبتنی بر نتایج تحصیلی است و نه مبتنی بر هوشبهر زیرا شاگردان خلاق هم دارای هوشبهر نسبتاً خوبی هستند و هم نسبت به آنچه که هوشبهر

می تواند در زمینه تحصیل به ارمغان آورد نتایج تحصیلی بیشتری کسب کرده بودند .
– بارابارادوتی در تحقیقی کوشید تا کارامدی روش های مختلف آموزش را بنابر بعضی خصوصیاتی دانشجویان اندازه گیری کند. برای این خصوصیات با 300 نفر دانشجویان روانشناسی که در سنین 19-18 سالگی بودند تحقیقی انجام داد . در این تحقیق سه روش بکار برده شد : روش اول درسی توسط استاد داده می شود و پس از آن مباحثه کوتاهی انجام

می گیرد ، در روش دوم ، درسی روی نواری ضبط شده است و دانشجویان پس از شنیدن نوار ، درباره ان بحث می کنند ، در روش سوم مباحثاتی نامنظم در گروه های 6 تا 8 نفری درباره موضوع درسی بعمل می اید پس از پایان دوره ، خلاقیت یکی از خصوصیاتی بود که با آزمون های گتزل و جاکسون مورد اندازه گیری شد . نتایج نشانگر همبستگی مثبت و خالص بین خلاقیت دانشجویان از یک طرف و روش مباحثه در گروه های کوچک از طرف دیگر می باشد . محقق چنین نتیجه گیری می کند که

« کنجکاوی زیاد یکی از ویژگیهای افراد خلاق است که در کلاس سنتی ارضا نمی شود .»
کالاگر و جین نیز تحقیق در مورد را بطه بین بیان خود در کلاس و سبک شناختی شاگردان ( تفکر واگرا و تفکر همگرا ) انجام داده اند . ریدلی و بیرنی نیز درباره اثرات یادگیری در رشد و تکامل خلاقیت تحقیق کرده اند .

تومان و جولز (2005) طی یک بررسی تفاوتهای بین یادگیری در قرن 21 را با قرن 19 و 20 مقایسه کرده و در جدول زیر خلاصه کرده اند :
جدول 2 مقایس یادگیری در قرن 21 با قرن 20-19
یادگیری در قرن 20-19 یادگیری در قرن 21
– محدودیت دسترسی به دانش و اطلاعات و عمدتاً بوسیله محصولات چاپی
– تأکید بر یادگیری محتوای دانش که ممکن است در زندگی بکار آید یا نیاید.
– هدف، احاطه بر محتوای دانش مثل ادبیات ، علوم و ; است.

– واقعیتها و اطلاعات به سادگی از سوی معلم به شاگردان منتقل می شود.
– تحلیل اطلاعات بر اساس مدارک چاپی
– مداد، قلم، کاغذ ابزارها و وسایل بیان هستند.
– گستره یادگیری محدود به کلاس درس است.
– یادگیری از کتابهای درسی از یک منبع غالباً چاپی صورت می گیرد.

– محتوای دانش بر اساس سن و بصورت بسته ارائه می شود.
– امکان نشان دادن اطلاعات و دانسته ها روی کاغذ و در آزمونهای کتبی است.
– معلم انتخاب کننده و سخنران است.

– معلم ارزیابی کننده است و سنجش کار دانش آموز را برعهده دارد و پایه و درجه او را تعیین می کند .
– آموزش با کتب درسی متمرکز کشوری برای موضوعات خاص آن کشور بامسئولیت پذیری اندک صورت می گیرد . – دسترسی عظیم به دانش و اطلاعات روزافزون از طریق اینترنت .
– تأکید بر مهارتهای پردازش و چگونگی یادگیری در طول عمر.
– هدف یادگیریِ مهارتهای تحلیل، ارزشیابی، خلق کردن است.
– دبیران از روشهای اکتشافی و کاوشکری استفاده می کنند.

– تحلیل اطلاعات چند رسانه ای
– تکنولوژی چندرسانه ای ابزاری قدرتمند برای بیان هستند.
– گستر یادگیری جهانی است.
– منابع چندگانه برای یادگیری دنیای واقعی در زمان واقعی که اغلب دیداری و الکترونیک هستند وجود دارد.
– محتوای دانش برای ارائه به هر گروهی قابل انعطاف است.
– امکان اثبات و نمایش مهارت و اطلاعات به انواع مختلف وجود دارد.
– معلم نقش راهنما و تعیین کننده چهارچوبها را برعهده دارد.
– دانش آموز با در نظر گرفتن ملاک و ضوابطی کار خود را ارزیابی می کند.

– آموزش با استانداردهای جهانی به همراه ارزیابی و مسئولیت پذیری صورت می گیرد .

پایند نجف آبادی (1384)، در پژوهشی اثربخشی آموزش سخت رویی را بر سازگاری دانش آموزان دبیرستانهای دختران منطق 6 تهران بررسی کرده است . پژوهش وی از نوع آزمایشی ( تجربی ) بوده و جامع نمونه نیز از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده است . بعد از 10 جلسه آموزش سخت رویی تجزیه و تحلیل آماری نشان داده که آموزش سخت رویی به طور معنادار باعث افزایش سازگاری کلی ، سازگاری عاطفی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان شده است اما در مورد سازگاری آموزشی تأثیر معنادار نداشته است .

رستمی (1385)، طی پژوهشی تأثیر بازیهای گروهی و محلی بر رشد تفکر خلاّق کودکان 4-6 ساله را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که بازیهای گروهی و محلی در رشد قابلیت اصالت ، سیالی و انعطاف پذیری پاسخها و ایده های کودکان 4-6 ساله تأثیر مثبت دارد و به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش این است که بازیهای گروهی بر پرورش توانایی خلاقیت کودکان تأثیر مثبت دارد .

بیگلری (1383)، در پژوهشی ارتباط ارزش دینی را با سازگاری دانش آموزان مقطع متوسط آمل بررسی کرده و به این نتیجه رسید که هر چه میزان اعتقاد این افراد بیشتر باشد میزان سازگاری آنها ( اعم از اجتماعی، عاطفی، آموزشی ) نیز بالاتر خواهد بود
صفوی (1384)، در پژوهشی عوامل مؤثر در پرورش خلاقیت دانش آموزان دور ابتدایی استان گیلان را از دیدگاه معلمان، مدیران و متخصصان طبق نمودار صفح بعد برآورد کرده است :

در جهانی كه فناوری در آن شتابان تغییر می كند و دانش به نحو روزافزون تولید می شود آموزش و پرورش باید پیش از مجموعه ای خاص از اطلاعات را تعلیم دهد و باید به بسط و شكوفایی قابلیتهای آدمی بپردازد. (عطاران، 1383)

رهبران مدارس امروز با یک وضعیت دشوار جدی مواجه هستند . اجتماع از فارغ التحصیلان خود انتظار دارد که برای ورود به عصر دیجیتال آمادگی داشته باشند، در حالی که مهارتهای مورد نیاز برای موفقیت در قرن بیست و یکم هنوز به طور کامل تعریف نشده اند. بدون مهارتهای قرن بیست و یکم ، دانش آموزان برای موفقیت در دنیای دیروز آماده خواهند شد نه دنیای فردا. مدارس باید همگامی بیشتری با فناوری رو به رشد ، پژوهش و تغییرات اجتماعی داشته باشند. برای اینکه مطمئن شویم دانش آموزان برای ورود به جامع جهانی دانش مدار آماده هستند، سه اتفاق مهم باید رخ دهد:
– جامعه باید مهارتهای قرن بیست و یکم را به عنوان ملزومات اساسی تعلیم و تربیت یادگیرندگان به رسمیت بشناسد .
– مدارس بر اساس پژوهش های مربوط به نحو یادگیری افراد، کاربردهای اثربخش فناوری و مهارتهای قرن بیست و یکم در بافت کاملاً علمی باید طرحهای جدید یادگیری را پذیرا باشند .
– سیاست گذاران باید پاسخگویی مدرسه را مبتنی بر سنجشهایی که هم پیشرفت تحصیلی و هم مهارتهای قرن بیست و یکم را اندازه می گیرند قرار دهند ( مارتین و دیگران ، 2002 ).


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تحليل ساختار کالبد بخشه مرکزي شهر اسفرين با استفاده ازفن Space Syntax و ارائه راهبردهايي به منظور افزايش امنيت در آن با word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحليل ساختار کالبد بخشه مرکزي شهر اسفرين با استفاده ازفن Space Syntax و ارائه راهبردهايي به منظور افزايش امنيت در آن با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحليل ساختار کالبد بخشه مرکزي شهر اسفرين با استفاده ازفن Space Syntax و ارائه راهبردهايي به منظور افزايش امنيت در آن با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحليل ساختار کالبد بخشه مرکزي شهر اسفرين با استفاده ازفن Space Syntax و ارائه راهبردهايي به منظور افزايش امنيت در آن با word :

چکیده

ترتیب یا سازمان یابی عناصر و اجزای سیستم در جهت هدف سیستم، در درون خود به وجودآورنده رابطه بین عناصر و اجزاست،که به آن ساختار گفته می شود . کالبد به عنوان یک مفهومی ذهنی نمود فیزیکی تفکراتی است که که به تولید فضا اقدام نموده است.به گونه ای که با درک درست کالبد تولید شده می توان به درک صحیح فضا نزدیک شد. مفهوم ساختار درقرن بیستم در قلمرو فلسفه پدید آمد. مفهوم کالبد نیز ازعلم زیست شناسی به سایر علوم راه یافته است . از جمله نظریه هایی که به مطالعه ساختار فضای شهر می پردازد، نظریه چیدمان فضا است که برای مطالعه ی ساختار فضا و نظم درونی یک سیستم شهری به کار برده می شود. در این نظریه با تحلیل تصاویر فضائی از توده های شهر می توان به ساختار کالبد آن دست یافت و از آن ره به درک صحیح فضا و در نتیجه برنامه ریزی صحیح برای آن نزدیک شد، لذا هدف از انجام این پژوهش، تحلیل ساختار کالبد بخشه مرکزی شهر اسفراین با استفاده از فن space syntax، به منظور شناسایی فضاهای آسیب پدیر اجتماعی می باشد.این مهم از طریق بررسی نقشه های چیدمان فضا بدست خواهد آمد. نوع این تحقیق کاربردی است که در آن از روش تحلیلی استفاده شده است. در این پژوهش بررسی و تحلیل ساختار در بخشه مرکزی انجام می گردد. توصیه می گردد از نتایج این پژوهش در برنامه ریزی و توسعه های آتی این شهر در جهت ارائه راهکارهایی که بتوان گسست های موجود در شکل گیری ساختار یک شهر را جبران و خصوصیاتی برای طرح های ساختاری مطابق با یک شهر ایرانی اسلامی تدوین نمود، استفاده گردد.

واژه های کلیدی: ساختار،کالبد، space syntax ، بخشه مرکزی، اسفراین.

-1مقدمه

ترتیب یا سازمان یابی عناصر و اجزای سیستم در جهت هدف سیستم،در درون خود به وجودآورنده رابطه بین عناصر و اجزاست، که به آن ساختار گفته میشود. (نورمحمدزاد،1390،.(3 مفهوم ساختار در نیمه دوم قرن بیستم در قلمرو فلسفه و علوم انسانی پدید آمد و سرچشمه تاثیرات فراوانی شد. این آیین، از دهه1950 به طور عمده در فرانسه بسط یافت. (بذرگر،1382،(46از جمله نظریه هایی که به مطالعه ساختار و پیکربندی فضای شهر می پردازد، نظریه چیدمان فضا است . این تئوری به عنوان یکی از تئوری های مطرح در سطح جهانی برای تحلیل ساختار فضایی و نظم درونی یک سیستم شهری به کار برده می شوداین نظریه به کمک نمایش گراف های همبند که یک شاخه از ریاضیات گسسته است نحوه پیکره بندی فضایی یا نحوه چیده شدن فضاهای شهری در کنار یکدیگر را مدلسازی و تحلیل می کند.(جمشیدی،1382،(20 .بهکارگیری این نظریه از اوایل دهه 70 میلادی در انگلستان رواج یافت. در این نظریه با تحلیل تصاویر فضائی از توده های شهر می توان به ساختار کالبد آن دست یافت و رابطه این کالبد با کارکرد فعلی آن را مورد توجه قرار داد.(نورمحمدزاد،1391،(2 اهمیت انجام این پژوهش از آنجایی است که نبود شناخت و درک درست از ساختار کالبد فضای شهر،منجر به مشکلات فراوانی برای شهرها می شود. شهر اسفراین نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .از سوی دیگر مطابق با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری،از جمله ضوابط و شاخص ها در حوزه معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی، توجه به امنیت از طریق فضاهای امن و قابل دفاع است .لذا هدف از انجام این پژوهش،ارائه راهکارهایی در جهت برنامه ریزی و طراحی ساختار مطابق با یک شهر ایرانی اسلامی می باشد. به نظر می رسد از نتایج این پژوهش بتوان در برنامه ریزی فضاهای اصلی شهر مطابق با اصول شهرسازی ایرانی اسلامی، در توسعه های آتی استفاده نمود.

2-1روش تحقیق
روش مورد استفاده در این پژوهش “تحلیلی” است که در آن ساختار کالبد بخشه مرکزی شهر اسفراین تحلیل می شود. روش اصلی برای جمع آوری داده ها “مطالعه اسنادی “است. مطالعات این متون اطاعات پایه ای را برای اهداف تحلیلی فراهم کرده است.شایان ذکر است که مطالعه اسناد محدود به رشته شهرسازی نبوده است ،بلکه از متون جامعه شناسی برای تعمق در ماهیت مفهوم ساختار استفاده شده است. دربررسی نمونه موردی اطلاعات لازم به روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است.

3-1پیشینه تحقیق

از جمله مقالات و پایان نامه هایی که در آن ها تحلیل و بررسی ساختار شهر با استفاده از نظریه چیدمان فضا صورت گرفته است، می توان به موارد زیر اشاره کرد: تحلیل ساختار فضای شهری به روش space )syntaxعلی پور،(1388 که هدف از آن تحلیل ساختار فضای شهر با استفاده از این شیوه می باشد که بر روی نمونه موردی شهر بجنورد در سه دوره زمانی انجام شده است.در این پژوهش فرض بر آن است تا با استفاده

از این نظریه مکان حدودی را برای برخی از کاربری ها تشخیص داد. نتایج این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که آنچه که در تحلیل های صورت گرفته، انچه که مورد انتظار بوده است، رخ داده است. در مقاله دیگری با عنوان آزمون کاربرد روش چیدمان فضا درطراحی فضاهای شهری نمونه موردی امامزاده قاسم (تقابن،سودابه،(1388،می باشدکه در این پژوهش روش چیدمان فضا، نقاط قوت و ضعف آن شناسایی و در راستای برطرف کردن کاستی ها،سیاست هایی اتخاذ شده است. این مطالعه با روش تحقیق ارزیابی در سه مقیاس جهانی، ملی و محلی صورت گرفته که با استفاده از انتخاب یک نمونه موردی در بافتی سنتی به انجام رسیده است. در نهایت بر اساس یافته ها و نتایج ارزیابی، پیشنهادهای طراحی ارائه شده است. در مقاله دیگری با عنوان نگاهی ساختاری به اصلاح شبکه معابر در بافتهای فرسوده جهت حل مشکل نفوذپذیری و انزوای فضایی این محلات؛ نمونه موردی بافتهای فرسوده شهر مشهد(عباس زادگان وهمکاران،(1390می باشد که هدف از آن مقاله تحلیل ساختار شبکه معابر در بافت های فرسوده به منظور بررسی مشکل نفوذپذیری کم و انزوای فضایی این بافت ها از کل شهر و بافت های اطراف آن است. در مقاله دیگری با عنوان مبانی و معیاهای تکنیک چیدمان فضا،کاربست تطبیقی در محلات دولتخانه و ملاصدرای شمالی اصفهان (زمانی،هنرور،(1391 انجام شده است که هدف آن معرفی و تشریح نظریه چیدمان فضا می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که این تکنیک قابلیت بسیاری را در در کشف الگوهای مطلوب و تاثیرات الگوهای مختلف دارد. در مقاله دیگری با عنوان شناخت ماربردی روش پیدمان فضا در درک پیکربندی فضایی شهرها(ریسمانچیان،بل،(1389 با هدف شناخت کاربردی روش چیدمان فضا در مطالعه پیکربندی و ساختار فضایی شهرها انجام شده است.در این مقاله و در راستای معرفی هرچه بیشتر این روش عناصر زیربنایی آن معرفی شده و سپس یک نمونه از کاربرد این روش و نقشه ها و مقادیر بدست آمده در درک ساختار شهر تهران ارائه شده است.

-2 مرور بر ادبیات موضوع
1-2 ساختار

در این بخش سعی بر این است تا مفاهیم مرتبط با ساختار از دیدگاه های مختلف بررسی شود تا بتوان میان آنها ارتباط منطقی برقرار کرد.در فرهنگ معین واژه ساختار1به معنی -1چگونگی ساختمان چیزی -2 ترتیب اجزا و بخش های یک جسم است.(فرهنگ معین،1350،(654 ساختار در ریاضیات، مجموعه ای است که به یک یا چند قانون، ترکیب، معنی و هماهنگی می بخشد.در فلسفه، مجموعه ی هماهنگی است که عناصرش به دلیل وابستگی با یکدیگر ،وحدت و یکپارچگی پیدا می کنند. در شیمی و فیزیک، ساختار به تجمع قسمت های مختلف مجموعه ای گفته می شود که به یک ترکیب ثابت منجر می گردد . همچنین به نحوه چینش اجزای درونی یک ماده ساختار گفته می شود.درحقوق به معنای نظم و هماهنگی ارکان مختلف “شرکت” یا انسجام عناصر تشکیل دهنده “قرارداد”تعریف شده است. در علوم سیاسی ساختارها ناظر بر

1 structure

روابط بین افراد ،گروه های سازمان یافته یا سازمان نیافته و روابط بین گروه های مختلف می باشد. (منصوریان،184، (1387 در هنر ساختار را اینگونه تعریف می کنند.:ماهیت نظم درونی واحدهای تشکیل دهنده ی یک اثر که می توان آن را اجزای اثر نامید،تشکیل دهنده ساختار اثر است.ساختار می تواند ترکیب بندی های متفاوتی داشته باشد که کمپوزیسیون نامیده می شود.( نوروزی طلب،1389، .(82ساختار، به عنوان چارچوب پیدا یا ناپیدای هر چیز، عبارت است از نظامی که در آن، همه اجزای یک مجموعه در پیوند با یکدیگرند و در کارکردی هماهنگ، کلیت اثر را می سازند و موجودیت کل اثر در گرو همین کارکرد هماهنگ است .برخی نیز ساختار را به قوانین ثابت و لایتغیری که در همه سطوح زندگی انسانی از شکل بدوی تا پیشرفته مدخلیت دارد، تعریف کرده اند.(حقیقت ،91،(1386 ماهیت ساختار را مجموعه قواعد وابسته به هم تعیین می کند.وقتی صحبت از قواعد می آوریم،در حقیقت به نظم اشاره داریم.(نظم را می توان آراستگی یا آراستگی هماهنگ وبا قاعده اجزای مختلف در عالم واقع تعریف کرد که ادراک آن در درون ما به ودیعه گذاشته شده است). پس ساختار را نظم بوجود می آورد و ساختار از طریق نظم و اندازه توصیف و شناخته می شود. اندازه و نظم انواع ساختارها را که می توانند رشد و تکامل یابند ،محدود می کنند.در عین حال اندازه و نظم جدید، ساختار جدید ابداع می کند. در واقع، ساختار مجموعه ای از فرآیندها و روابط درونی به هم وابسته عناصر با شبکه روابط میان جایگاه های عناصر است که در محدوده ظاهر خارجی شیء یعنی شکل نمودار می گردد. در نظر آنها اگرچه ساختارها از ثبات نسبی برخوردارند ،اما این بدان معنی نیست که فاقد فرآیند هستند. به عبارت بهتر باید گفت ساختارها ثابت نیستند ،اما بر اثر تغییر آهسته الگوهای کالبدی در شهر قابل تشخیص می شوند.پس نظم های ساختاری دارای تداوم زمانی برای انطباق اجزا در درون خود می باشند.(تولائی،1379، . (12 در هر ساختاری روابطی ضروری و معین وجود دارد که قبل از این که ما در موقعیتی قرار بگیریم که آنها را تعیین کنیم، تا اندازهای پیشاپیش شکل گرفتهاند. (بشیریه، 1384، ( 284 پس ساختار در خود کلیتی سازمان یافته و هماهنگ است که سلسله مراتبی و امتداد یابنده است.(.(Bohm,1980’36 بعد از روشن شدن مفهوم ساختار در علوم مختلف ، مفهوم ساختار شهر در این پژوهش به صورت زیر دنبال می گردد. ساختار شهر به موجودیت اجزا و عناصر شهر که سیستم شهر را ایجاد می کنند،به واسطه مبادلاتی که انجام می دهند(دارای کارکرد و فعالیت هستند)رابطه بین اجزا را معنی دار می کند که به آن ساختار شهر می گوئیم.ساختار شهر عموما نظم وترتیب وارتباط بین پدیده ها را تداعی می کند وتداعی می بخشد. نحوه آرایش،ترتیب ،چیدمان عناصر شهری چون مساکن،مغازه ها ،معابر ،مدارس،پارک ها و; که با یکدیگر در تعامل و رابطه هستند،ساختار شهر را ایجاد می کنند.ساختارمرکزی،ساختارمحوری،ساختارقطاعی،ساختارشعاعی،ساختارمتمرکز،ساختارمتفرق،ساختارتوالی، ساختار تکرار، ساختار تجمع، ساختار رشد، تثبیت و..که بر حسب مشخصات و ویژگی های آنها به قابل طبقه بندی به انواع گوناگونی خواهند بود، از انواع ساختارها می باشند.(نورمحمدزاد،1383،(51

2-5ساختار گرایی

ساختارگرایی، آئین فکری مهمی است که در نیمه دوم قرن بیستم در قلمرو فلسفه و علوم انسانی پدید آمد و سرچشمه تأثیرات فراوانی شد. این آئین، از دهه 1950 به طور عمده در فرانسه بسط یافت همه ساختارگرایان از این بینش آغاز کرده اند که پدیدارهای اجتماعی و فرهنگی، رویدادهایی واجد معنا هستند و در نتیجه دلالت های آنها باید در مرکز پژوهش، قرار گیرد.ساختارگرایی از نظر لغوی،روشی است که در آن امری به یک ساخت تشبیه می شود.همچنین گفته می شود که همکاری و همیاری هندسی یا زیبایی شناختی که میان اجزای ساخت پدید می آید ،همان ساختار گرایی است.(اسماعیلی،1385،(40 ساختار گرایی شیوهای برای اندیشیدن است که به تجزیه و تحلیل سیستمهای عمده با استفاده از بررسی ساز و کارها و عناصر تشکیلدهنده آن می پردازد.(سیف الدینی ،1388،.(122 به لحاظ ماهیتی ساختارگرایی بیش از کارکرد به ژرفای ساختار بها می دهد و در بسیاری از موارد، مشابه دیدگاه مارکس و فروید است.در مکتب ساختارگرایی ، پدیده های شهری به صورت مجزا در کنار هم قرار نمی گیرند، بلکه هر پدیده جزیی از کل ساختاری است و تنها در درون این ساختار می توان آن را تحلیل نمود، همچنین پیوند پدیده ها با پدیده های قبلی به منزله علت وجودی پدیده های فعلی مورد نظر نیست، بلکه تنها بر ارتباط پدیده ها در داخل یک ساختار تاکید می شود.(شکویی..(1231379ساختارگرایی مدعایش این است که جوامع سیستمهای درهم تنیدهای هستند که ساختارهای اجتماعی بسیار متنوعی را دردل فرد جای دادهاند. مهمترین پیشفرضهای ساختارگرایی عبارتند از: وجود قواعد حاکم بر رویدادها، توان انسان در یافتن و ترسیم آن ها، طبیعت عمل و باورهای ذهنی از ساختارهای خارجی، تغییرناپذیری ساختارها، پیچیدگی فزاینده ساختارها و ضرورت انفکاک ساختاری ،لزوم توجه به سطح تحلیل، و بزرگتر بودن کل نسبت به مجموعه اجزاء. در مجموع، ساختار گرایی روایت مدرنتری از کلگرایی محسوب می شود. مفروض تعریف ساختار آن است که کل بیشتر از مجموع اجزاست؛ و این کل است که جزءها را تشکیل میدهد و تعیین میکند. هدف ساختارگرایی کشف ژرف ساختار است (همان) ساختارگرایی در معماری و شهرسازی یکی از مهم ترین جنبش های پیشرو از سال 1960تاکنون است.این نهضت فکری یک واکنش به عملکردگرایی حاکم بر جنبش سیام -1920) (1960به شمار می آید.ساخت گرایان بر این اعتقاد بودند که همراه با عملکرد باید ساخت فضاها را نیز در نظر گرفت. توسعه شهر از طریق ساخت بخشیدن به فضاها از اقدامات اساسی طراحان شهری است که با دیدگاه ساخت گرایی به شهر می نگرد.از دیدگاه آنان اصل ارتباط یکی از اصول مهمی است که به فضاها ساخت می بخشد. در واقع با ساخت دادن به فضاهای شهری می توان به شکل دهی فعالیت های ارتباطی و جریاناتی که در درون فضاها اتفاق می افتد اقدام نمود.(بذرگر،1382،(55

3-5نظریه پردازان مکتب ساختارگرایی

ژان پیاژه:ژان پیاژه، روان شناس سوئیسی، اصالت ساختار را کوششی برای شناخت مجموعه قواعد خود سامان دانسته است. به گفته او، عناصر یک ساخت، تابع قواعد است و بر حسب این قواعد است که ساخت مشخص میشود (بشیریه


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحقيق يادگيري سازماني با word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق يادگيري سازماني با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق يادگيري سازماني با word

چکیده  ‎  
مقدمه  
تعاریف  
مدل  
توانمندسازها ‎.  
فرهنگ و فضای حامی یادگیری  
یادگیری  ؛  
وظایف ویژه.  
عوامل شکل گیری مدل ذهنی عبارتند از :  .  
نتیجه گیری  
منابع و مأخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقيق يادگيري سازماني با word

1 – پنجمین فرمان، پیتر سنگه مترجمان : حافظ کمال هدایت – محمد روشن 1382 (چاپ چهارم)، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

2 – سازمان تندآموز، باب گانز، مترجم : دکتر خدایار ابیلی، ناشر:شرکت ساپکو، تهران،
3 – مدیریت تحول، دکتراصغر زمردیان، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تهران،
4- ژوزف بهنامی: مدیر توسعه محصول سازمان مدیریت صنعتی

چکیده

با توسعه دانش و فناوری و گسترش حیطه‎های کسب و کار از جمله سازمانهای مجازی یا تحت شبکه، بنگاه‎های اقتصادی گسترش یافته، ومحیط کسب و کار به محیطی رقابتی و پر از چالش تبدیل گردیده و پارادایم‌های جدیدی ظاهر شده که بقاء را برای بسیاری از بنگاه‎ها مشکل ساخته است. در چنین محیطی طبیعی است که امتیازهای رقابتی تغییر شکل دهند. بزرگترین امتیاز رقابتی در پارادایم‌های جدید کسب و کار، یادگیری بیان شده است
از این‎ رو، مرکزیت پارادایم جدید، یادگیری است. بنابراین، سازمانهایی موفق‎تر هستند که زودتر، سریع‎تر و بهتر از رقبا یادبگیرند. درست به همین دلیل است که مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی در سالهای اخیر مطرح شده و رشد فزاینده‎ای داشته است. سازمانها به جای رفتارها و حرکتهای سنتی خود که در بهترین شکل آن در برگیرنده آموزش نیز می‎بود، تبدیل به سازمانی شوند که همواره یاد می‎گیرند، یعنی کوشش خود را در جهت یادگیری به عنوان یک امتیاز رقابتی به کار می‎برند
در مقاله حاضر، ضمن تعریف سازمان یادگیرنده و مشخص ساختن ویژگیهای اصلی آن، سعی می‎شود که عواملی (مانند استراتژی، مدیریت، فرهنگ و;) را که در ایجاد، شکل‎گیری و رشد چنین سازمانی موثر است، معرفی کرده و سپس یادگیری سازمانی یا به عبارت دیگر، ابعاد و انواع یادگیریهایی که در سازمان امکان پذیر است تشریح گردد

 

مقدمه

برای سازمانهای یادگیرنده و یادگیری سازمانی تعاریف، ویژگیها و مدلهای مختلفی پیشنهاد و ارایه شده است که هر چند در ظاهر متفاوت هستند اما در نهایت به سر چشمه واحدی مربوط می‌شوند
در این نوشته استخوان بندی مدل براساس مفاهیم مطرح شده توسط «اندرو مایو» بنا نهاده شده اما از سایر مفاهیم نیز در توسعه و غنای چهارچوب ایشان استفاده گردیده است
در مطالب عرضه شده ، ابتدا تعریف و ویژگیهای سازمان‌ یادگیرنده و یادگیری سازمانی ارایه شده و سپس چند عامل اصلی و پایه‌ای مدل سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی به صورت خلاصه معرفی شده‌اند.جهت تکمیل مباحث ، دیدگاه دو متفکر و بنیانگذار معروف در این زمینه (کریس آرگریس و پیتر سنگه) در زمینه انواع و روشهای یادگیری نیز اضافه شده است

تعاریف

-1 سازمان یادگیرنده: سازمان یادگیرنده سازمانی است که تمامی قدرت فکری، دانش و تجربه سازمان را برای ایجاد تغییرات و بهبود مستمر برای توسعه در اختیار گرفته و برآن مدیریت می‎کند.  -2ویژگی‎های سازمان یادگیرنده:        – تشویق و ترغیب افراد در همه سطوح برای یادگیری منظم از کارشان؛ – در اختیار داشتن سیستم‎ها و فرایندهایی برای برقراری یادگیری و انتشار آن در سازمان؛ – ارزش قایل شدن برای یادگیری.       -3 یادگیری سازمانی: یادگیری سازمانی عبارت است از تمامی روشها، سازوکارها و فرایندهایی که در درون سازمان به منظور تحقق یادگیری به کارگرفته می‎شوند

مدل

پس‎از روشن شدن تعاریف، لازم است عوامل موثر در ایجاد و رشد سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی به طور خلاصه معرفی شوند. این عوامل عبارتنداز
- توانمندسازها: توانمندسازها عواملی هستند که سازمان را در تبدیل به یک سازمان یادگیرنده یاری می‎کنند
- محیط: اگر تمامی عوامل توانمند‎ساز، مهیا باشد اما محیط لازم برای رشد سازمان یادگیرنده وجود نداشته باشد، تمامی کوششها بی‎ثمر و یا لااقل کم اثر خواهند بود
یادگیری: یادگیری سازمانی از سه منظر مورد توجه است
- سطوح یادگیری؛
- انواع یادگیری؛
- مهارت‎های یادگیری
- نتایج: به کارگیری توانمندسازها و ایجاد محیط لازم و همچنین سازوکارها و سیستم‎های یادگیری سازمانی، باید به نتایجی منجر شوند که مورد انتظار همگان است
در زیر هر کدام از عوامل پیش گفته معرفی می‎شوند

توانمندسازها

ممکن است عوامل توانمندساز در مدل‎ها و نگرشها و شرایط مختلف متفاوت باشند، اما چهار عامل ذیل به صورت عمومی وجود دارند
- استراتژی‎ها و سیاستها؛
- رهبری(مدیریت)؛
- مدیریت بر افراد( فرایندهای منابع انسانی)؛
- فناوری اطلاعات
-1 استراتژی‎ها و سیاست‎ها: با اتخاذ سیاستهای عمدی و آگاهانه، یادگیری آگاهانه می‎شود. در واقع مدیریت سازمان باید به صورت روشن و صریح اشتیاق، عزم و اراده خود را به مدیریت آگاهانه یادگیری نشان دهد. این امر در چشم انداز و استراتژی‎ها می‎باید متجلی گردد. در واقع در چنین سازمانی یادگیری باید تبدیل به ارزش شود و بیانیه ارزشها پشتوانه چنین ارزشی است
پیام یادگیری همه سالانه در گزارشها و پیام مدیریت به کلیه کارکنان می‎باید متجلی شود. برای مثال، شرکت «نوکیا»، امر یادگیری را در بیانیه ارزشها گنجانده است
-2 رهبری: رفتار و اعمال رهبران و مدیران سازنده فرهنگ است. رهبر یک سازمان یادگیرنده باید دارای ویژگیهایی باشد که مشوق و فرهنگ ساز یادگیری باشد
برخی از این ویژگیها عبارتند از
- داشتن دید-چشم انداز؛ – ریسک‌پذیر؛ – توانمندساز؛ – ذهن باز و روشن؛ – مربیگری دیگران؛ – فراگیر
-3 مدیریت افراد (فرایندهای منابع انسانی): افراد در سازمانها هر روزه درگیر عملیات جاری هستند، فرایندها و عملیات جاری موسسات باید حامی و مشوق یادگیری باشند. برای مثال برنامه‌های توسعه و ضوابط ترفیع باید در جهت یادگیری طراحی گردند. البته چنین روشهایی نیازمند تغییرات فرهنگی نیز هستند
نمونه‌هایی از این گونه فرایندها عبارتنداز
- مدیریت کارایی و بازخور؛
- برنامه‌های یادگیری؛
- نقشها و انتخابها؛
- مدیریت مسیر شغلی؛
- پاداش؛
- مدیریت منابع
-4 استفاده از فناوری اطلاعات: فناوری اطلاعات یکی از مهمترین و موثرترین توانمندسازها در سازمانهای یادگیرنده است. به طوری که می‌توان ادعا کرد حتی در صورت وجود سایر توانمندسازها، بدون فناوری اطلاعات تحقق سازمان یادگیرنده ناقص و یا غیر ممکن خواهد بود
سازمانهای یادگیرنده نیازمند حداقل قابلیت‌های زیر هستند
- هوش و حافظه سازمانی جهت حفظ و نگهداری و انتشار دانش و تجربه؛
- امکانات همکاری، هماهنگی و کار تیمی ورای مرزهای جغرافیایی و حتی زمانی؛
- برقراری ارتباط جهت تبادل پیام، فایل‌ها و;؛
- ایجاد، بازیابی و ارایه اطلاعات بهنگام
تمامی قابلیتهای پیش گفته و بسیاری از قابلیتهای دیگر مورد نیاز، توسط فناوری اطلاعات قابل تحقق هستند. وجود پایگاه‌های دانش، گروه افزارها، سیستمهای پست الکترونیک، و سایر ابزارها به این مهم کمک می‌کنند
بسیاری از سازمانهای یادگیرنده با به کارگیری این ابزارها توانسته اند تحولات چشمگیری به وجود آورند. ثبت آمار و اطلاعات مختلف، یافته‌های علمی ، تجارب به دست آمده در حین عمل، انواع تخصص‌ها و متخصصان و بسیاری از اطلاعات حیاتی دیگر که سازمان را در محیط و در مقابل رقبا مجهز می‌سازد از این دست هستند. برای مثال، می‌توان از سیستم اروینگ (Earwing) ، در شرکت کامپیوتری ICL که سیستم مربوط به جامعه تخصصی با 1500 عضو است و یا شبکه واکنش سریع (Rapid Response Network) در شرکت مشاوره‌ای مکنزی و یا سیستم به اشتراک گذاری اطلاعات و تجارب در موسسه «پرایس واترهاوس» نام برد

فرهنگ و فضای حامی یادگیری

اگر تمامی عوامل ایجاد سازمان یادگیرنده فراهم باشد اما فرهنگ لازم وجود نداشته باشد ایجاد سازمان یادگیرنده موفق نخواهد بود بعضی از شاخصه‌های فرهنگی عبارتنداز
ارزش‌ها و باورها: در برگیرنده ارزشهای حامی یادگیری است که در ارتباطات سازمانی به طور مرتب از آن یاد می‌شود، یادگیری وارد مکالمات و زندگی کاری افراد می‌شود، افراد مسئولیت یادگیری خود را به عهده می‌گیرند و آزادند تا مفروضات را زیر سوال ببرند و بدون ترس از اتهام اشتباه کنند
برای مثال، مدیرعامل شرکت «نوکیا» در گزارش سالانه 1993 خود از یادگیری به عنوان ارزش و راه «نوکیا» یاد کرد.[9]- زبان: تغییر لغات و زبان در جهت حمایت از یادگیری برای مثال تغییر واژه‌های آموزش به یادگیری، سرپرست به مربی و نظایر آن
- گفتار و رفتار افراد سطح بالا: پیامها، توقعات و رفتار مدیران ارشد بیان کننده آن چیزی است که برای سازمان حیاتی است. افراد از این گفتارها و پیامها آن چیزی را که لازم است جهت رفتار خود دریافت می‌کنند، لذا توجه و تمرکز مدیران ارشد بر یادگیری بسیار ضروری است
[2] اختصاص زمان و پول: تعهد به اختصاص زمان و پول یک نکته مهم در فرهنگ سازی است. پاسخ به این پرسش که آیا منابع صرف شده برای یادگیری هزینه تلقی می‌شوند یا سرمایه گذاری، بسیار حیاتی است. سرمایه گذاریهای مربوط به یادگیری باید جزو اولویتها باشند
- قدرت مالکیت: یادگیری چیزی است که همگان مالک آن هستند و اختصاص به شخص یا واحد خاص ندارد
- غرور و پیش داوری: بزرگترین موانع یادگیری سازمانی، سیاست بازی ،غرور، ایجاد امپراتوری و استفاده از اطلاعات به عنوان قدرت است. سازمانهای یادگیرنده با به اشتراک گذاری اطلاعات و تجربه ، فضای سازمانی متفاوتی به وجود می‌آورند
برای مثال از فرهنگ و فضای حامی یادگیری، فرازهایی از فرهنگ سازمانی شرکت Buckman Laboratories نقل می‌شود
- به هرکس امکان دسترسی به پایگاه دانش شرکت داده شده است؛
- به هر کس اجازه داده می‌شود تا دانش و تجربه کسب شده خود را وارد سیستم کند؛
- فرصتهای نامحدود برای توسعه افراد وجود دارد؛
- هرکس می‌تواند در به اشتراک گذاری اطلاعات و بحث درباره بهترین روشها (Best Practice) مشارکت کند.(2)

یادگیری

یادگیری از سه بعد مورد توجه قرار می‌گیرد
- سطوح یادگیری؛ – انواع یادگیری؛ – مهارتهای یادگیری
1 – سطوح یادگیری: یادگیری در سه سطح، یادگیری فردی، یادگیری تیمی و یادگیری سازمانی مطرح می‌شود
1/1- یادگیری فردی: افراد، واحد تشکیل دهنده تیم‌ها و سازمانها هستند، پیتر سنگه(1990) تاکید می‌کند
«سازمان‌ها از طریق افراد یاد می‌گیرند البته یادگیری افراد یادگیری سازمانی را تضمین نمی‌کند اما بدون آن یادگیری سازمانی حاصل نمی‌شود»
Argyris &Schon بیان داشته‌اند: [2]
« یادگیری فردی ضروری است اما برای یادگیری سازمانی کافی نیست»
طبق نظر «جان ردینگ» [2] «یادگیری فردی برای تحول مستمر سازمان، گسترش و توسعه قابلیتهای محوری و آماده سازی همگان برروی آینده نا مشخص ضروری می‌باشد»
و نهایتا اینکه: تعهد هر فرد به یادگیری و همچنین توانایی یادگیری او برای سازمان حیاتی است
روشهای یادگیری فردی عبارتند از
- کتابها و سایر مستندات؛
- مربیگری دیگران؛
- دوره‌ها، کلاس‌ها و سمینارها؛
- تفسیر تجربه یادگیری از آن؛
- خود یادگیری؛
- با مدیریت سطحی؛
- یادگیری از همکاران؛
- یادگیری از راه رایانه؛
- سایر روشها
برنامه توسعه شخصی (Self Development Plan) یکی از روشهای بسیار مهم یادگیری فردی است که نه تنها منافع سازمان بلکه آینده کاری فردی را نیز تضمین می‌کند. نقش مدیریت منابع انسانی در این زمینه حائز اهمیت فراوان است
طبق تحقیقات بعمل آمده بعضی از استراتژی‌های مهم یادگیری فردی به شرح زیر می‌باشند
- خود توسعه یافتگی (توسعه شخصی)؛
- مدیر به عنوان معلم؛
- گردش شغلی؛
- مرشد‌گری؛
- مربیگری؛

- وظایف ویژه


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد بررسي تاثير وسايل ارتباط جمعي بر اخلاق اجتماعي نوجوانان با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد بررسي تاثير وسايل ارتباط جمعي بر اخلاق اجتماعي نوجوانان با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد بررسي تاثير وسايل ارتباط جمعي بر اخلاق اجتماعي نوجوانان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد بررسي تاثير وسايل ارتباط جمعي بر اخلاق اجتماعي نوجوانان با word :

بررسی تاثیر وسایل ارتباط جمعی بر اخلاق اجتماعی نوجوانان

امروزه برخی عصر جدید را عصر ارتباطات می دانند و غالبا سخن از وسایل ارتباط جمعی زیاد به میان آورده می شود. در جامعه امروزی همه افراد از رسانه های گروهی تاثیر می پذیرند و در واقع 3/1 اوقات بیداری ما در مصاحبت با این رسانه ها سپری می شود.
ارتباط و فرهنگ محکوم به همزیستی هستند. ارتباطات محصول فرهنگ و فرهنگ مشخص کننده ساختار، معنا و زمینه ارتباطی است که صورت می گیرد. بدون ارتباط هیچ ارتباطی قادر به بقا نیست. لذا بین مجموعه فرهنگ و ارتباطات روابط تنگا تنگ و پویایی وجود دارد. وقتی که از فرهنگ یا فرهنگ عمومی بحث می کنیم، نمی توانیم از نقش رسانه های همگانی یا وسایل ارتباط غفلت کنیم زیرا این وسایل نقش و تاثیر بسزایی در فرهنگ سازی دارند.

آگاهی‌های اجتماعی در یک جامعه وقتی به صورت فرهنگی عمومی در می آید که به طور مستمر از طریق وسایل ارتباط جمعی و در مجامع مختلف مطرح شود.
با این توضیح مقدماتی آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، تاثیر اجتماع و نهادهای اجتماعی (در اینجا اختصاصا وسایل ارتباط جمعی) در شکل گیری و انتقال اخلاق اجتماعی و محتوای آن بالخص در میان نوجوانان و جوانان است.

1- تعریف اخلاق اجتماعی به زبان جامعه شناسی
آنچه که زبان جامعه شناسی به عنوان اخلاق اجتماعی شناخته می شود و بیشتر مبتنی بر مباحث روانشناسی می باشد، همان چیزی است که تحت عنوان جامعه پذیری (Socialization) در فرآیند درونی شدن عقاید، ارزش ها و هنجارها و یگانگی فرد با فرهنگ و جامعه از آن بحث می شود و به طور خلاصه در بحث از فرهنگ، اخلاق اجتماعی به عنوان ارزشها و قواعد رفتار در جامعه، موضوع بررسی قرار می گیرد. لذا این قواعد رفتار، مجموعه ای از عقاید، ارزشها و هنجارهایی هستند که نسبت به فرد، اموری بیرونی و مستقل تلقی می شوند و در جریان جامعه پذیری برای او درونی می شوند و به صورت جزئی از شخصیت او در می آیند(رجب زاده، 64:1376) و در نهایت رفتار فرد را در جامعه تعیین می کنند و به عنوان اخلاق اجتماعی محسوب می شوند.

2- فرهنگ عمومی و اخلاق اجتماعی جوانان
بر اساس تعریف فوق اخلاق اجتماعی جوانان، حوزه ای از فرهنگ عمومی یک جامعه را تشکیل می دهد که شامل عقاید، ارزشها و هنجارهای اجتماعی قشر جوان جامعه می گردد. فرهنگ عمومی خود عبارت است از مجموعه پاسخ هایی که هر جامعه برای مسائل گوناگونش پیدا می کند که مبتنی بر تجربه نسل های گذشته است و یا از طریق دستیابی به توانایی‌ها و ذخیره های تازه، حاصل آمده است(اسدی، 16:1376). در تعریفی ساده تر، فرهنگ عمومی عبارت است از اندیشه ها و معرفت مشترک یک جامعه که تحت تاثیر عناصر مختلفی نظیر جهان بینی، ارزشها، گرایشها، کنشها، نمادها، و تکنولوژی واقع می گردد.(افروغ،4:1377)
3- مکانیزم‌های انتقال اخلاق اجتماعی
اخلاق اجتماعی به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی از طریق سه مکانیزم: یادگیری، فرهنگ پذیری و جامعه پذیری انتقال می یابد. در نتیجه انتقال اخلاق اجتماعی و فرهنگ عمومی، الگوهای رفتاری که ممکن است ادراکی، احساسی و عملی(رفتاری) باشند، در ذهن افراد حک می شوند.
4- عوامل یا کارگزاران انتقال اخلاق اجتماعی
فرآیند انتقال اخلاق اجتماعی، در برگیرنده تاثیرات متفاوتی است که در طول زندگی بر فرد وارد می شود. مهمترین این تاثیرات عبارت است از تاثیر عوامل(کارگزاران) جامعه پذیری یعنی افراد، گروهها و نهادهای مهمی که وضعیت های ساختی را فراهم می سازند تا فرآیند جامعه پذیری در درون آنها رخ دهد. در جهان امروز چهار عامل جامعه پذیری از اهمیت بالایی برخوردارند و بطور مداوم و موثر بر کسی تاثیر می گذارند. این چهار عامل عبارتند از:

خانواده، مدرسه،گروه همسالان و وسایل ارتباط جمعی
5- دیدگاههای نظری درباره تاثیر وسایل ارتباط جمعی
بررسی مباحث نظری و آرای صاحبنظران ارتباطات نشان می دهد که اثرات وسایل ارتباط جمعی بسیار متعدد و متنوع می باشد بطوری که نقد و بررسی این اثرات پیچیده است و حوزه تاثیر آن نیز قلمرو بسیار گسترده دارد.
درباره نقش و تاثیر وسایل ارتباط جمعی بطور کلی سه دیدگاه نظری وجود دارد:
دیدگاه افراطی:
طبق نظرات طرفداران این دیدگاه، وسایل ارتباط جمعی دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه برای اولین بار در تاریخ انسان پدید آورند. نسلی که با نسل های پیشین بسیار متفاوت است. طرفدارا این دیدگاه قدرت رادیو را با بمب اتمی مقایسه می کنند كه از آنها می‌توان در راه خیر یا شر با تاثیری شگرف سود برد.(ساورخانی،84:1368) «ژان کاز نو» در این باره می نویسد : این اندیشه در نظر مردم رواج یافتکه وسایل ارتباط جمعی قدرتی فوق تصور دارند و می توانند افکار فلسفی و سیاسی را منقلب نموده، شکل تازه ای به آن بخشند و به اختیار تمامی رفتارها را هدایت نمایند.(کازنو،45:1365)این عده بر ساز وکارهایی چون هدایت از راه دور(Telekinesis)، آدمک سازی(Robotism)، اثر بلع و بویژه تاثیر بازتابهای شرطی تاکید می‌كنند و معتقدند که درونی کردن(Internalization) هنجارها، موجبات آشتی انسان را با خواست جامع فراهم می آورد. در این صورت انسان ها خود به عنوان عاملی در راه حراست از مواریث، هنجارها و قوانین جامعه تجلی می کنند و وسایل ارتباط جمعی ابزاری سریع، قدرتمند و موثر در راه تامین این منظور هستند. (ساورخانی،86:1368)
دیدگاه تفریطی:
طبق نظرات طرفداران این دیدگاه وسایل ارتباط جمعی تاثیر چندانی بر مخاطبین خود ندارند و دیگر«دوران سبع»(سلطه) وسایل ارتباطی و با آن دوران رواج عقاید تند و اسناد اثرات جادویی و خارق العاده به وسایل ارتباط جمعی پایان یافته است. این عده معتقدند که وسایل ارتباط جمعی علیرغم تکنولوژی برتری که از آن استفاده می کنند، با موانع بسیاری در راه اثر گذاری بر دیگران مواجهند(ساروخانی،85:1368).

3-5- دیدگاه بینابین؛
در مقابل این دو دیدگاه افراطی و تفریطی، دیدگاه سوم که بینابینی می باشد نظر بر این دارد که باید پذیرفت که وسایل ارتباط جمعی، ابزاری اجتماعی- فرهنگی به معنی عالی آن هستند و از این جهت اثرات چشمگیری برجای می گذارند، اما این آثار نه آنچنان است که هیچ محدودیتی را نشناسند(دیدگاه افراطی) یا آنکه چنان ناچیز است که هیچ اعتنایی را شایسته نباشد(دیدگاه تفریطی)، بلکه باید دید حدود تاثیر این وسایل چیست و در چه شرایطی این تاثیرات محدودیت می یابند و یا تقویت می شوند(ساورخانی،86:1368). به نظر می رسد این دیدگاه سوم واقع بینانه تر باشد. ضمن اینکه نتایج تحقیقات انجام شده نیز موید همین دیدگاه است.
6- تاثیر تلویزیون بر رفتارهای اجتماعی جوانان:
از آنجا که جوانان علاقه و توجه بیشتری به استفاده از رسانه های دیداری- شنیداری نظیر فیلم های سینمایی، تلویزیون و وسایل صوتی دارند، از میان وسایل ارتباط جمعی در این قسمت به بررسی نقش و تاثیر تلویزیون بر اخلاق و رفتار اجتماعی می پردازیم.
به قول «ویلبر شرام» جذابیت تلویزیون، خصوصیت اجتماعی بودن آن است. همچنین قابلیت ن

فوذ تلویزیون نسبت به سایر وسایل ارتباط جمعی، بسیار شدید است. به همین دلیل تلویزیون امروزه در بنیانهای خانوادگی ریشه دوانده و به شدت در چگونگی گذراندن زندگی روزمره مردم اثر گذاشته است. این نفوذ به حدی است که مردم اوقات فراغت، صرف شام و ناهار و یا استراحت روزانه خود را طبق برنامه های تدوین شده تلویزیون تنظیم می کنند.( قابل ذکر است بزرگسالان در انگلستان بطور متوسط روزانه 3 ساعت تلویزیون تماشا می کنند و کودکان دوره ابتدایی در حالی که فقط 980 ساعت در مدرسه حضور دارند 1340 ساعت از وقت خود را به تلویزیون اختصاص می

دهند). (واحد نشریه پژوهش و سنجش،61:1376).
به عقیده برخی از صاحبنظران، تلویزیون به عنوان ابزاری تعیین کننده در واقعیت های اجتماعی تلقی می شود که در موضوعات مختلف و حتی بر حق دانستن و یا استمرر بخشیدن به پاره ای از هنجارهای رایج و تبدیل آنها به فرهنگ عمومی می تواند کارآمدترین وسیله باشد.
بسیاری بر این باورند که تلویزیون وسیله تفریحی بی ضرری است اما بسیاری از پژوهشگران اثرات منفی آن را انکار ناپذیر می دانند.
اگر بخواهیم کاركردها و آثار مثبت و منفی تلویزیون را بطور خلاصه بررسی نماییم، می توانیم از لابلای مطالعات انجام شده بطور فهرست وار به نکارت زیر اشاره کنیم:
اثرات و کارکردهای منفی تلویزیون
1- بازداشتن از کارهای تحصیلی و اختصاص وقت کودکان و نوجوانان به خود (میانگین 1340 ساعت در سال)
2- ارائه صحنه های خشونت آمیز و رواج خشونت

3- جریحه دار کردن عواطف کودکان
4- سوق دادن زودرس به طرف زندگی بزرگسالی
5- خلق نیازهای کاذب
6- رابطه با جرم و جنایت
7- برانگیختن حالت تهاجمی
8- محدود کردن قدرت ابتکار و خلاقیت

9- تسخیر ذهن کودکان
10- بیگانه ساختن کودکان و نوجوانان با مطالعه
11- بی تفاوت کردن کودکان و نوجوانان نسبت به دردها و رنجهای انسانی
12- رواج رفتارهای ضد اجتماعی از طریق مشاهده و یادگیری توسط کودکان
13- نادیده گرفتن قید و بندهای اجتماعی از طریق همانند سازی با شخصیت های نمایشهایی که در آنها شیوه های پرخاشگرانه و مهارتهای خلافکاری نشان داده می شود.
14- ایجاد درگیری ذهنی در کودکان به علت تماشای فیلم های ویژه سنین بالاتر
15- ایجاد ترس و کابوس های شبانه برای کودکان
16- کاهش مدت زمان خوابیدن کودکان
17- مسخ کودکان و فرو رفتن آنها در دنیای تخیلی و ایجاد فاصله با واقعیت ها
18- افزایش حالت انفعالی و بی تفاوتی

19- شستشوی مغزی
20- تهدید سلامتی جسمی، روانی و رفتاری کودکان
سایر اثرات منفی تلویزیون
اثر تلویزیون بر رفتارهای کودکان و نوجوانان زمانی به حداکثر می رسد که بر ارزشها و دیدگاههای (مورد نظر) در برنامه های پی در پی تاکید گردد.(خزایلی،20:1375).


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحقيق بيمه بيکاري با word دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق بيمه بيکاري با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق بيمه بيکاري با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقيق بيمه بيکاري با word :

بخشی از فهرست تحقيق بيمه بيکاري با word

مقدمه 1
بخش نخست: کلیات 2
مبحث اول ـ بیکاری 2
گفتار اول : تعریف بیکاری 2
گفتار دوم : علل و عوامل اساسی بیکاری 3
1- فشار جمعیت (رشد جمعیت و کاهش مرگ و میر) 4
2- مهاجرت روستاییان به شهر 4
3- انتخاب تکنیک‌های سرمایه‌بر به جای کاربر 4
4- مشکلات زنان و رشد بیکاری 4
5- عدم تطابق نرخ رشد تولیدات صنعتی با نرخ رشد اشتغال 5
6-پایین بودن توان تولید 5
7- عدم تطابق و هماهنگی سیستم آموزشی با فرصت‌های شغلی 5
8- خصوصی‌سازی 5
9- کندی رشد تولید و کاهش بهره‌وری و کاهش دستمزدها 5
10- کمبود سرمایه‌گذاری 5
11- عدم تخصص و مهارت نیروی کار 6
12- عدم توجه به صنعت توریسم 6
گفتار سوم : انواع بیکاری 6
1- بیکاری ادواری 7
2- بیکاری عارضی یا اصطکاکی 7
3- بیکاری ساختاری یا بنیادی 8
4- بیکاری پنهان 9
5- بیکاری کلاسیک 9
گفتار چهارم: حق اشتغال و مقابله با بیکاری 9
بند اول : حق اشتغال و مقابله با بیکاری در قانون اساسی و قوانین داخلی ایران 11
الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 11
ب) قوانین عادی 13
الف) ... منع تبعیض در اشتغال و حرفه ... 14
ح) اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور». 15
2- قانون کار 15
بند دوم : حمایت از اشتغال و مقابله با بیکاری در اسناد بین‌المللی 17
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) 18
2- منشور ملل متحد 18
3- مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار 19
گفتار پنجم : حمایت در مقابل بیکاری 22
1- بیمه بیکاری و همبستگی حرفه‌ای 24
2- کمک به بیکاران 25
مبحث دوم ـ ماهیت بیمه بیکاری 25
گفتار اول : بیمه و انواع آن 26
بند اول : بیمه‌های خصوصی 27
بند دوم : بیمه‌های اجتماعی 27
1- بیمه‌ اجتماعی 28
2- کمک دولت 29
گفتار دوم : انواع طرح‌های مزایای بیکاری 30
گفتار سوم : تاریخچه طرح‌های مزایای بیکاری 31
گفتار چهارم : مشمولین مزایای بیکاری 32
گفتار پنجم: منابع و درآمدهای صندوق‌ها 32
گفتار ششم: شرایط 32
گفتار هفتم: مزایا 33
گفتار هشتم : اداره 33
گفتار نهم : نظرات مخالف و موافق بیمه بیکاری 33
بند اول : نظرات مخالفین 34
بند دوم : نظرات موافقین 34
گفتار دهم: بررسی مقرری‌های بیکاری در برخی کشورها 35
بند اول : کانادا 35
بند دوم : ایالات متحده آمریکا 37
بند سوم : آلمان 38
بند چهارم : مصر 40
بند پنجم : شیلی 41
1- پوشش 42
2- منابع مالی 42
3- برداشت‌ها 42
4- یارانه‌های عمومی از صندوق تعاون 43
6- اداره صندوق‌ها 44
7- کمیته استفاده‌کنندگان 44
منابع 45

بیکاری از خطرات بزرگی است که به خصوص جوامع در حال توسعه را تهدید می‌کند و مردم آنها را با فقر و مشکلات معیشتی روبه‌رو می‌سازد. بیکاری اثرات جبران‌ناپذیر اقتصادی و اجتماعی سوء هم بر کلیت جامعه و هم بر زندگی خصوصی افراد وارد می‌آورد و جامعه و افراد را با مشکلات عدیده مواجه می‌سازد. قطعاً به همین دلیل است که یکی از عمده‌ترین اهداف دولت‌ها در عصر کنونی ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری است تا بدین‌ترتیب جامعه را از خطرات بزرگ نجات دهند.
فارغ از علل و عوامل بیکاری، روش‌های پیشگیری از بیکاری و ایجاد اشتغال و تکلیف دولت به ایجاد اشتغال که اتفاقاً مباحث مهم و با ارزشی هستند آنچه در بررسی حاضر از اهمیت برخوردار است حق مردم و شهروندان جامعه برای داشتن تأمین اجتماعی مناسب و درخور حیثیت انسانی آنها در مقابل خطر از دست دادن درآمد و منابع امرار معاش در اثر بیکاری و تکلیف دولت در این زمینه است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر وضعیت بیکاری را از نظر دور نداشته و حمایت در برابر بیکاری را در بند 1 ماده 23 خود حق افراد و تکلیف دولت‌ها می‌داند.
قانون اساسی نیز در اصل 29 خود برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بیکاری را حقی همگانی قلمداد می‌کند و دولت را مکلف می‌کند طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمت و حمایت مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.
با توجه به اینکه از دست دادن درآمد در اثر بیکاری از خطراتی است که هیچ‌یک از مؤسسات خصوصی بیمه به دلیل زیان‌آور بودن حاضر به بیمه نمودن آن نیستند، روش‌هایی که برای حمایت از درآمد افراد در صورت بیکاری وجود دارد بیمه‌های اجتماعی و کمک‌های دولت است که در کشورهای مختلف حسب اقتضاء اعمال و اجرا می‌شوند.
بیمه بیکاری که موضوع بررسی حاضر است از انواع بیمه‌های اجتماعی است که به‌طور دوجانبه از سوی کارگر و کارفرما تأمین مالی می‌شود و البته اغلب دولت نیز در تأمین مالی آن مشارکت دارد. این نوع بیمه که اغلب طبق قوانین ملی، اجباری است، طبق قانون کارگرانی می‌توانند تحت پوشش آن قرار گیرند که بدون میل و اراده بیکار شده‌اند و آماده کار می‌باشند لیکن از یافتن شغل جدید عاجزند. در کنار این بیمه، دولت‌ها کمک‌هایی برای معیشت افرادی که به دلایلی خارج از شمول طرح‌اند مقرر و برحسب آزمون‌هایی تحت عنوان آزمون وسع باتوجه به سطح معیشت افراد، پرداخت می‌کنند و بدین‌ترتیب درصدد حمایت از درآمد شهروندان و جلوگیری از فقر گسترده می‌باشند.
در ایران نیز باتوجه به الزام اصل 29 قانون اساسی، نظام حمایت از معیشت افراد در صورت بیکاری به صورت بیمه اجتماعی با تصویب قانون بیمه بیکاری به طور آزمایشی در سال66 برقرار شد. با تصویب قانون مزبور، نظام بیمه بیکاری در ایران نیز حاکم شد و طبق همان قانون مقرر شد که مشارکت کارگران در آن اجباری است و از طریق پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما، به صورت الزامی، به عمل می‌آید. مشمولین طرح مزبور کارگران مشمول قانون کار، می‌باشند که به صورت غیرارادی بیکار شده‌اند و در جستجوی کار جدید می‌باشند و تا یافتن کار جدید با اعمال شرایطی از مقرری بیمه بیکاری برخوردار خواهند بود.
در مدت حدود 18 سال اجرای قانون مزبور، مشکلات و نواقصی در اجرای قانون ظاهر شده‌اند و نظام بیمه بیکاری ایران را با چالش‌هایی مواجه ساخته‌اند، در مطالعه حاضر در دو بخش جداگانه ابتدا کلیاتی در مورد بیمه بیکاری با نگاهی به مقررات ملی برخی کشورها، ارایه خواهد شد (بخش نخست). در بخش دیگر نیز (بخش دوم) نظام حقوقی بیمه بیکاری ایران مورد بررسی واقع خواهد شد تا ضمن بررسی قانون بیمه بیکاری سعی در یافتن محل چالش‌های مزبور در قانون شود.

بخش نخست: کلیات
مبحث اول ـ بیکاری
گفتار اول : تعریف بیکاری
بیکاری یکی از مشکلات بسیار بزرگی است که به خصوص در دهه‌های اخیر اکثر کشورهای توسعه ‌نیافته و در حال توسعه را آزار می‌دهد. بسیای از کشورهای در حال توسعه بنا به دلایلی از نرخ بالای بیکاری و فقر گسترده رنج می‌برند، بنابراین یکی از اهداف اصلی توسعه اقتصادی در این کشورها ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتری می‌باشد. بیکاری رابطه نزدیکی با فقر گسترده دارد. به گفته فلورانس پیترسون بیکاری برای افرادی که تنها درآمد آنها را مزد یا حقوق تشکیل می‌دهد مصیبتی است که لطمات فراوانی به بار می‌آورد.
مفهوم بیکاری هر چند به نظر ساده می‌رسد ولی مهم است که درباره آن تعاریفی ارایه داده شود.
در مورد بیکاری تعاریف متعددی ارایه شده است از جمله موارد زیر :
1- اشخاص در حال بیکاری شامل کسانی است که سن آنها بین 15 الی 64 سال بوده، به گروه‌های زیر طبقه‌بندی شده‌اند :
- کارگران در جستجوی کار
- اشخاصی که تازه به سن کارکردن رسیده‌اند
- اشخاصی که بدون شغل ثابت هستند
- اشخاصی که کار آنان متوقف شده است.
2- بیکار کسی است که شرایط زیر را داشته باشد :
- در دوره مراجعه هیچگونه کاری نداشته باشد
- سن او بین 13 الی 64 سال باشد
- توانایی کارکردن داشته باشد
- در جستجوی کار باشد.
آنچه که از تعاریف فوق استنباط می‌شود این است که بیکاری در شرایطی محقق می‌شود که جمعیت فعال عملاً فعالیت اقتصادی نداشته باشد. به تعبیر دیگر، زمانی که عرضه نیروی انسانی بیشتر از تقاضای آن باشد، پدیده بیکاری رخ می‌دهد.
3- بیکار از لحاظ اقتصادی به افرادی اطلاق می‌شود که با دستمزدهای جاری تمایل به کار کردن دارند اما شغلی را نمی‌یابند.
4- بیکاری وضعیتی است که در آن اشخاص به دنبال کار می‌گردند اما قادر به یافتن آن نیستند.
5- بنا به تعریف سازمان بین‌المللی کار که امروزه حداقل در زمینه گزارش آمار بیکاری کاربرد زیادی دارد : افراد بیکار کسانی هستند که بیش از یک ساعت در طول دوره رجوع کوتاه (عموماً هفته یا روز گذشته) کار نکرده‌اند، برای کار کردن در دسترس هستند و فعالانه متقاضی کار می‌باشند.
6- بیکار به کسی گفته می‌شود که قادر به کار و متقاضی کار کردن با نرخ مزد رایج می‌باشد لیکن از پیدا کردن کار با چنین مزدی ناتوان است.
7- قانون بیمه بیکاری نیز در ماده 2 خود بیکار را چنین تعریف می‌کند : «بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد».
تمام تعاریف ارایه شده در بالا در یک نکته مشترک هستند و آن این است که یک شخص از کار کردن بازمانده است و در واقع بیکاری حالتی است که افراد کاری را برای امرار معاش درخور حیثیت انسانی خودشان، دارا نیستند. این امر می‌تواند علل و عوامل زیادی داشته باشد که در زیر بررسی می‌شوند.

گفتار دوم : علل و عوامل اساسی بیکاری
بیکاری قاعدتاً ناشی از فزونی عرضه نیروی کار بر تقاضای آن می‌باشد عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار عبارتند از سطح دستمزدها، نرخ رشد جمعیت و ساختار جمعیتی، پوشش تحصیلی، سطح تحصیلات، هزینه زندگی و بار تکفل، فرهنگ عمومی نسبت به اشتغال زنان. هر یک از عوامل مذکور به نحوی بر حجم عرضه نیروی کار تأثیر می‌گذارند. در مقابل تقاضای نیروی کار نیز تحت‌تأثیر سطح دستمزدها، میزان سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولید، نوع تکنولوژی از نظر سرمایه‌بری و کاربری آن، نسبت بهره‌وری نیروی کار به سرمایه قرار دارد. میزان تأثیر عوامل مذکور بر عرضه و تقاضا در جوامع مختلف با ساختارهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی گوناگون، متفاوت است. ولی نتیجه‌ای که از تعامل عرضه و تقاضای نیروی کار در این جوامع در میزان بیکاری ایجاد می‌شود یکسان است.
ذیلاً هر یک از علل و عوامل بیکاری را مختصراً توضیح می‌دهیم البته علت‌ها در موارد ذیل خلاصه نمی‌شود و مطمئناً موارد زیادی هستند که می‌توان به عنوان ریشه‌های بیکاری از آنها یاد کرد :
1- فشار جمعیت (رشد جمعیت و کاهش مرگ و میر):
افزایش زاد و ولد و کاهش مرگ و میر (در نتیجه رعایت موارد بهداشتی) در بسیاری از کشورها و از جمله ایران، خود عاملی است برای رشد بیکاری. در این کشورها، این امر سبب شده است که آهنگ افزایش جمعیت به نحوی مداوم سرعت یابد و موجب وسعت پایه هرم سنی شود و سرانجام به افزایش نسبت جوانان غیرفعال به کل جمعیت منجر گردد.
2- مهاجرت روستاییان به شهر:
یکی از عوامل اصلی تعمیم بیکاری در کشورهای در حال توسعه که آشکارا به چشم می‌خورد این است که زمین نمی‌تواند جمعیت روزافزون روستاها را مشغول به کار سازد. فقط در طی مدتی از سال، کار برای تمامی مردم وجود دارد و حتی به هنگام کاشت و برداشت محصول کمبود نیروی انسانی به چشم می‌خورد ولی در بقیه سال هیچگونه کار مفیدی وجود ندارد. اضافه بر آن، کمبود امکانات رفاهی و آموزش و عدم وجود ا طلاعات کافی و بسیاری علل دیگر، سبب مهاجرت روستاییان به شهر می‌شود. مهاجرت بی‌رویه به شهرها خود منشأ بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی از جمله بیکاری است. مهاجرت روستاییان به شهرها باعث رشد کاذب جمعیت در شهرها می‌شود و باتوجه به عدم رشد موزون صنایع و بخش‌های خدماتی، سبب ایجاد بیکاری در شهرها می‌گردد.
3- انتخاب تکنیک‌های سرمایه‌بر به جای کاربر:
مهم‌ترین ویژگی تکنولوژی، اشتغال مهارت‌های انسانی به ماشین‌های صنعتی و عملیات اجرایی از انسان به ماشین است. امروزه با گسترش صنایع و سازمان‌های تولیدی و اجبار اقتصادی در تولیدات انبوه، کارفرمایان با تغییر نوع کار از کاربر به سرمایه‌بر معضلی را به نام بیکاری به وجود آورده‌اند.
4- مشکلات زنان و رشد بیکاری:
ازدواج زنان شاغل باعث می‌شود آنها دچار مشکلات جانبی از قبیل فرزندداری و خانه‌داری شوند و به تدریج دست از کار بکشند و یا اینکه در کیفیت زندگی کاری خلل وارد می‌شود که به ترتیب با بی‌کاری آشکار و پنهان مواجه می‌شوند. از طرف دیگر در اغلب کشورهای در حال توسعه زنان اساساً نسبت به مردان دسترسی کمتری به آموزش و پرورش، فرصت‌های شغلی، درآمد و قدرت دارند که این خود عاملی است برای رشد بیکاری در این طیف از افراد جامعه که بخش وسیعی از اعضای جامعه را تشکیل می‌دهند.
5- عدم تطابق نرخ رشد تولیدات صنعتی با نرخ رشد اشتغال:
به این معنا که در اغلب کشورهای جهان سوم نرخ رشد تولیدات بسیار بالا و خیره‌کننده است در حالی که نرخ رشد اشتغال به نحو قابل‌توجهی پایین است و در بسیاری موارد این نرخ حتی ثابت مانده است. اساساً دلیل این عدم تطابق به رشد بهره‌وری نیروی کار مربوط می‌شود.
6-پایین بودن توان تولید:
هر قدر توان تولید دراثر عوامل مختلف از جمله پایین بودن رشد اقتصادی کاهش یابد مشکل بیکاری هم افزایش خواهد یافت. را ه‌حل این مشکل چنین توصیف شده است که رشد اقتصادی در جامعه ایجاد شود، زیرا رشد اقتصادی توان تولید را افزایش داده، اشتغال کامل را پدید خواهد آورد.
7- عدم تطابق و هماهنگی سیستم آموزشی با فرصت‌های شغلی:
از جمله عللی که در مسأله بیکاری و رشد آن مخصوصاً در کشورهای کم‌توسعه یافت می‌شود همین موضوع است چرا که در اکثر این کشورها آموزش عالی کمترین ارتباط با سیستم کاریابی جامعه دارد و دستگاه آموزش به فعالیت تئوریک و نظری خود می‌پردازد بدون اینکه هیچ ارتباطی بین خود و سیستم کاریابی و صنعت ایجاد نماید، همچنین سیستم اجرا و فعالیت‌های صنعتی به کار خویش مشغول هستند بدون اینکه کمترین ارتباطی با دستگاه آموزش داشته باشند.

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحقيق توماس الوا اديسون با word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق توماس الوا اديسون با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق توماس الوا اديسون با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقيق توماس الوا اديسون با word :

توماس الوا ادیسون در اولین ساعات بامداد یازدهم فوریه سال 1847 در شهر کوچک و پرجمعیت میلان واقع در ایالت اوهایو پا به جهان نهاد. خانه کوچک و قرمز رنگ پدرش روی تپه ای نزدیک رودخانه هورن قرار داشت که از دریاچه‌ اری نیز چندان دور نبود. زمین پوشیده از برفی انبوه بود. تاریکی زمستان را نور ضعیف شمع و چرتغهای نفتی تا حدودی روشن می‌کرد. اما کودکی که آن روز بدنیا آمد کسی بود که بعدها با اختراع چراغ برق سراسر نقاط جهان را روشن نمود.
ساموئل ادیسون با نگرانی پشت در بسته اطاق همسرش قدم می‌زد. همسر او نانسی از درگاه خداوند خواسته بود تا این کودک را به وی عطا نماید. زیرا از شش فرزندی که داشت سه تای آخری را در زمستانهای سخت و طولانی از دست داده بود. دختر اولش ماریون بزودی ازدواج می‌کرد. پیت ادیسون تقریباً 15 ساله و هاریت آن که او را تانی صدا می‌زدند 13 ساله بود. تولید یک نوزاد می‌توانست همه آنها را شادمان سازد.
نانسی الیوت ادیسون عاشق بچه‌ها بود، همه جا بچه‌ها. او زنی قوی و نیرومند با اندامی کوچک بود. خانواده‌اش از اسکاتلند به آمریکا آمده بودند و او قبل از اینکه با ساموئل ادیسون، اهل اونتاریو کانادا ازدواج کند، معلم بود. وی در زمان ازدواج 18 سال داشت.
هنگامیکه ال ادیسون کار فروشندگی در قطار را آغاز کرد، پسربچه‌ای با جثه متوسط بود، چشماین آبی درشت و موهای قهوه‌ای رنگ و معمولا نامرتب داشت. چشمانی آبی درشت و موهای قهوه‌ای رنگ و معولا نامرتب داشت. لباسهایش نو یا مرتب نبودند و به نظر می‌رسید که به ظاهرش اهمیتی نمی‌دهد. یک دست لباس بسیار ارزان‌قیمت داشت و آنقدر آن را می پوشید تا پاره شود. هرگز پیش از پاره شدن لباسش لباس دیگری نمی‌خرید. مادرش او را مجبور می‌کرد تا دست و صورتش را بشوید و پیراهن تمیز بتن کند. اما به نظر نمی‌رسید که کسی بتواند او را وادار به واکس زدن کفشهایش بنماید.
در آوریل سال 1862، ال در محوطه ایستگاه راه آهن دیترویت، مشاهده نمود گرون زیادی جلو تابلوئی که اخبار مربوط به جنگ روی آن نوشته شده بود جمع شده‌اند. ال نیز به خواندن این اخبار که حاکی از کشته شدن عده زیادی از مردم در جنگ شیلوه بود، پرداخت.
هنگامیکه ال از جلو یک کلیسا می‌گذشت همه مردم از آنجا خارج شدند تا از ال روزنامه بخرند. هر یک پول بیشتری را نسبت به سایرین پیشنهاد می‌کرد. بعضی‌ها یک دلار برای هر روزنامه می‌پرداختند. به نظر نمی‌رسید برای مردم چیزی مهمتر از خواندن اسامی افرادی که در جنگ شیلوه کشته یا زخمی شده بودند باشد.
در پانزده سالگی، حادثه‌ای برای توماس ادیسون روی داد که باعث بوجود آمدن تغییراتی در زندگی وی شد. یک صبح بسیار گرم ماه اوت 1862 او در ایستگاه راه‌آهن مانت کلمنز ایستاده بود. در مقابل وی ترنی که مسافر و کالا حمل می‌کرد در حال گرفتن آب و جابجا نمودن واگنها بود. در این هنگام ال متوجه شد که یک واگن بزرگ و سنگین شروع به حرکت نمود. هیچکس در داخل واگن نبود که آنرا هدایت کند و واگن هرلحظه سریعتر و سریعتر به ایستگاه نزدیک می‌شد.
ناگهان ال کودکی را دید که در اطراف خط آهن بازی می‌کرد. این پسر کوچک، فرزند مکنزی مدیر راه‌آهن در ایستگاه مانت کلمنز بود و ترن بدون کنترل با سرعت هرچه تمامتر به کودک نزدیک می‌شد.
ال روزنامه‌هایش را به سوئی انداخت و با تمام نیرو به سمت کودک دوید. تنها چند لحظه مانده بود که قطار به کودک برخورد نماید که ال او را گرفته و از سر راه ترن دور نمود.
ال پسرک را که از ناراحتی می‌لرزید به سوی پدرش برد. مکنزی بخاطر اتفاقی که نزدیک بود برای پسرش رخ دهد چنان مشوش شده بود که تقریباً نمی‌توانست حرف زند. سپس ضمن آرام کردن گریه پسرک سعی کرد از ال تشکر نماید.
یکی از خوش‌ترین دوران زندگی ادیسون زمانی بود که او در بوستون اقامت داشت. او و میلتون آدامز با هم در یک خانه زندگی می‌کردند و غذایشان را نیز اکثرا با هم در محلی واقع در یک مایلی منزلشان صرف می‌کردند. آقای میلیکن، رئیس اداره تلگراف شهر بوستون به تام علاقه داشت و به نظر می‌رسید که می‌داند تام یک فرد عادی نیست به همین علت کمتر از دیگران از شوخی‌ها‌ی ادیسون ناراحت می‌شد.
یکی از این شوخی‌ها وصل کردن سیم برق به ظرفی بود که ارفاد از آن آب می‌نوشیدند. هرکس ظرف را بلند می‌کرد تا از آن آب بنوشد، بجای آب جریان برق به وی وصل می‌شد. اما با وجود این تام بر سر کارش باقی ماند.

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

گزارش کار کارگاه ماشین ابزار با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کار کارگاه ماشین ابزار با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فرایند ساخت دستگاه گردو شکن

مراحل ساخت قسمت پیچ:
1)ابتدا میله ای با جنس آلومنیوم و قطرMM 20 انتخاب می کنیم سپس دو طرف آن را به وسیله دستگاه ماشین تراش، تراشیده و طول آن را بهMM 115 می رسانیم.
2)به وسیله دستگاه ماشینِ تراش، پله تراشی با عمق MM2 وطول MM42 را، در قطعه شروع می کنیم. این کار را تا زمان رساندن قطر میله به اندازه MM16 وطول MM42 ادامه می دهیم.
3)به اندازه قطر تیغه کوچک، شیاری از لبه پله زده تا فاصله ای میان آجهای پیچ و پله که در مراحل بعد، در کار ایجاد می کنیم، بوجود آید.
4)قطعه کار را به روی دستگاه محکم کرده با استفاده از تیغه مخصوص پیچ تراش بر روی قطعه، زوه های پیچ را تعبیه می کنیم.
5)سر قسمت A پیچ را با استفاده از مته خزینه سوراخ
6)قطعه کار را باز کرده آن را با کمک کهنه و پارچه، برای جلوی گیری از زخمی شدن کار بر روی گیره می بندیم.
7)با کمک حدیده پیچ ایجاد شده در میله را هموار و صیغلی می کنیم. توجه شود در همین کار حتما اولا حدیده کاری باید همراه با روغن کاری انجام پذیرد، ثانیا حدیده هنگام سوار سدن بر روی سر پیچ، با افق زاویه صفر درجه بسازد تا از ایجاد راه دیگری در پیچ جلو گیری شود، ثالثا حدیده کاری باید به صورت 180 درجه به سمت راستگرد و 90 درجه به سمت چپ گرد به (صورت عکس) انجام پذیرد.
8)قطعه کار را باز کرده و دوباره بر روی دستگاه تراش می بندیم، این بار شیاری به فاصله MM30 از کف قسمت B به طولMM 30 به عمق MM1 بر می داریم.
9)تیغه را تعویض کرده و بر روی سوپورت،غلتک های آج زن را می بندیم.دور دستگاه را کند کرده و بر روی اتومات قرارداده تا لبه شیار را سنگ بزند.
10)تیغه را تعویض کرده، تیغه از قبل آماده را که سر آن به شکل است بر روی دستگاه بسته، نوک تیغه را بر قسمت Bپیچ مماس و تا پیش روی نوک تیغه تا وسط پیچ کار را ادامه می دهیم.

مراحل ساخت قسمت مهره:
1)مهره را به وسیله یک تسمه برای ایجاد لنگی در کار و سوراخ کاری مهره به مختصاتY=0،X-5 در مهره، به سه نظام می بندیم. تسمه را به حالت قائم به طرف زمین نگه داشته، سپس تیغه متصل به سپورت را به زاویه حدودا 30 درجه به مهره نزدیک می کنیم. هدف از انجام این عملیات زدن خط راهنمای عرضی و طولی برای اجرای مراحل بعد است.
2)با نزدیک کردن سوپورت از مرکز مهره تابه انتهای مهره خطی کاملا صاف راباعمق بسیار بسیار کم در کار ایجاد می کنیم سپس از امتداد همان خط، خط دیگری را به طول قطعه ایجاد می کنیم.
3)در این مرحله به کمک مته خزینه در قعطه کار سوراخی برای ادامه مراحل سوراخ کاری ایجاد میکنیم سپس مته خزینه را با مته 12 تعویض کرده، تاانتهای مهره راسوراخ می کنیم.
4)همین کار را با مته های شماره 18،16 نیز انجام می دهیم. سپس سه نظام مرغک را باز کرده مته 22 را بر روی آن سوار کرده،دور دستگاه را کاهش نیز کاهش می دهیم.
5)این مراحل را بامته های 40،37،35،32،28،24 و42 ادامه میدهیم تا به قطر مطلوب برسیم.
6)کار راباز کرده بر روی گیره دستی طوری می بندیم که خطی که قبلا بصورت طولی بر روی کار ایجاد کرده بودیم با دهانه گیره زاویه قائم بسازد سپس به طول MM20 از کف مهره را بوسیله کولیس جدا کرده، تقاطع برخورد دو خط با یکدیگر را با سمبه علامت گذاری می کنیم.
7)مهره را باز نموده جهت سوراخ کاری، قسمت علامت گذاری شده، به گیره دریل عمود سوراخ کن بسته، با مته های موجود ودر طی سه مرحله سوراخ کاری با سه مته متفاوت قطر دهانه سوراخ را به MM16 می رسانیم.باید توجه شود که حتما این سوراخ در مختصات تعیین شده تعبیه گردد و کاملا بصورت عمود بر قطعه کار ایجاد شده باشد.
8)قطعه کار را باز کرده، بار دیگر به گیره های نگه دارنده محکم می کنیم. حال برای ایجاد رزوه درون سوراخ مزبور از قلاویزهای یک خط، دو خط و بی خط طی سه مرحله محل یاد شده را قلاویز کاری می کنیم. توجه شود که قلاویز کاری باید با روغن کاری همراه باشد.
9)در حین کار با قلاویز دسته گیره


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد اسيب پذيري اجرکاري با word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد اسيب پذيري اجرکاري با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد اسيب پذيري اجرکاري با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد اسيب پذيري اجرکاري با word :

اسیب پذیری اجرکاری

تاریخچه آجر
آجر از قدیمی ترین مصالح ساختمانی است که قدمت آن بنا به عقیده برخی از باستان شناسان به ده هزار سال پیش می رسد.در ایران بقایای کوره های سفال پزی و آجر پزی در شوش و سیلک کاشان که تاریخ آنها به هزاره چهارم پیش از میلاد می رسد پیدا شده است. همچنین نشانه هایی از تولید و مصرف آجر در هندوستان به دست آمده که حاکی از سابقه شش هزار ساله آجر در آن کشور است وازه آجر بابلی و نام خشت هایی بوده که بر روی آنها منشورها قوانین و نظایر

آنها را می نوشتند گمان می رود نخستین بار از پخته شدن خاک دیواره ها و کف اجاق ها به پختن آجر پی برده اند . کوره های آجر پزی ابتدایی بی گمان از مکان هایی تشکیل می شده که در آن لایه های هیزم و خشت متناوبا روی هم چیده می شده است. فن استفاده از آجر ازآسیای غربی به سوی غرب مصر و سپس به روم و به سمت شرق هندوستان و چین رفته است در سده چهارم اروپایی ها شروع به استفاده از آجر کردند ولی پس از مدتی از رونق افتاده و رواج مجدد از سده

12 میلادی بوده که ابتدا از ایتالیا شروع شد. در ایران باستان ساختمان های بزرگ و زیبایی بنا شده اند که پاره ای از آنها هنوز پا بر جا هستند.
نظیر طاق کسری در غرب ایران قدیم آرامگاه شاه اسماعیل سامانی در گنبد کاووس و مسجد اصفهان را که با آجر ساخته اند همچنینی پلها و سد های قدیمی مانند پل دختر سد کبار در قم از جمله بناهای قدیمی می باشند. انواع آجر در ایران قدیم در ایران هر جا سنگ کم بوده و خاک خوب هم در دسترس بوده است آجر پزی و مصرف آجر معمول شده است اندازه آجر ایلامی حدود

10×38×38 سانیتی متر بوده پختن و مصرف آجر در زمان ساسانیان گسترش یافته و در ساختمان های بزرگ مانند آتشکده ها به کار رفته است اندازه آجر این دوره جدود 44×44×7تا 8 بوده است و بعد های آن 20×20×3 تا4 سانتی متر کاهش یافت.
در فرش کردن کف ساختمان از آجر بزرگتری به نام ختائی به

ابعاد 5×25×25 سانتی متر و یا بزرگتر از آن به نام نظامی در ابعاد 40×4×5 سانتی متر استفاده می شده است از انواع دیگر آجر در گذشته آجر قزاقی می باشد که پیش از جنگ جهانی اول روسها آن را تولید می کردند که ابعاد آن 5×10×20 بوده است آشنایی با آجر و مواد اولیه آن آجر نوعی سنگ مصنوعی است که از پختن خشت خام و دگرگونی آن بر اثر گرما به دست می آید

خاک آجر مخلوطی است از خاک رس ماسه فلدسپات سنگ آهک سولفات ها سولفورها فسفات ها کانی های آهن منگنز منیزیم سدیم پتاسیم مواد آلی و; مراحل ساخت آجر عبارتند از : کندن و ستخراج مواد خام آماده سازی مواد اولیه قالب گیری خشک کردن تخلیه و انبار کردن محصول انواع کوره های آجر پزی پس از خشک شدن خشت ها را در کوره می چینند طرز چیدن آنها طوری است که بین آنها فاصله وجود دارد تا گازهای داغ و شعله بتواند از لای آنها عبور کند کوره های آجر پزی سه هوع هستند: کوره تنوره ای هوفمان و تونلی قابل ذکر است که کوره های تونلی مدرن ترین

کوره های آجر پزی می باشند که در آنها سرامیک های ممتاز و صنعتی نیز می پزند ویزگی های آجر آجر خوب باید در برخورد با آجر دیگر صدای زنگ بدهد صدای زنگ نشانه سلامت توپری و مقاومت و کمی میزان جذب آب آن است آجر خوب باید در آتش سوزی مقاومت کند و خمیری و آب نشود رنگ آجر خوب باید یکنواخت باشد و همچنین باید یکنواخت و سطح آن بدون حفره باشد سختی آجر باید به اندازه ای باشد که با ناخن خط نیفتد استاندارد آجر در ایران بنابر آخرین

استاندارد ایران به تاریخ 7 خرداد 1357 در مورد آجرهای رسی آجرها به دو گروه دستی و ماشینی تقسیم بندی می شوند آجر های دستی خود به دو نوع فشاری و قزاقی سفید و آجر ماشینی نیز به توپر و سوزاخ دار گروه بندی شده اند.

میزان جذب آب مطابق استاندارد ایران در آجرهای دستی حداکثر 20% در آجر های ماشینی 16% و حدلقل برای هر دو نوع آجر 8% تعیین شده است انواع آجر غیر رسی و اشکال آن آجر جوش آجر خاص در صنعت سفال پزی است که در کشورهای صنعتی دارای اهمیت ویزه ای است از این آجر برای نماسازی ساختمان ها فرش کف پیاده روها پوشش بدنه و کف آبروها و مجراهای فاضلاب و تونل ها و ساختن دودکش ها فرش کف کارخانه ها انبارهای کشاورزی و سالن های دامداری

پرورش طیور استخر های صنعتی و جز اینها استفاده می شود انواع خاص آجر تولیدی در کشور های اروپایی آجر هایی در کشورهای صنعتی اروپاتولید می شوند که هنوز تولید آن در ایران مرسوم نشده است از آن جمله بلوک های تو خالی آتش بند برای نصب دور ستون ها به منظور جلوگیری از نفوذ آتش قطعات ویزه به شکل منحنی های کوز و کاس قطعات درپوش روی دیوار قطعاتی که از اجزا هستند مانند کلوک سرقد گوشه و جزاینها که هنوز در ایران تولید نمی شوند.

علل آسیب‌پذیری آجركاری
آسیب دیدگی علل مختلفی دارد كه بعضی از آنها را ذكر می‌كنیم:
الف) جابجایی زمین
1 نشست‌های خفیف: فشارهای ناشی از طبقات و اسكلت ساختمان كه بر سطح زیر دیوار وارد می‌شود، ملات را می‌شكند و در آجركاری ترك ایجاد می‌كند.
2 سطح آب‌های زیرزمینی:‌ در مواقعی كه بارندگی زیاد است، آب از نقاط دیگر به حوالی ساختمان نفوذ می‌كند و امكان دارد در سطح زیر بنا دگرگونی ایجاد شود. پس از جابجایی آب در طبقات پایین‌تر و خشك شدن سطح زیرین پی‌ها، حالت انقباض و انبساط بوجود می‌آید كه در نتیجه، ترك‌هایی در آجركاری پدید می‌آید.

3 زهكشی: چنانچه در زهكشی ساختمان‌هایی كه این حالت را دارند، ریزش و یا گرفتگی بوجود آید، سبب می‌شود كه در لوله‌ها و كانال زهكشی، تورم و سپس نشست خاك پس از خشك شدن رطوبت حاصل شود. بسیار اتفاق می‌افتد كه این حالت باعث نشست، شكست و ترك‌هایی در سطوح آجركاری می‌شود.

4 ماسه‌های روان: در مواردی اگری بدون آزمایش مكانیك خاك و عمل سنداژ پی‌سازی صورت گیرد، امكان وجود لایه‌های از خاك‌های نرم یا ماسه‌های روان در لایه‌های زیرین از طبقات زمین خواهد بود كه در اثر حركات زمین، ماسه‌های روان حركت می‌كنند و پی‌سازی و اسكلت آجری دچار نشست و ترك می‌شود.

5 حفره‌های بلعنده:‌ در مواردی كه خاك‌های لایه زیرین بسیار نرم است و در طبقات زمین به صورت طبیعی و یا به شكل مصنوعی مانند فروكش از كاریز و قنات‌های قدیمی ریزش وجود دارد، خاك در زیر پی‌ها بلعیده می‌شود و در نتیجه، در سطوح آجركاری نشست، شكست و ترك بوجود می‌آید.
6 تكیه‌گاه‌های بتنی: معمولاً سفف‌های بتنی باید با استخوان‌بندی بنا پیوند بخورد و مهار شوند. چنانچه این حالت رعایت نشود، در مواقع زلزله، امكان حركت و جابجایی رج‌های انتهایی وجود دارد. در این حالت، آجرها جابجا می‌شود و رج‌های مذكور را طبق آجركاری عوض می‌كنیم

7 قطعات فلزی: ستون‌های فلزی در اسكلت‌ای آجری در اثر گرمای داخلی و سرمای خارجی حركت‌پذیر می‌شوند. این امر باعث می‌شود كه در سطوح آجركاری ترك‌هایی به وجود آید.
ب) انقباض حاصل از خشك شدن
1 آجرهای سیمانی و آجرهای آهكی: زمان خودگیری بلوك‌های سیمانی و آجركاری ماسه آهكی كه امروزه ساخته شود، مشخص است. چنانچه قبل از این زمان، از مصالح ذكر شده در بین كلاف‌بندی اسكلت‌های بتنی و یا فلزی با ملات معمولی استفاده شود، پس از خودگیری كامل و خشك شدن عضوها، بین كلاف‌ها و دیوارها ترك‌هایی بوجود می‌آید.

2 اثر كشش بر ملات: ملات‌های ساروج و یا سیمانی بر اثر كشس، ترك برمی‌دارند. تركیب بتن در حالت فشار مقاوم است، اما در مقابل كشش مقاومتی ندارد، مگر اینكه در بتن فولادگذاری شود. به طور مسلم، ملات ماسه و سیمان با قشر ضخامت دوازده میلیمتر، در مقابل كشش خرد می‌شود و در آنها ترك‌های زیادی بوجود می‌آید. این امر باعث شكست آجری نیز می‌شود. مقاومت ملات ساروج از ملات سیمان هم كمتر و تاب فشار آن محدوداست. ملات ساروج تاب كششی هم ندارد و در اثر كشش خرد می‌شود.

ج: آتش‌سوری
1 اثر آتش بر مصالح: آجر كخ از خاك رس تهیه می‌شود، با تركیبات متغیر در مقابل حرارت گرم می‌شود. به طور مسلم، پس از سرد شدن، ترك‌هایی در آجركاری بوجود می‌آید.
2 آجرهای سیمانی و ماسه آهك نیز آب خود را از دست می‌دهند و تا حدی پوك می‌شوند.
3 آبپاشی و خنك كردن ناگهانی باعث ایجاد ترك در سطوح آجركاری می‌شود.
4 در اثر حرارت، پی‌ها و تیرهای پوشش نعل درگاه كه فلزی هستند، دچار انبساط می‌شوند و به آجركاری فشار می‌آورند. در نتیجه، در سطوح آجركاری ترك بوجود می‌آورند.

د: تغییر شكل در بام‌ها
1 سقف‌های مسطح بدون پیوند و اتصال با اسكلت و استخوان‌بندی بنا، در مقابل حركات خفیف و زلزله‌های ضعیف به صورت لولا عمل می‌كنند و باعث جابجایی رج‌های انتهایی می‌شوند كه این نقیصه، با تعویض و نماسازی و اصلاح برطرف می‌شود.
2 چنانچه سقف‌های شیبدار شیروانی و یا خرپاهای مثلثی با استخوان‌بندی بنا پیوند اصولی نداشته باشند، رج‌های انتهایی آنها در مقابل حركات زمین جابجا می‌شوند.
ه‍: حمله سولفات‌ها

1 چنانچه در آجر تركیبات سولفاته وجود داشته باشدف پس از استفاده با ملات سیمانی، ملات آسیب می‌بیند و آجركاری به مرور زمان صدمه می‌بیند.
2 خاك‌های سولفاته و نفوذ آنها در سطح زمین، به ملات‌های سیمانی قسمت نمای آجری صدمه می‌زنند و در نتیجه، قسمت‌های كه با خاك در تماس هستند، ترك برمی‌دارند. به طور مسلم، این امر به مرور زمان صدماتی به بار خواهد آورد.
3 درون دودكش‌ها باید كاملاً صیقلی باشند. دودكش‌ با مقطع دایره از دوكش‌های با مقاطع دیگر جالب‌تر است. حركت دورانی دود سبب كشش كامل آن در دودكش‌ها می‌شود و به ور مسلم اگر درون دودكش صیقلی نباشد، در سطح آن دودگرفتگی ایجاد می‌شود. چنانچه ضخامت دیوار آجری كم باشد و آب در دودكش نفوذ كند، دود كه دارای تركیبات گازدار است، روی آجركاری اثر می‌گذارد و به مرور زمان باعث صدماتی می‌شود.
4 چنانچه به اشتباه گرد گچ با سیمان مخلوط و به عنوان ملات استفاده شود، سیمان غیرعامل خواهد شد و در زیر بارهای فشاری ترك می‌خورد.
5 اثر سولفات‌ها بر اندود، سبب طبله و پوك شدن آنها نی می شود.

و: انبساط بر اثر رطوبت
1 ملات‌های رسی و آهكی بر اثر رطوبت مداوم متورم می‌شوند و به آجركاری فشار می‌آورند. در مواردی، پس از خشك شدن، باعث لقی در اسكلت آجركاری و یا شكست‌هایی جزئی می‌شوند.
ز: زنگ زدگی
1 اگر فاصله دیوار آجری در محل تماس با فلز عایق نشده از 25 میلی‌متر كمتر باشد، به عللی آب و رطوبت به فلز اثر می‌كند و باعث زنگ زدن و اكسیده شدن آهن می‌شود. اكسیده شدن آهن، مقاومت فولاد را كم می‌كند. اگر وضع به همین شكل ادامه یابد، باعث فرسودگی كلی آن می‌شود. در نتیجه اثر آن بر سطوح دیوار و جاری شدن رنگ قرمز جگری در مایع قهوه‌ای، نما بدرنگ می‌شود. اثرات و تركیبات آن بر آجركاری و ملات آن نیز سبب فعل و انفعالات شیمیایی و ایجاد ترك‌هایی در سطح نما و مسیر خود می‌شود.

2 ممكن است ستون، همسطح با آجركاری باشد. گاهی هم با رعایت 2 سانتیمتر برای پوشش‌های سفالین پس‌نشین دارد. در این حالت، رطوبت گاهی باعث زنگ‌زدگی فولاد به كار رفته غیرعایق و ایجاد ترك‌های سرتاسری و همچنین بدرنگی نما می‌شود. برای تعمیر اینگونه فلزات ـ چه به صورت موضعی و چه به شكل عمودی ـ با استفاده از ضدزنگ یا رنگ روغن و یا قیراندود، آنها را عایق می‌كنیم و سپس مراحل تعمیر و بنایی را بر سطح آنها با رعایت پوشش دیوار انجام می‌دهیم.
ح: مصالح نامناسب
1 وجود سنگ‌های خرد آهكی در آجر و در موقع كار، باعث آلوئك می‌شود. آلوئك با مكش آب از ملات و یا در اثر رطوبت، سبب تركیب آهك داخل آجر می‌شود و ازدیاد حجم پیدا می‌كند. در نتیجه، لب پَر می‌شود و آجر ترك برمی‌دارد.
2 وجود دانه‌های ریز آهك نشكفته در ملات نیز پس از تركیب با آب، در سطح بندها و آجرهای همجوار ترك‌هایی بوجود می‌آورد.
3 ملات‌ها سرباره و خاكستردار از كوزه‌های ذوب آهن و یا زغال‌سنگ مخلوط با ملات، باعث دگرگونی شیمیایی و در نتیجه باعث سبب ضایعات می‌شود.
ط: یخ‌زدگی
1 رطوبت دائم در نما، باعث فرسوده شدن ملات‌های نامقاوم و به مرور زمان، خالی شدن آنها می‌شود. به همین دلیل، رج‌های آجر لق می‌شوند و روی یكدیگر می‌افتند.
2 وجود رطوبت زیاد باعث می‌شود كه ماهیت آجر از حالت خود خارج شود و در نما دگرگونی بوجود آید.

3 در نقاط سردسیری، رطوبت باعث یخزدگی سطوح آجركاری مرطوب می‌شود. ابتدا پوسته‌های نازك و سپس ورقه‌های عمیق از آجر جدا می‌شود و به مرور سبب خسارت فراوانی خواهد شد. در این حالت، ملات نیز به راحتی از جای خود جدا و باعث تخریب قسمتی از ستون یا دیوار می‌شود.
رطوبت‌زدگی ممكن است بر اثر تركیدگی لوله‌های آب از قسمت‌های خارجی یا داخلی ساختمان باشد. همچنین در بعضی از مناطق سرد و مرطوب، بر اثر وزش بادهای مختلف، امكان حركت ذرات آب و نشست رطوبت در نماهای همجوار پیش می‌آید.

ی: اثر نمك‌ها بر سطح آجركاری
نمك‌های بر سطوح آجركاری سفیدك می‌زنند. اگر مقدار سفیدك ناچیز باشد، به راحتی برطرف می‌شود، ولی اگر قشر نمك زیاد باشد، خطر سولفاته شدن سطوح به ویژه در بندها بوجود می‌آید كه در نهایت، ملات سبمانی بین آجرها را فاسد می‌كند. در بعضی موارد، كپك‌ها ممكن ات بر اثر نوع تركیب نمك‌ها، به رنگ سبز نیز ظاهر ‌شوند. در مجموع، یكی از علل یخ‌زدگی، اثر نمك‌ها بر نماست كه در نهایت، سبب پوسته پوسته و یا ورقه‌ شدن آجركاری می‌شود.
تعمیر آسیب‌ها
1 پیشگیری از نشست و افت: جلوگیری از بیشتر شدن آن بوسیله تزریق بتن با پمپ فشار هوا و همچنین پر كردن زیر دیوارهای در حال نشست انجام می‌شود كه درباره آن بحث كردیم.
2 تغییر آب‌های زیرزمینی: الف) نشست آن به طور طبیعی؛ ب) زهكشی؛ ج) كانال‌كشی اطراف ساختمان.
3 پیشگیری از خرابی زهكشی: مسیر حركت آب در چاهك یا چاه در زمان‌های مختلف، نشان‌دهنده‌ وضع زهكشی و احتمالاً گرفتگی آن است. چنانچه گرفتگی وجود داشته باشند، باید برای شناسایی محل و برطرف كردن این نقیصه اقدام شود.
4 پیشگیری از حركت ماسه‌های روان:
الف) چنانچه ماسه‌های روان روی هم انباشته شده باشند، می‌توانیم با پشت بندسازی به روش‌های مختلف آن را مهار كنیم.
ب) با كنده چاه و پركردن آن با بتن و یا شفته‌
ج) تنگ بستن بوسیله سنگ‌كاری و آجرچین‌های اصولی تحت زاویه موثر نیز مانعی برای حركت ماسه‌های روان است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل M File (ام فایل یا همان سورس کد برنامه متلب) ارائه میگردد

پروژه پخش بار جاروب رفت و برگشتی در متلب (matlab) با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در MATLAB می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل Matlab (مطلب یا همان متلب) پروژه پخش بار جاروب رفت و برگشتی در متلب (matlab) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توضیحات:

پروژه رشته برق با موضوع پخش بار جاروب رفت و برگشتی، شامل فایل توضیحات به صورت word و pdf و فایل متلب.


در این مجموعه برنامه ی پخش بار سیستم توزیع (پخش بار جاروب رفت و برگشتی) به کمک نرم افزار متلب نوشته شده است و هم چنین در کنار آن توضیحات جامعی در مورد انواع بارها و خود پخش بار جاروب رفت و برگشتی داده شده است .
دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

کارآموزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر كرج با word دارای 185 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر كرج با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآموزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر كرج با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآموزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر كرج با word :

«کارآموزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر كرج با word
فهرست مطالب»

عنوان

شماره صفحه

تاریخچه

1

بخش تحقیقات سیب زمینی و پیاز

12

قسمت اول: سیب زمینی

مقدمه

40

طبقه بندی

42

گیاه شناسی

44

گلدهی در سیب زمینی

46

طبقه بندی و مراكز پراكنش سیب زمینی

47

عادت رشد

48

سیستم تولید بذر گواهی شده در كانادا

58

آبیاری

60

نیازهای غذایی سیب زمینی

64

زمان برداشت

73

فیزیولوژی پس از برداشت

77

گواهی بذور سیب زمینی

85

هدفهای اصلاحی سیب زمینی

86

طرح در حال اجرا در مؤسسه بررسی سیب زمینی

101

عنوان

شماره صفحه

قسمت دوم: پیاز

پیشینه

145

رده بندی گیاهی

145

تركیب پیاز

146

بو و طعم پیاز

146

ارقام پیاز

147

سطح زیر كشت

149

تولید

151

عملكرد

152

فرایند تولید

154

انبار كردن

167

طرح های در حال اجراء در مؤسسه بر روی پیاز

169

منابع و مأخذ

177

تاریخچه:

تاریخچه تحققات اصلاح نباتات در ایران و تاسیس مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر.

سیر تحول تحقیقات اصلاح نباتات ایران را به طور اختصار می توان به سه دوره تقسیم نمود:

دوره اول:

این دوره با تاسیس مدرسه فلاحت و سپس دانشكده كشاورزی كرج (زیر نظر وزارت كشاورزی) آغاز و 20 سال به طول می انجامد. این دوره بیشترین موانع را در خود داشته است. زیرا برای تغییر روش های قدیمی و دلبستگی های تعصب آمیزی كه مالكان و كشاورزان آن زمان در استفاده از روش های قدیمی داشتند نیاز فراوانی به افراد تحصیل كرده و آشنا به كشاورزی نوین بود.

در همین دوره تاسیسات فنی و مزارع آزمایشی مستقلی برای انجام یك سلسله آزمایشات در جنب دانشكده ایجاد شد. از حدود سال 1310 تهیه بذور مرغوب در مزارع آزمایشی باغ فردوس مدرسه عالی فلاحت آغاز شد و در زمینه غلات، حبوبات و سبزیجات و انواع بذر پنبه نمونه‌هائی از كل كشور جمع آوری و در مزارع كاشته و مطالعه گردید.

در آن زمان طبق تقاضای اداره كل فلاحت و صناعت وقت ارقام مختلف چغندر قند نیز از كشورهای آلمان، دانمارك، بلژیك و شوروی سابق جمع آوری و مورد آزمایش قرار گرفت. از اواخر سال 1311 آزمایشات مقدماتی چغندر قند، پنبه، غلات و ازدیاد بذر در مزارع باغ فردوس مدرسه عالی فلاحت شروع و اولین بنگاه اصلاح نباتات ورامین در ایران در سال 1314 در كرج تأسیس گردید كه وظیفه اصلی آن اصلاح و تهیه بذر چغندر قند بود. در همان تاریخ مقدمات اصلاح و تهیه بذر غلات نیز در كرج فراهم شد. در اواخر سال 1315 در ورامین بعنوان یكی از مناطق مهم پنبه خیز كشور بنگاه اصلاح نباتات تاسیس و نسبت به تهیه بذر الیت پنبه و همچنین انواع گندم اقدام نمود.

دوره دوم:

این دوره تقریبا با خاتمه جنگ جهانی دوم آغاز و تاسیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در سال 1339 ادامه یافت. در واقع این دوره با آغاز پیدایش و گسترش سریع روش ها و ابزار كشاورزی نوین در كشورهای پیشرفته شروع گردید. این دوره را می توان دوران آمادگی و تلاش كادر متخصص و مرحله اصلاح بذر و نهال نامید. در این دوره بسیاری از متخصصین تحصیل كرده كشاورزی در جهت رفع وضع نابسامان بذر و نهال در كشور اقدام به انجام یك رشته مطالعات و آزمایشات مقدماتی نمودند. این امر ابتدا در مراكز اصلاح و تهیه نهال و بذر كرج و ورامین كه امكانات بهتری داشتند آغاز شد.

از سال 1325 تحقیقات باغبانی نیز با جمع آوری گونه‌های مختلفی از میوه جات سردسیری داخلی و خارجی و احداث باغ كلكسیون در كرج آغاز شد. این امر در مورد مركبات در شمال و در زمینه خرما در جنوب انجام گردید.

از سال 1327 با جدا شدن دانشكده كشاورزی كرج از وزارت كشاورزی امكانات مربوط به جمع آوری و آزمایش توده های بومی گندم و جو در بنگاه اصلاح نباتات كرج متمركز شد.

از سال 1330 تحقیقات پنبه به شكل جدی تری گرفته و به طور وسیع در مركز ورامین آغاز گردید. در سال 1335 فكر تأسیس اداره تهیه بذر گواهی شده در وزارت كشاورزی شكل گرفته و این اداره تأسیس گردید تا نسبت به كنترل مزارع غلات و پنبه در كرج و ورامین اقدام نموده و بعد از كنترل و صدور گواهی بذر مادری در بین كشاورزان توزیع گردد.

با متمركز كردن فعالیت های پراكنده قبلی، از سال 1336 تحقیقات برنج نیز در بنگاه كشاورزی لاهیجان به طور جدی آغاز گردید و با ایجاد ایستگاه برنج رشت در سال 1338 توسعه می یابد.

حاصل تمامی این تلاش ها نتایج گرانبهایی داشته است كه شالوده موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بر همین نتایج استوار گردیده است.

دوره سوم:

در دوره سوم با توجه به پراكندگی تحقیقات در دستگاههای مختلف وزارت كشاورزی از یك طرف به این واقعیت كه اداره كل زراعت دقت با تشكیلات محدود و امكانات ناچیز خود مستقیماً قادر به هدایت این امر مهم نبود. ضرورت تاسیس موسسه ای مستقل با اختیارات وسیع قانونی احساس گردید. بنابراین تشكیل موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر براساس لایحه قانونی مصوب مجلس شورای ملی كه در تاریخ 3/8/1338 به تصویب مجلس سنای وقت رسیده مشتمل بر 6 ماده و یك تبصره به شرح زیر مورد موافقت قرار گرفت:

ماده 1- به منظور اصلاح و تهیه كلیه نهال ها و بذر های مرغوب و مناسب با اب و هوای نقاط مختلف كشور سازمانی به نام موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر تحت نظر وزارت كشاورزی تاسیس می شود.

ماده2- رئیس موسسه می تواند معاملات مربوط به فرآورده های كشاورزی را تا یكصد هزار ریال بدون رعایت مقررات و مزایده اجازه دهد. معاملات فرآورده های كشاورزی بیش از این مبلغ راهیأتی مركب از وزیران كشاورزان و دارائی و یا معاونین آن ها و رئیس موسسه در صورت ضرورت از قیود مناقصه و مزایده معاف خواهند نمود.

ماده3- كمك دولت به بودجه این موسسه یكجا ضمن بودجه وزارت كشاورزان منظور و در اول هر فصل یك چهارم آن به اختیار موسسه گذاشته می شود و بودجه جزء موسسه را وزیران كشاورزی و دارائی تصویب می‌نمایند. عواید موسسه جزو بودجه آن منظور و مازاد درآمد صرف توسعه و تكمیل عملیات موسسه می گردد.

تبصره- وجوه حاصله از درآمد و صرفه جوئی ها هر سال به سال بعد منتقل و به مصرف توسعه موسسه خواهد رسید.

ماده 4-وزارت كشاورزی مجاز است با تصویب هیأت وزیران ورود بذری را كه مصلحت نداند ممنوع نماید و همچنین كشت و تهیه بذور و چغندر قند و پنبه را در مناطق معینی به وسیله اعلان سه ماه قبل از فصل كشت ممنوع و در صرف تخلف كشت ممنوع شده را معدوم سازد.

ماده5- موسسه نمی تواند نهال بذور و مرغوب را به تقاضای كشاورزان و مالكین بیشتر از قیمت تمام شده بفروشد.

ماده 6- وزارت كشاورزی و وزارت دارائی مامور اجرای این قانون می باشد. لایحه قانونی فوق كه مشتمل بر شش ماده و یك تبصره می باشد در جلسه روز دوشبنه سوم آبان ماه یكهزار و سیصد و سی و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.

وظایفی كه به موجب قانون به عهده موسسه قرار داده می شود به شرح زیر بوده است:

1- بررسی های به نژادی و به زراعی برای اكثر محصولات مهم زراعی مثل گندم، جو و پنبه، برنج، دانه های روغنی، ذرت، حبوبات، نباتات علوفه‌ای و كنف.

2- تولید بذور مادری و تهیه بذور گواهی شده به منظور تكثیر و تهیه بذر مورد نیاز كشور و همچنین ازدیاد و توزیع نهال های پیوندی از ارقام انتخابی مناسب با شرایط آب و هوائی مختلف كشور.

3- كنترل و گواهی بذوری كه تولید كنندگان بذر براساس ضوابط تعیین شده در وزارت كشاورزی و منابع طبیعی وقت تولید می‌كنند.

بدیهی است كه در آغاز كار مشكلات تهیه امكانات و اراضی به قوت خود باقی بوده است ولی موسسه در راستای ایفای وظایف محوله اقدام به تشكیل 4 اداره كل به شرح زیر نمود:

1- اداره كل بررسی های باغبانی به منظور ازدیاد اولیه ارقام میوه، سبزی و صیفی و سیب زمینی.

2- اداره كل بررسی های زراعی به منظور بررسی و ازدیاد اولیه بذور پنبه، گندم و جو و ذرت و برنج علوفه و حبوبات و سایر نباتات زراعی.

3- اداره كل تكثیر و گواهی بذر به منظور كنترل بذور تولیدی و صدور گواهی بذر.

4- اداره كل تكثیر و توزیع بذر جهت تهیه و توزیع بذور اصلاح شده.

در مرحله بعدی به منظور تجهیز و تكمیل امكانات ایستگاهها از نظر ماشین آلات، تأسیسات و تجهیزات، اداره كل امور ایستگاهها نیز در موسسه تشكیل گردید.

در همین راستا موسسه اقدام به تشكیل لابراتوار اصلاح غلات كرج، لابراتوار اصلاح بذر چغندر قند در كرج، لابراتوار اصلاح میوه در كرج، لابراتوار اصلاح بذر پنبه در ورامین، لابراتوار اصلاح برنج در رشت، لابراتوار اصلاح خرما در اهواز و گلخانه‌های مخصوص اصلاح بذر در كرج و ورامین نمود.

همچنین علاوه بر مركز اصلاح نباتات كرج در ورامین سه ایستگاه درجه یك با هدف تبدیل بعدی به مراكز اصلاح نباتات مشابه كرج و ورامین شامل ایستگاه كشاورزی مغان و ایستگاه كشاورزی طرق مشهد- ایستگاه كشاوری داراب فارس تاسیس گردید. ایستگاه اهواز نیز كه قبلا وجود داشت در همین ایام تبدیل به ایستگاه درجه یك شد. ایستگاههای درجه یك وسعت قابل توجهی داشته و علاوه بر مطالعات و آزمایشاتی كه به میزان محدودتری درباره اكثر گیاهان منطقه و محصولات عمده غذایی و صنعتی به عمل می‌آورند، نسبت به تهیه بذور الیت و مادری و همچنین تهیه نهال های مرغوب و مناسب محل نیز در حدود برنامه های سالیانه اقدام می كردند و محصول آن ها را در دسترس كشاورزان قرار می دادند. علاوه بر ایستگاه‌های درجه یك ایستگاههای اختصاصی نیز با وسعت 10-5 هكتار تاسیس گردیدند كه برای بررسی ارقام و تهیه بذور و نهالهای اختصاص داشتند كه با توجه به استعداد و شرایط اقلیمی محل بیش از سایر محصولات مورد نیاز كشاورزان و باغداران بود.

نهایتاً ایستگاههای بررسی منطقه‌ای نیز علاوه بر این مركز تاسیس گردیدند كه بعد از اتمام بررسی ها در مراكز اصلاح نباتات جهت تعیین سازگاری ارقام در مناطق و شرایط اقلیمی مختلفی مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

با تأمین نیازها و تجهیزات مورد نیاز و به ویژه تأمین نیروی متخصص از یك طرف و افزایش حجم فعالیت ها و بالاخره ضروررت تمركز روی محصولات خاص و افزایش كارآیی و بازده تحقیقات به تدریج تشكیلات موسسه تغییر یافت و به طوری كه در سال 1348 بخش تحقیقات دانه های روغنی و در سال 1349 بخش تحقیقات ذرت (یونجه) تأسیس گردیدند. در سال 1350، اداره كل بررسی های باغبانی به بخش تحقیقات باغبانی تغییر یافت و از سال 1357 واحد سبزی و صیفی از آن جدا شده و به صورت بخش تحقیقات سبزی و صیفی ادامه فعالیت داد. در راستای توسعه فعالیت های تحقیقاتی مؤسسه، از سال 1359 بخش تحقیقات حبوبات كه قبلا فعالیت هایی به صورت اداره كل و همچنین طرح حبوبات دانشكده كشاورزی داشت تاسیس گردید. در سال 1362 در جهت تكمیل و توسعه تحقیقات در حال انجام، بخش تحقیقات فیزیولوژی و بیوشیمی و تكنولوژی تاسیس شد و در جهت سرویس دهی به تحقیقات در حال انجام را افزایش كارائی تحقیقات در نیمه دوم همین سال (1362) بخش ژنتیك و آمار نیز در موسسه تاسیس گردید. به دلیل حجم بالای فعالیت های تحقیقاتی و تعدد و تنوع محصولات مختلف سبزی و صیفی و همچنین اهمیت روز افزون این محصولات مختلف سبزی و صیفی و همچنین اهمیت روزافزون این محصولات روند توسعه فعالیت های تحقیقاتی همچنان ادامه یافت و با توجه به اهمیت برخی محصولات برای صادرات و مصرف داخلی در سال 1377 بخش تحقیقات سیب زمینی، پیاز و حبوئبات آبی از این بخش تفكیك و بخش سبزی و صیفی به ورامین منتقل گردید. روند توسعه فعالیت های تحقیقاتی همچنان ادامه یافت و با توجه به اهمیت برخی محصولات یا زمینه‌های كاری و لزوم تقویت بیشتر آن‌ها برخی بخش‌ها یا محصولات بخش ها به صورت موسسات تحقیقاتی مستقل تاسیس و از موسسه جدا گردیدند و به طوری كه با توجه به اهمیت تولید و صادرات محصولات پسته، خرما و مركبات، در سال 1371 موسسه تحقیقات مركبات در رامسر تاسیس و این محصولات از موسسه تحقیقات نهال و بذر جدا گردیدند.

همچنین با توجه به نقش دیمكاری در تامین محصولات اساسی كشور از سال 1371 موسسه تحقیقات دیم در مراغه تاسیس و كلیه فعالیت‌های تحقیقاتی دیم از موسسه تحقیقات نهال و بذر منفك و در این موسسه متمركز می گردد. تاسیس موسسه تحقیقات برنج در رشت (1373)، تاسیس موسسه تحقیقات پنبه در گرگان (از سال 1376) و بالاخره تبدیل بخش تحقیقات فیزیولوژی و بیوشیمی و تكنولوژی به موسسه تحقیقات بیوتكنولوژی (در سال 1378) از دیگر موارد منفك شده از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در جهت تمركز بیشتر فعالیت های تحقیقاتی بر روی محصولات استراتژیكی و صادراتی كشور هستند. لازم به ذكر است كه تشكیلات این موسسه بجز موسسه بیوتكنولوژی (در سال 1379) در سال 1376 به تصویب رسیده است.

در حال حاضر موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر شامل بخش های تحققاتی زیر است:

1- بخش تحقیقات غلات.

2- بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه‌ای.

3- بخش تحقیقات دانه‌های روغنی.

4- بخش تحقیقات باغبانی.

5- بخش تحقیقا سبزی و صیفی (در ورامین).

6- بخش تحقیقات سیب زمینی و پیاز.

7- بخش تحقیقات كنترل و گواهی بذر.

8- بخش تحقیقات ژنتیك و ذخائر توارثی (بانك ژن گیاهی ملی ایران)


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل Gis (جی آی اس) ارائه میگردد

شیپ فایل مرز شهرستان رودان با word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Gis می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ArcGis (آرک جی ای اس) شیپ فایل مرز شهرستان رودان با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

شیپ فایل مرز شهرستان رودان

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام شهرستان
- مرکز شهرستان
- مساحت شهرستان به کیلومتر
- محیط شهرستان به کیلومتر
- مساحت شهرستان به هکتاردانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : يکشنبه 18 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله رايگان سيره و روش پيامبر با word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رايگان سيره و روش پيامبر با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رايگان سيره و روش پيامبر با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رايگان سيره و روش پيامبر با word :

‌سیره و روش پیامبر(ص) در نظر و عمل ، صد در صد و بدون ذره‌ای کاستی معطوف به عدالت در تمامی ابعاد است. به گزارش خبرگزاری شبستان، سید عباس نبوی، پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه در پاسخ به سئوال خبرنگار گروه اجتماعی مبنی بر اینکه سیره عملی و نظری پیامبر در ظلم‌ستیزی و عدالت خواهی چگونه است گفت: مسئله عدالت بخصوص در بعد اجتماعی به عنوان یک مسئله انسانی دغدغه جوامع مختلف و رهبران و مدیران جوامع از دیر باز بوده است. اما دین اسلام و سیره پیامبر اعظم(ص) در دوره‌ای که حضرت دعوت اسلامی را مطرح کردند و بعد از این که این دعوت ، گسترش پیداکرد، مهمترین وجه زندگی انسان‌ها در جهان مادی، حرکت برای حقوق عدالت خواهی در جهان اسلام است. وی تصریح کرد: سیره پیامبر اسلام(ص) سیره‌ای شد که صد در صد بدون ذره‌ای کاستی به سمت عدالت معطوف شد. تجربه حاکمیت دولت پیامبر در مدینه و بعد توسعه آن در حجاز و بعد ایران و یمن. به عنوان درخشان‌ترین دوره تاریخ بشر است که انسانها در زندگی از این دوره الهام می‌گیرند. سید عباس نبوی با اشاره به الگو بودن پیامبر در تمامی زمینه‌ها گفت: پیامبر اسلام(ص) در تمامی زمینه‌ها یک الگوی برجسته را ارائه می‌کردند و در عمل خود نیز محور این الگو بودند

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : يکشنبه 18 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

چگونگی شكل گیری كاراكتر ژاكلین در تئاتر (گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!) با word دارای 129 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چگونگی شكل گیری كاراكتر ژاكلین در تئاتر (گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي چگونگی شكل گیری كاراكتر ژاكلین در تئاتر (گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن چگونگی شكل گیری كاراكتر ژاكلین در تئاتر (گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!) با word :

بدیهی است ، بازیگری انسانی ترین هنرهاست . از آن جهت كه همدم روح ، كالبد ، پدیده ها و جهان پیرامون آدمی‌است ، به مكاشفه ای می‌ماند كه جز با از میان بردن موانع بازدارنده و آزار دهنده موجود در كار انسان نمایشگر ، امكان بروز نخواهد یافت .

بازیگری فن مقابله آدمی‌با خود است و یافتن یا ایجاد بهانه ای برای تسلط نقش بر بازیگر .

چگونه ایفای نقش كنم ؟

این پرسشی است كه هر بازیگر از خود در ابتدای كارش بر روی متن نمایشنامه و كاراكتری كه قرار است بازی كند ، می‌پرسد و با استفاده از دانش علمی‌و تجربی خود سعی می‌كند كه به آن پاسخ دهد . در واقع او برای شخصیت پردازی درست نیاز به دانش و تجربه تئائری دارد و در این میان تئوریهای موجود تئائر نقش ویژه‌ای را ایفا می‌كند . احتمالاً تئوری از زمانیكه علم رو به پیشرفت گذاشته است اهمیت بیشتری پیدا كرده است و در واقع هر تئوری چكیده تجربیات و آموخته های یك یا چند نسل از پیشینیان است ، پس بایستی با تأمل و احترامی‌خاص با آنها برخورد كنیم . نكته دیگر اینكه ما بواسطه همین تئوریهاست كه می‌توانیم به تجربیات جدید دست پیدا كنیم و همین تئوریها هستند كه اندوخته علمی‌ما را تشكیل می‌دهند و گاهی اوقات نیز با توجه به شرایط بایستی حذف و تعدیل شوند .

بارها و بارها از كارگردانم شنیدم كه می‌گفت : بازیگر نباید نقش را بازی كند ، او ابزاری است در خدمت نقش ، پس بگذارید نقش شما را بازی كند . برای رسیدن به این نظریه و عمل كردن به آن دست به تجربه ای نو زدیم .

در این تجربه جدید برای رسیدن به شیوه اجرایی مورد نظر كارگران مجبور بودیم كه بعضی از تئوری ها را به شكلی تعدیل و یا حذف كنیم . این قضیه در ابتدا باعث بوجود آمدن اختلاف نظر بین اعضا گروه شد . زیرا عده ای بر این عقیده بودند كه ماحق نداریم در تئوریها دست ببریم و باید آنها را بطور كامل بپذیریم و بقیه عكس این نظر را داشتند ولی كارگران برای آنها این موضوع را توضیح داد و گفت : كه قصد ما نادیده گرفتن و زیر پا گذاشتن اصول نیست و مـا فقط می‌خواهیم تجربه ای جدیدی را به انجام برسانیم.

این شیوه اجرایی كه ما می‌خواستیم تجربه كنیم و این نحوه بازی گرفتن از بازیگران برای من بسیار جالب بود و با انگیزه بدست آوردن تجربه ای نو و گرانبها كار را شروع كردیم . در این شیوه كارگردان متذكر می‌شود كه ؛ برای جان بخشیدن به یك نقش و یك صحنه باید به اندازه كافی از قوه تخیل بهره مند باشید تا بتوانید مجذوب مشكلات و گرفتاریهای دنیای تخیلی نقش بشوید و نه درگیر گرفتاریهای حقیقی – واقعی دنیای بازیگری خودتان . اساس بازیگری باوراندن است .

در این راستا ، استانیسلاوسكی هم به شاگردانش یاد داد كه از « اگر سحر آمیز » استفاده كنند تا در فكر كردن و عمل كردن به كلمات ، موفقیت اجرای كامل نقش را كسب كنند و شرایط مفروض به همان مقدار « اگر » واقعی شود ، در دنیای خیالی صحنه بازیگر به آن چیزی تبدیل می‌شود كه نویسنده خواسته است . عاشق ، دوست ، دشمن ، والد ، بردار ، خواهر و …. باید طوری عمل كرد كه در صورت حقیقی بودن مسئله رفتار می‌كردیم . به عبارت دیگر ، موقع هنرپیشگی توجهمان را معطوف مشكلات نقش كنیم طوری كه اگر مشكلات خودمان بودند . عمل می‌كردیم و تمام نیروهایمان را صرف پیدا كردن راه حل می‌كردیم . اگر نتوانیم این اطمینان را در خود ایجاد كنیم ، انتظار نداشته باشیم كه تماشاچی این كار را بكند .

آلانازیمف (Alla Nazimova) ، بازیگر زن اوایل قرن بیستم كه به خاطر چگونگی برداشتش از شخصیتهای ایبسن معروفیت داشت ، می‌گفت : « اول ، آخر و همیشه، یك بازیگر باید قوه تخیل داشته باشد ، بدون قوه تخیل بهتر است كه یك واكسی باشد تا یك هنر پیشه » .

چگونگی شكل گیری كاراكتر ژاكلین در تئاتر (گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!) با word
فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول :

1 –1 شناخت نویسنده 5

1-2 بسترهای نمایشنامه 9

1-3 تحلیل كلی نمایشنامه 12

1-4 فضا و عناصر دراماتیك نمایشنامه 20

1-5 روابط و چگونگی ارتباط اشخاص نمایشنامه26

فصل دوم :

2-1 تشریح نقش انتخابی بر اساس تیپ یا شخصیت32

2-2 تشریح كلی و عام شخص36

2-3 تشریح وضعیت جانبی نقش39

2-4 تشریح وضعیت روحی / روانی نقش و پیچیدگی های آن 42

2-5 تشریح شرایط و موقعیتهای محیطی و غیر محیطی شخص بازی 45

فصل سوم :

الف : رفتار بیرونی 51

ب : رفتار درونی52

ج : ریتم نمایش 53

فصل چهارم :

4-1 تشریح نظر و تحلیل كارگردان در باره نقش 56

4-2 تشریح شیوه و مكتب انتخابی كارگردان در هدایت جمعی گروه و نوع

بازی بازیگران 63

4-3 نكته های مورد توافق و اختلاف بازیگر و كارگردان درباره نقش 69

4-4 تشریح و گزارش جلسات تمرین72

فصل پنجم :

5-1 نتیجه گیری 76

5-2 منابع و ماخذ78


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : يکشنبه 18 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسی تاثیر سبک رهبری (رابطه مدار و وظیفه مدار) بر رضایتمندی شغلی کارکنان پژوهشکده جهاد کشاورزی با word دارای 137 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر سبک رهبری (رابطه مدار و وظیفه مدار) بر رضایتمندی شغلی کارکنان پژوهشکده جهاد کشاورزی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تاثیر سبک رهبری (رابطه مدار و وظیفه مدار) بر رضایتمندی شغلی کارکنان پژوهشکده جهاد کشاورزی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر سبک رهبری (رابطه مدار و وظیفه مدار) بر رضایتمندی شغلی کارکنان پژوهشکده جهاد کشاورزی با word :

چکیده

سبک رهبری مدیریت یکی از عوامل مؤثر در افزایش میزان رضایت شغلی کارکنان پژوهشکده جهاد کشاورزی است. این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبک رهبری مدیران (وظیفه­مداری و رابطه مداری) با رضایت شغلی کارکنان پژوهشکده جهاد کشاورزی در بهار سال 1388 در شهرتهران انجام شده است. در این پژوهش که توصیفی – تحلیلی است، اطلاعات لازم از دو نوع پرسشنامه به دست آمده است. یکی پرسشنامه سنجش سبک رهبری و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) نام دارد و این پرسشنامه بعد از سنجش اعتبار در میان نمونه­ها توزیع شد.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان است که در این پژوهشکده مشغول به کار هستند که 75 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند . از این تعداد 5 نفر افت آزمودنی بود .تجزیه و تحلیل داده­های پژوهشی در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. در سطح آمار توصیفی از مشخصه­های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین ،انحراف معیار و جداول بود و در سطح آمار استنباطی متناسب با سنجش داده­ها و مفروضات از آزمون­ t دو گروهی مستقل جهت تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد.

فصل اول

موضوع تحقیق

1- مقدمه: تعریف موضوع و بیان مساله

از آنجا كه امروزه مدیریت نقش بسزایی را در اداره فعالیتها و زندگی اجتماعی بشر ایفا می نماید ، به مدد این توانمندی است كه مأموریتها و اهداف سازمان تحقق می یابد و از امكانات موجود بهره برداری می شود و توانائیها و استعداد انسانها از قوه به فعل در می آید . مدیران در انجام وظایف خود فرآیندی را دنبال می كنند كه شامل اجزایی چون برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت و كنترل ، انگیزش ، ارتباطات ، هدایت و تصمیم گیری است . مجموعه این فعالیتهاست كه مدیریت را شكل می دهد و هماهنگی و میل به اهداف سازمان را میسر می سازد.

مدیریت مستلزم پدید آوردن و نگهداری محیطی است كه در آن افراد با هم و به صورت گروه در دستیابی به هدفهای مشترك تلاش و كوشش وا می دارد .

مدیر در نقش رهبری می توان سبكهای مختلف رفتاری را با كاركنان داشته باشد . رضایت كاركنان از شغل خویش و ارزشیابی صحیح از عملكرد افراد حائز اهمیت است . مدیران لازم است تا استعداد و توانایی كاركنان مؤسسه خود را با انتخاب سبك مناسب رهبری به سوی بازدهی بالا سوق دهند .

مدیران روشهای متفاوتی در اداره سازمانهای خود دارند . هر یك می كوشند تا با كمترین هزینه در حداقل زمان بهترین بهره از امكانات موجود ببرند و كارایی و اثربخشی سازمان را حد ممكن بهینه سازند اما چرا تعدادی از مدیران موفق و تعدادی ناموفق هستند . مدیرانی كه علاوه بر داشتن استعداد ذاتی ، اصول رایج در مدیریت و تكنولوژی روز را فرا گرفته و خود را هماهنگ با زمان پیش برد ، احتمال موفقیتشان زیادتر از مدیـرانی خواهد بود كه بهره گیری از امكانات آموزش مدیریت بخواهند به پیش بتازند . اطلاع و آگاهی از روشـها و سبكهای رهبـری سازمان به منظور شناسـایی و تأثیـر آن بر رضایت شغلی كاركنان می تواند گامی مؤثر در جهت ارتقاء و بهبود بهره وری پژوهشکده مهندسی جهاد كشاورزی تهران باشد .

نوع برخورد مناسب مدیران سبب ایجاد روحیه قوی در كاركنان می شود و میزان خشنودی آنها را در كار و حرفه بالا می برد . طبیعتاً این روحیه بالا و این میزان خشنودی در كار كاركنان تأثیر بسزایی دارد و موجب دلگرمی آنها می شود و در نتیجه سبب می گردد كه كاركنان با جدیت بیشتری فعالیت نماینـد . مسلماً این امـر باعث توسعه اقتـصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی كشور خواهد شد . كارائـی و رضایت شغـلی در هر سازمان مورد توجه است هـر فرد وقتی وارد سازمان می شود با مجموعه ای از خواسته ها و نیازها ، تجربیات گذشته كه بر روی هم انتظارات شغلی او را می آفرینند به كار می پردازد و انتظار دارد اشتغال ، نیازها و توقعات او را برآورده سازد و برای او نهایت رضایت را تأمین نماید خشنودی و یا رضایت شغلی مجموعه ای از احساسها و نگرشهای مثبت است كه فرد با آن به كار خود می نگرد و عوامل بسیاری در آن مؤثر می باشد . از بین عوامل گوناگون سعی بر آن داریم كه تأثیر سبك های رهبری مدیران برمیزان خشنودی كاركنان را مشخص نمائیم .

مصدق راد (1381) می نویسد:

مدیریت در حقیقت هماهنگی منابع مادی و انسانی به منظور دستیابی به اهداف سازمانی به طریقی است كه مورد قبول جامعه باشد. سازمانها به مدیران و كاركنان اثربخش و كارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابند. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش بهره وری در رأس سازمان قرار دارد. موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبكهای موثر رهبری مدیر است. مدیر در نقش رهبری سازمان می تواند سبكهای متفاوتی را در هدایت نیروی انسانی انتخاب كند. الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث بوجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در كاركنان می شود و میزان رضایت آنها را از شغل و حرفه خویش افزایش می دهد. مدیران با استفاده از سبک صحیح رهبری می توانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و بهره وری سازمان خود را افزایش دهند.

رهبری به عنوان یکی از وظایف مهم مدیران علم و هنر نفوذ در افراد به منظور دستیابی به اهداف می باشد.سبک رهبری یا مدیریت تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است. سبک رهبری مجموعه ای از نگرشها، صفات و مهارتهای مدیران است که بر پایه چهار عامل نظام ارزشها، اعتماد به کارمندان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیتهای مبهم شکل می گیرد. سبك رهبری مدیران، بیانگر چگونگی تعامل آنها با كاركنان تحت سرپرستی می باشد.

موضوع رهبری مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده است. نتایج این پژوهشها منجر به ارایه و توسعه تئوری های مختلفی در زمینه سبکهای رهبری مدیران شده است. بررسی این تئوریها طیف وسیعی از سبکهای رهبری از سبکهای آمرانه و استبدادی تا سبکهای مشارکتی و تحولگرا را نشان می دهد. سبکهای مختلف رهبری عبارتند از: سبکهای آمرانه، هرج و مرج طلب، بروکراتیک، دموکراتیک، مشورتی، مشارکتی, تحولگرا، عملگرا و ... .باید خاطر نشان نمود که یک سبک رهبری خاص برای همه موقعیت ها مناسب نمی باشد. از این رو یک مدیر می تواند در موقعیت های گوناگون سبک های متفاوت را برای رهبری کارکنان خود با توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان و بلوغ سازمانی کارکنان برگزیند.

امروزه کارکنان از تحصیلات بالایی برخوردار هستند و کارها بیشتر تخصصی شده است، بنابراین نمی توان مثل گذشته آنها را وادار به انجام کار کرد. در سازمانهای امروزی نیاز بیشتری به مشارکت کارکنان در مدیریت سازمان می باشد. در حقیقت تغییر سبك مدیریت از حالت مدیریت استبدادی به سمت مدیریت مشارکتی منجر به موفقیت هر چه بیشتر سازمان می گردد .سبك رهبری كه منجر به مشاركت گروهی كاركنان و تشكیل گروههای كاری گردد، موجب انجام اثربخش، كارآمد، منظم و هماهنگ كارها می گردد . علاوه بر این، بكارگیری سبك رهبری حمایتی و مشاركتی منجر به افزایش لذت انجام كار در كاركنان می گردد.

امروزه سازمانهای بهداشتی و درمانی با چالشهای جدیدی مواجه هستند.بیماران متقاضی خدمات با کیفیت بالا با حداقل قیمت ممکن می باشند. برآورده سازی نیازها و انتظارات بیماران روز به روز مشكلتر می شود. بنابراین مدیران باید به دنبال راههایی باشند كه بتوانند بطور اثربخش و كارآمد خدمات مورد نیاز بیماران را فراهم سازند . ارایه بهینه خدمات درمانی و بهبود فرآیندهای بیمارستانی بدون مشاركت كلیه نیروی انسانی و ارایه خدمات مستمر، مطلوب و مؤثر توسط ایشان امكان پذیر نمی باشد. ارایه خدمات بهداشتی و درمانی اثربخش به جامعه تا حد زیادی به كار گروهی كاركنان بهداشتی و درمانی و سبك رهبری و مدیریت این سازمانها بستگی دارد.

در بخش بهداشت و درمان، بیمارستان یكی از سازمانهای مهم ارایه دهنده خدمات بهداشتی درمانی می باشد كه با تسهیلات ویژه خود در بازگشت سلامت جسمانی و روانی افراد بیمارجامعه، آموزش نیروهای متخصص بخش بهداشت و درمان، پژوهشهای پزشكی و در نهایت ارتقاء سطح سلامت جامعه نقش اساسی ایفا می كند

مدیران بیمارستانها مسئول ایجاد محیط كاری هستند كه در آن مراقبتهای بهداشتی و درمانی با كیفیت بالا و به صورت هزینه اثربخش ارایه شوند.(مصدق راد، 1381)

2- هدف و اهمیت تحقیق

هدف از تحقیق بررسی میزان تأثیر سبك های رهبری(مردم گرا و وظیفه گرا) بر رضایت شغلی كارمندان پژوهشکده مهندسی جهاد كشاورزی تهران است كه در اینجا با توجه به سبك رهبری بكار رفته و رابطه آن با رضایت شغلی كاركنان واینكه كدام سبك در مقایسه موفقیت بیشتری برای سازمان فراهم می سازد مورد بررسی قرار می دهد . از اینجاست كه تعیین و اندازه گیری موفقیت مجموعه تحت رهبری هر مدیر و مقایسه آن با موفقیت مدیریتهای مشابه ضرورت می یابد .

ضیائی (1381) می نویسد:

تردیدی نیست كه موفقیت هر سازمان یا گروه در سازمان تا حد زیادی به شایستگی رهبر بستگی دارد . چه اینكه سازمان مورد نظر یك واحد تجاری ، نهاد دولتی ، آموزشی یا مذهبی باشد . شایستگی رهیری سازمان تعییـن كننده شایستگی سازمـان خواهد بود . رهبـران موفق همـواره در پی ایجاد تحول اند و میكوشند تا از موقعیتها بیشترین استفاده را ببرند ، در زیردستان و پیروان خود ایجاد انگیزش كنند تا بازدهی خود را بالا ببرند و اشتباهات خود را اصلاح كرده و سازمان را در جهت اهدافش سوق می دهند.

رهبری یكی از وظایف پر اهمیت مدیریت است . بدون رهبری اثربخش استفاده از توانائیهای كاركنان ممكن نمی شود . اگر رهبری یك سازمان ، سبك مناسب با موقعیت كاركنان را انتخاب كند این خود باعث رضایت شغلی و افزایش كارائی در افراد كرده و سازمان را در جهت بهبود بهره وری هدایت می كند . ولی روش نادرست رهبر در برخورد با كاركنان ، عدم رضایت شغلی و كاهش كارائی و انگیزه را در كاركنان در پی خواهد داشت. و این بازدهی سازمان را كاهش می دهد. بنابراین انجام پژوهشی در این زمینه به منظور شناسایی مناسب ترین سبك رهبری در مجموعه مورد مطالعه می تواند راهنمائی مناسب برای مدیران و سیاستگزاران شركت در جهت ارتقاء و بهبود رضایت شغلی كاركنان باشد . (ضیائی ,1381 ص 4)

امروزه سازمان ها روی گزینش و آموزش رهبران در تمام سطوح از سرپرستی سطح اول تا بالاترین سطوح اجرایی تاکید زیادی دارند. روانشناسان ص / س به این نکته پی برده اند که موفقیت و شکست یک سازمان به طور گسترده به کیفیت رهبران آن وابسته است . تفاوت اساسی میان یک سازمان موفق و غیرموفق غالبا بر حسب رهبری تعریف می شود. نیمی از موسسه های بازرگانی تازه تاسیس در دو سال اولیه با شکست مواجه می شوند ولی فقط یک سوم آنان تا سال پنجم دوام می یابند.در اکثر موارد شکست بنگاه های تجاری به رهبری ضعیف مربوط است . و آن شگفت آور نیست که حداکثر تلاش سازمان ها معطوف به گزینش وتوسعه و حمایت از مدیران رده های مختلف و مدیران اجرایی می گردد و آنان می کوشند که از توانایی های رهبری مدیرانشان به عالیترین وجه سود برند.علاوه بر این در تلاشهای گزینش و آموزش روانشناسان ص / س تحقیقات قابل ملاحضه ای در مورد رهبران انجام داده اند.(مهداد ,1381,ص83)

2-1- رهبری

گروهی ، رهبری را بخشی از وظایف مدیریت می دانند و گروهی دیگر برای رهبری مفهوم وسیع تری نسبت به مدیریت قائلند و ان را توانایی ترغیب دیگران به کوشش مشتاقانه جهت هدف های معین می دانند و یا ان را فعالیت هایی می دانند که مردم را برای تلاش مشتاقانه در جهت کسب اهداف گروهی تحت تاثیر قرار می دهد.

اگر رهبری نفوذ در دیگران جهت کسب هدف باشد، مدیریت نفوذ درهمکاران جهت کسب اهداف سازمانی است.

در رهبری اهداف می توانند گوناگون باشند ولی در مدیریت اهداف سازمانی اولویت دارد. اگر فردی در رده عملیاتی بر تصمیم مدیر عالی سازمان اثر بگذارد در آن صورت آن فرد در این مورد رهبر است و مدیر عالی پیرو .

2-2- ویژگیهای رهبر

بررسی تاثیر سبک رهبری (رابطه مدار و وظیفه مدار) بر رضایتمندی شغلی کارکنان پژوهشکده جهاد کشاورزی با word
فهرست صفات ویژه رهبر هر روز طولانی تر می گردد . پژوهشگران در این مورد حتی بین خود نیز نتوانسته اندبه توافق برسند. بسیاری صفات ویژه شخص رهبر را بدون توجه به محیط مورد بررسی قرار داده و به ارتباط میان اعمال رهبری و صفات شخصی رهبری توجهی نکرده اند ، در صورتیکه به نظر میرسد رهبران باید دارای صفات خاصی باشند .البته مطالعات نشان میدهد که برخورداری رهبران از صفات ویژه در مقایسه با عموم مردم احتمالا چندان زیاد نیست و این برتری و ویژگی نسبی از 15% تجاوز نمی کند که خود این رقم نیز در مورد گروه های مختلف دارای نوسان است.

2-3- عمده صفات رهبر

- هوش: معمولا رهبران باهوش تر از پیروان خود هستند زیرا کار رهبری نیازمند تجزیه و تحلیل مشکلات است.

- بیان رسا: علاوه بر هوش رهبر برای نفوذ در پیروان و ترغیب انان به متابعت از خود باید از بیان رسایی نیز برخوردار باشد.

-رشد اجتماعی و وسعت نظر: ظرفیت فکری و نفسانی رهبر باید به گونه ای باشد که از لحاظ روحی مغلوب ناکامی ها یا مغرور از موفقیت نگردد.

-انگیزش درونی: رهبران میل زیادی به موفقیت دارند پس از دست یافتن به یک هدف توقعات انها زیاد شده به کسب هدف های بالاتری می اندیشند هر موفقیتی موجب موففقیت دیگری برای انها می گردد. اگر چه تلاش های انان بیشتر متوجه بر اوردن تمایلات به اهداف ایشان است اغلب دوست دارند که به نحو منصفانه ای از پاداش های مالی نیز بهره مند گردند. رهبر طرز تلقی و ارزش های درونی خویش را نمی تواند از کارکنانش پنهان دارد زیرا باید با اندیشه وعملش ایشان را تحت تاثیر قرار دهد بنابراین رهبر باید ارزش هایی را به کارکنان ارائه دهد که ضمن احترام ایشان در انان تاثیر بگذارد. چون اگر رهبری فقط به ارضای تمایلات خویش بیاندیشد دچار مشکلات فراوانی خواهد شد.

لیکرت و همکارانش در موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه میشیگان معتقند که تمام منابع (انسانی و سرمایه ای) در یک موسسه به مدیریت مناسبی نیازمندند.

نتیجه تحقیقات انان در سبک های چهار گانه زیر مطرح شده است:

سیستم سبک یک: مدیریت, اعتماد و اطمینان به زیردستان ندارد. بیشتر تصمیم ها و تعیین اهداف در رده بالای سازمان اتخاذ شده و بر اساس سلسله مراتب ابلاغ میگردد. زیر دستان مجبور به کار می شوند و ترس و تهدید و تنبیه بر محیط کار حاکم است پاداش ها در جهت ارضای نیاز های جسمی و ایمنی است. تعامل جزئی و همراه با ترس و عدم اعتماد است. کنترل به طور متمرکز از سطوح بالا انجام میگیرد و سازمان غیر رسمی به طور کلی مخالف اهداف سازمان شمرده می شود.

سیستم سبک دو: مدیریت, اعتماد و اطمینان نسبتا زیادی به زیر دستان دارد. تصمیم های بسیاری در چهارچوبها ی از پیش تعیین شده در سطح پایین اتخاذ می گردد. از پاداش و تنبیه واقعی و یا باالقوه برای ایجاد انگیزه در کارکنان استفاده می شود. ارتباط میان مافوق با مادون همراه با ترحم و دلسوزی و از جانب مادون همراه با ترس و احتیاط است. بیشتر تصمیم گیری ها و تعیین هدف ها در رده بالای سازمان انجام می گیرد. در فرایند کنترل تا حدی تفویض اختیار می شود و اگر چه سازمان غیر رسمی تشکیل می شود ولی همیشه در برابر اهداف سازمان رسمی از خود مقاومت نشان نمی- دهد.

سیستم سبک سه: در این سیستم مدیریت نه به طور کامل ولی اعتماد و اطمینان قابل ملاحظه ای به زیر دستان دارد. تعیین خط مشی و تصمیم گیری های عمومی در سطح بالا انجام می گیرد ولی ارتباط زیر دستان در سلسله مراتب دو طرفه است برای ایجاد انگیزه در زیردستان از تدبیرهای در جریان امور قرار دادن نسبی افراد و از پاداش و تنبیهات, گاهگاهی استفاده می- شود. ارتباط میان مافوق و زیر دست نسبتا متقابل است که با اعتماد و اطمینان خوبی برقرار میباشد. قسمت اعظم فرایند کنترل به قسمت پایین سلسله مراتب تفویض و با یک حس مسئولیت در هر دو سطح بالا و پایین اجرا می گردد. با این روش کنترل سازمان غیر رسمی ممکن است تشکیل شود ولی یا از اهداف سازمان رسمی حمایت خواهد کرد و یا مقاومت جزئی در برابر ان می نماید.

سیستم سبک چهار: در این سیستم اعتماد و اطمینان کامل نسبت به زیردستان دارد. تصمیم گیری به طور گسترده ای در سراسر سازمان پخش است. ارتباطات در اشکال عمودی, افقی و مورب در میان سلسله مراتب جریان دارد.

فرایند کنترل به علت درگیری کامل رده های عملیاتی به صورت گسترده ای پخش شده است. سازمان های رسمی و غیر رسمی غالبا یکی است بنابراین تمام نیروها کوشش های خود را جهت کسب اهداف بیان شده در سازمان به کار می گیرند.

3- سبك‌های عمده رهبری

بسیاری از صاحب نظران مدیریت معتقدند سبک رهبری مدیر اساسا تحت تاثیر نگرش وی نسبت به کارکنان است به بیان دیگر عامل عمده- ای که سبک رهبری را تحت تاثیر قرار می دهد شیوه نگرش مدیر نسبت به نقش خود و کارکنان است. اگر مدیر, کارکنان را افرادی بداند که تحت هدایت او کار می کنند سبکش محافظه کار است.

اگر مدیر خود را همکاری نسبت به کارکنان بداند که مسئولیت های معین بیشتری و وظایف متفاوتی دارد سبکش را لیبرال (مشارکتی)گویند.

بیشتر مدیران دارای سبکی هستند که با ویژگی های خودشان انطباق دارد یا برایشان سهل تر است و تنها معدودی از مدیران می توانند سبک خود را با شرایط و افراد گوناگون منطبق سازند.

تمامی صاحب نظران مدیریت حتی طرفداران سبک لیبرال اذعان دارند سبکی که در گذشته و حال در جهان غلبه داشته سبک محافظه کار بوده, گواینکه طرفداران سبک لیبرال پیش بینی می کننند که در اینده سبک لیبرال غلبه خواهد کرد.

گذشته از دو سبک محافظه کار و لیبرال سبک میانه ای نیز است سبکی که امیزه ای از هر دو سبک است. در سبک میانه مدیر نسبت به بعضی از جنبه های شغل مدیریت محافظه کار است و نسبت به جنبه های دیگر لیبرال.

4- رهبری معنوی

معمولا رهبری را با معیار اثر بخشی یا عدم اثر بخشی (موفقیت یا عدم موفقیت) می سنجند. ولی جنبه دیگری از رهبری هم وجود دارد که به آن جنبه معنوی یا اخلاقی می گویند.

تاریخ پر از رهبرانی است که از قدرت به صورت بی رحمانه استفاده کرده اندتا پایگاه خود را تقویت نمایند و دیگران را به حمایت و پشتیبانی از خود وا دارند. در این جا این پرسش مطرح است که رهبران تا چه اندازه می توانند دیگران را به دنبال خود بکشند؟

از دیدگاه جیمز مک گرگور برنز در کتاب"رهبری" رهبری معنوی از قدرت فراتر می رود و بدانجا می رسد که رابطه بین رهبر و پیروان بر پایه ارزوها, هوس ها و نیازهای متقابل طرفین گذارده می شود. رهبران معنوی مجبورند تا به عهد خود و انچه را که قول داده اند وفا کنند. اگر رهبری از ویژگی های برجسته خود چون فرهمندی استفاده کند و افراد را مطیع خود سازد نمی تواند شاخصی برای ارزیابی در مورد رهبری موفق یا موثر ارائه دهد.

یک رهبر معنوی به ارزش ها توجه می کند و به پیروان خود دانش یا اگاهی های لازم و کافی را می دهد و تا انجا پیش می رود که از انها می خواهد که رهبری بقیه را بر عهده بگیرند و با فراست و اگاهانه تصمیم بگیرند و به ندای وی پاسخ مثبت دهند. مساله مهم دیگر رابطه بین رهبر و پیروان است که باید بر اساس اصول اخلاقی قرار گیرد .

5- شبكه مدیریت (رهبری)

شیوه یا سبک رهبری تک بعدی نیست یعنی توجه کردن به کار و توجه کردن به کارکنان می تواند بر امر عملکرد عالی سازمان دارای اثرسرنوشت ساز و تعیین کننده باشد. شبکه مدیریت که توسط رابرت بلیک و جین ماتن ارائه شد کمک می کند تا بتوان توجه نسبی مدیر به کار و به کارکنان را تعیین کرد که ماهیت دو بعدی رهبری را منعکس می کند.

شبکه مدیریت دامنه رفتار مدیریت را با توجه به راههای گوناگون که به سبک یا شیوه رهبری -با توجه به طرفداری از کار یا کارکنان که بر سوی طیفی از 1 تا 9 درجه بندی شده نشان میدهد.

سبک مدیریت 1-1 که مدیریت نا محسوس خوانده می شود بر ان کمترین اعمال قدرت میشود و بدون نظارت مدیر کارها انجام میشود.

سبک 9-1 مدیریت باشگاهی خوانده می شود یعنی توجه عمیق و دقیق به نیازهای کارکنان تا روابط صفر شود در این حالت جو صمیمی و دوستانه بر سازمان حاکم است.
سبک 1-9 مدیریت استبدادی خوانده می شود که مدیریت با صدور دستور و بخش نامه بر اجرای دقیق کارها کنترل دارد و افراد سازمان نوعی وسیله انجام کار به حساب می ایند.
سبک 9-9 سبکی است که ان را مدیریت تیمی می نامند و کارها به وسیله افراد بسیار متعهد انجام می شود. در سازمان افراد منافع مشترکی دارند و وابستگی و روابط متقابل ان ها موجب احترام متقابل است.

در سبک مدیریت 5-5 یا مدیریت انسانی و سازمانی همزمان به عملکرد سازمان و رضایت شغلی کارکنان توجه می شود و تولید و رضایت شغلی اعضای سازمان بالاست.
از دید بلیک و موتان سبک مدیریت 9-9 بهترین و موثرترین شیوه مدیریت است , از دید این پژوهشگران این شیوه رهبری در همه شرایط منجر به بهبود عملکرد می شود. غیبت و جابجایی کارکنان به حد اقل رسیده و رضایت شغلی ان ها بیشتر می شود.

6- رهبران موفق

رهبری موفق به عوامل متعددی بستگی دارد : مثل فرهنگ سازمانی و ماهیت نوع کاری که باید انجام شود. هیچ ویژگی شخصیتی در همه رهبران موفق مشاهده نشده که به صورت مشترک باشد و هیچ سبک یا شیوه رهبری هم برای همه موقعیت ها وشرایط موثر واقع نشده است.از این رو پژوهشگران درصدد شناسایی عوامل دیگری برامدند که در هر شرایط و موقعیتی بتواند شیوه یا سبک بخوصوصی رهبری را موفق نماید.این تئوری ها روی هم به این انجامید که یک روش یا نگرش اقتضایی در رابطه با رهبری ارائه شود.

این تئوری ها بر شش عامل زیر متمرکز هستند:

انتظارات,تجربه ها وشخصیت رهبر.انتظارات رهبر از سازمان و کارکنان. تجربه های پیشین وی و شخصیت او بر نحوه و سبک رهبری مورد اتخابش تاثیر میگذارد.
رفتار و انتظارات سرپرستان مدیران ارشد ورده بالا از انجا که دارای قدرت هستند بر رفتار مدیران سطح پایین تر اثر میگذارند.

7- رهبران فرهمند یا خلاق

یکی از دیدگاههایی که براینده رهبری مورد توجه قرار گرفته وجود افرادی است که اثرات استثنائی بر سازمان دارند.این افراد را رهبران فرهمند یا محول گویند.

دست کم دو عامل باعث توجه به رهبران فرهمند شده است:

نخست این که بسیاری از شرکت ها به تازگی برنامه های وسیعی در جهت ایجاد تحول به اجرا دراورده اند.این چنین تغییراتی نیاز به رهبرانی دارکه بتوانند این برنامه های بزگ را به اجرا دراورند.

دوم بسیاری چنین فکر می کنند که توجه بیش از حد به ویژگی ها, رفتار و شرایط باعث شده که در تئوری رهبری موضوع رهبری را به دست فراموشی بسپاریم.

برنارد باس در تحقیقی که روی رهبران فرهمند انجام داد با دو نوع رفتار رهبران روبرو شد: رهبرانی که رفتارعملی دارند و انانکه موجب تحول می شوند.

رهبرانی که رفتار عملی دارند انچه را که زیردستان باید انجام دهند تا به هدفهای خود و سازمان برسند مشخص می کنند و زیردستان را یاری میدهند و از طریقر افزایش فعالیت ها به هدف خود میرسند.بر عکس رهبرانی که موجب تحول میشوند ما را تحریک میکنند بیش از انچه را که انتظار انجامش را داریم انجام دهیم.( www.verdinejhad.com)

8- فرضیه های تحقیق

1- بین سبکهای مدیریت و رضایت شغلی کارکنان پژوهشکده ی مهندسی جهاد کشاورزی رابطه وجود دارد.(فرضیه عام)

2- سبک مدیریت رابطه مدار بیشتر از سبک مدیریت وظیفه مدار باعث رضایت مندی شغلی کارکنان پژوهشکده ی مهندسی جهاد می شود . (فرضیه فرعی )

محدودیت های تحقیق :

از جمله محدودیتهای این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره نمود :

جلب رضایت مدیران در حد پاسخگویی به پرسشها با توجه به محدودیت زمانی .

مشكل رفت و آمد با توجه به پراكندگی جغرافیایی جامعه آماری .

مشكلات مربوط به توجیه چگونگی پاسخگویی به سئوالات پرسشنامه مخصوصاً افرادی كه در شغل كارگری بودند .

برای جمع آوری اطلاعات از روش پرسشنامه استفاده شده است و مصاحبه و مشاهده مدنظر گرفته نشده است .

جبهه گیری برخی از كارشناسان در قبال مسائل مدیریتی و تاثیر ناراضی بودن ایشان از مدیر خود.

عدم فضای فرهنگی مساعد ، به گونه ای كه تعدادی از كاركنان جهت جواب دادن به پرسشنامه محافظه كارانه عمل می نمودند .

مشكلات مربوط به توزیع و جمع آوری پرسشنامه .

9- تعریف نظری اصطلاحات تحقیق

9-1- رضایت شغلی :

عبارت است از نوعی احساس خوشنودی و رضایتمندی کلی کارکنان از محیط کار نوع مسئولیت , روابط انسانی و روابط سازمانی و نیز میزان حقوق و مزایای دریافتی خود .

9-2-سبک رهبری :

عبارت است از طرح كلی اقدامات رهبر به نحوی كه به وسیله كاركنان برداشت می شود . سبك رهبری نشان دهنده طرز تفكر ، جهان بینی و شخصیت رهبران است . ( ضیائی 1381 ، ص 7 )

9-3- کار مندان پژوهشکده مهندسی جهاد كشاورزی تهران :

عبارت است از مجموعه كارشناسان ، پژوهشگران و مدیران ستادی و فنی پژوهشکده مهندسی جهاد كشاورزی تهران که در سال کاری 1388 در این پژوهشکده مشغول به کار بوده اند .

10- تعریف عملیاتی اصطلاحات

10-1- رضایت شغلی

عبارت است از نمره ی حاصله ی فرد که در آزمون رضایت شغلی بدست آورده است.

10-2- سبک رهبری

عبارت است از نمره ی حصله ی فرد که در آزمون قدرت رهبری بدست آورده است .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : يکشنبه 18 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش با word دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش با word :

بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوشچكیده:

در پژوهش حاضر، تأثیر تابش اشعه لیزر كم توان بر وزوز بیماران دارای سابقه ضربه صوتی حاد و یا مزمن را بررسی نمودیم. و نیز شاخصه‌های آزمونهای الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج را نیز قبل و بعد از تابش اشعه لیزر، ثبت و بررسی نمودیم. بیماران حدود 12 جلسه تحت درمان با لیزر كم توان m.w 200 به مدت حدود 42 دقیقه قرار می‌گرفتند و این روند درمان 2 مرتبه در هفته و به مدت 12 جلسه صورت گرفت. طول موج لیزر مورد استفاده n.m 830 بود. ارزیابیهای ادیومتری تون خالص و ادیومتری ایمیتانس و ارزیابی وزوز شامل تطابق بلندی و تعیین زیر و بمی وزوز، میزان بلندی ذهنی وزوز بر حسب معیار قیاسی- دیداری و میزان آزاردهندگی ذهنی وزوز بر حسب معیار قیاسی- دیداری و آزمون الكتروكوكلئوگرافی و گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج نیز قبل و بعد از دوره لیزر درمانی ثبت و بررسی گردید. تطابق بلندی وزوز با تغییرات آماری معناداری را در قبل و بعد از تابش اشعه لیزر كم توان نشان داد. میزان بلندی ذهنی و آزار دهندگی ذهنی نیز كاهش یافت و لی بدلیل محدود بودن تعداد نمونه‌گیری این اختلاف معنادار نبود.

مقدمه:

وزوز درك صدا یا نویز بدون حضور یك منبع خارجی واقعی می‌باشد كه این عارضه همراه با انواع گوناگون كم شنوایی می‌باشد وزوز اغلب با كم شنوایی ناشی از نویز همراه می‌باشد. مطالعات اپیدمیولویك نشان داده‌اند كه حدود 17% از جمعیت وزوز دارند در حالیكه تنها فقط 5/0 الی 6/1 % به طور شدیدی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در میان افراد با آسیب شنوایی حدود 67% از وزوز رنج می‌برند (Zenker.F 2004)

در این پژوهش، تأثیر اشعه لیزر كم توان را بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الكتروكوكلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج را بررسی نمودیم. اشعه لیزر كم توان، یك روش غیر تهاجمی بدون عوارض جانبی می‌باشد كه به جهت پایین بودن توان خروجی لیزر و نیز طول موج منحصر به فرد آن، میزان جذب آن از طریق پوست كاهش یافته و عمق نفوذ پرتو در بافت افزایش می‌یابد. اشعه لیزر كم توان باعث فعالیت ATP سازی در سلولها می‌گردد.

متدو روشها:

پژوهش حاضر بر روی 5 فرد مبتلا به وزوز ناشی از ضربه صوتی صورت گرفت. 3 نفر از بیماران وزوز یكطرفه و 2 نفر دارای وزوز دوطرفه بودند كه مجموعاً 7 گوش تحت درمان با اشعه لیزر كم توان قرار گرفت.

بیماران قبل از دوره درمان، مورد آزمایشات ادیومتری تون خالص و ادیومتری ایمیتانس قرار می گرفتند و در صورت لزوم جهت رد ضایعات فضاگیر، آزمایشات تكمیلی شامل MRI و ABR انجام می‌شد. ارزیابی وزوز بیماران شامل آزمون تطابق بلندی وزوز و تعیین زیر و بمی وزوز در آنها صورت گرفت. و پرسشنامه‌ای جهت بررسی میزان بلندی ذهنی وزوز و میزان آزاردهندگی وزوز بر حسب معیار دیداری- قیاسی- تكمیل می‌گردید. جهت پایش تغییرات احتمالی میكرومكانیكهای حلزونی آزمایشات الكتروكوكلئوگرافی ثبت می‌گردید. در این آزمون، سطح آستانه پتانسیل عمل مركب (CAP)، دامنه CAP و زمان نهفتگی CAP[1] و نسبت دامنه پتانسیل تجمعی به پتانسیل عمل (Sp/AP) ثبت گردید.

آزمون گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج (DPOAE) به صورت رسم Dp-gram در دو سطح شدتی و ثبت می‌گردید.

این آزمایشات قبل و بعد از تابش اشعه لیزر كم توان صورت می‌گرفت در هر فرد حدود 12-10 جلسه لیزر درمانی به صورت 2 جلسه در هفته صورت می‌گرفت و در هر جلسه در گوش مبتلا به وزوز، تابش اشعه لیزر كم توان با توان m.w200 به مدت حدود 42 دقیقه صورت می‌گرفت. حدود J180 انرژی از طریق تابش به زائده ماستوئید و حدود J 90 انرژی از طریق تابش به مجرای خارجی گوش صورت می‌گرفت.فصل اول


1-1- موضوع و اهمیت آن:

این تحقیق جهت بررسی تاثیر تابش اشعه لیزر كم توان بروزوز و شاخصه های آزمون های الكتروكوكلئوگرافی و گسیلهای صوتی گوش انجام شده است. امروزه تعداد زیادی از افراد از وزوز گوش خود رنج می برند. با وجود تدابیر متعددی كه در این زمینه به كار گرفته شده است هنوز درمان قطعی و معینی برای این مشكل یافت نشده است.

عوامل متعددی در ایجاد این مشكل دخیل هستند كه از جمله آنها می توان به اختلالات حلزونی، ضایعات عصبی و اختلالات مركزی، ناراحتیهای عروقی، اختلالات گردنی و … اشاره نمود. فرد مبتلا به وزوز بسته به میزان بلندی وزوز از احساس صدا در گوش رنج می برد و این مشكل آرامش روحی و روانی شخص را متاثر می سازدDavis (1996) گزارش نمود كه یك سوم از همه بزرگسالان برخی از انواع وزوز را گزارش می كنند و در حدود 10 درصد افراد، وزوز خود بخودی طولانی مدت (P.S.T)[1] را گزارش می كنند كه در حدود 5 درصد آنها دچار وزوز ناراحت كننده نسبتاً شدیدی می باشند و حدود 4-2 درصد افراد مبتلا به مراكز بیمارستانی دارای سرویسهای درمانی ارجاع داده شده اند.

وزوز مشكلی است كه در افراد مبتلا اضطراب و پریشانی، عصبانیت، افسردگی، تحریك پذیری، بی خوابی، آشفتگی، ترس، انزوا ایجاده نموده و كیفیت زندگی افراد مبتلا را تحت تاثیر قرار می دهد.

در این تحقیق، تاثیر اشعه لیزر كم توان را بر وزوز بررسی نموده ایم. یكی از كاربردهای بسیار مهم لیزر، در امر پزشكی است. اصولاً به كارگیری انرژی فوتون به جای تیغ جراحی بیش از دو دهه است كه به كار گرفته شده است.

یكی از كاربردهای لیزر در پزشكی، استفاده از لیزرهای كم توان در لیزر درمانی می باشد

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : يکشنبه 18 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله رايگان اصناف با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رايگان اصناف با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رايگان اصناف با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رايگان اصناف با word :

اتحادیه های صنفی زیرمجموعه ای ازنهادهای مدنی ومردمی بزرگ وموثردراقتصاد کشورمحسوب می شوند که براساس قانون نظام صنفی وظایف مشخص ومعینی راعهده دارمی باشند تابتوانند بااتکای به آن ضمن ایفای نقش ووظیفه خودازحقوق تمامی اصناف ومصرف کنندگان نیزدفاع نمایند درهمین راستا وبه منظور آشنایی بیشتر با تاریخچه وعملکرداتحادیه صنف کتاب ، نوشت افزار،رایانه وماشینهای اداری به معرفی این مجموعه پرداخته خواهد شد .
آغاز تشکیل اصناف بنابرنظربعضی ازمحققین پس ازظهور اسلام وپس ازظهور قرامطه وبنا برنظربرخی دیگر ادوارپیش ازاسلام است . دررسائل اخوان الصفا وقدیمی ترین مواضع اصناف وطبقات آنها اشارت رفته است افراد آن صنف به اقتضای رسم جوانمردی درغم وشادی همدیگرشریک بوده اند . به عنوان مثال اعضاءهرصنف درمراسم عروسی یا عزابه یاری یکدیگر می شتافتند وهمکاری وهمدردی داشته اند ولیکن هرصنفی نسبت به صنف دیگراغلب نوعی رقابت وهم چشمی داشته است .
چنانچه براساس نقل ابن بطوطه وقتی سلطان ابواسحاق پادشاه شیرازمی خواست درآن ولایت قصری نظیری قصرکسری بسازدبرای کندن پی آن بین اصناف مختلف شیرازرقابتی بارزوشدید وجود داشت . درعهد صفویه وقاجاریه نیزهریک ازاصناف رئیسی داشت که اورا کدخدا یا باشی می نامیدند کدخدا غالباً‌ انتخابی وگاه موروثی بود اوبه کمک ریش سفیدان صنف به دریافت مالیات ورفع اختلافات جزیی وعادی بین اعضاء‌اهتمام می ورزید عضویت درهرصنف غالباً‌ درگروگذراندن دوره شاگردی ونیل به مرحله استادی درحرفه وپیشه خاص آن صنف بودودربعضی مواردبا گذراندن امتحان وپس ازموفقیت ودادن ولیمه انجام می شد . وجود اصناف درطول تاریخ منحصربه ایران نبوده ودرتمامی نقاط دنیا وجودداشته وحتی دربرخی ازکشورها درایجاد یا سقوط حکومتها نیزنقش قابل توجهی داشتند .

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : يکشنبه 18 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحقيق ايجاد انگيزه تحصيلي در دانش آموزان با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق ايجاد انگيزه تحصيلي در دانش آموزان با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق ايجاد انگيزه تحصيلي در دانش آموزان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقيق ايجاد انگيزه تحصيلي در دانش آموزان با word :

اولین و مهم ترین محیطی که در آن ایجاد انگیزه تحصیلی دانش آموز نقش به سزایی دارد، خانواده است؛ چنانچه جو فرهنگی مسلط بر خانه شعور اجتماعی بالای پدر و مادر ناشی شده باشد و ارزش های فرهنگی و سنتی جامعه به خوبی توسط ایشان منتقل شود.
عامل دیگری که در تحصیل افراد مؤثرند معلمان و محیط های آموزشی است؛ که ایجاد انگیزه تحصیل را به وجود می آورند و عامل مؤثری در راه اندازی و یادگیری دارند.
معلمان اول ابتدائی تأثیر مثبت و بالایی در نگرش فرزندان نسبت به تحصیل خواهند داشت.
روانشناسان معتقدند که انگیزش هم هدف و هم وسیله است گاهی آن را به موتور و فرمان اتومبیل تشبیه می کنند، زیرا نیروی محرک فعالیت های انسان عامل جهت دهنده آن به حساب می آید.
اگر از دانش آموز سؤال کنیم که هدف شما در تحصیل چیست؟
در بیشتر موارد پاسخ می دهند که کسب دانش و رسیدن به سطوح عالی علمی، فراهم نمودن آینده شغلی و مقدمات زندگی بهتر و راحت تر.
پس یادگیری را واقعاً برای آموختن باید انجام دهیم. شما دانش آموزان عزیز تلاش کنید مطالعات خود را گسترش دهید، در مطالعات خود مطالب را به طور معنی دار و در ارتباط با مطالب یاد بگیرید. نتایج یادگیری های خود را به طور منظم ارزیابی کنید، چون انسان موجودی اجتماعی است و در اجتماع معنی پیدا می کند، پس باید یادگیری های خود را به کار بگیرید. یکی از راه های درست پاسخ دادن به سؤالات، درست و صحیح خواندن سؤال است.
دستورالعمل هایی برای پدران، مادران و مربیان
چگونه در دانش آموزان انگیزه تحصیلی ایجاد کنیم؟
کودکی که از نظر تحصیلی آموزشی دارای ان یزه است، علاقه مند به یادگیری است، فعالیت های مرتبط با یادگیری را دوست دارد و به این اعتقاد رسیده است که مدرسه جایگاه گ مهمی است. ما می خواهیم باور با اهمیت بودن یادگیری و تأثیر بسیار مهم و با ارزش آن در زندگی، در کودکان بوجود آید تا از این طریق تمایل به خوب بودن و خوب عمل کردن در مدرسه، در آنها رشد پیدا کند.

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : يکشنبه 18 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مقايسه سفال اشکاني و ساساني با word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقايسه سفال اشکاني و ساساني با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقايسه سفال اشکاني و ساساني با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقايسه سفال اشکاني و ساساني با word :

بخشی از فهرست مقاله مقايسه سفال اشکاني و ساساني با word

سفالگری باستانی
نقوش سفال در باستان
مقایسه سفال اشکانی و ساسانی
بررسی نقش سفالهای اشکانی و ساسانی
سفال اشکانی
نگاهی به روند سفالگری بعد دوره اشکانیان و ساسانیان

سفالگری باستانی
هنر سفال سازی نزد باستانشناسان قدر و منزلت خاصی دارد، چه همین قطعه‌های کوچک سفال که به ظاهر ناچیز به نظر می‌رسد، ما را به زمانه و زندگانی مردم آن روزگاران می‌رساند. فن سفال سازی درایران، از ابتدای تمدن تا به امروز ادامه یافته و در طی این مدت تغییرات گوناگونی به خود دیده است. به نوشته گیرشمن، در حدود ده هزار سال پیش، کسانی که درکوهستانهای بختیاری ضمن پرداختن به شکار و تهیه خوراک، به ساخت ظروف سفالی نیز اشتغال داشته‌اند. این نظریه که بیشتر باستانشناسان، آغاز صنعت سفال سازی را از ایران می‌دانند، در خور توجه است. به نوشته پروفسور پوپ در کتاب بررسی هنر ایران «مدارکی که اخیراً به دست آمده قویاً موجب اثبات فرضیه‌های چند سال اخیر است مبنی بر این که کشاورزی و شاید صنایع پیوسته به آن یعنی : کوزه‌گری و صنعت سفال‌سازی و بافندگی از فلات ایران آغاز شده است».
نقوش سفال در باستان
گل رس که ماده اولیه مورد نیاز در هنر سفالگری است انسان را قادر می‌نماید تا از آن، جهت ساخت ظروف مختلف سفالین استفاده کند. این ظروف که در ابتدای امر ساده و دست سازند بیشتر جهت رفع نیازمندیهای اولیه زندگی و تعدادی نیز بر اساس اعتقادات مذهبی در مراسم مختلف از جمله تدفین کاربرد داشته‌اند. به تدریج با اختراع چرخ سفالگری در هزاره پنجم ق.م و بعد از آن رواج لعاب به عنوان پوشش و تزیین ظروف، در دوران تاریخی عمده‌ای در تولید آثار سفالی ایجاد گردید. نقوش حیوانی- گیاهی و انسانی جایگزین نقوش ساده هندسی شدند.

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : يکشنبه 18 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تجزيه تحليل، پيچيدگيهاي صنعتِ تجارت الكترونيك با word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تجزيه تحليل، پيچيدگيهاي صنعتِ تجارت الكترونيك با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تجزيه تحليل، پيچيدگيهاي صنعتِ تجارت الكترونيك با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تجزيه تحليل، پيچيدگيهاي صنعتِ تجارت الكترونيك با word :

تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعتِ تجارت الكترونیك
مقدمه:

 

در فصل قبل مشاهده كردیم كه چگونه تكنولوژیهای تجارت الكترونیك، اساس اقتصادی برخی تجارتها را تغییر می‌دهد. در این فصل جزئیات بیشتری را در مورد اینكه چگونه این پیچیدگیهای صنعتی، ساختارهای اقتصادی صنعت را تغییر می‌دهد بیان خواهیم كرد.

در ابتدا، دو اثری را كه گهگاهی با تكنولوژیهای اطلاعاتی قبلی مورد ملاحضه قرار گرفته، بررسی می‌كنیم: تغییر توازن قدرت در یك صنعت و هماهنگی بهتر فعالیتها، درون و مابین شركتها. سپس، سه اثر دیگری كه مستقیماً روی حلقه‌های ارزش (value chins) صنعت كه برتری زیادی به عنوان نتیجه تغییرات مهم در علم اقتصادِ تجارتی كه بوسیله اینترنت آورده شده است، دارد را بررسی می‌كنیم.

این سه اثر عبارتند از: عدم مداخله، عدم یكپارچگی و تقارب دیجیتال حلقه‌های ارزش. گرچه این اثرات قبلاً مشاهده شد، اما آنها به عنوان نتیجه فوائد ویژه‌ای كه بوسیله شبكه جهانی به ارمغان آورده شده، پر اهمیت‌تر شده‌اند.

تغییر قدرت صنعت
یكی از بهترین چهارچوب‌های شناخته شده برای تجزیه تحلیل صنعت، 5 مدل مؤثر porter می‌باشد. پورتر 5 ابزار كلیدی كه قابلیت سودآوری در یك صنعت را تعیین می‌كند، مشخص نمود. (شكل 1-6)

تهدید وارد شوندگان جدید در عرضه بازار
تهدید محصول یا خدمت جانشین
قدرت معامله خریداران
قدرت معامله عرضه كنندگان
مسابقه رقابتی مابین شركتهای موجود در صنعت.

(شكل 1-6)

تهدید داوطلبان ورود جدید:
تهدید داوطلبان ورود جدید شرح می‌دهد كه چگونه یك شركت جدید یا یك شركت با صنعتی متفاوت می‌تواند به سادگی در یك صنعت خاص وارد وارد شود. موانع ورود به یك بازار خاص عبارتند از: احتیاج به سرمایه، دانش و مهارت. برای مثال در صنعت خودروسازی، موانع ورود عبارتند از: لزوم طراحی و بهبود مدل جدید، ساختن كارخانه مونتاژ خودرو، بستن تعداد زیادی قرارداد با تأمین كنندگان قطعات و ایجاد شبكه فروش. صنعت ورود به صنعت نرم افزار بر خلاف صنعت قبلی كه بدان اشاره گردید سهولت آن است، هم چنانكه این احتیاج كمتری به سرمایه‌گذاری در جهت توسعه محصول یا تجهیزات تولیدی در مقیاس بالا دارد.

سیستمهای IT هم چنین می‌توانند مانعی برای ورود ایجاد كنند.
برای مثال، برخی از خطوط هوائی در گذشته با سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی كه در سیستمهای رِزِرو كامپیوتری انجام دادند، موانع مهمی در ورود به سرمایه‌گذاری، برای واردشوندگان جدید می‌تواند بسیار مشكل باشد.

با این وجود یكی از خصوصیات اینترنت آن است كه به داوطلبان جدید برای ورود به بازارهای موجود اجازه ورود می‌دهد، بدون آنكه احتیاج باشد با سرمایه‌گذاری عظیم سازمانی افراد حاضر در آنجا برابری یا رقابت كنند. بنابراین احتمالاً رقابت تازه واردین جدید در بسیاری صنایع افزایش می‌یابد. برای مثال اینترنت به فروشندگان اینترنتی كتاب نظیر Amazon.com اجازه می‌دهد كه با كتابفروشیهای سنتی رقابت كند، بدن آنكه احتیاج به سرمایه‌گذاری در یك سری كتابفروشی در خیابانهای بزرگ باشد.

تهدید جانشینی:
در برخی قسمتها، تجارت الكترونیك ماهیت مرغوبیت محصول را تغییر داده كه این به عنوان یك محصول جانشین طبقه‌بندی می‌شود. جانشینی در جائی به عنوان تهدید برای افراد حاضر در آن بازار مطرح می‌شود كه محصول جدیدی به بازار عرضه می‌شود.

با خصوصیاتی عیناً همانند سرویس یا محصول موجود. مثال كلاسیك این مورد می‌تواند، جانشین كالسكه‌های اسبی با ماشینهای موتوردار یا جای‌گزینی قسمتهای مكانیكی ماشینها با كامپیوتر باشد. برای رهائی از این مشكل، دست‌اندركاران موجود می‌بایست محصولات تولیدی خود را به روز نگه داشته یا اینكه خود دست‌اندركار اصلی در تأمین محصولات جای‌گزین شوند.

همان طوری كه در فصل قبل ملاحضه گردید، بسیاری از محصولات یا خدمات جدید به وجود آمده‌اند تا بتوانند تا قسمتی، اگر نه به طور كامل، جایگزین چیزهای موجود شوند، برای مثال موسیقی آن‌لاین یا پست الكترونیك.

قدرت معامله خریداران:
سومین عامل مهم كه احتیاج به توجه دارد، قدرت خریداران می‌باشد. جائی كه مقدار عرضه، نسبت به تقاضا زیادتر است یا جائی كه خریداران نسبت به عرضه كنندگان كمترند، خریداران ممكن است در موقعیت معامله قویتری نسبت به فروشندگان باشند. قدرت معامله خریداران، همچنان كه اینترنت انتخاب عرضه كنندگان بالقوه را افزایش می‌دهد و اطلاعات بیشتری را در اختیار آنها قرار می‌دهد، ممكن است افزایش یابد. به بیان دیگر، اینترنت هم چنین می‌تواند به شركتهای صنعتی اجازه دهد خریدارن با پتانسیل بیشتر را شناسائی كرده و به موجب آن، قدرت خریداران را كاهش دهد. نتیجه به اینكه كدام عامل قویتر است بستگی خواهد داشت.

معامله قدرت عرضه كنندگان:
عرضه كنندگان، در صنعت در همان موقعیتی نسبت به كارخانجات هستند كه كارخانجات نسبت به خریدارانشان دارند. بنابراین اینترنت می‌تواند تأثیرات مشابهی همانند آنچه در بالا شرح داده شد داشته باشد با وجود این افزایش یا كاهش قدرت ایشان، به چگونگی بكارگیری از تكنولوژی بستگی دارد.

مسابقه رقابتی مابین دست‌اندركاران موجود:
آخرین نیرو یا عامل، رقابت مابین دست‌اندركاران موجود در بازار می‌باشد. این عامل احتمالاً رو به افزایش است همچنان كه تجارت الكترونیك به طور عموم، كارائی خود را در صنعت زیاد، تولید را كم، هزینه‌معامله را كاهش داده و كارائی و زنجیره عرضه را افزایش می‌دهد.

افزایش قدرت مشتریان:
انگلیسی‌ها معمولاً تمایلی كه از خدمات نامطلوب شكایت كنند، اما این ممكن است بوسیله پایگاههای اینترنتی جدیدی كه به مردم این امكان را می‌دهد. در مورد سرویسهائی كه از شركتها یا دیگر سازمانها دریافت نموده‌اند شكایت كنند، تغییر كند.

برای مثال یك شركت آلمانی به نام Dooyoo.deیك نسخه UK از پایگاههای آنها (شركتها و سازمانها) تهیه كرد، كه به افراد اجازه می‌دهد در خانه خود، امتیازِ خدمات و محصولات آنها را مورد بازبینی قرار داده و برای این مشاركت خود جایزه بگیرند. منتقدین در Dooyoo.uk بازای نوشتن هر عقیده‌ای 250 dooyoo miles می‌گیرند،

در صورتی كه شخص دیگری نظر شما را بخواند 50 mile و 10 mile زمانی كه شما نظرات دیگران را مورد ارزیابی قرار دهید به شما تعلق قرار خواهد گرفت. هر 1000 dooyoo mile ارزشی به اندازه 1 پوند دارد كه قابلیت تبدیل به پول نقد یا اسناد یا اهدا كردن به یك مؤسسه‌ی خیریه را دارد. منتقدین تراز اول با قرار داده شدن در یك Hall of Fame (مكانی كه شهرت شخص افزایش می‌یابد) مورد تشویق قرار می گیرند.

تجزیه تحلیل سیستم ارزش:
دومین مدل از مدلهای پورتر كه به طور گسترده برای تجزیه تحلیل صنایع استفاده می‌شود، زنجیره ارزش است. مدل پورتر، ماهیتاً با كاهش هزینه و افزودن ارزش افزوده فعالیتهای درونی شركتها سر و كار دارد. تجارت الكترونیك می‌تواند در این هدف، در تمام فعالیتهای زنجیره ارزش كمك رسان باشد.

سه فعالیت اصلی یك فرایند تولید عبارتند از:
تداركات درونی: دریافت اقلام، انبار كردن و در اختیار قرار دادن آنها برای فرایند عملیات به مقدار مورد نیاز.
اقدام عملی: فرایند تولید
تداركات بیرونی: تحویل محصولات نهائی كارخانه، انبار كردن و توزیع آنها بین مشتریان
پورتر به این فعالیتهای پایه اصلی، دو فعالیت اصلی دیگر را نیز اضافه كرده است:
بازاریابی و فروش: پیدا كردن احتیاجاتِ مشتریان بالقوه و آگاه كردن آنها از محصولات و خدماتی كه می‌توان به آنها ارائه داد.

سرویس (یا خدمات بهد از فروش): هر گونه نیازی برای نصب یا توصیه‌های قبل از تحویل محصول و خدمات پس از فروش، و خدمات بعد از آن كه معامله صورت گرفت.
برای پشتیبانی این عوامل اصلی، می‌بایست شركتی پایه گذاری كرد كه تعدادی از فعالیتهای پشتیبانی را انجام دهد. پورتر این فعالیتها را به قرار زیر طبقه‌بندی كرده است:

تداركات: اقدام جهت یافتن عرضه كنندگان مواد مورد نیاز عملیاتی كه وارد سازمان می‌شوند. تداركات در مواردی مانند گفتگو در مورد كیفیت كالاهای عرضه شده با قیمتی قابل قبول و هم چنین تحویل با اطمینان كالا، مسؤل می‌باشد.

توسعه تكنولوژی: سازمان نیازمند آن است كه فرایندهای تولیدی خود را ارتقاء دهد، كارمندان را آموزش داده و با مدیریت نوآوریها این اطمینان را بدست آورد كه محصولاتش و رتبه كل كالاها و خدماتش، قابل رقابت باقی می‌مانند.

مدیریت منابع انسانی: استخدام، آموزش و مدیریت پرسنلی افرادی كه برای سازمان كار می‌كنن.

زیربنای شركت: مدیریت كلی شركت، شامل طرح ریزی و حسابداری.
همان طوری كه در فصل قبل مشاهده شد، تجارت الكترونیك می‌تواند كارائی تمام مراحل زنجیره ارزش را بهبود بخشد. برای مثال در تداركات، لُجستیك، عملیات و غیره. بنابراین این حتی می‌تواند تأثیرات مهم خارجی بیشتری روی زنجیره ارزش داشته باشد. زنجیره ارزش در یك شركت، در یك ًسیستم ارزشً می‌تواند زنجیره‌های ارزش شركتهای دیگر را نیز بسط دهد.

مزیت كلی رقابت یك سازمان، تنها به كارائی سازمان و كیفیت محصولاتش بستگی ندارد بلكه به تأمین كنندگان و شركایش، فروشندگان عمده و خریداران نیز وابسته است. تجارت الكترونیك می‌تواند روی ارتباطاتی كه ممكن است شركت با این سازمانها داشته باشد نظیر پیوستن به شبكه اطلاعات به اشتراك گذاشته شده، تأثیر بگذارد و هم چنین تأثیری مستقیم روی زنجیره‌های ارزش این سازمانها دارد.

مدل 3D:
تجارت الكترونیك، سه اثر مهم روی سیستم ارزش می‌گذارد كه برای راحتی می‌توان آنها را به نام 3D به خاطر سپرد.
اولاً، همان گونه كه از فصل 3 نشان داده شد، در بسیاری بازارها، واسطه‌ها یا دلالان حذف شدند یا به اصطلاح واسطه‌زدائی شد. دوم آنكه شركتها در بسیاری صنایع به دنبال ادغام در یكدیگرند، یا اساساً تجمع زدائی صورت گیرد.

و آخر اینكه، همان گونه كه در فصل 1 مطرح شد، تقارب یا نزدیكی دیجیتال، موانع بین بسیاری از صنایعی را كه در حال پایه ریزی تجارت الكترونیك بودند. شكست، از آن جمله می‌توان به ارتباطات تلفنی، كامپیوتری و الكترونیكی اشاره كرد.

واسطه زدائی / واسطه‌ گری مجدد:
اولین اثر روی سیستم ارزش، از تغییرات در اقتصاد زنجیره عرضه ناشی می‌شود. در بسیاری از صنایع، این مسئله بسیار عادی است كه تولیدكنندگان و عرضه‌كنندگان كالاهای خود را بین واسطه‌ها یا دلالان توزیع كنند. دلایل بسیاری برای گرایش به سمت دلالان وجود دارد ولی معمولی‌ترین دلایل عبارتند از:
كمبود منابع مالی برای در دست گرفتن مستقیم بازار.
فروش ناكافی كه باعث می‌شود فروشنده به سمت راههای مفیدتر سوق داده شود.
اطلاعات و تماسهائی كه دلالان ایجاد می‌كنند.
تجاربی كه دلالان دارند.

واسطه زدائی

مشتری دلال عرضه كننده

در فصل قبل نشان داده شد چگونه تجارت الكترونیك می‌تواند با كم كردن توزیع یا پخش، هزینه‌های معامله را كاهش دهد. اگر این چنین شود، ممكن است برخی نیازها به دلالان كاهش یابد. همان گونه كه در فصل قبل مطرح شد، تجارت الكترونیك می‌تواند به طور جدی هزینه‌های پخش محصولات را در بیساری صنایع كاهش دهد. خصوصاً در مواردی كه محصولات ماهیت اطلاعاتی داشته باشند (مانند نرم‌افزار) .

این محصولات مانند نرم‌افزار و خدمات خرید، به طریق دیجیتال، كمك اینترنت و با كمترین هزینه توزیع می‌شوند.سازندگان نرم‌افزار و اطلاعات هم اكنون محصولات به روز شده خود را از طریق اینترنت كه این امر نه تنها هزینه‌های تولید مجدد و پست را كاهش می‌دهد بلكه تمایل كمی برای رفتن پیش یك فروشنده نرم‌افزار برای به روز كردن disketts یا رفتن با یك آژانس خبری جهت دریافت آخرین اخبار وجود دارد زیرا می‌توان به طور مستقیم توسط اینترنت هزینه آنها را ًدان‌لودً (downloaded) نمود. حذف واسطه‌گری ممكن است دردیگر تجارتها نیز صورت گیرد. تجارتهایی كه فروشنده اطلاعات نیستند ولی قویاً بر اطلاعاتی مانند خدمات مالی و نمایندگان سیار، تأكید می‌كنند.

برای مثال،Mckinseg تخمین زده است كه هزینه‌های توزیع یك بلیط رفت و برگشت هوایی 500 دلاری، به كمك اینترنت 20 تا 30 دلار است در حالی كه اگر تحویل بلیط توسط نمایندگان آژانس صورت گیرد، هزینه‌ای برابر 70$ خواهد داشت. تهدید رفت و آمد سنتی كارمندان واضح است، مگر آینه آنها بتوانند با ترجیح این 40 تا 50 دلار اضافه، ارزش افزوده‌ای برای آژانس هوایی و یا مشتریان ایجاد كنند، به علاوه با این سرویسهای سنتی و قدیمی، دانستن اینكه كدام خط هوایی جا دارد برای مشتریان ملال آور خواهد بود.

ایالتjANE BROOK :
ایالت جان بروك در luscious swan River valley واقع شده است، مكان بیش از 30 تولید كننده شراب، 20 كیلو متری شمال شرقی perth در غرب استرالیا . تاكهای انگور برای اولین بار در سال 1931 در جان بروك كاشته شدند و شهرت و اعتبار منطقه در طول سالیان برای تولید شراب قرمز عالی، زیاد شد.

درسال 1972،David و BEVERLY ATKINSON، املاك آن منطقه را خریداری كرده و با تغییر در تولید، به تولید شراب به میزان زیاد و با كیفیتی بالاتر كرد. تاكستانها دوباره با انگورهای متنوع و خوب كاشته شدند، آزمایشگاهی برای تجزیه تحلیل انگور و شراب تأسیس گردید و تجهیزات تولید شراب با تانكهای ضد زنگ دوباره سازی شد، سردخانه و انبار جدیدی با چوب بلوط نیز ساخته شد.

ایالات جان بروك به طور سنتی شرابهای خود را به توزیع كنندگان در شرق و غرب استرالیا و واردكنندگان شراب در ژاپن، سنگاپور، مالزی، انگلستان و ایالات متحده می‌فروخت. اما با ظهور تكنولوژی جدید و راههای بازاریابی، در ژوئن 1995 ، جان بروك اولین تولید كننده استرالیائی شراب شد كه سایتی در شبكه جهانی اینترنت دارد و هم اكنون به طور منظم، سفارشات ًآن لاینً خود را از مشتریانش در سر تا سر استرالیا به طور مستقیم دریافت می‌كند.

اما به علت قوانین مربوط به واردات، اخیراً نمی‌توان به كشورهای خارجی صادر كرد و مشتریان باید مستقیماً با یكی از توزیع كنندگان در همان كشور مراجعه كنند. بنابراین در 1999 جان بروك یك شعبه از jane Brook Estate wine را در لندن تأسیس كرد، بنابراین ممكن است در آینده اجازه بیابد به طور مستقیم در اروپا نیز فروش كند.
گر چه هدف برای واسطه زدائی در زمینه كالاهای اطلاعاتی بیشتر است اما این ممكن است در زمینه عرضه محصولات فیزیكی نیز اتفاق بیفتد.در این حالت عرضه كننده ممكن است همچنان هزینه زیادی چون هزینه‌های حمل و نقل را داشته باشد،

بنابراین احتیاج دارد كه به دنبال صرفه‌جوئی در هزینه، در جای دیگری باشد. برای مثال شركت DELL در مدیریت انجام چنین كار بوسیله اینترنت موفق بود، بدین صورت كه با نوآوری در زنجیره عرضه‌شان، سفارشات را به صورت ًآن لاینً دریافت می‌كرد تا این امر هزینه‌های نگهداری كامپیوترهای شخصی مونتاژ شده را كاهش می‌داد.

 

نظریه واسطه‌زدائی بر دو فرض كلیدی استوار است:
فرضیه 1: تجارت الكترونیك، هزینه‌های معامله را تا صفر كاهش می‌دهد.
فرضیه 2: معامله‌ها مانند اتم هستند
(یعنی اینكه یكپارچه‌اند و به اجزای كوچكتر تقسیم نمی‌شوند)


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : يکشنبه 18 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

سوالات آزمون مجموعه زبان عربی سال 88 با word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف سوالات آزمون مجموعه زبان عربی سال 88 با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي سوالات آزمون مجموعه زبان عربی سال 88 با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن سوالات آزمون مجموعه زبان عربی سال 88 با word :

توضیحات:

دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان عربی

سال: 1388
کد: (1104)

به همراه پاسخنامهدانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : يکشنبه 18 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحقيق حفاظت ژنراتور با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق حفاظت ژنراتور با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق حفاظت ژنراتور با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقيق حفاظت ژنراتور با word :

انتخاب طرح حفاظتی برای ژنراتور مستقیما به عوامل زیر وابسته است:
1. ظرفیت ژنراتور
2. سطح ولتاژ و نحوه اتصال ژنراتور به شبکه
3. وضعیت نقطه نوترال
موارد 1 و 2 در قسمتهای آینده و در بخش طرحهای حفاظتی آورده میشود. اما در مورد شماره 3 روشهای کلی زیر متداول است:
1. اتصال مستقیم نوترال به زمین
2. اتصال نقطه نوترال با امپدانس
3. نقطه نوترال ایزوله
روش اتصال نقطه نوترال با امپدانس برحسب میزان محدود سازی جریان عیب فاز به زمین به دو دسته اتصال نقطه نوترال با امپدانس بالا یا High impedance earthing و اتصال نقطه نوترال با امپدانس کم یا Low impedance earthing تقسیم میشوند. در روش High impedance earthing جریان عیب فاز به زمین به مقداری در حدود 5 تا 10 آمپر محدود میشود. در حالیکه در روش Low impedance earthing این جریان به مقداری در حدود 100 آمپر محدود خواهدشد.
وضعیت اتصال مستقیم نوترال به زمین در مواجهه با خطا روشن است . اما در این میان روش نقطه نوترال ایزوله نسبت به 2 روش دیگر مزایا و معایبی دارد که کاربردهای خاص خود را داراست که در صورت نیاز در جای خود به بحث پیرامون آن خواهیم پرداخت.
در طرحهای حفاظتی که ما به بحث پیرامون آن میپردازیم فرض بر آن است که نقطه نوترال با روش شماره 2 زمین شده است.
در نقشه های حفاظتی به منظور نمایش حفاظتهای مختلف از کدهای استاندارد ANSI استفاده میشود. برخی از معروفترین این کدها که ما در معرفی طرحهای حفاظتی از آنها یاد خواهیم نمود عبارتند از:

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : يکشنبه 18 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحقيق مديريت دانش با word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق مديريت دانش با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق مديريت دانش با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقيق مديريت دانش با word :

مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته‌های علمی (Knowledge management – KM) در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند. برنامه اجرایی مدیریت اندوخته‌های علمی بر این سه جزء اصلی بنا می‌شود:

1    افرادی که تولیدکننده و یا مصرف‌ کننده این اندوخته‌ها هستند،
2    فرآیندهایی که این اندوخته‌ها را مدیریت می‌کنند،
3    ابزار و تمهیداتی که دسترسی به این سرمایه‌های علمی را آسان می‌کنند.

در زبان فارسی تا به حال اصطلاح «مدیریت دانش» برای Knowledge Management متداول بوده‌ است. در زبان انگلیسی اما تفاوت بسیاری بین Science و Knowledge وجود دارد. Knowledge به تمامی آگاهی‌های بشر به طور کل اطلاق می‌شود در حالیکه Science به فرآیند تولید دانش اطلاق می‌شود.[نیازمند منبع] دانش نرم (هنوز) قابل بیان، ساختاردهی، نمایش و مدیریت نیست. تنها دانش سخت را یا دانسته‌های خاص و یا اندوخته‌های علمی را می‌توان مدیریت کرد.

در این متن، به جای استفاده از واژه دانش در مقابل Knowledge، گاهی از واژه دانایی استفاده شده‌است. این در حالی‌ست که واژه دانایی معانی خاص خودش را در حوزه‌های گوناگون دیگر همچون فلسفه، روانشناسی و جامعه‌شناسی نیز داراست. ازآنجا که تحقیقات کاربردی در حوزه مدیریت دانایی نسبتاً جدید است، در این خصوص تعریف خاص و دقیقی که مورد اجماع اکثریت محققین قرار گیرد، هنوز وجود ندارد. آنچه مسلّم است آن که می‌توان با آشنایی با تعاریف گوناگون، ابعاد و مصادیق این امر را بیشتر شناخت و آن را بهتر به کار گرفت.

تعاریف گوناگون
برای تعریف دانایی باید چندین واژه تعریف شود. ابتدا از داده‌ها صحبت می‌کنیم. داده‌ها منبع حیاتی به شمار می‌روند که با بهره‌برداری صحیح از آنها می‌توان داده‌ها را به اطلاعات بامعنی تبدیل نمود. بدین ترتیب اطلاعات می‌توانند به دانایی و در نتیجه حکمت تبدیل شوند. در واقع اطلاعات، دانایی و حکمت، بیش از مجموعه‌های فوق هستند و به نوعی کل‌ آنها از هم اجزایی اجزا تشکیل می‌شوند، نه جمع جبری اجزا.

داده‌ها نقاط بی معنی در فضا و زمان هستند که هیچگونه اشاره‌ای به فضا و زمان ندارند. داده‌ها شبیه رویداد حرف یا کلمه‌ای خارج از زمینه (بدون رابطه) می‌باشند. دانایی مجموعه‌ای از شناخت‌ها و مهارت‌های لازم برای حل مسئله‌است، لذا اگر اطلاعاتی که در دست است بتواند مشکلی را حل کند می‌توان گفت دانایی وجود دارد. ضمن اینکه دانایی باید امکان تبدیل به دستورالعمل اجرائی و عملی شدن را داشته باشد.

تعریف دانایی سازمانی
1    دانایی سازمانی، اجتماعی از سرمایه‌های متمرکز انسانی، سرمایه‌های استعدادهای فکری و سرمایه‌های ساختار می‌باشد. (بروکینگ)
2    دانایی سازمانی، به اطلاعات پردازش‌ شده و جاسازی شده از جریانات عادی و مراحلی که قابلیت اقدام دارند و نیز دانایی به دست آمده به وسیله سیستم‌های سازمانی، مراحل، تولیدات، قوانین و فرهنگ اطلاق می‌گردد.

تعریف مدیریت دانایی
تحقیق در ادبیات مدیریت، نشان می‌دهد که هیچ تعریف مورد توافقی از مدیریت دانایی وجود ندارد. تعاریف عمدتاً بر قابلیت‌های سازمانی در خصوص تولید ثروت از دارایی‌های دانایی‌مدار متمرکز هستند. و نقش مدیریت دانایی، اکتساب، جمع‌آوری و استفاده از دانایی فنی سازمانی و درس‌های آموخته شده‌است.کمی بیش از ده سال از عمر ابداع مفهوم کلی مدیریت دانایی می‌گذرد و در این مدت، تعاریف گوناگونی در این خصوص ارائه گردیده که هر یک ابعادی از این موضوع را نمایش می‌دهند. در ذیل به بیان مهم‌ترین این تعاریف می‌پردازیم:

1    مدیریت دانایی، کسب دانایی درست برای افراد مناسب در زمان صحیح و مکان مناسب است، به‌گونه‌ای که آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمان، بهترین استفاده را از دانایی ببرند.
2    مدیریت دانایی، بنایی سنجیده، صریح و اصولی برای تجدید و استفاده از دانایی در جهت افزایش تأثیر و بازگشت دانایی مربوط به سرمایه دانایی است.
3    تعریف مدیریت دانایی، اغلب به حوزه‌های تخصصی نویسندگان مقالات وابسته‌است. مدیریت دانایی را به صورت فرآیند مستمر اطمینان از توسعه تجربی سازمان‌ها در جهت بهبود قابلیت حل مشکلات سازمانی، و حمایت از مزیت رقابتی تعریف می‌کنند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : يکشنبه 18 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله دين ممتاز با word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دين ممتاز با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله دين ممتاز با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله دين ممتاز با word :

قدرت خداوند:
«واذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم قل بئسما یامرکم به ایمانکم ان کنتم مومنین»1
ای بنی اسرائیل بیاد آرید زمانی را که از شما عهد گرفتیم وکوه را در بالای سر شما نگهداشتیم وگفتیم آنچه را که بشما داده ایم با قوت ومحکمی بگیرید (تورات را قبول کنید) وبشنوید(اطاعت کنید) گفتند شنیدیم ونافرمانی کردیم وبه جهت کفرشان، محبت گوساله در دلهای آنان جا گرفت ( به عبادت گوساله دل بستند) بگو چه ناپسند است آنچه که ایمانتان شما را به آن امر می کند اگر از ایمان آورندگان باشید.

تفسیر المنار می گوید منظور آیه اینست که خداوند اول از ایشان عهد گرفت وسپس برای اینکه در عهد خودشان ثابت باشند کوه را بربالای سر آنان بلند کرد.
ولی این تفسیر صحیح نیست زیرا آیه 171 از سوره اعراف که می فرماید: « واذا نتقنا الجبل فوقهم کانه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتیناکم بقوه » بیاد آرید زمانی را که کوه را بر بالای سر آنان نگاهداشتیم، گویا که آن سایه بانی است وگمان بردند (یقین کردند) که آن کوه برسر آنان می افتد (دراین هنگام گفتیم ) آنچه را که به شما داده ایم (تورات را ) با قوت ومحکمی اخذ کنید از این آیه معلوم می شود که خداوند در وهله اول کوه را در بالای سر ایشان نگه داشته وتهدید کرده است وچون ایشان دیده اند که کوه می افتد مجبور شده اند که ظاهرا اطاعت کنند .

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : يکشنبه 18 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله ايجاد پوشش کامپوزيتي HAدرSiدرCNTs بر روي آلياژ NiTi با استفاده از ترکيب رسوب دهي الکتروفورتيک و فرايند اتصال واکنشي براي کاربردهاي زيست پزشکي با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ايجاد پوشش کامپوزيتي HAدرSiدرCNTs بر روي آلياژ NiTi با استفاده از ترکيب رسوب دهي الکتروفورتيک و فرايند اتصال واکنشي براي کاربردهاي زيست پزشکي با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ايجاد پوشش کامپوزيتي HAدرSiدرCNTs بر روي آلياژ NiTi با استفاده از ترکيب رسوب دهي الکتروفورتيک و فرايند اتصال واکنشي براي کاربردهاي زيست پزشکي با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ايجاد پوشش کامپوزيتي HAدرSiدرCNTs بر روي آلياژ NiTi با استفاده از ترکيب رسوب دهي الکتروفورتيک و فرايند اتصال واکنشي براي کاربردهاي زيست پزشکي با word :

چکیده

آزادسازی یونهای Ni3+ از آلیاژ NiTi در محیط بدن و سطح زیست خنثای آن یکی از مسائل نگرانکننده در کاربردهای زیست پزشکی آلیاژ NiTi است. در این مطالعه، پوشش کامپوزیتی هیدروکسیآپاتیت-سیلیکون-نانولولهی کربنی با استفاده از ترکیب رسوبدهی الکتروفورتیک و فرایند اتصال واکنشی بـر روی زیرلایـهی NiTi پوششدهی شد. قبل از رسوبدهی الکتروفورتیک، هیدروکسی آپاتیت و سیلیکون با آسیابکاری به یکدیگر متصل شدند. پس از پوششدهی و تفجوشی نمونهها، XRD و SEM برای مشخصهیابی مورداستفاده قرار گرفتند. در نهایت، رفتار الکتروشیمیایی پوششها در محیط شبیه سازی بدن، توسط طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی بررسی شد. نتایج نشان میدهد که آسیابکاری ذرات هیدروکسیآپاتیت و سـیلیکون (عامـل اتصال واکنشی) قبل از رسوبدهی الکتروفورتیک، باعث ایجاد رسوب یکنواختی از ذرات در حین پوششدهی میشود. تصاویر SEM پوشش کامپوزیتی، پوششی متراکم و یکنواخت را به علت حضور سیلیکون به عنوان عامل واکنشی و شکلگیری SiO2،CaSiO3 و Ca3SiO5 نشان میدهند. بررسیهای الکتروشیمیایی نشان داد که حضور نانولولهی کربنی در پوشش کامپوزیتی، مسیر نفوذ عوامل خورنده را بسـته و سـبب افـزایش مقاومـت خوردگی در محیط شبیهسازی بدن میشود.

واژههای کلیدی: آلیاژ NiTi؛ روش رسوب دهی الکتروفورتیک؛ پوشش کامپوزیتی HA-Si-CNTs؛ فرایند اتصال واکنشی.

1 Vida.khalili@gmail.com

ایجاد پوشش کامپوزیتی ; HA-Si-CNT s

مقدمه

در این میان آلیاژهای حافظهدار نیکل -تیتانیم (NiTi) به علت ویژگیهای مکانیکی عالی، مقاومت به خوردگی و شکست خوب کاربرد گستردهای در زیست مواد دارند. آلیاژهای NiTi دو ویژگی مکانیکی مشابه زیست مواد طبیعی مانند استخوان دارند. ویژگی اول؛ آلیاژ NiTi دارای کرنش بازیابی شونده به میزان 8 درصد است که بالاتر از بافت استخوانی است 2) درصد). در حالیکه کرنش بازیابی شونده در فولاد زنگ نزن فقط حدود 0/8 درصد است. ویژگی دوم؛ آلیاژ NiTi مدول الاستیسیتهی نزدیک به مدول الاستیسیتهی استخوان کورتیکال (زیر (20 GPa دارد. در حالیکه مدول الاستیسیتهی فولاد زنگ نزن 210 GPa، آلیاژهای تیتانیم 110 GPa و آلیاژ NiTi به صورت بالک 48 GPa است. این شباهتهای موجود بین استخوان و آلیاژ NiTi باعث توزیع مناسب بار در کاشتنی و بافت اطراف آن میشود که به نوبهی خود رشد استخوان و درمان کامل را تسریع میکند .[1]

به منظور کاهش آزاد سازی یونهای Ni3+ و افزایش زیست سازگاری و زیست فعالی سطح، پوششهای سرامیکی بطور گسترده بر روی کاشتنی فلزی به عنوان لایهی محافظ برای جلوگیری از آزاد سازی یونهای ناخواسته مانند Ni3+ بکار میروند. بخصوص هیدروکسی آپاتیت (HA) به علت شباهت زیاد با بافت استخوان طبیعی و زیستسازگاری بالا برای این منظور مورد استفاده قرار میگیرد HA .[2]، سرامیک زیست فعال بوده و دارای خاصیت هدایت استخوانی است. بنابراین HA قادر است یک پیوند شیمیایی محکم با بافت استخوانی ایجاد کند و رشد استخوان را بر روی سطح خود توسعه دهد .[3] اما چقرمگی شکست و مقاومت سایشی آن برای بسیاری از کاربردها خیلی پایین است. یک راهکار برای بهبود ویژگیهای پوششهای HA، استفاده از فازهای ثانویهی زیست سازگار و زیست فعال در زمینهی پوشش HA است. پوششهای کامپوزیتی HA در مقایسه با پوششهای HA خالص، خواص مناسبتری دارند .[4] نانولولهی کربنی CNTs یکی از موادی است که به عنوان تقویت کننده در پوشش HA بکار میرود و خواص مکانیکی، زیستسازگاری و پایداری عالی در SBF دارد. مورفولوژی و ابعاد CNTs مشابه نانو فیبرهای کلاژن موجود در بافت استخوان طبیعی است .[5] حضور CNTs در پوشش HA باعث تشکیل TiC در فصل مشترك شده و چسبندگی پوشش را افزایش میدهد .[6] روشهای مختلفی برای ایجاد پوشش HA و کامپوزیتهای آن بر روی سطح کاشتنیهای فلزی وجود دارد که تعدادی از آنها عبارتند از: غوطهوری [7]، عملیات شیمیایی [8]، پلاسما اسپری [9]، سنتز دما بالای خود احتراقی [10]، رسوبدهی همانند سازی شدهی زیستی [11]، رسوبدهی الکترو شیمیایی [12]، کندوپاش مگنترونی [13] و رسوبدهی الکتروفورتیک .[14] (EPD)

هر یک از روشهای ذکر شده در بالا به غیر از EPD، پرهزینه و زمانبر هستند. از جمله مزایای اصلی روش

چه اردهمین سمینار ملی مهن دسی سطح

EPD که آن را برای کاربردهای پزشکی مناسب میکند، عبارتند از: هزینهی پایین تجهیزات، سادگی فرایند، کنترل ضخامت پوشش، ایجاد پوششهای یکنواخت، امکان پوششدهی زیر لایه با اشکال پیچیده، زمان کوتاه و دمای پایین فرایند .[15] لایه سست ایجاد شده با EPD تحت تاثیر فرایند تفجوشی میتواند پیوند شیمیایی محکمی با زیرلایه ایجاد کند و به صورت متراکم درآید .[16] ذرات سرامیکی معمولا در محدودهی دمایی بالایی که زیرلایهی فلزی ذوب میشود، تفجوشی میگردند .[17] دمای بالای مورد نیاز در فرایند تفجوشی، یکی از معایب عمدهی کاربرد EPD برای ایجاد پوششهای سرامیکی بر روی کاشتنیهای فلزی است.

به منظور غلبه بر مشکل دمای بالای تفجوشی و کاهش نسبی دما، اتصال واکنشی در حین تفجوشی مورد مطالعه قرار گرفته است. استفاده از عامل اتصال واکنشی نه تنها باعث متراکم شدن پوشش در دمای پایین میشود بلکه باعث ایجاد پوششهای عاری از ترك نیز میشود.

کلاوسن و همکارانش [18] در سال 1989 توانستند بالک محکمی از Al2O3 با انقباض کمتر از 1 درصد تهیه کنند و بجای استفاده از پودر خالص Al2O3، از مخلوط پودری Al و Al2O3 استفاده کردند. که در آن، پس از فشردن و در حین تفجوشی در دمای بالا، انبساط حجمی ناشی از واکنش AlAl2O3 انقباض ناشی از تف-جوشی را جبران میکند. با استفاده از این ایده و ترکیب دو فرایند EPD و اتصال واکنشی Al، هوانگ و همکارنش [19] پوششهای گرادیانی HA متراکم و عاری از ترك را ایجاد کردند و دمای تفجوشی را تا 850C کاهش دادند. در حین فرایند تفجوشی تا حدودی اختلاف ضریب انبساط حرارتی پوشش با زیرلایه-های Ti و آلیاژهای آن کاهش مییابد و از طرف دیگر انسباط حجمی ناشی از آن در تراکم پوشش موثر است. از طرف دیگر، رسوب همزمان دو یا چند جزء از یک سوسپانسیون خیلی پیچیدهتر از رسوب تک جزیی است و باید پارامترهایی مانند بار یونی، دانسیتهی بار اطراف هر جزء و نرخ رسوب اجزاء مختلف در نظر گرفته شود. علاوه بر اینها اختلاط یکنواخت مابین اجزاء مختلف نیز در بدست آوردن پوشش یکنواخت موثر است. یک راهحل ممکن برای غلبه بر این معایب، تشکیل کمپلکسی از اجزاء با عملیات پیشمونتاژ و سپس پراکنده کردن آن در یک سوسپانسیون است .[20]


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : يکشنبه 18 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله آسيب شناسي مسير تحقق الگوي اقتصاد مقاومتي با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آسيب شناسي مسير تحقق الگوي اقتصاد مقاومتي با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آسيب شناسي مسير تحقق الگوي اقتصاد مقاومتي با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آسيب شناسي مسير تحقق الگوي اقتصاد مقاومتي با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز
تعداد صفحات: 9
چکیده:
الگوی اقتصاد مقاومتی به معنی روش های صحیح تصمیم گیری اقتصادی در شرایط تحریم ، فشار و کمبود منابع در جامعه است ، بگونهای که این سبک منجر به شکوفایی اقتصادی گردد. هدف از این نوشتار آسیب شناسی مسیر تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی است. اینمقاله ، از حیث هدف یک پژوهش کاربردی و از جهت خصوصیت موضوع ، یک نوشتار توصیفی است. روش جمع آوری اطلاعات جهتمفاهیم اساسی کتابخانه ای وسایر موارد روش میدانی است که از تکنیک پرسشنامه استفاده گردیده است. پایایی پرسشنامه از طریقآزمون آلفای کرونباخ و روایی آن ها با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان تأیید گشته است. در ابتدا مفهوم علم اقتصاد و الگوی اقتصادمقاومتی مورد بحث قرار گرفته است. سپس آسیب های موجود با استفاده از اطلاعات بدست آمده شناسایی و در پایان عنوان شده استکه تدبیر و برنامه ریزی جهت تحقق کامل و موفق این الگو مستلزم رفع آسیب های اعتقادی ، رفتاری ، فرهنگی و روانی موجود است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 12 فروردين 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

رابطه بين مهارت خودرهبري و نفوذ مدير در مديران دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه بين مهارت خودرهبري و نفوذ مدير در مديران دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه بين مهارت خودرهبري و نفوذ مدير در مديران دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه بين مهارت خودرهبري و نفوذ مدير در مديران دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير با word :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت و دومين کنفرانس کارآفريني و نوآوري هاي باز

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

این مقاله با هدف تعیین رابطه میان دو متغیر مهارت خودرهبری و نفوذ مدیر در دانشگاه آزاد اسلامی شهر ملایر از دیدگاه مجریان آن به انجام رسید . روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران گروه هایآموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، به همراه ریاست ،مدیران و معاونت های دانشگاه آزاد ملایر بود که تعدادکل مجریان این طرح براساس آمار تهیه شده ازدانشگاه در سال تحصیلی 1394-95 تعداد 45 نفر بود. برای نمونه گیری از شیوه - نمونه گیری جامعه در دسترس به عنوان نمونه استفاده شد و بر این اساس دیدگاه کلیه مجریان توسط دو پرسشنامه استاندارد سلامتسازمانی] 4 [ و پرسشنامه خودرهبری] 2 [ مورد آزمون قرار گرفت . در پرسشنامه سلامت سازمانی بعد نفوذ مدیر و در پرسشنامه خودرهبری 9 استراتژی رفتارتمرکز یافته ، پاداش طبیعی و فکر سازنده با استفاده از مقیاس لیکرت مورد بررسی قرار گرفت .در انتها نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین مهارت خودرهبری با نفوذ مدیر رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. به این معنی که با افزایش میزان خودرهبری میزاننفوذ مدیر نیز افزایش پیدا کرده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 12 فروردين 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله طراحي و ساخت مدلي جديد از ميکروفون نوري مستقل از فنآوري ساخت ممبران با word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحي و ساخت مدلي جديد از ميکروفون نوري مستقل از فنآوري ساخت ممبران با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله طراحي و ساخت مدلي جديد از ميکروفون نوري مستقل از فنآوري ساخت ممبران با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحي و ساخت مدلي جديد از ميکروفون نوري مستقل از فنآوري ساخت ممبران با word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: 4

چکیده:

از بین سه نوع مدولاسیون نور، مدولاسیون شدت بهترین بازدهی را در میکروفونهای نوری دارد. از سوی دیگر، نوع و اندازه ممبران همیشه عاملی محدودیتزا برای میکروفون بهشمار میرود. دراین مقاله ابتدا سامانهای برای مدل کردن یکنوع میکروفون نوری با ساختاری جدید طراحی خواهد شد. در ادامه با آزمایش دو نوع مدولاسیون شدت (اهرمی و شبکه متحرک) روی این مدل، بهترین حالت برای دریافت پاسخ فرکانسی و حساسیت مناسب، نتیجه شده است. برتری مدولاسیون اهرمی و همچنین استقلال آزمایشها از نوع ممبران از جمله نتایج مطلوبی است که در این مقاله به آن پرداخته میشود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 12 فروردين 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

معيار هاي انتخاب پيمانکار از ديدگاه دست اندر کاران صنعت ساخت ايران با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد معيار هاي انتخاب پيمانکار از ديدگاه دست اندر کاران صنعت ساخت ايران با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي معيار هاي انتخاب پيمانکار از ديدگاه دست اندر کاران صنعت ساخت ايران با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن معيار هاي انتخاب پيمانکار از ديدگاه دست اندر کاران صنعت ساخت ايران با word :


سال انتشار : 1389

نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس بين المللي مديريت پروژه

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

انتخاب پیمانکار مناسب تاثیر بسیاری بر موفقیت پروژه های ساخت می گذارد از این رو تعیین معیارهای شایستگی پیمانکاران جهت تعیین صلاحیت آنها حائز اهمیت زیادی است این مقاله نظرات جمعی از با تجربه ترین دست اندرکاران انتخاب پیمانکار در ایران را درباره معیارها و عواملی که می باید در انتخاب پیمانکار در نظر گرفته شوند گردآوری نموده است به علاوه ضمن مقایسه نتایج حاصله با معیارهای کنونی انتخاب پیمانکار درایران پیشنهاداتی جهت اعمال اصلاحات در برخی معیارها یا وزن اهمیت آنها ارائه نموده است همچنین مقایسه هایی تطبیقی بین نظرات گروههای مختلف پاسخ دهنده با توجه به میزان تحصیلات و تجربه آنها صورت گرفتها ست به علاوه نتایج حاصل از این پژوهش با یافته های تحقیقات پیشین نیز مقایسه گردیده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 12 فروردين 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي رابطه هوش سازماني و رضايت شغلي با عملکرد اساتيد موسسات آموزش عالي استان آذربايجان شرقي با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي رابطه هوش سازماني و رضايت شغلي با عملکرد اساتيد موسسات آموزش عالي استان آذربايجان شرقي با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي رابطه هوش سازماني و رضايت شغلي با عملکرد اساتيد موسسات آموزش عالي استان آذربايجان شرقي با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي رابطه هوش سازماني و رضايت شغلي با عملکرد اساتيد موسسات آموزش عالي استان آذربايجان شرقي با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره سراسری الکترونیکی فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 5
چکیده:
فلسفه وجود سازمان، متکی به حیات انسان است. انسانها در کالبد سازمان روح میدمند، آن را به حرکت در میآورند و اداره میکنند. بنابراین، منابع انسانی با ارزشترین منبع برای سازمانها هستند. آنها هستند که به تصمیمات سازمانی شکل داده وراهحل ارائه میکنند و نهایتاً مسائل و مشکلات سازمان را حل میکنند. بهرهوری را عینیت میبخشند و کارآیی و اثربخشی سازمانی را معنا میدهند.هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رضایت شغلی و هوش سازمانی با عملکرد اساتید موسسات آموزش عالی استان آ.شبوده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد که در سطح آمار توصیفی از میانگین، فراوانی، درصد و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین هوش سازمانی و رضایت شغلی با عملکرد رابطه معناداری وجود دارد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 12 فروردين 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تشخيص ترک در تير با روش المان کوادراتور ديفرانسيلي و الگوريتم کلوني زنبورهاي مصنوعي با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تشخيص ترک در تير با روش المان کوادراتور ديفرانسيلي و الگوريتم کلوني زنبورهاي مصنوعي با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تشخيص ترک در تير با روش المان کوادراتور ديفرانسيلي و الگوريتم کلوني زنبورهاي مصنوعي با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تشخيص ترک در تير با روش المان کوادراتور ديفرانسيلي و الگوريتم کلوني زنبورهاي مصنوعي با word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: 6

چکیده:

مقاله حاضر برای شناسایی ترک درتیر یکنواخت با ترک باز براساس اندازه گیری ارتعاشات خمشی ارایه شده است دراین مقاله آنالیز ارتعاشی تیر توسط روش المان کوادراتور دیفرانسیلی انجام شده است با تجزیه سیستم به یک سری از زیردامنه یا المان ها هر ناپیوستگی دربار یا هندسه و خواص فیزیکی و حتی پایه های الاستیک قابل اعمال می باشد ترک در تیر به وسیله فنر الاستیک چرخشی بدون جرم مدل شده است فرکانسهای طبیعی تیر یکسر گیردار به عنوان ورودی به مساله داده می شوند و با بهینه کردن تابع هدف به وسیله الگوریتم بهینه سازی پارامترهای ترک مشخص میشوند اغلب روشهای تشخیص ترک به دو مرحله پردازش برای پیش بینی محل و عمق ترک نیاز دارند ولی در مقاله حاضر محل و عمق ترک به عنوان متغیرهای طراحی مساله بهینه سازی بدست می آیند. از خصوصیات این روش نتایج عددی خیلی دقیق با استفاده از تعداد گره های کم می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 12 فروردين 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

ارتباط سنجي کيفيت زندگي کاري( QWL) با سلامت سازمانيمطالعه موردي: اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارتباط سنجي کيفيت زندگي کاري( QWL) با سلامت سازمانيمطالعه موردي: اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارتباط سنجي کيفيت زندگي کاري( QWL) با سلامت سازمانيمطالعه موردي: اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارتباط سنجي کيفيت زندگي کاري( QWL) با سلامت سازمانيمطالعه موردي: اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان با word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با سلامت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استانگلستان می باشد. پژوهش از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی، از نوع همبستگی می باشد که درسال 4031 30 صورت گرفته است. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می باشد. -برای سنجش کیفیت زندگی کاری از پرسشنامه 12 سوالی والتون و برای سنجش سلامت سازمانی از پرسشنامه 11 سوالی هوی وفیلدمن استفاده شده است. تعداد اعضای جامعه آماری کارکنان 113 نفر بود که حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان 413 نفر،استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین کیفیت زندگی کارکنان و سلامت سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنینیافته های حاصل از فرضیه های فرعی نشان داد بین تمام مولفه های کیفیت زندگی کاری به جزء توسعه قابلیت های فردی باسلامت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 12 فروردين 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سيستم مدل سازي اطلاعاتي ساختمان ها (BMI) وتعيين بسترهاي لازم جهت بکارگيري آن درمديريت هزينه و زمان پروژه هاي عمراني(مطالعه موردي: پروژه هاي انبوه سازي درتهران) با word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سيستم مدل سازي اطلاعاتي ساختمان ها (BMI) وتعيين بسترهاي لازم جهت بکارگيري آن درمديريت هزينه و زمان پروژه هاي عمراني(مطالعه موردي: پروژه هاي انبوه سازي درتهران) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي سيستم مدل سازي اطلاعاتي ساختمان ها (BMI) وتعيين بسترهاي لازم جهت بکارگيري آن درمديريت هزينه و زمان پروژه هاي عمراني(مطالعه موردي: پروژه هاي انبوه سازي درتهران) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن سيستم مدل سازي اطلاعاتي ساختمان ها (BMI) وتعيين بسترهاي لازم جهت بکارگيري آن درمديريت هزينه و زمان پروژه هاي عمراني(مطالعه موردي: پروژه هاي انبوه سازي درتهران) با word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

امروزه بسیاری ازپروژه ها باتاخیرات فراوان زمان، افزایش هزینه وهدررفت منابع همراه است . باسهولت درفرایندساخت وساز انبوه وهمچنین استقبال سرمایه گذاران به سرمایه گذاری درساختمان سازی وباتوجه به افزایش بی رویه زمان و همچنین اتلاف درمنابع مالی وانسانی هزینه بسیار زیادرفع مغاییرت ومشکلات اجرایی که ازلحاظ هزینه و چه از لحاظ زمانی گرایش به پیاده سازی سیستم ها ی نوین بیش ازقبل شده است. ونیازبه استفاده ازابزارهای روزدنیا بیش از بیش به آن احساس میشود درچندسال اخیرمتخصصین ،کارشناسان ، شرکت های انبوده سازسعی دراستفاده ازسیستم های مذکورراداشته اند تانه تنها بتوانند به زمان و هزینه منطقی داشته باشند بلکه بتوانند پروژه رایک بارقبل ازساخت مدل مجازی آن رابااحتساب همه جزئیات وملاحظات اجرایی بسازندتاریسک های هزینه ایی وزمان آن کاهش یابدبا تولید محصولی باظرافت ودقت بیشتر موجب تحویل پذیری محصول باارزش افزوده بیشترشوند. ودوباره کرای و تغییرات حین پروژه به شکل چشم گیری کاهش یابد وگاهی به علت تشخیصی سیستم پیش گیری شوند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 12 فروردين 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مطالعه برهمکنش بتالاکتوگلبولين شير و رسوراترول در حضور ميدان الکترومغناطيس توسط طيف سنجي دو رنگ نمايي دوراني با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه برهمکنش بتالاکتوگلبولين شير و رسوراترول در حضور ميدان الکترومغناطيس توسط طيف سنجي دو رنگ نمايي دوراني با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعه برهمکنش بتالاکتوگلبولين شير و رسوراترول در حضور ميدان الکترومغناطيس توسط طيف سنجي دو رنگ نمايي دوراني با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه برهمکنش بتالاکتوگلبولين شير و رسوراترول در حضور ميدان الکترومغناطيس توسط طيف سنجي دو رنگ نمايي دوراني با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: 6
چکیده:
این تحقیق به منظور مطالعه برهمکنش پروتئین بتالاکتوگلبولین شیر با رسوراترول در حضور میدان الکترومغناطیس 2/4 گیگا هرتز توسط طیف سنجی دورنگ نمایی دورانی انجام شده است. تا اثرات جانبی میدان الکترومغناطیس را در ساختار دوم پروتئین مورد بررسی قرار دهیم. از آنجائیکه بتالاکتوگلبولین حامل مناسبی برای ترکیبات مغذی و آنتی اکسیدانتها می باشد، لذا تغییر ساختار این پروتئین در ظرفیت حمل این ترکیبات تاثیر گذار خواهد بود . طیف سنجی دورنگ نمایی دورانی در مطالعه ساختار دوم پروتئین مورد استفاده قرار می گیرد، تغییرات ساختاری در حد چند میلی ثانیه نیز در این روش قابل اندازه گیری می باشد. نتایج دورنگ نمایی دورانی نشان می دهد که میدان الکترومغناطیس مذکور سبب کاهش پای داری و افزایش بی نظمی در ساختار پروتئین بتالاکتوگلبولین شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 12 فروردين 1396
جهت اطلاع از کد های قالب و ویــــرایش قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.

نام :
وب :
پیام :
4+2=:
 
(بارگزاري مجدد)