تبلیغات شما اینجا
بستن تبلیغات [X]
مرکز دانلود امام زمان (عج)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحقيق توزيع نرمال با word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق توزيع نرمال با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق توزيع نرمال با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقيق توزيع نرمال با word :

بخشی از فهرست تحقيق توزيع نرمال با word

فهرست مطالب
عنوان صفحه
توزیع نرمال 1
نمادگذاری 3
استفاده از جدول نرمال (جدول 4 پیوست) 5
خواص دیگر توزیع نرمال 11
تقریب نرمال توزیع دو جمله ای 13

توزیع نرمال
توزیع نرمال، که ممکن است بعضی از خوانندگان، نمودار آن را به عنوان منحنی زنگدیس بشناسند، گاهی با نامهای پیرلاپلاس و کارس گاوس، که در تاریخ پیدایش آن نقش چشمگیر داشته اند، همراه است. گاوس توزیع نرمال را با روش ریاضی به عنوان توزیع احتمال خطای اندازه گیریها به دست آورد و آن را «قانون نرمال خطاها» نامید.بعداً منجمین، فیزیکدانها، و کمی بعد از آن، کسانی که در بسیاری از رشته ها داده‌ها را گردآوری می کردند، دریافتند که بافت نگارهای این داده ها دارای این خصوصیت مشترک هستند که ارتفاع مستطیلها ابتدا بتدریج به یک مقدار بیشینه صعود می کنند و سپس به طور متقارن کاهش می یابند. هرچه منحنی نرمال تنها منحی نیست که چنین شکلی دارد ولی معلوم شده است که در موارد بسیار زیادی، تقریب قابل قبولی به دست می دهد. زمانی در جریان مراحل اولیه تکامل آمار، چنین احساس می‌شد که داده های مربوط به هر پدیده واقعی باید مطاق با منحنی نرمال زنگدیس باشند و در غیر این صورت می باید نسبت به فرایند جمع آوری داده ها مشکوک بود. از اینجاست که این توزیع به نام توزیع نرمال معروف شده است. لکن بررسی دقیق داده ها در اغلب موارد، نارسایی توزیع نرمال را آشکار ساخته است. لکن بررسی دقیق و در حقیقت، عمومیت توزیع نرمال افسانه ای بیش نیست، و مثالهای توزیع های غیر‌نرمال در هر یک از قلمروهای تحقیقات، فراوان اند. با وجود این، توزیع نرمال نقشی اساسی در آمار بازی می کند، و روشهای استنباطی که از آن به دست می آیند، دارای قلمرو کاربرد وسیعی هستند و ستون فقرات روشهای جاری تجزیه و تحلیل آماری را تشکیل می دهند.
هرچند در اینجا صحبت از اهمیت توزیع نرمال است، ولی بحث ما در واقع به رده وسیعی از توزیعها که دارای چگالی زنگدیس اند، مربوط می شود. هر توزیع نرمال به وسیله مقدار میانگین آن، ، و انحراف معیار آن، ، به طور کامل مشخص می شود؛ این مقادیر در فرمول تابع چگالی احتمال ظاهر می شوند.
توزیع نرمال دارای چگالی زنگدیس زیر است:

که در آن، میانگین و انحراف معیار است.
احتمال فاصله ای که به اندازه
یک انحراف معیار در هر طرف میانگین امتداد دارد برابر است با

دو انحراف معیار در هر طرف میانگین امتداد دارد برابر است با


در فرمول تابع چگالی احتمال، مساحت دایره ای است به شعاع واحد، که به طور تقریبی 1416ر3 است و e تقریباً 7183ر2. است فرمول خاص منحنی نرمال برای ما مهم نیست، اما توجه به بعضی از جزئیات آن لازم است. منحنی در اطراف میانگینش که نوک زنگ را مشخص می کند. متقارن است. فاصله ای به اندازه یک انحراف معیار در هر طرف دارای احتمال 683ر0، فاصله از تا دارای احتمال 954ر0، و فاصله از تا دارای احتمال 997ر0 هستند.
منحنی هرگز و به ازای هیچ مقدار x به صفر نمی رسد، ولی به خاطر اینکه مساحت سطوح انتهایی خارج از فاصله خیلی کوچک اند، معمولاً نمایش هندسی را در دو سر این فاصله پایان می دهیم.

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

کارآموزي آموزي کارخانه مهر باف يزد با word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزي آموزي کارخانه مهر باف يزد با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآموزي آموزي کارخانه مهر باف يزد با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآموزي آموزي کارخانه مهر باف يزد با word :

بخشی از فهرست کارآموزي آموزي کارخانه مهر باف يزد با word

- مشخصات کارخانه 1
2- مقدمه 6
3- چله پیچی 12
4- چله کشی بخشی 24
5- آهار 28
6- آماده ساختن مخلوط آهار 29
7- نخ کشی 33
8- مقایسه ماشین های بافندگی با ماکوو بی ماکو 40
9- ویژگی های ماشین های بی ماکو 44
10- ماشین بافندگی اسمیت 49
11- اجزاء وساختمان ماشین های بافندگی 52
12- روش کار ماشین اسمیت 56
13- تشکیل حاشیه کناره پارچه 59
14- کناره گیر (تمپل) 62
15- مکانیزم تشکیل دهنده دهنه 63
16- مکانیزم نخ پود 65
17- تعمیر ونگهداری 68
18- تهویه سالن 69
19- پیشنهادات 70

. تاریخچه کلی کارخانه
شرکت مهر باف یزد درسال 1368 به مساحت 20000 متر مربع در بخش خصوصی افتتاح ودر سال 1371 موردبهره برداری قرارگرفت ودر 30 کیلومتری مرکز استان و درشهرک صنعتی شهیدچمران مهریز قرارگرفته است.

2. مشخصات کلی وموقعیت کارخانه
کارخانه دارای دو سالن بافندگی می باشد که به صورت سه شیفت کار می کنند .همچنین دارای 2 سالن انبار ویک قسمت برای کنترل کیفیت و یک قسمت برای تأسیسات ویک قسمت برای تهیه هوای مطبوع وقسمتی برای سرویس دستگاه ها درنظر گرفته شده است.
از 20000 متر مساحت آن 8000 متر آن سالن و 1000 متر آن ساختمان اداری وبقیه آن محوطه حیاط ودرختکاری می باشد ودارای چاه آب ودو استخر می باشد.

2. تأسیسات کارخانه
دارای دوسالن که در یکی از آنها دیگ بخار ودستگاه آهار که دیگ بخار آن حدود 10 تن ظرفیت دارد ودستگاه آهار آن نیز از نوع (وولما ) می باشد سه نوع چله کشی داریم که نوع اول آن چله کشی مستقیم جهت دستگاه های آهار (تکستیما ) وچه کشی کشی بخشی به نام (هاکوبا ) مدل 91.

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحقيق تعريف مبادي با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق تعريف مبادي با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق تعريف مبادي با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقيق تعريف مبادي با word :

مبادی در لغت جمع«مبدء»اسم زمان، مکان و مصدر میمی از«بدء»به معنی آغازیدن و پیش داشتن است و شاید مراد از مبدء، «ما یبدء»یا «ما یجب ان یبدء»یعنی آنچه که به آن آغاز می‌گردد و پیش داشته می‌شود، یا ان چه بدان آغازیده شود و به عنوان پیش درآمد، از آن سخن رود، باشد.

در اصطلاح عبارت است از پاره‌ای دانستنی‌ها که آگاهی بر موضوع، اجزاء و جزئیات آن و نیز استدلال بر مسائل دانش، به آن وابسته است.

این آگاهی از مسائل و مباحث علم به شمار نمی‌رود.چه، این که اساسا از مسائل دیگر علوم بوده که به جهت نیاز، در آغاز دانش و از دیدگاهی دیگرگون مورد بررسی قرار می‌گیرند تا برای رساندن به هدفی ویژه کارساز گردند.

گفتنی است پاره‌ای از دانشیان معاصر مبادی را علمی مستقل به شمار آورده و برای آن تعریف و موضوع و فایده قرار داده و گویند:«علم مبادی عبارت است از دانستن یک سلسله تصورات یا تصدیقاتی که دانستن آن برای درک مسائل علم دیگری ضروری است، و از مسائل اصلی آن دانش به شمار نمی‌رود تا در خود آن علم مستقیما از آنها بحث شود بلکه برای دانستن آنها باید به علم یا علوم دیگری رجوع کرد ولی چون مراجعه به علوم دیگر کار دشواری است و احیانا بعضی از آنها در علم دیگر نیامده است اغلب دانشمندان برای آسان کردن کار و نزدیک نمودن راه طردا للباب به ذکر آنها در خود علم مبادرت می‌ورزیده‌اند».

«موضوع علم مبادی خود اصلاح علم است‌ زیرا مسائل مورد بحث در آن محمولات برای موضوعاتی هستند که همه آن موضوعات، اصطلاحات علم شمرده می‌شوند».

«درباره فایده علم مبادی همین قدر کافی است که بگوییم بدون دانستن مبادی علم موفقیتی و پیشرفتی در علم به دست نخواهد آمد».

بنابراین، از آن چه گفته شد، روشن می‌گردد که مقصود از مبادی دسته‌ای از دانستنی‌هاست که در دریافت و درک بهینه دانش سودمند می‌باشند، نه دانشهایی که نسبت به دانشی دیگر تقدم رتبه‌ای دراند؛اگر چه از آن دانش‌ها به مبادی یاد می‌کنند.همچون علمای منطق که آن را مبادی فلسفه دانسته و گویند:یک فیلسوف بدون دانستن منطق از فلسفه طرفی نمی‌بندد و از لغزش ایمن نخواهد ماند.

*انواع مبادی

برای علم اصول مبادی گونه‌گونی شمار گردیده که به آنها اشاره می‌شود:

1-مبادی عمومی، مبادی خصوصی

مبادی عمومی اصطلاحاتی هستند که در همه ابواب علم به کار می‌آیند و برای همه مباحث آن دانش سودمندند؛ولی مبادی خصوصی اصطلاحاتی است که در مواردی خاص از علم مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

2-مبادی تصوری، مبادی تصدیقی

مبادی تصوری عبارت است از هر آن چه که موجب شناخت موضوعات و محمولات گزاره‌های علمی گردد و به دیگر سخن، این دسته از مبادی به حدود قضایای مسائل علم بر می‌گردند. *

مبادی تصدیقی عبارت است از ادله‌ای که موجب روی آوردن و پذیرش ثبوت محمولات قضایا برای موضوعات می‌گردند.

3-مبادی لغوی

مبادی لغوی عبارت است از مسائل لغوی و ادبی که درک موضوعات و محمولات و یا نسبتهای پاره‌ای از مسائل علم اصول بر آن توقف دارد.

این مسائل از مسائل اصلی علم اصول نیست و تنها به علّت بیان شده در بالا، در علم اصول مورد بررسی قرار می‌گیردند.

4-مبادی حکمی

مبادی حکمی یا احکامیه عبارت است از: مسائلی که در آن احوال احکام از آن جهت که احکام هستند مورد بررسی قرار می‌گیرد.همانند مجعول بودن یا انتزاعی بودن احکام وضعی، شروط عقل احکام و از جمله مقدمه واجب، بحث ضد، اجتماع امر و نهی و...

اگر چه پاره‌ای از دانشیان اصولی، مبادی بودن این مسائل را پذیرفته‌اند،  ولی گروهی دیگر بر این باورند که تنها هنگامی می‌توان مبادی بودن این مسائل را پذیرفت که نتوان این مسائل را از مسائل علم اصول به شمار آورد.چه، در غیر این صورت بدون شک این مسائل، از مسائل اصلی علم اصول می‌باشند نه از مبادی ان.

5-مبادی منطقی

مبادی منطقی عبارت است از مسائل منطقی که (*)مانند اینکه خبر واحد اجماع منقول در علم اصول چیست؟ حجیت چیست؟و امثال اینها.

(*)مانند ادله‌ای که در علم اصول حجیت را برای خبر واحد ثابت می‌کند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

پژوهش مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم دبیرخانه صنایع معادن با word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف پژوهش مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم دبیرخانه صنایع معادن با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پژوهش مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم دبیرخانه صنایع معادن با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پژوهش مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم دبیرخانه صنایع معادن با word :

پژوهش مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم دبیرخانه صنایع معادن

محتوای فایل :

1- سناریو

2- کلیه dfd دیاگرام ها

3- کلیه نمودارهای ER و ERD دیاگرام

4-کلیه نمودارهای جریان داده یا UML دیاگرام ها مانند کلاس دیاگرام، نمودار حالت، یوزکیس و ...

5- فایل mdl رشنال رز

بسیار کامل با قیمت بسیار ناچیز


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

?پروژه آموزش فلش 5 (Flash 5) با word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ?پروژه آموزش فلش 5 (Flash 5) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ?پروژه آموزش فلش 5 (Flash 5) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ?پروژه آموزش فلش 5 (Flash 5) با word :

بخشی از فهرست ?پروژه آموزش فلش 5 (Flash 5) با word

فصل اول : آشنائی با برنامه Flash
فصل دوم : ابزارهای رنگ
فصل سوم : ترسیم و نقاشی
فصل چهارم : اصول وپایه ها
فصل پنجم : Shape Tweening
فصل ششم : Motion Tweening
فصل هفتم : Library & Symbol
فصل هشتم : Text در Flash‌
فصل نهم : Bitmap ها در Flash
فصل دهم : کلید ها
فصل یازدهم : Movie Clip
فصل دوازدهم : برنامه نویسی در Flash
فصل سیزدهم : صدا در Flash
فصل چهاردهم : ارتباط با دیگر برنامه ها

آشنائی با flash
برنامهFlash محصول شرکت ماکرو مدیا چندین فن آوری قدرتمند و پیشرفته را ارائه کرده است که با استفاده از آنها میتوان مولتی مدیا کاملی را در وب ارائه کرد .Flash ، قدرتمند ، جذاب و آسان است .
اگرکمی خلاق باشید ، میتوانید چیزهای جالبی بیافرینید ودیگران را شاد وخوشحال از کاری که کرده اید ، نمائید این احساس ، ارضاء کننده است و فراموش نخواهید کرد.
دراین فصل مابه شما کمک میکنیم تا مفاهیم مقدماتی که Flash بر اساس آن کار میکند را درک کنیم بدون اینکه خیلی وارد جزئیات شویم . در نهایت به شما نشان خواهیم داد که چگونه اولین فیلم جذاب Flash را آغاز کنید و این شانسی خواهد بود برای آنکه بیشتر با این نرم افزار آشنا شوید ، اگر بخواهید .
اولین چیزی که در باز کردن ابتدائی Flash به چشم میخورد صفحه ایست که دارای قسمتهایی به شرح زیر میباشد :

Tool Box / Time Line / Stage / Panneles / Layers

در قسمت کناری سمت چپ نوار ابزار را مشاهده میکنیم که کاربرد فراوانی در فلش دارد . در کنار آن صفحه سفید رنگی را مشاهده می کنید که Stage‌ یا محیط کاری نام دارد و اعمال اصلی وانیمیشن و در مجموع ثمره اصلی کار پروژه ما در آنجا اعمال میشود.
قسمت بعدی مربوط به مدیریت داده ها است این قسمت شما را قادر می سازد بر روی مناطق خاصی از انیمیشن بدون تاثیر گذاری بر روی دیگر مناطق کار کنید بدین طریق شما از ویرایش نمودن یا حذف اتفاقی یک شی در امان بمانید.
هر فایل در Flash دارای یک نوار Time Line و یک لایه مخصوص به خود است این نوار (Time Line) مربوط به زمان بندی فیلمها می باشد و در نهایت در کنار این پنجره ها Pannel ها را مشاهده می کنیم که ابزار کاری ما در طراحی صفحات وب است . در حقیقت Pannel ها پنجره های متحرکی هستند که با داشتن Tab های فراوان دارای پیچیدگی های خاصی اند.

Pannel
پنجره ها یا به عبارتی Pannelها ابزاری اند که به ما کمک فراوانی در زمینه کا ر با متن ها و تصاویر و یا …می کنند یک Pannelپنجره متحرک است که Flashبرای تنظیمات اشیاء در اختیار ما قرار می دهد.
همچنین می توان یک Tab ازیک pannelرابه Tab‍‍‍‍‍‍دیگر از Pannelدیگر اضافه کنیم این کار با عمل Drag کردن یک Tab به یک Pannel صورت می پذیرد برای Save نمودن این تغییرات گزینه منوی Window گزینه Save Pannel Layout را انتخاب میکنیم .

Gride & Guide & Ruler

برا ی دستیابی به این ابزار ها در فلش می بایست بدین ترتیب عمل کنیم :
1-با انتخاب این گزینه View / Rulersمی توانیم به ابزاری بنام خط کش دست یابیم این ابزار برای نمایش دادن یا مخفی کردن خط کش افقی یا عمودی است.
2-با انتخاب این گزینه View / guide می توانیم با ابزاری بنام خطوط راهنما کار کنیم این خطوط با Drag کردن Mouseبر روی خط کش و سپس رها کردن آن بر روی Stage ایجاد کرد با کمک این خطوط می توانیم اشیاء را در Stage آسان تر انتقال دهیم .
3-با انتخاب این گزینه View / Gride می توانیم شبکه ای از خطوط را بر روی S tage مشاهده نماییم.
لازم به تذکر است گزینه Gride شامل 3 زیر منو است که با کمک اولین منو (Show Gride) می توان خطوط شبکه ای را بر روی Stageنمایش داد ، دومین منو (Snap To Gride) راه مناسبی برای حرکتهای منظم افقی و عمودی است و در نهایت سومین منو (( Edit Grid است که برای ایجاد تنظیماتی در مورد خطوط شبکه ای به کار می رود.
فصل دوم : ابزارهای رنگ

کار با پنل Mixer
این Pannel باانتخاب Window / Pannel / Mixer آشکار می شود وظیفه اصلی این Pannelبه همراه Swatches Pannel ایجاد رنگ درFlash است.
Mixer Pannel دارای سه Mode رنگی RGB / HSB / HEX است بازه تغیر رنگ در Mode RGB بین 0 تا 255 است در صورتی که همین بازه در Mode HSB بین 0 تا 360 قابل انتخاب است.گزینه دیگری که در این Pannel به چشم می خورد انتخاب Alpha است که میزان شفافیت اجسام را تغیر می دهد.

نکته: قابل ذکر است فایلهایی با پسوند .Act را که برنامه های Fire Works & Photoshop از آنها استفاده میکنند را می توان وارد رنگهای انتخابی M i xer Pannel نمود.

ایجاد و ویرایش Gradient
برای رنگ اشیاء بصورت شیب دار از این پیش فرض استفاده میکنیم در این قسمت برای فهم بهتر موضوع به حل یک مثال گام به گام میپردازیم :
1. ابتدا یک دایره ایجاد کرده وآن را با کمک A rrow Tool علامت دار کنید.
2. گزینه Window / Pannel / Fill را انتخاب کنید حال در این پنجره یک منوی drop down خواهید دیدکه مقدار پیش فرض آن Solid است .
3. به دلیل دایره بودن شیئ ما از منوی D op down گزینه Radial Gradient را انتخاب مینمائیم حال به وضوح مشاهده میکنید که شیئ ما از مرکز به سمت محیط خود کم رنگ تر شده لست.
• برای تغیر G radient اشیائ میتوان برروی دکمه های لغزشی منوی مربوط کلیک کرد .
• برای تغیر عمق رنگ ها میتوان فاصله دکمه ها را تغییر داد .
واردکردن PALET
Mixer Pannel قابلیت اضافه کردن وImport کردن رنگ را در داخل Flash را داراست.شما می توانید Palet های مختلف رنگی که فایلهایی با پسوند .Gif & .Clr & .Act هستند را وارد Flash 5 نمائید.
حال برای Import نمودن رنگ در داخل Flash پنل ) Swatchesپنجره ای است با 216 رنگ وچندین Gradient از پیش تعریف شده)را به داخل محوطه کاری ( S tage ) میکشیم حال بر روی فلش کوچک سمت راست پنل Swatches کلیک می کنیم ودستور Replace Color را انتخاب می کنیم در پنجره باز شده می بایست یکی از سه نوع ورود P alet های رنگی را انتخاب نمودحال میتوانیم P alet رنگی Import خودراببینیم .

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

کارآفرینی نوشابه بدون گاز با word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآفرینی نوشابه بدون گاز با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآفرینی نوشابه بدون گاز با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآفرینی نوشابه بدون گاز با word :

کارآفرینی نوشابه بدون گاز

مقدمه

- نوع محصول:

نوع محصول كارخانه عبارتست از انواع نوشابه بدون گاز به صورت آبمیوه جات به غلظت 14-10 درجه بریكس كه از كنسانتره به غلظت 70-60 درجه بریكس بازسازی شده و در بطری های نوشابه به ظرفیت 285 سی سی و با درب طشتكی بسته بندی خواهد شد.

بطری مذبور دارای ارتفاع 240 میلیمتر و قطر 57 میلیمتر است و بر روی آن بر چسب مربوطه به ابعاد 80*200 میلیمتر چشبانده خواهد شد.

آبمیوه تولیدی با استفاده از كنسانتره پرتقال، سیب و انگور و به صورت آب این میوه جات تهیه می گردد و در مورد آب پرتقال بر اساس نوع كنسانتره مصرفی تهیه آن تا بریكس 7 نیز معمول است.

- ظرفیت تولیدی و مدت زمان كار كارخانه:

ظرفیت تولید سالانه كارخانه در حدود 2000 تن آبمیوه و معادل 2000000 لیتر است كه با توجه به ظرفیت بطری ها و با در نظر گرفتن ضایعات و غیره كلاً در حدود 7 میلیون بطری 285 سی سی آب میوه خواهد شد كه شامل موارد زیر است:

نام محصول

تعداد بطری

ظرفیت(سی سی)

ظرفیت(لیتر)

آب پرتقال

3.000.000

285

857.000

آب سیب

2.500.000

285

713.000

آب انگور

1.500.000

285

430.000

مدت زمان كار كارخانه با توجه به تعطیات و غیره عملاً 250 روز كاری و در یك شیفت كار 8 ساعته در نظر گرفته می شود.

به این ترتیب ظرفیت تولید روزانه كارخانه 28000 بطری كه معادل 4000 بطری در ساعت و بالاخره 68 بطری در دقیقه می باشد.

کارآفرینی نوشابه بدون گاز با word
فهرست

عنوان صفحه

مقدمه............................................................................................................... 2

آشنایی جزیی در مورد كار كارخانه........................................................... 5

نمودار مراحل مختلف تولید نوشابه غیر گازدار با استفاده از انواع...................... 10

محاسبه اجزاء و میزان دارایی های ثابت.................................................................. 12

مساحت زمین و برآورد قیمت آن...............................................................12

مساحت و هزینه های ساختمانی...................................................................... 13

هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید.......................................................... 14

سرمایه ثابت مورد نیاز كارخانه......................................................................... 16

هزینه های تولید سرمایه در گردش........................................................................... 18

محاسبه كل سرمایه گذاری................................................................................. 20

نحوه سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی......................................................... 20

سودآوری و چگونگی برگشت سرمایه............................................................. 21دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله آزمون ، چرايي و چگونگي آن با word دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آزمون ، چرايي و چگونگي آن با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آزمون ، چرايي و چگونگي آن با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آزمون ، چرايي و چگونگي آن با word :

بخشی از فهرست مقاله آزمون ، چرايي و چگونگي آن با word

آزمون ، چرایی و چگونگی آن :
تعاریف ....................................................................................... 4
دسته بندی آزمون ها با توجه به چگونگی تهیه ی آنها .............................. 4
دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به موضوع ارزشیابی............... 5
دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به زمان و هدف استفاده ............ 8
مراحل ارزشیابی آموزشی ............................................................... 10
تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی .................................................... 11
تعیین هدفهای آموزشی ................................................................... 11
سنجش یا اندازه گیری عملکرد یادگیرندگان .......................................... 13
وسایل کتبی اندازه گیری پیشرفت تحصیلی ......................................... 16
آزمون های چند گزینه ای .............................................................. 20
شرایط اجرای آزمون های کتبی ...................................................... 23
تعریف و انواع روایی .................................................................. 28

پیوست ها :
گزارش ها ............................................................................... 31
برنامه ها ................................................................................... 38

اندازه گیری عبارت است از فرایندی دقیق و نظام دار که تعیین می کند یک شخص یا یک شیء چه مقدار از یک ویژگی برخوردار است .
فرایند اندازه گیری نیاز به وسیله ای دارد که به آن وسیله ی اندازه گیری می گویند . وسایل اندازه گیری به دو دسته ی مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود . ویژگی های فیزیکی و رفتارهای آشکار ، مثل طول و وزن اشیاء یا قد و وزن افراد ، به طور مستقیم و ویژگی ها و صفات روانی مانند هوش ، خلاقیت ، انگیزیش ، نگرش یادگیری و مانند این ها به طور غیر مستقیم اندازه گیری می شود . معمولترین وسیله ی اندازه گیری غیر مستقیم ، آزمون است .
اما سنجش ، از آزمون و اندازه گیری مفهوم گسترده تری دارد . بنا به گفته نیتکو ، « سنجش یک اصطلاح کلی است و به صورت فرایندی تعریف می شود که برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری درباره ی دانش آموزان ، برنامه های درسی و سیاستهای آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد . سالویا و یسل دایک می گویند سنجش تنها به جمع آوری داده ها یا اطلاعات خلاصه نمی شود بلکه به جمع آوری داده ها همراه با قصد یا منظور گفته می شود .
داوری ارزشی بر روی اطلاعات جمع آوری شده، ارزشیابی نام دارد . ارزشیابی به یک فرایند نظامدار برای جمع آوری ، تحلیل و تفسیر اطلاعات گفته می شود ، به این منظور که تعیین می شود آیا هدف های مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند وبه چه میزانی .

دسته بندی آزمونها با توجه به چگونگی تهیه ی آنها
آزمونها به دو دسته عمده ی « آزمونهای استاندارد شده » و « آزمونهای معلم ساخته » تقسیم می شوند . آزمونهای استاندارد شده ، آزمونهایی هستند که با استفاده از نمونه های بزرگ آزمون شوندگان و غالباً به وسیله ی موسسه ها یا بنگاه های آزمون سازی دولتی یا خصوصی و یا مراکز آموزشی و علمی برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی با مقاصد ارزشیابی از دوره های تحصیلی ، تهیه و توزیع می شوند . در این نوع آزمون ها ، ملاک نسبی اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد .
آزمونها، ملاک نسبی اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد .
آزمونهای معلم ساخته آزمونهایی هستند که معلمان برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان خود تهیه می کنند و در طول دوره ی آموزش و یا در پایان دوره به اجرا در می آورند . در این آزمونها ، ملاک مطلق اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد .
آزمونهای استاندارد شده و معلم ساخته ی پیشرفت تحصیلی را می توان برای تصمیم گیریهای زیر مورد استفاده قرار داد :
1- تصمیمات آموزشی مربوط به کم و کیف جریان آموزش را باید بر مبنای آزمونهای معلم ساخته گرفت .
2- تصمیمات مربوط به ارتقای دانش آموزان را نیز ، باید بر مبنای آزمونهای معلم ساخته ، که در بر گیرنده ی موضوعات مشخص درسی و هدفهای دقیق آموزشی است ، گرفت .
3- تصمیمات تشخیصی مربوط به مشکلات یادگیرندگان و تصمیمات مربوط به رفع نواقص یادگیری و آموزش را می توان بر مبنای هر دو نوع آزمون اتخاذ کرد .
4- تصمیمات مربوط به جایابی یا پایه گزینی افراد به اندازه گیری وسیع تری نیازمند است ؛ بنابراین بهتر است در این مورد از آزمونهای استاندارد شده استفاده کرد .
5- تصمیمات مربوط به راهنمایی و مشاوره ی دانش آموزان معمولاً به مقایسه های هنجاری نیازمند است ؛ بنابراین بهتر است برای این منظور، از آزمونهای استاندارد شده استفاده کرد .
6- از آن جایی که تصمیمات مربوط به انتخاب بر مبنای مقایسه ی افراد و گروه ها گرفته می شود ؛ بنابراین در این مورد نیز بهتر است از آزمونهای استاندارد شده استفاده شود .

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله آموزش و پرورش آلمان با word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آموزش و پرورش آلمان با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آموزش و پرورش آلمان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آموزش و پرورش آلمان با word :

آموزش و پرورش آلمان

وضعیت معلم ها در آلمان
پنجم اکتبر “روز جهانی معلم” است. امسال “بهبود شرایط کاری آموزگاران در سراسر دنیا” در کانون توجه مؤسسه‌ی “روز جهانی معلم” بود. به این مناسبت با یک معلم و یک دانشجوی رشته‌ی ادبیات که بزودی معلم خواهد شد به گفت‌وگو نشستیم.

آلمانی‌ها روز معلم را جشن نمی‌گیرند. تنها در آلمان شرقی (DDR) این روز را جشن می‌گرفتند. این اما نشانه‌ی بی‌اهمیت بودن این شغل نیست. درآمد خوب معلمان و جایگاه والای اجتماعی آنان گویای ارزشی است که جامعه و دولت آلمان برای متولیان تعلیم و تربیت خویش قائل هستند.
معلم یک “مدرسه حرفه‌ای” (Berufschule)

مدرسه یا آموزشگاه حرفه‌ای OSZ که در منطقه‌ کرویتس‌برگ (Kreuzberg) برلین واقع شده است، یکی از بزرگترین مدرسه‌های حرفه‌ای اروپاست.
مدرسه‌های حرفه‌ای در آلمان تقریباً مشابه دبیرستان‌های فنی حرفه‌ای در ایران هستند. دوره‌‌ی مدرسه‌ی حرفه‌ای در آلمان معمولاً سه سال است. دانش‌آموز دو روز در هفته را به یادگیری تئوری‌های رشته‌ی مربوطه می‌گذراند و سه تا چهار روز هم به آموزش عملی اختصاص دارد.
در مدرسه OSZ بیش از 10 رشته‌ی مختلف از جمله داروخانه‌داری، کتابفروشی و فروشندگی تدریس می‌شود و دانش‌آموزان باید علاوه بر مفاد تخصصی هر رشته، درسهای عمومی‌ای مانند سیاست، ورزش و زبان آلمانی را نیز بیاموزند

رولف ملداو (Rolf Mehldau) یکی از 270 معلم این مدرسه‌ است. او 63 سال دارد و کار تدریس را از 28 سال پیش آغاز کرده است.
ملداو در مدرسه‌ی OSZ اصول اولیه‌ی کتابفروشی، اقتصاد، سیاست و علوم اجتماعی تدریس می‌کند.
امکانات آموزشی برای معلمها

در برخی از ایالت‌ها برنامه‌های آموزشی مناسبی برای معلم‌ها تدارک دیده می‌شود که شرکت در این دوره‌ها اغلب اختیاری است اما دوره‌های اجباری هم وجود دارند.
رولف ملداو در این‌باره می‌گوید: «مدرسه ی ما طی سال گذشته 2 روز را به سمینارهای تعلیم و تربیت معلمان اختصاص داد و در این دو روز هیچ کلاسی دایر نشد. شرکت در این سمینارها برای همه اجباری بود. یکی از موضوعات مطرح در این گردهمایی‌ها روش‌های جدید آموزشی بود و موضوع دیگر جلوگیری از خشونت. متأسفانه موضوع دوم مدتی است اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده، چرا که خشونت در میان دانش‌آموزان مرتب رو به افزایش است و ما به عنوان دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت وظیفه داریم از آن جلوگیری کنیم.»

وی با اشاره به جلسات سالانه اتحادیه ناشران و کتابفروشان می گوید: «در این جلسات تخصصی که به مدت یک هفته برگزار می‌شود، از کلیه معلمان این رشته دعوت می‌شود تا درباره‌ی تغییرات جدید بازار کتاب به بحث و گفت‌وگو بنشینند. »
هفته ای 20 ساعت کار در منزل

معلم‌های آلمان در منزل تنها ورقه‌های امتحانی دانش‌آموزان را تصحیح نمی‌کنند. به ویژه معلم مدرسه‌ی حرفه‌ای باید در رشته‌ی مربوطه اطلاعات به روز داشته باشد. به عنوان مثال رولف ملداو مجله‌های تخصصی رشته‌ی کتابداری را به طور مرتب دنبال می‌کند و از یافته‌های جدید رشته‌ی خود آگاهی می‌یابد و از آنها هنگام تدریس استفاده می کند. وی می گوید:
«من هفته ای 26 ساعت در مدرسه کار می‌کنم ولی هفته‌ای 10 تا 20 ساعت هم باید در منزل کار کنم تا بتوانم مفاد درسی را برای دانش آموزانم به روز کنم. البته کار در منزل اجباری نیست.»
وضعیت معیشتی معلم
معلمها در آلمان تنگنای معیشتی ندارند. آنها مجبور نیستند برای گذران زندگی، شغل دوم داشته باشند. رولف ملداو از درآمد خود راضی است:
«من می‌توانم یک خانواده 4 نفره را به‌راحتی اداره کنم و سالی 3 هفته هم با خانواده‌ام به مسافرت بروم.»

ملداو به تدریس عشق می ورزد و به دانش‌آموزانش علاقه دارد چون بیشتر آنها بزرگسالند و به گفته‌ی او با علاقه و انگیزه‌ی بیشتری سر کلاس او حاضر می‌شوند. ملداو در عین حال انتقادهایی هم به سیستم آموزشی و نحوه‌ی اداره‌ی مدارس در آلمان وارد می‌داند، از جمله شلوغی بیش از حد کلاسها و ساعات طولانی تدریس. او خاطرنشان می‌کند:
«کلاسها خیلی شلوغند. من شانس آوردم، اما بیشتر همکارانم کلاس های 30 نفره و حتی شلوغ‌تر دارند.ساعات تدریس هم طولانی است. 26 ساعت تدریس اجباری در هفته خیلی زیاد است؛ به خصوص که معلم باید در منزل هم خود را برای حضور در کلاس آماده و ورقه‌های امتحانی را هم تصحیح کند.»

معلم های “سالخورده”
متوسط سن معلمان در آلمان بالاست. رولف ملداو با گلایه در این باره می‌گوید: «ما معلم‌ها در آلمان خیلی پیریم. میانگین سنی معلمها در آلمان 50 سال است. این میانگین خیلی بالاست، زیرا در سالهای اخیر وزارت آموزش و پرورش در بسیاری از ایالتها، معلمهای جوان استخدام نکرده است. و علت آن هم این است که تعداد خیلی کمی از دانشجویان جوان، سراغ معلمی رفته‌اند.»

معلمی یعنی امنیت شغلی
توماس، دانشجوی رشته‌ی زبان و ادبیات انگلیسی و آلمانی در دانشگاه آزاد برلین است و به زودی کار خود را به عنوان دبیر دبیرستان آغاز خواهد کرد. او معتقد است که تعداد دانشجویانی که امروز شغل معلمی را انتخاب می‌کنند دوباره رو به افزایش است و در مورد علت آن توضیح می‌دهد:

«من فکر می‌کنم که شغل معلمی الان در آلمان از امتیاز ویژه‌ای برخوردار است. علت آن هم امنیت شغلی است، چرا که وقتی کسی به عنوان معلم مشغول به کار شد، دیگر شغلش را از دست نمی‌دهد. نکته‌ی دیگر این است که معلمی که پدر هم است، می‌تواند همزمان با فرزندانش تعطیلات داشته باشد که این خود نکته‌ی مثبت دیگری است. و دیگر اینکه مثلاً در حوزه‌ی علوم انسانی، شغل معلمی زمینه‌ی کاری خود را ذاتاً دارد. به عبارت دیگر فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم انسانی این امکان را دارند که در بسیاری از زمینه‌ها کار کنند ولی خب می‌توانند معلم هم بشوند.»

آلمان به معلم بیشتری نیاز دارد
توماس از کیفیت آموزش دوره‌ی تربیت معلم در دانشگاهها راضی نیست. او همچنین معتقد است که کشور آلمان باید در کل دانشجویان بیشتری تربیت کند، به خصوص در رشته‌ی معلمی. وی درباره تئوری بودن درسهای رشته‌ی معلمی می‌گوید:
«به عنوان مثال منی که می‌خواهم معلم زبان آلمانی و انگلیسی بشوم، همان درسهایی را در دانشگاه می‌آموزم که دانشجویان معمولی یاد می‌گیرند. مدرسان دانشگاه کتابهایی را تدریس می‌کنند که اصلاْ ربطی به معلمی ندارد و به عبارت دیگر طرح یک سری سؤالات خاص است که اساساْ برای معلمان بی‌اهمیت است. یعنی عملاً تأکید روی یادگیری علمی و فکر کردن علمی است. این آن چیزی است که ما یاد می‌گیریم، البته این هم در شغل ما لازم است ولی خیلی کم، نه اینقدر. ما آن 97 درصد دیگر را لازم داریم، ولی آن را یاد نمی‌گیریم.
روز معلم باید جدی گرفته شود

رولف ملداو هم پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت آموزشی موجود در مدارس آلمان دارد: «در وهله اول باید معلمان بیشتری استخدام شوند. همچنین ساعات کاری معلمان کاهش پیدا کند. کیفیت آموزش دوره معلمی در دانشگاهها نیز می‌بایست بهبود یابد، زیرا این دوره آموزش در آلمان خیلی تئوریک است. البته قرار است در سالهای آینده اصلاحاتی صورت گیرد ولی به نظر من باید زودتر از اینها به این فکر می‌افتادند.من فکر می‌کنم دیگر زمان آن فرا رسیده که کمی جدی‌تر راجع به نقش و وظایف معلمان در جامعه‌ی ما بحث و گفت‌و‌گو شود. در آلمان در سالهای اخیر تلاش زیادی در این زمینه انجام نشده اما نظام آموزش در آلمان دچار اشکال جدی است. باید در این زمینه خیلی کار شود. روز بین‌المللی معلم باید جدی گرفته شود.»
برلین- وزیر آموزش و پرورش آلمان خواستار جداكردن كلاس‌های دختران و پسران در مدارس این كشور شد.

آنته شابان در گفت وگو با روزنامه هامبورگر ایند بلات افزود: شرایط جسمی و روحی دختران و پسران برای یادگیری متفاوت است و به همین دلیل باید دربرخی از دروس نوع آموزش‌ها به آنان متفاوت باشد.

وی با اشاره به تجارب برخی از معلمان در این‌باره گفت : این تفاوت در توانایی‌ها و یادگیری بین پسران و دختران در سنین و رشته‌هایی مانند علوم طبیعی و زبان كاملا مشهود است.
وزیر آموزش و پرورش آلمان با اشاره به قوانین متفاوت ایالت‌های این كشور درباره مدارس و آموزش گفت: قوانین برخی از ایالت‌ها امكان انجام این مهم را فراهم می‌سازد.
وی خواستار طراحی برنامه‌های آموزشی در مدارس براساس توانایی‌های متفاوت دختران و پسران شد.
در آلمان حدود 9میلیون و 200هزار دانش اموز وجود دارد كه از سال 1960با وضع قانونی در كلاسها و مدارس مختلط تحصیل می‌كنند.
در دهه 80برخی از مدارس كاتولیك‌ها در آلمان دارای كلاسهای جداگانه پسران و دختران بود.
طرح « 36 قانون» آلمانیها درس بگیریم ؛ وقتی والدین هم آموزش می بینند

گروه ترجمه- زهرا صابری : آدولف تیم مدیر سابق مدرسه اروپایی منطقه «تیمندورف» آلمان با ارایه طرحی مشتمل بر 36 قانون، موفقیت تحصیلی کودکان را تضمین کرده است.
وی پس از بازنشسته کردن زود هنگام خویش، عزم خود را جزم کرده که والدین کودکان را به عنوان مربیان یاد گیری آنها تحت تعلیم قرار دهد.
تیم می گوید: کودکان ما خیلی بیشتر از اینها می توانند. والدین آنها غافلگیر خواهند شد وقتی از قدرتی که در کودکانشان وجود دارد، آگاه شوند.
طرحی که آدولف تیم برای آموزش والدین ارایه داده هم اکنون در بسیاری از مدارس ابتدایی آلمان به مرحله اجرا درآمده است.
علاوه بر آن، او یک کتاب آموزش تکمیلی والدین نیزنوشته است که عنوان آن «قوانین موفقیت در مدرسه» است.

تیم می گوید هر کس این کتاب را بخواند و طبق آن عمل کند، موفقیت کودک خود را در مدرسه تضمین کرده است.
این کتاب مشتمل بر 36 قانون است که برای نمونه نشان می دهد چگونه باید کودکان را به شیوه صحیح تحسین کرد یا چگونه باید ازشیوه های یادگیری کشف شده توسط خود کودکان حمایت کرد و یا اینکه چگونه اعمال برخی قوانین و محدودیتها در چار چوب یک خانواده نقش مهمی در موفقیت تحصیلی کودکان دارد.
بنابر تحقیقات انجام شده، نقش والدین درموفقیت تحصیلی کودکانشان بیش از 50 درصد است و تأثیر والدین در تکامل یادگیری کودکان بیش از تأثیر درسها ومعلمان آنهاست.
«کلاوس هورل مان» محقق امور جوانان و نیز پروفسور سیاستهای آموزشی یکی از دانشگاههای آزاد برلین معتقد است که باید از والدین کودکان تعهد محکم تری در قبال فرزندانشان گرفته شود.
هورل مان می گوید :تحقیقات ما در زمینه علل شیوع خشونت و پرخاشگری در میان کودکان و نوجوانان به این نتیجه رسید که شیوه های تربیتی والدین نظیر رفتارهای متناقض، ستیزه جویانه و نیز بی توجهی والدین به کودک یکی از دلایل اصلی خشونت در کودکان و نوجوانان است.
براین اساس، ما آموزش والدین و تعلیم آنها را گسترده ترازقبل در صدر برنامه های خویش قرار داده و تلاش کرده ایم که برای مادران و پدرانی هم که با کودکستان ها، مدارس ابتدایی و دیگر مؤسسه های تعلیم و تربیت در ارتباط نزدیک هستند، پیشنهادهای عمومی ارایه دهیم.
تیم و هورل مان هم اکنون قصد دارند کار تعلیم والدین را در سراسرآلمان و در همه مدارس ابتدایی به مرحله اجرا درآورند.
تیم می گوید: پیچ سیاستهای آموزشی تا کنون به درستی چرخانده نشده است وما فکر می کنیم که تعلیم والدین موفقیت بچه ها را در مدرسه به طور عمده بهبود می بخشد.
او معتقد است: بدون در نظر گرفتن والدین، کشور آلمان نمی تواند موقعیت خود را به عنوان جامعه ای دانش محور حفظ کند.
استراتژی تعلیم والدین از پنج سال پیش تاکنون در مدرسه نیکولاس آگوست برلین به مرحله اجرا درآمده است و در حال حاضر کودکانی در این مدرسه پذیرفته می شوند که هم پدران و هم مادران آنها یک دوره آموزشی 25 ساعته را گذرانده باشند.
«ولفگانگ شومان» معاون این مدرسه می گوید: طرز فکر دانش آموزان از زمان اجرای این طرح مثبت ترشده و اراده یادگیری آنها رشد کرده است، ضمن آنکه درصد دانش آموزانی هم که به مقاطع تحصیلی بالاتر راه یافته اند از پنج درصد به 10 درصد افزایش یافته است.
تیم و هورل مان در حال حاضر در سراسر آلمان در جستجوی مربیان، روانشناسان و یا دیگر افراد با صلاحیت و البته خوش ذوقی هستند که بخواهند به عنوان مربی والدین در مدارس دوره ببینند.
در بهار آینده نخستین دوره آموزشی در شهرهای پست دام و اشتوتگارت آغاز می شود. تیم هم اکنون با اداره های آموزش و پرورش شهرهای بایرن، بادن و ورتنبرگ و براندنبورگ صحبت کرده است .
علاقه به همکاری از سوی دو طرف در سطح بالایی است و مدارس خصوصی نیز نام معلمان و مدیران مدرسه شان را به عنوان مربی ثبت کرده اند. بسیاری از والدین نیز از اجرای طرح آموزش والدین استقبال کرده اند. مادر یکی از دانش آموزان مقطع ابتدایی می گوید: ما در زندگی همه چیز یاد می گیریم، به غیر از اینکه چگونه باید از کودکانمان در مدرسه حمایت کنیم.
برخی از والدین نیز در برابر این طرح موضع تردیدآمیزی از خود نشان داده اند. یکی دیگر از مادران می گوید، باید دوباره و به طور روشن برای ما توضیح داده شود که منظور از این طرح چیست؟
هورل مان می گوید: بزرگترین چالش ما در حال حاضر عملی کردن این طرح در مورد خانواده هایی است که به لحاظ اجتماعی مورد تبعیض واقع شده اند، به ویژه که تجربه نشان داده است که این خانواده ها از اجرای این طرح – تعلیم والدین- بیشتر از بقیه سود می برند. از سوی دیگر برای خود معلمان نیز مطلوب تر است که به دانش آموزان کنجکاو و مشتاق یادگیری درس بدهند.البته آدولف تیم از زمانی که مدیر مدرسه بوده است به خوبی می داند که ایجاد تغییرات در امور روزمره مدارس با چه دشواری هایی همراه است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله چگونگي به وجود آمدن جشن مهرگان با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله چگونگي به وجود آمدن جشن مهرگان با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله چگونگي به وجود آمدن جشن مهرگان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله چگونگي به وجود آمدن جشن مهرگان با word :

در فرهنگ اصیل ایران باستان پنچ جشن با اهمیت وجود دارد كه عبارتند از: نوروز، مهرگان، تیرگان، یلدا و سده. در تقویم ایران باستان كه كوروش كبیر ایجاد كرده بود، هر روز از ماه دارای نامی است و روز شانزدهم هر ماه روز مهر نام دارد. در هر ماه مردم روزی را كه نامش با نام ماه یكی می شد ، جشن می گرفتندو آن روز را گرامی می داشتند. روز مهر از ماه مهر ، روز جشن مهرگان نام دارد.

مهر در معنی لغوی، مهر، محبت و پیوستن معنا دارد و مهرگان نزد برخی اقوام كهن ایرانی از نوروز نیز مهمتر بود و دلایل این اهمیت، منسوب بودن مهرگان به الهه مهر (میترا) بود، كه فرشته مهر و دوستی و عهد و پیمان و مظهر نور و روشنایی بود. و آنچنان تقدسی نزد آریایی ها داشت كه كیش پرستش مهر بوجود آمد و از ایران به بابِل و سپس به اروپا رفت و آیین میترایسم شكل گرفت كه منجر به شكل گیری برخی از طرق عرفانی شد. و در نهایت یكی از سرچشمه های مهم مسیحیت گردید.

به عید میترا عید “بغ” نیز می گفتند. چرا كه بغ به معنای خداوند است و بعد ها به میترا تبدیل شده است. جالب است بدانید كه پایتخت كشور عراق كه بغداد نام دارد، یك اسم كاملا پارسی است به معنای خداداد! مهر در اندیشه های كهن واسطه میان فروغ ازلی و فروغ پدید آمده (آفریدگار و آفریدگان) بود و چون مظهر نور بود، به مفهوم خورشید نیز به كار می رفت. مهر حامی صلح و صفا و ضامن عهد و پیمان و همچنین نگهبان كشتزارها و كاشتها و پاسدار مردم و بخشنده آرامش به سرزمین ایران بود. در دوران تسلط آیین زرتشت با اهمیت یافتن مقام اهورامزدا و عمومیت یافتن آیین یكتا پرستی از مقام مهر به تدریج كاسته شد و از آن پس مهر تنها به عنوان فرشته ای بلند پایه ستایش می شد و به ایزد مهر مشهور شد. و مقام او بر بالای كوه تلبرز تصور می شد كه بر گردونه 4 اسبه خویش از كوه خاور به باختر می شتافت. و جهان را سرشار از نور و روشنایی و بركت می ساخت. مهرگان روز بزرگداشت ایزد مهر بود و این جشن ملی در سراسر ایران با شكوه و جلال خاصی برگزار می شد.

روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان مهر بفزا ای نگارِ مهر چهرِ مهربان

گذشته از عقاید مذهبی قدرتمندی كه در پس اینگونه جشن ها نهفته است، یك پیشینه تاریخی و پس زمینه فرهنگی نیز پشتوانه آن است.
ایرانیان در طول تاریخ خود راه درازی را پیموده اند، هم در این راه شكل گرفته اند و هم به این راه شكل داده اند. این شكل و شمایل نه چندان مایه فخر و مباهات است و نه چندان مایه سر شكستگی و خواری. هر چه هست تاریخ ملتی است كه ساختار روانی و اجتماعی ویژه خود را دارد. تاریخ ملت ما با آیین مناسكی عجین شده است كه به زندگی انسان ایرانی در طی قرون متمادی معنا بخشیده اند و اصولا از كاركردهای اسطوره ها هویت بخشی و معنا دادن به زندگی است. زبان اسطوره زبان راز و رمز است. ذهن انسان را از ظاهر به باطن معطوف می كند و از گذشته به حال و از حال به آینده توجه می دهد. گویی بیانگر آمال، آرزوها و آرمان های یك قوم است.

اسطوره ها غایت آرزوهای اقوام را تعریف می كنند و به زندگی جهت می بخشند. یاد آوری این جشن ها می تواند تا حدودی معرفت به خود را سبب شود، به خصوص برای ملتی كه ریشه در ژرفا دارد. در همه اعیاد و مناسك ایران باستان اندیشه و تفكری جاری و ساری است كه به این جشن ها رنگ و بوی معنوی عجیبی می بخشد. آیین ها و مناسبت ها همه نمادی از حركت هایی در تاریخ قوم ایرانی است. كه در ادبیات این قوم نیز تجلی یافته است. مثلا تیرگان سالروز حركت تاریخی آرش كمانگیر است بر علیه ظلم و جور حاكم. حركت او یك حركت چند بعدی به معنای كامل است كه در قالب اسطوره و شعر هم به آن پرداخته شده است. در مورد فلسفه جشن مهرگان هم نظریه های بسیاری موجود است كه در ذیل به برخی از آنها اشاره می كنم:

1) روز مهر روزی است كه خداوند زمین را بگستراند و روح را در كالبد اجساد دمید.
2) در این روز فرشتگان به كمك كاوه آهنگر رفتند تا بتواند بر ضحاك ستمگر غلبه كند و او را شكست دهد و در همین روز بود كه فریدون بر تخت پادشاهی نشست.
3) در این روز فریدون ضحاك را در بابِل گرفت و به كوه دماوند فرستاد تا او را در بند كنند و به سبب اتفاق جشن گرفتند، آن را عید نام نهادند و از آن پس حكام بر رعایای خود مهر می ورزیدند و محبت می كردند.
4) پادشاهی به نام مهر در زمانهای دور می زیسته كه بسیار ظالم بود. در اواسط مهر ماه به جهنم واصل می گردد و به همین دلیل نام این روز مهرگان به معنای مردن پادشاه است.
5) اردشیر بابكان در این روز تاجگذاری كرده است. تاج او به شكل چهره آفتاب است وازآن روز به بعد پادشاهان در این روز تاجگذاری می كردند.
آنچه بیش از هر چیز رخ می نماید، نقطه مشتركی است كه در تمام جشن های ایرانی می توان سراغ گرفت. اگر شب دراز است به ایان می رسد (یلدا) ، زمستان دراز و تازیانه های سرما خواهد رفت (نوروز)، ظلم و بیداد ضحاك ها و افراسیاب ها نابود خواهد گشت (تیرگان و مهرگان) و سر انجام آنچه می ماند، روشنایی، زیبایی، ایثار، محبت، و نام نیك است. در واقع جشن های ایرانی بیانگر آرزوهای ملت ایران برای آزادی از ظلم و بیداد است. و پاسداشت ارزشهای متعالی انسانی و روشنگر نور امید در دلهای ستمدیدگان.مهرگان مانند نوروز مراسمی با شكوه داشت. یكی از این مراسم، استفاده از روغن “بان” است كه بر بدن می مالیدند برای تیمن و تبرك و هفت میوه شكر، ترنج، سیب بهی، انار، عناب، انگور سفید و كنار تهیه می كردند. چرا كه اگر هر كسی در این روز از هفت میوه مذكور بخورد و روغن بان بر بدن بمالد و گلاب بپاشد در آن سال از آفات و بلاها مصون می ماند. در این روز زرتشتیان لباس نو به رنگ های زرد و سرخ و نارنجی پاییزی می پوشیدند و سفره الوان می گستردند و بر آن كتاب اوستا، آیینه، سرمه دان، سبویی شراب، شیشه گلاب و مخصوصا انار و همچنین گل نیلوفر می چیدند. آتش های بزرگ برپا می كردند و به رقص و پایكوبی می پرداختند و اسپند در آتش می ریختند. مراسم دید . بازدید در این روز برگزار می شد و كوچكتر ها به دیدن بزرگترها می رفتند. به كودكی كه در ماه مهر به دنیا می آمد نامی می نهادند كه با مهر تركیب شده باشد، مانند مهریار، مهرشید، مهرنوش، مهرپاد، مهرداد، مهربان و ;

نام بابلی ماه مهر “تشری”، به معنای خدای آفتاب است و ماه زرتشتی آن “ماه مهر” بوده و در ماه های ارمنی هم به این ماه “مهكان” می گفتند. ایرانیان در ماه مهر جشن بزرگی می گرفتند كه 6 روز طول می كشید. شاید این 6 روز با آنچه كه در كتاب مقدس به عنوان دوره های آفرینش آمده است ارتباط داشته باشد. روز 16 مهر مهرگان كوچك و روز 21 مهر مهرگان بزرگ نام داشت. عده ای از ایرانیان معتقد بودند كه در روز مهرگان مشیا و مشیانه (آدم و حوا) تولد یافته اند. جشن مهرگان در همه آسیای صغیر هم معمول بوده و از آنجا به اروپا رفته است. به طوری كه جشن مهرگان در روم باستان نیز وجود داشته و به عنوان روز ولادت خورشید مغلوب ناشدنی نام گرفته است. روز پایانی جشن كه بیست و پنجم اكتبر است را روز ولادت مسیح قرار دادند. مهرگان جشنی است كه در آن سپیدی بر سیاهی، خورشید بر تاریكی و جهل پیروز می شود. جشن مهرگان جشن بازیابی آزادی و رهایی از ستم ظالمان و جشن پیروزی نیكی بر بدی است.

مهرگان: عید جوانان و آینده سازان
روز های ماه در ایران باستان نام های خاص داشتند و ازجمله روز شانزدهم هر ماه «مهر» بود. بنابراین «روز مهر» در ماه مهر (شانزدهم)، مهمترین روز آیین های مهرگان بود. آیین های مهر (جشن های مهرگان) پس از نوروز، مهمترین عید ملی ایرانیان بوده است. نوروز با بهار و شكوفه و نوید بركت آغاز می شد و مهرگان به خاطر پایان رسیدن كار جمع آوری محصول و آغاز شش ماهه شب های طولانی تر و سرما. «مهرگان» ویژه آیین های سپاسگزاری به درگاه خداوند [اهورامزدا] كه این همه نعمت را به انسان ارزانی داشته و نیز استفاده از این فرصت برای تحكیم دوستی ها، محبت ها و عواطف انسانی بوده است. به نظر بسیاری از مورخان، «مهرگان» آیین الزام ایرانیان به دوستی كردن و مهر ورزیدن به یكدیگر هم به شمار می آید. در گذشته، در روزهای مهرگان (4 تا 6 روز) مردم مهمانی های بزرگ برپا می كردند و پذیرایی با میوه تازه در مهرگان و میوه خشك (آجیل و خشكبار) در نوروز؛ رسم تغییرناپذیر ایرانیان از عهد باستان بوده است. مراسم نوروز در عین حال فرصتی برای بزرگداشت سالخوردگان از سوی جوان ترها و ادای احترام به آنان به پاس خدماتشان بوده و ایام مهرگان بالعكس. در مهرگان، این جوان ترها و نوجوانان هستند كه مورد تشویق و محبت بزرگترها قرار می گیرند تا جانشینان بهتری برای آنان شوند. مهربان بودن و مهر ورزیدن خصلت ویژه ایرانیان خوانده شده است

. بدان اندازه كه واژه «مهربانی» از قدیم الایام در ایران به كار می رفته در بین هیچ نژاد و تمدنی مشابه آن دیده نمی شود. در ایران باستان برای پاسداری از محبت، عطوفت و مهربانی، عنوان و لقب درست شده بود و به همان گونه كه عنوان «مرزبان» به كار می رفت، لقب «مهربان» هم مطرح بود. این عنوان و لقب به دلیل دلنشین بودن بعداً به صورت اسم خاص برای مردان درآمد، اما زنان هم توانستند نام «مهربانو»، «مهری» و «میترا» بر خود نهند. ایرانیان بعداً خصلت مهربان بودن را با میترائیسم در هم آمیختند تا بتوانند این خوی نیكو را در قالب یك عقیده و فرضیه به نقاط دیگر جهان صادر كنند و تا حدی هم موفق شدند. ایرانیان قدیم تابدانحد به منش مهربان بودن حساسیت داشتند كه افراد ظالم را «نامهربان» خطاب می كردند.

به نوشته مورخان و سیاحان غرب، در میان ایرانیان، كرمانی ها و نقاط مجاور (یزدی ها) در مهربانی كردن و مهربان بودن افراط می كرده اند. از زمان داریوش اول بود كه مدارس، پس از آیین های مهرگان آغاز به كار می كرد. این رسم از طریق یونانیان به سراسر جهان منتقل شده است. (اگرچه در بعضی كشورها به ملاحظات اقلیمی مدارس چند روز جلوتر باز می شوند). هدف اصلی مدارس در ایران عهد هخامنشی عمدتاً تدریس اخلاقیات (پرهیز از دروغگویی و خلف وعده، كردار، گفتار و پندار نیك داشتن؛ دوری از حسد و بخل و ظلم و چشمداشت به مال غیر و;، میهن دوستی، احترام به نیاكان و سالخوردگان، تندرستی، سواری و تیراندازی و سرانجام انتخاب مستعدترین كودكان برای خدمت در ارتش بود. به نوشته مورخان رومی (به نقل از یونانیان)، آموزگاران ایرانی عهد باستان در دبستان ها به كودكان می آموختند كه اقتدار و عظمت وطن و آسایش و پیشرفت آنان بستگی به آن دارد كه اتحاد خود را حفظ كنند و ارتشی شكست ناپذیر داشته باشند. طبق همین نوشته ها، ایرانیان [باستان] به مشورت با پیران و موی سپیدان خود برای انجام كارهای مهم و آ‎غاز هر كاری بسیار باور داشتند و این كار عادت آنان شده بود و یكی از دلایل پیشرفتشان هم كه بر جهان حكومت و برتری داشتند، همین باور بود. در طول تاریخ ایران باستان، ماه مهر، زمان آغاز كارهای مهم متعددی بوده است. یكی از این «‎آغازها تاجگذاری داریوش اول» بود. با این كه قلع و قمع «گئوماتا» كه از جولای (1 تیر ماه) آ‎غاز شده بود و اواخر شهریور پایان یافت و بزرگان ایران داریوش را به جانشینی كامب(كامبوزیا-كمبوجیه-كامبیز) انتخاب كرده بودند، وی منتظر فرارسیدن ایام مهرگان شد تا كار خود را از چنین عید بزرگ و نیكویی رسماً آغاز كند.

كامبیز در بازگشت از مصر در میان راه درگذشته بود. داریوش هخامنشی پسر ویشتاسب از بزرگان پارس، روز دوم اكتبر (دهم مهر ماه و نخستین روز از جشن های مهرگان) در سال 522 پیش از میلاد (درست 2524 سال پیش) تاجگذاری كرد و شاه ایران شد. در دوران حكومت 36 ساله وی، قلمرو ایران شامل سرزمین های وسیعی، از شرق دره سند (Indus) تا سواحل لیبی در آفریقا، و از تراكیه (Thrace) در اروپا تا كوه های پامیر در آسیا (شامل همه خاورمیانه امروز، آسیای میانه، قسمتی از آسیای جنوبی، قفقاز و همه مصر و قسمتی از سودان) می شد.

داریوش این سرزمین ها را به استان های متعدد (ساتراپی) تقسیم كرده بود كه مستقیماً زیر نظر حكومت مركزی و برپایه قوانین واحد اداره می شدند و به آن قسمت كه سه طایفه ایرانی (مادها از شهر ری به سمت غرب و شمال غربی ازجمله كردها و آذری ها، پارس ها از محور «ری» به جنوب و از شرق تا آن سوی هندوكش و پارت ها در شمال شرقی) در آن سكونت داشته، دارای نیاكان و فرهنگ مشترك بوده و آیین های «نوروز» را گرامی داشته و یكسان برگزار كرده اند «ایران زمین» گفته اند «مصر» ساتراپی ششم ایران بود. كوروش بنیان گذار امپراتوری ایران بوده، ولی ناسیونالیسم ایرانی با داریوش اول به دنیا آمده است. كوروش، جهانی فكر می كرد و یك جامعه مشترك المنافع متساوی الحقوق به مركزیت ایران زمین به وجود آورده بود و در امور «ملل متحده»ای كه به وجود آورده بود دخالت نمی كرد، ولی داریوش، تنها به اهورامزدا، ایران و ایرانی می اندیشید و همه كتبیه هایش را كه به سه زبان نوشته شده و باقی مانده اند با ستایش اهورامزدا (خدا) كه زمین و آسمان و بشر و شادی ها را آفریده است آغاز كرده و شاهی خود بر این سرزمین پهناور كه مردان خوب و اسبان خوب(مقصود ارتش خوب) دارد از عنایات او دانسته و در یكی از كتیبه هایش از اهورامزدا خواسته است كه ایران زمین را از گزند آفت «دروغ» و بلای «خشكسالی» در امان دارد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396

برای دریافت اینجا کلیک کنید

شناخت انواع قوس ها و تاق ها با word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناخت انواع قوس ها و تاق ها با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شناخت انواع قوس ها و تاق ها با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناخت انواع قوس ها و تاق ها با word :

مقاله شناخت انواع قوسها و تاقها


قوس که در زبان فارسی کهن چَفد خوانده میشود، در تعریف هندسیخط یا شکل منحنی است و در اصطلاح معماریبه باریکه تاقی که روی سر در یک درگاه قرار میگیرداطلاق میشود. تاق به طور کلیبه مفهوم پوشش بین دو دیوار است و شکلی که تاق از نظر ترکیب تابع آن میشودهمان چفد است.لذا با تعریفی دیگر میتوان تاق را ادامه چفد دانست.به طور کلی پوشش بر دو نوع است:-تخت.-منحنی(سَغ).
-پوشش تخت
پوشش تخت از لحاظ شکلیک سطح صاف است و ازآنجایی که در این گونه پوشش برآیند نیروهای واردبر تاق کاملاْ عمودی استاستایی تاق در مقابل آن مستلزم استفاده استفاده از تیرهای حمال مقاوم است.قبل از به کارگرفتن آهن در معماریمعمولاْ از تیر حمال چوبی استفاده میشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : دوشنبه 19 تير 1396
جهت اطلاع از کد های قالب و ویــــرایش قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.

نام :
وب :
پیام :
4+2=:
 
(بارگزاري مجدد)